Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Mặt Trận Hay Mặt Thật?

21/05/200400:00:00(Xem: 4356)

Nhân dân đại đoàn kết với ai, ai đoàn kết với mình "
Hoa Thịnh Đốn.- Chưa bao giờ người Cộng sản Việt Nam nói nhiều đến nhóm chữ "Đại đoàn kết dân tộc" bằng thời gian giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Chấp hành Trung ương khoá IX, sẽ chấm dứt vào Trung tuần tháng 4/2005. Nhưng càng hô hào đoàn kết bao nhiêu thì chia rẽ lại nở rộ ra bấy nhiêu.
Và đây cũng chính là lý do khiến cho Mặt trận Tổ quốc , do Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt cầm đầu phải mở đợt sinh hoạt chính trị với các tổ chức chính trị - xã hội hôm 18-5-2004 để chuẩn bị Đại hội lần VI của tổ chức này vào tháng 9 tới đây.
Nhưng tại sao lại phải khẩn trương đến thế, sau khi đã có hàng loạt những Nghị quyết đưa ra công tác phải thi hành như là :"Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về "Công tác dân tộc", "Công tác Tôn giáo" và gần đây nhất là Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài." "
Ban Tuyên huấn của Mặt trận nói nhân dân cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác nhưng vẫn phải nhìn nhận những sự thật không thể che đậy được: " Nhân dân ta cũng rất băn khoăn trước tình hình đất nước còn nhiều vấn đề đáng quan tâm. Chất ượng tăng trưởng, hiệu quả của sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sự phát triển kinh tế chưa bền vững, chưa khai thác hết nội lực trong nhân dân; hiệu lực quản lý của Nhà nước còn hạn chế; đạo đức xã hội nhiều mặt bị xuống cấp, tệ nạn xã hội ở nhiều nơi tăng lên , đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa...còn nhiều khó khăn, thiếu thốn." (Tài liệu của MTTQVN)
Nhưng quan trọng hơn là lòng tin của dân vào Đảng cũng đã xuống cấp: " Lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chưa thật vững chắc. Chưa có đủ cơ chế, chính sách để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Việc tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách, pháp luật hiện có chưa đến nơi đến chốn; Nhân dân bất bình trước tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ....chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục gia tăng; đời sống, dân chủ và công bằng xã hội đối với một bộ phận nhân dân chưa được đảm bảo; vẫn còn những yếu tố gây mất ổn định xã hội như : mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tình trạng khiếu kiện kéo dài; sự nghi kỵ, hẹp hòi và phân biệt đối xử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhiều nơi vẫn còn tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương; việc tập hợp nhân dân vào các đoàn thể và hội quần chúng còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài, cũng như ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa..."
Nhưng bao nhiêu phần trăm trong tổng số 81 triệu dân là "một bộ phận" hay là "nhiều bộ phận" như trong một số các báo cáo khác của Nhà nước "
Đề cập đến những vụ nổi loạn đòi tự do tôn giáo, đòi đất và đòi dân chủ của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Bắc và Tây Nguyên trong thời gian gần đây, Ban Tuyên huấn trách cứ : " Một bộ phận cán bộ Đảng viên và nhân dân còn thiếu cảnh giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đòan kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch và phần tử xấu...."
Nhưng báo cáo cũng mập mờ như các lời tuyên bố của cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Không ai có tài liệu về nguồn gốc của "thế lực thù địch" như họ là ai, từ đâu đến và số những "phần tử xấu" là bao nhiêu mà họ có khả năng vận động được cả chục ngàn đồng bào dân tộc xuống đường biểu tình ở Ban Mê Thuột, Gia Lai và Dak Nông hồi Lễ Chúa Phục sinh tháng 4 năm nay (2004) "
PHẠM THẾ DUYỆT
Về phần mình, bản dự thảo báo cáo chính trị của Phạm Thế Duyệt còn hìn nhận thêm thất bại: " Nhân dân còn nhiều băn khoăn khi thấy bộ máy của Đảng, Nhà nước chưa được kiện toàn đồng bộ; Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.... Nhân dân ta lo lắng trước những yếu tố có thể tác động bất lợi đến việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...." (Tài liệu MTTQVN)
Cũng như Ban Tuyên huấn, Duyệt đổ tội cho điều được gọi là "các thế lực thù địch" đang :"Tìm mọi cách thực hiện "âm mưu diễn biến hoà bình" và các hành động xúi giục, kích động ly khai, hỗ trợ các phần tử chống đối hòng gây rối trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, can thiệp vào công việc nội bộ" của Vệt Nam.
Vì vậy, báo cáo Chính trị sẽ đưa ra trong kỳ Đại hội dự trù vào tháng 9 năm nay (2004) chủ trương: "Đoàn kết rộng rãi không bỏ sót một ai, không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết chân thành, đoàn kết trên cơ sở mục tiêu chung là : giữ vững độc lập thống nhất, vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...." nhưng lại phải dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN..

