Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Trần Dạ Từ & Paula J. Bennett