Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiểu Biết Thuế Vụ Cơ Bản Cho Thường Trú Nhân Có Thẻ Xanh

11/04/200700:00:00(Xem: 4784)

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 4588

Nếu bạn được cấp một thẻ xanh (a U.S. Green Card), bạn là thường trú nhân chính thức của Hoa Kỳ ngay cả khi bạn hiện đang sống ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là bạn được đối xử như một thường trú nhân của Hoa Kỳ trên các lãnh vực thuế vụ và mọi nguồn lợi tức của bạn phải đóng thuế bất kể nơi phát xuất những nguồn thu nhập này. Vì lý do này bạn phải khai và nộp hồ sơ thuế, trừ khi:

a. Đã có một văn bản chính thức của các cơ quan hành chính hoặc tư pháp tuyên bố quyền cư trú của bạn ở Hoa Kỳ đã bị thu hồi hoặc bị bãi bỏ,

b. Tổng lợi tức của bạn từ tất cả các nguồn thu nhập trên thế giới ít hơn các khoản lợi tức quy định phải khai thuế, hoặc

c. Tình trạng cư trú của bạn bị ảnh hưởng bởi một hiệp ước về thuế lợi tức.

Những câu hỏi đáp dưới đây đề cập đến các vấn đề thuế vụ lên quan đến thường trú nhân của Hoa Kỳ.

1. Trường hợp thẻ xanh của tôi bị lấy hoặc cho người khác và người này làm việc cho chính phủ thì sao"

Nếu bạn vất bỏ thẻ xanh của mình, việc này không nhất thiết có nghĩa là cương vị thường trú nhân của bạn ở Hoa Kỳ đã thay đổi. Tình trạng cư trú của bạn sẽ không đổi trừ khi bạn nhận được một thông báo chính thức của Sở Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ (the U.S. Citizenship and Immigration Service - USCIS) cho biết thẻ xanh của bạn đã không còn hiệu lực về mặt hành chánh hoặc pháp lý nữa do bị bãi bỏ hoặc thu hồi.

Bạn có thể liên lạc với cơ quan này để kiểm tra tình trạng cư trú của mình.

2. Nếu tôi đã từ lâu vắng mặt ở Hoa Kỳ thì sao"

Là một người mang thẻ xanh, vào bất cứ thời gian nào bạn vắng mặt ở Hoa Kỳ, bạn không phải chịu các loại thuế áp dụng trên lãnh thổ Hoa Kỳ, tuy nhiên bạn vẫn phải thực hiện quy định khai thuế lợi tức và có thể vẫn phải có trách nhiệm đóng thuế  cho đến khi có một quyết định hành chính hoặc tư pháp chính thức liên quan đến việc bãi bỏ hay thu hồi thẻ xanh của bạn. Do đó, ngay cả khi cơ quan phụ trách việc di trú và công dân USCIS không nhận diện được tình trạng hợp lệ của thẻ xanh của bạn vì bạn có thể đã vắng mặt quá lâu ở Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh của bạn đã cấp trên 10 năm, bạn vẫn phải tiếp tục nộp đơn khai thuế cho đến có quyết định về việc chấm dứt tình trạng thường trú của bạn và quyết định cuối cùng về tình trạng cư trú này không bị cản trở bởi một quá trình kháng kiện nào.

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa hề khai thuế lợi tức trong những năm trước đây"

Nếu bạn chưa từng khai và nộp một hồ sơ thuế cho bất cứ năm nào trước đây và bạn không có nợ thuế, bạn nên khai thuế cho năm hiện tại và hai năm liền trước năm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng khai thuế cho một hay trong nhiều năm và bạn biết bạn có nợ thuế của bất kỳ năm nào trong những năm này, bạn nên nộp hồ sơ thuế của năm hiện tại và hồ sơ của năm năm trước.

4. Nếu tôi có các khoản tiền thuế tạm thu từ các nguồn lợi tức kiếm được trong nước, tôi phải làm sao"

Khi một cơ sở hay một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ trả tiền cho khách hàng không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ, chẳng hạn các khoản tiền hưu hoặc phúc lợi xã hội, cơ quan này bắt buộc phải tạm thu 30% trên tổng số tiền phân phối (chỉ 85% các khoản tiền phúc lợi xã hội phải chịu mức thuế tạm thu 30%), cơ quan này sẽ phải chuyển số tiền thuế tạm thu cho Sở Thuế Vụ.

Khi một cơ sở hoặc một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ trả tiền cho khách hàng là người thường trú nhân có thẻ xanh cư trú ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, họ thường không phải giữ lại 30% thuế trên số tiền. Nếu do sai sót, số tiền thuế này bị giữ lại từ nguồn thu của bạn vì địa chỉ nhận tiền của bạn ở nước ngoài, bạn nên liên lạc với cơ quan trả tiền, lưu ý họ bằng mẫu đơn W-9 (Form W-9), yêu cầu chấm dứt việc tạm thu trên nguồn lợi tức của bạn. Bạn có thể yêu cầu nhận lại số tiền thuế đã bị tạm thu do sai sót.

5. Trường hợp tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ, và tôi sinh sống ở một quốc gia khác, tôi có phải đóng thuế cho cả chính phủ Hoa Kỳ và quốc gia sở tại nơi tôi đang cư trú hay không"

Trên các lĩnh vực thuế vụ, người mang thẻ xanh được xem là thường trú nhân của Hoa Kỳ và vì vậy phải đóng thuế trên tất cả các nguồn lợi tức kiếm được từ các nơi trên thế giới. Nếu giữa Hoa Kỳ và quốc gia nơi bạn đang cư ngụ không có một hiệp ước nào thỏa thuận về vấn đề thuế lợi tức, bạn có thể phải đóng thuế cho cả hai quốc gia, Hoa Kỳ và nước bạn đang cư trú. Bạn thường sẽ nhận được một khoản tín thuế từ Hoa Kỳ hoặc của quốc gia nợi bạn đang sinh sống tùy theo hoàn cảnh cư trú đặc biệt của bạn để tránh tình trạng bạn phải đóng thuế hai lần.

Nếu quốc gia bạn đang cư trú có một thỏa ước về thuế lợi tức với Hoa Kỳ, hiệp ước này có thể  bao gồm các quy định gọi là "tie-breaker rules" để giúp xác định quốc gia nào là nước cư trú được quyền thu thuế lợi tức của bạn. Thông thường, nơi bạn cư ngụ thường xuyên hoặc trung tâm của các quyền lợi cá nhân của bạn ở đâu, nơi đó sẽ khẳng định tình trạng cư trú của bạn. Trường hợp bạn là cư dân của một quốc gia có ký kết hiệp ước thuế vụ với Hoa Kỳ với các điều lệ "tax-break rules", và bạn chọn phương pháp áp dụng các quy định này, bạn sẽ được xem như thường trú dân của quốc gia đó trên các lĩnh vực thuế vụ và không cần phải nộp hồ sơ khai thuế bằng mẫu đơn 1040. Để chọn quy định này, bạn phải nộp mẫu đơn 1040NR (Form 1040NR) vào năm bạn quyết định chọn các khai thuế này và kèm mẫu theo mẫu đơn 8833 (Form 8833 - Treaty-Based Return Position Disclosure under Section 6114 or 7701(b)). Thường trú dân Hoa Kỳ có thẻ xanh cư trú ở một quốc gia có ký kết hiệp ước với Hoa Kỳ nên nhờ một chuyên viên thuế chuyên nghiệp hoặc liên lạc với Sở Thuêvụ để được giúp đỡ.

6. Trường hợp tôi từ bỏ thẻ xanh đã được cấp, tôi có phải thi hành trách nhiệm thuế hay không"

Thông thường, khi bạn từ bỏ hay trả lại thẻ xanh cho cơ quan di trú hoặc chính phủ Hoa Kỳ bất cứ thời điểm nào trong năm thuế, cương vị thuế vụ của bạn như một thường trú dân ngoại quốc sẽ chấm dứt vào ngày cuối cùng của năm đó (ngày 31 tháng 12). Tuy nhiên nếu bạn xác định được rằng, trong những ngày còn lại của năm bạn từ bỏ thẻ xanh, nhà ở và nơi cư trú chính của bạn là tại một quốc gia khác, hoặc bạn có những quan hệ gần gũi với quốc gia này hơn với Hoa Kỳ, ngày chấm dứt tình trạng thường trú của bạn ở Hoa kỳ sẽ là ngày bạn nộp trả lại hay từ bỏ thẻ xanh.

Nếu bạn được xem là thường trú nhân của Hoa Kỳ bởi vì bạn hội đủ các điều kiện về số ngày cư trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong năm thuế và bạn có thẻ xanh trong năm này, ngày cuối cùng bạn cư trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ là ngày bạn từ bỏ thẻ xanh hay ngày cuối cùng bạn cư ngụ tại Hoa Kỳ, tùy theo tình huống nào xảy ra sau nếu bạn có thể chứng minh được một trong hai trường hợp ngoại lệ kể trên. Xin tham khảo thêm ấn bản 519 (Publication 519 - U.S. Tax Guide for Aliens) và sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 8840 (Form 8840 - Closer Connection Ecxeption  Statement for Aliens) để biết rõ hơn các chi tiết cần biết.

