Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái Ph.D.