Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đảng Càng Xiết, Báo Chí Càng Muốn Cởi

05/07/200700:00:00(Xem: 4903)

Trung Ương Đảng Họp Kỳ V  Chỉ Để Hành Tội Người Làm Báo

Hoa Thịnh Đốn.- Tình trạng  ''Xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''Thương mại hoá'' của báo chí Việt Nam đã tới mức báo động khiến  Ban Chấp hành Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam phải họp kỳ V đầu tháng 7 (2007)  để  bàn  về ''Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".

Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tư tường – Văn hóa Trung ương giải thích tại sao có kỳ họp quan trọng này: “Cùng với Chỉ thị 22-CT/TW và một số thông báo, chỉ thị quan trọng khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lần đầu tiên, Ban Chấp hành T.Ư bàn chuyên sâu về công tác báo chí. Nói như vậy để thấy rõ hơn một điều, trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta luôn dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.” (Báo Điện tử Đảng, 20-6-2007)

Nhưng tại sao ba vấn đề chuyên môn này, lẽ ra chỉ cần giải quyết ở  Ban Tư tưởng-Văn hoá  lại phải triệu tập cả  Ban Chấp hành Trung ương đảng để giải quyết " Có vấn đế gì lấn cấn, xung khắc mà Bộ Chính trị  không giải quyết nổi"
Xung khắc nội bộ về đường lối, chủ trương hay bị áp lực phải thi hành các cam kết ràng buộc bởi  Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO), theo đó, muốn phát triển kinh tế Việt Nam  phải có thông tin thông thóang, mà đảng Cộng sản Việt Nam phải khẩn trương rà soát lại tư tưởng  đảng viên, thay đổi phương pháp tuyên truyền và  chỉnh đốn  lại đội ngũ báo chí"

Dù thế nào chăng nữa thì về  mặt nổi, Tô Huy Rứa  đã giải thích phần nào lý do có kỳ họp V của Trung ương đảng : “ Bên cạnh ưu điểm nổi bật và thành tích to lớn đã nêu, hoạt động báo chí và công tác lãnh đạo, quản lý báo chí những năm qua cũng bộc lộ một số yếu kém cần nhìn nhận đúng, tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ người làm báo, kể cả một số cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về báo chí; chưa thấy rõ và thực thi đầy đủ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương, đoàn thể mình. Chưa quan tâm đúng mức việc nêu gương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo khí thế, niềm tin để thực hiện các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước...”

Nhưng bên cạnh  tình hình nội bộ, Rứa không quên vin vào yếu tố “thù địch” bên ngoài  để giảm thiểu tính nghiêm trọng của “nội thù”, Rứa nói : “ Một nguyên nhân nữa, không thể xem nhẹ là những tác động tiêu cực từ bên ngoài, khi ngấm ngầm, lúc lộ liễu. Các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang triệt để lợi dụng báo chí và một số nhà báo không vững vàng về bản lĩnh chính trị để xâm nhập, tác động, lôi kéo, thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực thông tin, báo chí.”

 “Để báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm sắp tới, các cơ quan báo chí và những người làm báo cần quán triệt quan điểm có tính nguyên tắc: Báo chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Thì ra ngay cả những người làm công tác tuyên truyền cũng  quên cả những nguyên tắc  cốt lõi rằng “báo chí phải do đảng lãnh đạo tòan diện”, là “tiếng nói của Đảng” và phải “tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.   Hay trong thời đại của nền Kinh tế thị trường , những người làm báo  đã nhận ra nếu để  cho Đảng tiếp tục “bịt mắt dẫn đi” thì làm sao  báo chí có thể mở mắt ra để hội nhập và theo kịp với thế giới  "

THIẾU SÓT LÂM NGUY

Chi tiết hơn Rứa là  tiết lộ  của Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Thông tin – Văn  hóa, về lý do khiến Trung ướng đảng phải họp.  Doãn viết trong Tạp  chí Cộng sản, số 131/2007: “ Bên cạnh các thành tựu và ưu điểm cơ bản vừa nêu, hoạt động báo chí nói chung, công tác quản lý báo chí nói riêng ở nước ta đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần phải nhanh chóng khắc phục sớm.”

Những yếu kém đó là :

 “Thứ nhất, khá nhiều cơ quan báo chí và nhà báo thông tin sai sự thật, thể hiện chủ yếu ở mảng bài viết về các vụ án.”

 “ Thứ hai, đó là sự thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa thông tin không có lợi cho quốc gia, gây bất lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Một số cơ quan báo chí và nhà báo thường sa đà vào "mảng tối", mặt trái của đời sống xã hội, tạo nên bức tranh ảm đạm, bi quan về đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.”

 “Thứ ba, một số cơ quan báo chí và nhà báo sa đà vào các thông tin dung tục, giật gân, tình dục, bạo lực, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, làm suy giảm tính định hướng, tính giáo dục và tính thẩm mỹ của báo. Đây là xu hướng đáng báo động trong hoạt động báo chí. Những câu chuyện phòng the tục tĩu, tự nhiên chủ nghĩa, những hình ảnh hở hang, khêu gợi những câu chuyện về đồng bóng, bói toán, gọi hồn... có nơi, có lúc rộ lên làm xôn xao dư luận.”

 “Thứ tư, có cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm túc định hướng thông tin; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích đã được quy định trong giấy phép do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp; chấp hành không đầy đủ, không đúng các quy định của pháp luật về báo chí. Dạng vi phạm này có chiều hướng ngày càng gia tăng và chủ yếu xảy ra ở các số phụ, số cuối tuần, cuối tháng, số chuyên đề. Một số cơ quan chủ quản xin ra báo, tạp chí rồi phó mặc cho cơ quan báo chí.”

Hợp nói : “ Đã xảy ra trường hợp cơ quan báo chí "bán cái", để tư nhân "núp bóng" hoặc thao túng. Đây cũng là một trong những vấn đề "nóng" cần có sự điều chỉnh trong quá trình quản lý hoạt động báo chí, đặt ra nhiều vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Báo chí trong thời gian tới.”

 “Thứ năm, lãnh đạo một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo và định hướng thông tin đã được phổ biến trong các cuộc giao ban, cho đăng tải các thông tin không có lợi, làm lộ bí mật nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân.”
Hợp còn  tố : “ Thậm chí, đã có trường hợp cán bộ của một số cơ quan báo chí có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan tới các vụ việc tiêu cực, lừa đảo, chạy án hoặc có hành vi sách nhiễu. Đã có hiện tượng liên kết không lành mạnh giữa một số phóng viên, hoặc giữa một số lãnh đạo cơ quan báo chí nhằm đánh vào một số tổ chức, cá nhân theo kiểu "hội đồng…Có trường hợp báo chí đăng tải điều tra, kiểm tra, thanh tra chưa có kết luận chính thức, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, gây mất đoàn kết nội bộ của các tổ chức, cơ quan. Trong số đó, cũng có những người vì tư lợi đã biến ngòi bút của mình trở thành công cụ cho phe, nhóm trong những cuộc tranh giành, đấu đá với mục đích trục lợi. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhà báo bị suy giảm đến mức đáng lo ngại.”
Trong một nước Cộng sản như Việt Nam, chỉ có một đảng cầm quyền, mà báo chí không coi luật lệ của  Nhà nước ra gì thì cái đảng này có còn chút uy tín gì trong nhân dân  "

Nghiêm trọng hơn, theo tiết lộ của Hợp đã có những người làm báo “ trở thành công cụ cho phe, nhóm trong những cuộc tranh giành, đấu đá với mục đích trục lợi”, nhưng  những kẻ đó quyền thế ra sao  mà có thể lập ra các  phe, nhóm trong đảng để điều khiển báo chí "

Ngoài  những kẻ  có chức, có quyền thì ai có thể làm được  làm  táo bạo này để   trục lợi và phô trương thanh thế  "  Hay là một số người làm báo không còn chịu đựng được sự kiểm soát, trói tay của đảng   nên đã tìm hậu thuẫn trong đảng để  phá rào, biến tờ báo thành cơ sở kinh doanh riêng "

Nhưng  trong suốt bài báo,  không thấy Hợp hé lộ đầu mối nào  về  “băng, đảng”  và cũng  không hề  “đổ tội” cho “những thế lực thù địch” hoặc  “diễn biến hòa bình” là thủ phạm đã xúi  báo chí  ''Xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''Thương mại hoá''.
Sự khác biệt giữa Hợp và Rứa  cho thấy là tuy cùng  nói về  những căn bệnh của báo chí, hai người  đã không cùng nhìn về một phía.  Hợp cho thấy đã có những người làm báo  đổi màu, biến thành kẻ “nội thù” của đảng trong khi Rứa lại cho rằng khuyết tật này còn  do “Các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang triệt để lợi dụng báo chí và một số nhà báo không vững vàng về bản lĩnh chính trị để xâm nhập, tác động, lôi kéo, thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực thông tin, báo chí.”

 Nhưng dù có nhìn nhận  hay không việc kiểm soát Báo chí  đang là vấn đề nan giải của đảng  thì sự thật đã rõ ràng  là : Có một số không nhỏ cán bộ làm báo   đã tìm cách  vượt ra khỏi vòng vây của đảng để được viết tự do và làm báo tự do.

NGHIÊM TRỌNG HƠN NHIỀU

Ngặt một nỗi là  tình hình lại  không giản dị có bấy nhiêu mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bài phân tích chi tiết của Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Cơ quan hướng dẫn tư tưởng và báo chí của đảng CSVN đã nói ra điều này.
Vinh viết trong báo Điện tử của Trung ương đảng (20-6-2007) : “Khuynh hướng ''thương mại hoá'' đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Về chính trị, ''thương mại hoá'' khiến báo chí - bộ phận thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của Đảng, dần dần trở thành đối tượng kinh doanh, bị động nhất với các loại hàng hoá thông thường khác vì mục tiêu lợi nhuận. Về văn hoá: làm rối loạn và đảo lộn các giá trị thẩm mỹ, giá trị xã hội; cản trở việc xây dựng con người mới. Về an ninh tư tưởng, là điều kiện để các thế lực thù địch chống phá cách mạng, lợi dụng thực hiện ''diễn biến hoà bình'', ''tự diễn biến'' trong nội bộ thông qua báo chí, nhất là mạng intemet…”

Cựu Tổng Biên tập báo Nhân Dân còn nói: “  Có thể nói, ''xa rời tôn chỉ mục đích'' và ''thương mại hoá'' là hai xu hướng tiêu cực có mới quan hệ nhân/quả: xa rời tôn chỉ mục đích có nguyên nhân sâu xa từ khuynh hướng ''thương mại hoá''; càng chạy theo khuynh hướng ''thương mại hoá'', càng xa rời tôn chỉ mục đích; cả hai cùng hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Nguy hiểm hơn, cũng do chạy theo lợi nhuận, bị chi phối bởi lợi nhuận, hai khuynh hướng này còn là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ''bán cái'' và những dấu hiệu ''núp bóng'' để tư nhân hoá báo chí rất đáng lo ngại trong thời gian gần đây.”

Nhưng phản ứng của các báo muốn “thương mại hóa” để sinh lợi nhuận ra sao " Hồng Vinh không tiếc lời chỉ trích: “Vấn đề đặt ra là: ''thương mại hoá'' và ''xa rời tôn chỉ, mục đích'' dù đã sớm được phát hiện, phân tích và uốn nắn trong nhiều văn kiện của Đảng, nhưng vì sao không được ngăn chặn, đẩy lùi, mà còn có chiều hướng tăng lên" Trong thực tế, đã có một bộ phận cán bộ, phóng viên, thậm chí, cả cán bộ lãnh đại, quản lý báo chí cho rằng: trong điều kiện KTTT, báo chí phải tự giải quyết bài toán tài chính, ''thương mại hoá'' báo chí là cần thiết, tất yếu, không thể can thiệp và điều chỉnh. Thậm chí, có người còn ngộ nhận, xem ''thương mại hoá'' như là biểu hiện của xu thế dân chủ trong thông tin báo chí, là dấu hiệu hội nhập với cách thức làm báo của thế giới hiện đại (!").”

 “Đó là nhận thức lệch lạc cần được uốn nắn. Nếu cho rằng, “thương mại hoá” là không thể ngăn chặn được nghĩa là chấp nhận tính tự phát của báo chí, phủ nhận sự cần thiết phải lãnh đạo, quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước. Nếu chúng ta cho rằng, “thương mại hoá” là cần thiết để có nguồn tài chính, nghĩa là chúng ta đồng nhất báo chí - sản phẩm văn hoá tinh thần với các sản phẩm hàng hoá thông thường khác...Nguyên nhân của nhận thức đó do sự mơ hồ về chính trị, lẫn lộn giữa cái gọi là ''tự do báo chí'' kiểu tư sản với quyền tự do ngôn luận trong chế độ XHCN, thoát ly quan điểm của Đảng về vai trò, chức năng tư tưởng-văn hoá của báo chí cách mạng; không nắm vững Luật báo chí.”

Vinh đã báo động : “ Vấn đề ''thương mại hoá'', ''xa rời tôn chỉ, mục đích'' trong hoạt động báo chí, đã đến độ bức xúc; thậm chí, có những dấu hiệu không thể xem thường, như tư nhân hoá báo chí; không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Đảng.”

Qua ba tiếng nói “cột trụ” của ngành Tư tưởng – Văn hóa  về tình trạng xuống cấp thê thảm và chệch hướng tư tưởng nghiệm trọng của Báo chí sau hơn 20 năm Đổi mới, không ai còn nghi ngờ việc Hội nghị V của Ban Chấp hành Trung ương đảng sẽ phải đưa ra Nghị quyết dành lại quyền kiểm soát báo chí bằng  những biện pháp kỷ luật cứng rắn nhất.

Nhưng thực tế đã chứng minh, cứ mỗi lần đảng tìm cách xiết  Báo chí thì những người làm báo lại có cách tự cởi trói mình.   Bằng chứng  đã được chứng minh vì ngay từ năm 1992,  Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) đã than phiền về  ''Khuynh hướng thương mại hoá, chạy theo lợi nhuận đơn thuần” của làng báo mà đến bây giờ, chuyện đâu vẫn không những chỉ còn đó mà còn lan rộng hơn.

Tệ nạn này  còn được nhắc lại trong Chỉ thị 22/CT-TW ngày 7/10/1997 của Bộ Chính trị khóa VIII , qua lời phê bình: ''Một bộ phận báo chí, xuất bản bị khuynh hướng thương mại và cơ chế thị trường chi phối, chạy theo thị hiếu tầm thường…”
Từ đấy tập quán nói đi nói chứng bệnh cũ của Báo chí đã thành thói quen của Bộ Chính trị nên việc này lại   tiếp tục diễn ra trong Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị khóa IX; Thông báo số 41 TB/TW và Thông báo số 68-TB/TW của Bộ Chính trị khóa X; Quyết định số 388/QĐ-CP và Chỉ thị số 37/2006/TC-TTg  của  Thủ tướng Chính phủ.

Xem như thế thì Báo chí và Đảng ai mạnh hơn ai "  Có ai nói ai nghe không mà sao ròng rã suốt  15 năm, từ 1992 đến  2007, đảng nói thì cứ nói, người làm báo  cứ lách mà  làm "

Chẳng nhẽ Đảng đã làm toàn những  chuyện “nước đổ đầu Vịt” nên  khi  “cá Đối  đã bằng đầu” thì  không còn ai  nghe ai " -/-

07/07

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
Chính vì vậy, điểm lại một số chương trình dân sinh này là điều cần thiết và để thấy rằng hành trình phát triển của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ đã có được, bên cạnh sự cố gắng thì một phần cũng nhờ vào các chính sách, sự trợ giúp bước đầu từ nhiều đời tổng thống tiền nhiệm khác nhau trong suốt 45 năm qua.
Khi Mai Thảo và Hoàng Anh Tuấn còn trên dương thế, thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn nghe hai ông thở ra (“anh buồn quá Tiến ơi”) y chang như thế. Chỉ có điều khác là ông nhà văn khi buồn thì thích đi uống rượu, ông thi sĩ lúc buồn lại đòi đi … ăn phở, còn bây giờ thì ông nhạc sĩ (lúc buồn) chỉ ưa nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ai sao tui cũng chịu, miễn đến chỗ nào (cứ) có bia bọt chút đỉnh là được!
Tờ The Washington Post hôm 12/9/2020 đưa tin Thượng Nghị sỹ Bernie Sanders công khai tuyên bố nếu chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ tiếp tục tập trung vào việc chỉ trích cá nhân ông Trump, ông Joe Biden có thể thua ông Trump, như bà Clinton đã thua vào năm 2016.
Đây là thời kỳ bất ổn nhất tại Hoa Kỳ, với đại dịch, biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc, cảnh sát bạo hành và bầu cử tổng thống tất cả những điều này đã khống chế sự chú ý của người dân, theo Jonathan Obert, Phó Giáo Sư dạy về Khoa Học Chính Trị tại Trường Cao Đẳng Amberst cho biết trong bài viết đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 9 tháng 7 năm 2020. Với tất cả căng thẳng đó có thể dường như làm cho người dân đang ngày càng nắm lấy luật pháp vào trong tay của họ thường xuyên hơn. Không chỉ tại thành phố Kenosha của tiểu bang Wisconsin. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều cuộc đối đầu qua việc gỡ bỏ tượng đài Liên Minh Miền Nam, các cuộc đụng độ qua việc sử dụng khẩu trang, các nỗ lực biểu tình chống đối – hay hăm dọa – những người biểu tình Black Lives Matter và thậm chí là sự quan tâm mới trong “những cuộc bắt bớ công dân.” Một số trong những sự kiện này đã biến thành bạo động và chết chóc một cách thảm khốc.
Để thực hiện Giấc mộng Trung Hoa, Trung Quốc nổ lực cố nắm lấy vai trò là một siêu cường lãnh đạo thế giới. Tập Cận Bình đưa ra chiến lược Một Vành Đai-Một Con Đường (Nhất Đới-Nhất Lộ), dùng đồng tiền để viện trợ, cho vay và đầu tư vào các quốc gia đang phát triển trên vành đai từ Châu Á đến Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu.
Ông Bùi Nhật Tiến, tức nhà văn Nhật Tiến và cũng là một nhà giáo, một tên tuổi trên văn đàn Việt Nam Cộng Hoà vừa qua đời. Ông ra đi để lại tiếc thương trong lòng nhiều người Việt đã sống và lớn lên tại miền Nam.
Mấy bữa nay hơi rảnh, ngồi soạn giấy tờ cũ, tình cờ thấy lại bản nháp tạp ghi nầy. Tờ giấy cũ viết lại những suy nghĩ vụn vặt trong 7 ngày dự khóa tu mùa Hè năm 2000, tại tu viện Lộc Uyển – Nam California. Khóa tu do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn.
Đảng CSVN đang phải đối mặt với tình trạng “thù trong giặc ngoài” nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trước thềm Đại hội đảng lần thứ XIII và dịch nạn Covid 19, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại vẽ ra bức tranh lạc quan viển vông để lừa dân.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.