Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Joseph S. Nye Jr.-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm