Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Dịch thuật: Nguyễn Bá Trạc