Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tg:Bồ Tùng Linh/Dịch giả:Đàm Quang Hưng