Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Nam Phương Trần Ngọc Chi (Mary Chi Ray)