Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Laura Jeanne Allen, Minh Nga dịch