Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Ds Nguyễn Ngọc Lan & Bs Thú y Nguyễn Thượng Chánh