Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Lão Ông Nguyễn Thượng Chánh chuyển ngữ