Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Thuyền nhân Nguyễn Thượng Chánh và Nguyễn Ngọc Lan