Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản dịch: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến