Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Ann Kirschner-Dịch giả T.Vấn