Duyệt cũng đề nghị Mặt trận phải: "Đổi mới phương thức hoạt động... coi trọng vận động các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, ngừơi có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...phát triển thên các tổ chức thành viên, thu hút thêm đoàn viên, hội viên gắn bó với tổ chức, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, nằm mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..."
Trước đây đã có nhiều đề nghị Mặt trận nên có sự tham gia của "người Việt Nam, nhất là giới trí thức ở nước ngoài" nên một số phái đoàn hỗn hợp của Bộ Chính trị, Bộ Ngoại giao và cán bộ tình báo đã được Hà Nội gửi ra nước ngoài để thăm dò giơi trí thức Việt kiều và vận động từ vài năm qua, trong đó có nhóm Nguyễn Đình Bin (bây giờ là Đại sứ của Hà Nội tại Pháp) đã gặp Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống VNCH ở California năm 2003. Và khi về Sài Gòn vào dịp Tết vừa qua Kỳ đã được giới chính quyền CS tại Sài Gòn và Phạm Thế Duyệt tiếp đón.
Ngoài ra, chương trình hành động của Mặt trận sẽ được đặt trọng tâm vào hai nhiệm vụ chính trị quan trọng : 1) "Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu và hành động chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, nhận rõ nhiệm vụ bảovệ Tổ quốc trong tình hình mới là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo ệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội." 2) "Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc: các tệ nạn xã hội, văn hoá phản động độc hại xâm nhập từ bên ngoài...kiên quyết đấu tranh làm thất bại các luận điệu và mọi hành động xuyên tạc của các thế lực thù đich nhằm chia rẽ các tôn giáo, các dân tộc hòng lợi dụng cái gọi là "dân chủ", nhân quyền phá hoại khối đại đoàn kết tòan dân tộc..."
NGƯỜI DÂN
Trước những nhiệm vụ nặng nề như thế của Mặt trận , người dân còn muốn đòi hỏi gì nữa không " Họ chỉ muốn Đảng và Nhà nước tập trung mọi nỗ lực vào đánh tham nhũng, chận đứng lãng phí tiền của nhân dân vào những công trình xây dựng "chưa làm xong đã hỏng" hoặc làm theo kiểu "phong trào thi đua" để móc ruột Nhà nứơc.
Trong số những yêu cầu của người dân gửi đến Quốc hội khoá họp thứ Năm đang diễn ra ở Hà Nội trong tháng này (5/2004), họ còn chỉ mong Quốc hội "sớm ban hành luật chống tham nhũng" và "nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát" tệ nan này. (Báo cáo của Huỳnh Đảm, Tổng Thư ký Mặt trậ n trưóc Quốc Hội).
Người dân còn yêu cầu Quốc hội giải quyết nạn đói nghèo, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa nơi có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và giải quyết vấn đề sử dụng và chiếm đất của cán bộ.
Trong khi đó tại Đại hội MTTQ của Thành phố Sài Gòn hôm 19-5 (2004), Nguyễn Ngọc Giao, Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố đã phê bình chương triùnh xoá đói giảm nghèo như là mới đem "con cá" đến cho dân mà chưa cho họ cái "cần câu" để họ có thể tự đi câu lấy cá !
Ông Giao cũng phê bình Mặt trận "chưa nắm bắt tâm tư tình cảm của đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, chưa lắng nghe các đề xuất của đội ngũ này. Do đó chưa khái thác được tiềm năng chất xám để nâng cao hiệu quả của mình."
Ngay đối với những trí thức trong nước còn bị "làm ngơ" như thế thì làm sao Mặt trận này có thể mồi chài được đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài "
Mặt khác, người dân cũng thắc mắc về nhiệm vụ của Mặt trận đối với vai trò "giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ , công chức nhà nước." Bởi vì cho đến bây giờ, mặc dù nhiệm vụ này đã được minh thị trong "Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" nhưng xem ra cũng chỉ có hình thức cho vui vậy thôi, chẳng làm được việc gì.
Vậy đợt vận động chính trị đang diễn ra ở trong nước của Mặt trận Tổ quốc nhằm mục đích gì nếu không phải là để đối phó với tình trạng dân mỗi ngày một xa lánh đảng và cán bộ, đảng viên càng ngày càng lơ là, chểng mảnh với nhiệm vụ được giao phó.
Nhưng Mặt trận lại không giám nhìn nhận cán bộ không chỉ mất tin tưởng vào đảng mà còn không nghe theo lời dạy "cần, kiệm, liêm, chính" của Hồ Chí Minh trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Họ đem tất cả những thất thứ thiếu sót, bất cập này đổ lên đầu "các thế lực phản động, các thế lực thù địch" và "kẻ xấu" trong nước, nằm trong kế họach "diễn biến hoà bình" chống lại Việt Nam.
Thành ra nhìn trước nhìn sau, kẻ thù đâu không thấy, chỉ thấy còn mỗi cái phao mang tên Hồ Chí Minh cho đảng bám vào . Nhưng nếu đến đội ngũ trung kiên nhất của Đảng là cán bộ, đảng viên mà đã coi lời dạy của "Bác" không ra gì nữa thì tương lai đảng này sẽ ra sao "
Phạm Trần (5-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.