Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Sekkei Harada Roshi-Dịch giả: Nguyên Giác