Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản dịch Việt Ngữ của Đào Văn Bình