Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Ai Có Thân Trung Ấm Sau Khi Chết?

27/10/200700:00:00(Xem: 7738)

Có rất nhiều giả thuyết về Thân Trung Ấm:

¢ Giáo Phái này không tin là có Thân Trung Ấm mà Chết nơi này là sẽ Thọ Sinh nơi khác ngay tức khắc.

¢ Giáo Phái khác lại cho là Thân Trung Ấm không phải chỉ giới hạn trong vòng 49 ngày mà là thời gian vô hạn định.

Cho nên chúng ta đừng chấp về Thân Trung Ấm là thật có hay là thật không, nhưng hầu hết với những ai chấp chước thì xin thưa rằng:

- Những vị đã Giác Ngộ, những vị Thiện Nhân Cực Thiện, Những vị Ác Nhân Cực Ác và những vị Cõi Vô Sắc Giới không có Thân Trung Ấm.

- Hầu hết chúng ta đều rơi vào tình trạng phức tạp là với những Thiện/A'c ở mức độ trên hoặc dưới trung bình (trung bình là 50% của Thiện hoặc Ác) thì cũng đã đâu vào đó là đã có sự an bài sẳn sàng để đi Thọ Sinh ngay, có nghĩa là những người ở trường hợp này không có Thân Trung Ấm.

Nhưng do Nghiệp Quả Tốt/Xa^'u của đời hiện hữu này mà chúng ta có đủ duyên lành hay duyên dữ để có sự Khai Thị của Minh Sư tương ứng với Nghiệp Quả mà được Thiện Nghiệp Tăng thêm, hay bị Ác Nghiệp tăng thêm cho việc đi Thọ Sinh.

- Vậy thì chỉ còn lại những người có Thiện Ác bất phân là Thiện Ác bằng nhau mới có Thân Trung Ấm: Tức là có 50% Thiện và 50% Ác.

Sở dĩ có Thân Trung Ấm là tại vì chúng ta đều ở trong Thế Giới Tương Đối với sự Chấp Chước tột độ cho nên dù chúng ta là ai" Thế Giới Vô Hình, Thế Giới Hữu Hình, là cái Thân Vô Tướng hay cái Thân Hữu Tướng và bất cứ Tôn Giáo nào" Chúng ta có tin hay không tin thì cái quá trình Tái Sinh vẫn cứ âm thầm tồn tại tiếp diễn mãi mãi nếu không có phương tiện là những lời Khai Thị rốt ráo cùng những biện pháp để chấm dứt nó!

Vậy: Thân Trung Ấm là gì"

Cái gì là Thân Trung Ấm"

- Thân Trung Ấm là:

Giai đoạn chờ đợi chuyển tiếp của Thần Thức  (Tâm Thức) từ  Thân này qua một Thân khác, nói rõ hơn là sự chờ đợi chuyển Tâm Thức của Thân hiện tại Mới Chết qua một Thân Vị Lai là một Thân mới.

- Cái gì là Thân Trung Ấm"

Xin đi từ tổng quát đến chi tiết: Thân Trung Ấm có nhiều tên gọi tùy từng Trình Độ và Tôn Giáo, Chúng ta gọi là:

- Cái Linh Hồn

- Cái Thần Thức

- Cái Tâm Thức

- Cái Hương Linh

- Cái Tính Linh

- Cái Giác Linh

- Cái Thân Trung Ấm

- Cái Thân Hương Ấm

- Cái Thân Trung Hữu

Thật ra dù gọi tên là gì thì nó cũng vẫn là cái Tâm Thức, tức cái Thức số 8 của chúng ta, là cái quán xuyến tất cả các sự Thấy, Nghe, Hay Biết, Tư Tưởng, Cảm Thọ và Mọi Hành Động từ Thô tới Vi Tế nhất từ bao đời Quá Khứ, Hiện Tại và còn tiếp diễn mãi ở đời Vị Lai nếu chúng ta không biết Tu Hành theo Chính Pháp để chấm dứt bằng cách chuyển hóa nó, nghĩa là làm sao cho Tâm Thức ấy phải được chuyển thành Tâm Trí Bát Nhã mới xong.

Xin đi vào chi tiết, sâu sắc và rõ ràng hơn của Thân Trung Ấm, qua Lăng Nghiêm Kinh Đức Phật dạy Tâm Thức tức Thức số 8 là cái sức sống của con người, nó rất nhỏ nhiệm, Tâm Thức ấy chính là "Tịnh Sắc Căn" tức cái tinh túy nhất của Thất Đại. Tịnh Sắc Căn này tạm cho là Phi Vật Chất nhưng chưa Tuyệt Đối vì nó còn một chút xíu vật chất, dù là phần vật chất ấy rất nhỏ, nhuyễn như tơ trời, tựa như Hư Không, mà Hư Không thì cũng vẫn còn là vật chất! Sự diễn tiến Tái Sinh tồn tại không ngưng nghĩ của nó là cứ khi đi đầu thai thì nó vào trước và khi chết thì nó ra sau cùng. 

Sở dĩ chúng ta có cái Thân gần như phi vật chất rất vi tế này là do một Niệm bất giác, là cái Niệm Vọng Tưởng Kiên Cố tự khởi lên, tự Chấp Thật/Cha^'p Giả, Chấp Biết/Cha^'p Không Biết, Vọng Niệm Bất Giác tức Vọng Niệm Vô Minh này chính là cái Vọng Tâm Thức, tức là cái Tâm Nhị Biên đầy phiền não và phức tạp đã kể trên với rất nhiều tên khác nhau để gọi và để hiểu qua nhiều Trình Độ, Căn Cơ khác nhau.

Cái tạm gọi là Tâm Thức Phi Vật Chất này tự chiêu cảm Thiện Ác và Nghiệp Quả, nó chính là nguồn gốc tạo nên Thân, Tâm Thiện Ác, Thế Giới Vũ Trụ Vạn Vật, tức cõi Sa Bà còn gọi là Cõi Dục Giới cũng là Cõi Nhị Biên, Tương Đối của Sinh/Tu+" với mọi vướng mắc về Danh, Tài, Ái, Dục v…v…

Những ai có Thân Trung Ấm thì trước khi Tái Sinh dĩ nhiên phải mang một cái Thân tạm gọi là Thân không vật chất có nhiều tên, ở đây xin được nhắc lại và diễn nghĩa rõ ràng hơn về những tên của nó: 

- Thân Trung Ấm:  Là Thân ở giữa lúc cái này Chết, cái kia Sinh, là Thân Trung Gian, sau Thân Tiền Ấm (Thân trước khi Chết) và trước Thân Hậu Ấm (là Thân sau khi đi Đầu Thai)

- Thân Trung Hữu: Vì là có Nghiệp Báo, có Nhân Quả của Thiện Ác, Sinh Tử nên không thể nào nói là không có, do đó mới gọi là Thân Trung Hữu, tức là Có cái Thân Nghiệp Báo ở giữa Đời Hiện tại và Vị Lai.

- Thân Hương Ấm: Là cái Thần Thức tạm gọi là Vô Tướng, tuy chỉ có một chút xíu vật chất thôi cũng là chưa Tuyệt Đối Thanh Tịnh, nên vẫn còn Tập Khí Thế Gian, do đó nó vẫn cần nuôi dưỡng cái Thân Vô Tướng của nó bằng những hương vị của thức ăn vì vậy mà gọi là Thân Hương Ấm.

Xin nhắc lại Thân Vô Tướng này được cấu tạo bởi các chất liệu vi tế của "Tịnh Sắc Căn" tức các Căn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến và Thức nên cái (Sắc Công Năng) cũng là Giác Quan của nó vô cùng bén nhạy, nó có thể đọc được tư tưởng của các Thân Trung Ấm khác và cả tư tưởng của chúng ta, nó có thể đi xuyên qua tường, qua núi mà không bị trở ngại, sự đến đi trong nháy mắt và sự Thấy, Nghe, Hay Biết của nó thấu suốt Vũ Trụ, đó cũng là một loại Thần Thông nhưng chỉ là Nghiệp Thông gần như Vô Ngại thôi, vì cho dù nó có thể đi xuyên qua đầu và đọc được ý nghĩ của chúng ta nhưng nó không thể xuyên qua đầu của những Vị đã Giác Ngộ, chứ nói gì là Tòa Kim Cương của Chư Phật, Chư Tổ!

Và cũng vì là Thân Phi Vật Chất chưa hoàn hảo bởi còn một chút xíu vật chất nhuyễn như tơ trời, tựa như Hư Không cũng vẫn còn những Tập Khí Phàm Phu của Thế Gian nên nó vẫn Chấp Thật Mọi Cảnh, Mọi Sự do đó vẫn cần ăn, vẫn tính toán, buồn vui, thương tiếc, khổ đau, chấp chước, nhất là khi biết mình đã Chết! Trong 3 tuần lễ đầu Người Chết này vô cùng luyến tiếc Thân Mạng mình, thương nhớ gia đình, tiếc danh vọng và tài sản, thêm cái khổ đau nữa là Thân Trung Ấm thấy nghe và giao tiếp với người thân, họ cảm thấy bình thường như lúc còn sống nhưng khi họ cầm tay hỏi han, nói chuyện với chúng ta thì chúng ta lại không hề hay biết gì hết! Họ đi thăm từng nơi trong nhà và dùng những đồ dùng hàng ngày của họ nhưng không dùng được, nhìn vào gương thì không thấy bóng mình đâu cả nên càng biết rõ là mình đã Chết! Do đó họ đau thương, thống khổ vì mặc cảm, vì bất lực, nên hoảng hốt, bứt rứt, lo lắng, cáu kỉnh, giận dữ và vô cùng sợ hãi!

Họ cần chúng ta giúp đỡ, Hộ Niệm bằng những câu Kinh dễ hiểu, những lời Khai Thị thật chân chính rốt ráo để hướng dẫn việc Tái Sinh cho họ.

