Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác Giả Ocean Vương Hòa Binh Lê trích dịch