Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Shawn W Crispin (Asia Times), Văn Hiền dịch (VNN)