Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
T. Minh Dung tường thuật