Tuy nhiên cái Thân Trung Ấm Vô Tướng, rất vi tế, bén nhậy ấy tuy vẫn chấp chước nhưng ít Vô Minh hơn chúng ta vì nó không còn bị cái Ù Lì là cái Thô của Tứ Đại ngăn che cho nên ai nói phải, nói trái, ai thanh tịnh, ai ô nhiễm, ai thương thật, thương giả, ai khóc thật, khóc giả và tang chế làm ra sao, to nhỏ thế nào, ai thăm, ai viếng đều rõ biết từng chi tiết.

Vì thế 3 tuần lễ đầu của người Chết vô cùng quan trọng, thời điểm này họ gắn bó mật thiết với chúng ta. Đi đi, về về thăm viếng nhà cửa, và những người thân, ngay cả họ hàng, bạn bè v...v... còn 4 tuần lễ sau thì họ bận rộn để tìm liên lạc với Cha Mẹ Vị Lai cho cuộc đời Vị Lai của họ.

Hiểu như thế mà thương họ, cho nên thời gian là 3 tuần lễ đầu này chúng ta cần giúp đỡ là Hộ Niệm tối đa cho họ, bằng cách có Thiện Tri Thức Khai Thị càng nhiều càng tốt để trấn an cho họ hết hoang mang, hết lo sợ, hết giận dữ và nhất là nhấn mạnh để họ biết chắc là họ không có Chết cũng như đang được hướng dẫn việc Tái Sinh.

Khi đã gặp đầy đủ Nhân Duyên Tốt/Xa^'u, Thiện/A'c tương ứng với Nghiệp Quả là họ đi Thọ Sinh bất cứ lúc nào trong vòng 49 ngày, và khi đã nằm trong Thai Mẹ là không còn đi đâu được nữa dù tính chất quá bén nhậy của họ luôn luôn lăng xăng di động không hề chịu đứng yên bao giờ!

Xin mời cùng suy tư:

Theo Kinh Niết Bàn quyển 34 thì những vị ở Cõi Vô Sắc Giới không có Thân Trung Ấm. Từ đó chúng ta suy ra Vô Sắc là Vô Thân, là Vô Hình Tướng, cũng là Âm Cảnh v…v… chẳng qua nó cũng vẫn chỉ là cái Tâm Thức số 8 của chúng ta có rất nhiều tên như đã kể ở trên.

Đã là Thân Vô Tướng thì bất cứ là ai không có Thân dù Thần Thánh cao siêu tới đâu cho đến A Tu La, Ngã Quỉ hay Ma v…v…thì cũng thế  mặc dù các vị này đều rất nhậy bén, thấy nghe cùng khắp, đến đi trong nháy mắt, có Tha Tâm Thông, nhưng chỉ là "Nghiệp Thông" gần như  Vô Ngại mà chưa Tuyệt Đối nên cũng chẳng lợi ích gì vì chỉ cứ ra rồi lại vào mãi trong sáu nẻo Luân Hồi mà thôi để rồi lại tạo Thân Trung Ấm! Họ rất cần những lời Khai Thị thật rốt ráo của Thiện Tri Thức khi gặp đủ Nhân Duyên để được Giải Thoát khỏi cái Nghiệp triền miên  trong CõiVô Sắc Giới ấy. Các vị này khi được trở lại làm Người có đầy đủ 6 Căn, nếu chịu Tu Hành cho thật rốt ráo để cái tinh nhuệ linh thiêng của Tâm Thức của họ được chuyển thành Trí Tuệ Bát Nhã thì mới chấm dứt được cái Thân Trung Ấm là cái Thân không có Thân.

Vậy muốn chấm dứt Thân Trung Ấm thật sự thì chỉ có duy nhất một con đường là Tu theo đúng Chính Pháp, thật rốt ráo, thật trang nghiêm và thật nổ lực để giác ngộ Chân Lý Giải Thoát thì không còn có Thân Trung Ấm cũng không bị lệ thuộc vào thời gian hạn định 49 ngày hay bao nhiêu ngày cả, miễn là khi nào hợp Duyên, hợp Cảnh là trở lại để tiến Tu đến Toàn Giác để mà gánh vác sứ mạng Như Lai.

Những vị này đã thấu rõ Chân Lý Bát Nhã Sắc/Kho^ng thì khi nằm trong Thai Mẹ là nằm trong búp Hoa Sen ở trong Cực Lạc Thế Giới cũng là Cõi Sa Bà này với cái Sắc/Kho^ng Thanh Tịnh Tuyệt Đối cùng sự nhậy bén nhiệm mầu, vi diệu, vượt ngoài nghĩ bàn của Bộ Óc Thế Gian; Vì nó Không Có Không Gian nên Không Nơi không Chỗ, nó cũng Không Có Thời Gian Nên Không còn Có Tốc Độ nhanh chậm và tuổi tác, quá khứ, hiện tại, vị lai nhưng tuyệt vời thay nó lại không tách rời mọi sự vật ở Thế Gian này y như Mạch Kinh Bát Nhã: "Chúng ta và Vũ Trụ Vạn Vật đều là Siêu Việt".

Thiền Viện Sùng Nghiêm

11561 Magnolia Street

Garden Grove, CA 92841

Tel : (714) 636-0118

Web-Site: WWW. Thienviensungnghiem.Com

Email: Sungnghiem@Hotmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.