Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Như Ninh và Quảng Thọ tường thuật