Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Agneta Pleilel Bản Việt ngữ: Sơm Mai Lê