Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Lạt Ma Gendyn Rinpoche – Liên Hoa Việt Dịch