Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả Mirka Knaster - Nguyễn Thượng Chánh, chuyển ngữ