Trường hợp bạn là người ngoại quốc cư trú ở Hoa kỳ (nonresident aliens) vào ngày cuối cùng của năm và là thường trú dân ngoại quốc (resident aliens) cho tất cả những ngày khác trong năm, bạn phải khai thuế với mẫu đơn 1040NR ngay cả khi bạn không có một nguồn thu nhập nào ở Hoa Kỳ; đồng thời bạn phải khai và kèm theo mẫu đơn 1040NR một mẫu đơn khai thuế 1040 cho thấy các nguồn lợi tức trong những khoản thời gian trong năm của bạn với tư cách là một thường trú dân ngoại quốc ở Hoa Kỳ.

7. Tôi đã là thường trú nhân nhiều năm ở Hoa Kỳ, nay tôi muốn từ bỏ thẻ xanh cấp cho tôi, xin cho biết tôi cần phải làm gì"

Nếu bạn đã nhiều năm thường trú ở Hoa Kỳ, theo luật định về thường trú nhân chính thức, bạn đã có hồ sơ khai thuế ít nhất từ 8 đến 15 năm trước ngày tình trạng thường trú của bạn chấm dứt, có một số các quy định đặc biệt bạn phải tuân theo. Ngày chấm dứt tình trạng ngoại kiều thường trú của bạn sẽ không tự động chấm dứt cho đến khi bạn nộp mẫu đơn 8854 cho Sở Thuế Vụ và thông báo cho cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Hoa Kỳ - Bộ Nội An (the Department of Homeland Security), mặc dù trong suốt thời gian còn lại của năm thuế bạn sinh sống ở ngoại quốc hoặc bạn có nhiều mối quan hệ khác gần gũi hơn đối với quốc gia này.

Cho đến khi bạn nộp đơn 8854 cho Sở Thuế Vụ và thông báo cho Bộ Nội An Hoa Kỳ, việc chấm dứt cương vị thường trú liên quan đến các vấn đề di trú của bạn sẽ không giúp chấm dứt trách nhiệm nộp hồ sơ thuế và khai những nguồn lợi tức bạn có ở tất cả các nơi khác trên thế giới với tư cách một thường trú dân của Hoa Kỳ. Các điều luật thuế vụ của Hoa Kỳ quy định ngày chấm dứt tình trạng cư trú sẽ là ngày bạn thông báo cho Bộ Nội An hay ngày bạn nộp đơn 8854 cho Sở Thuế Vụ, tùy theo ngày nào xảy ra sau. Mẫu đơn 8854 có kèm theo các hướng dẫn sử dụng, bạn nên theo đúng các hướng dẫn này khi làm đơn.

8. Làm sao tôi thông báo cho Bộ Nội An về việc chấm dứt cương vị thường trú của tôi ở Hoa Kỳ"

Ngày bạn đưa mẫu đơn I-407 đã điền đầy đủ cho nhân viên ngoại giao hay nhân viên lãnh sự quán của Hoa Kỳ hoặc ngày bạn nộp mẫu đơn này cho nhân viên di trú tại các cửa khẩu Hoa Kỳ sẽ được xem là ngày bạn thông báo về quyết định chấm dứt tình trạng cư trú của bạn. Mẫu đơn I-407 là mẫu đơn từ bỏ cương vị thường trú chính thức (Form I-407 - Abandonment of Lawful Permanent Resident Status).

9. Nếu vào thời điểm tôi muốn xin từ bỏ cương vị thường trú, thẻ xanh của tôi chưa đủ 8 năm theo quy định 15 năm thuế tôi cần phải làm gì"

Bạn không cần phải khai và nộp mẫu đơn 8854 với bất kể lý do gì.

10. Trường hợp tôi là người cư trú lâu năm tại Hoa Kỳ, sau khi tôi từ bỏ thẻ xanh của mình tôi có cần phải nộp lại mẫu đơn 8854 sau mỗi 10 năm sắp tới hay không"

Bạn chỉ phải nộp mẫu 8854 sau mỗi 10 năm sau ngày bạn từ chối cương vị thường trú của bạn khi:

a) Trách nhiệm đóng thuế trên lợi tức ròng bình quân hằng năm cho 5 năm cuối trước thời điểm bạn từ bỏ cương vị thường trú của mình nhiều hơn các mức lợi tức quy định sau đây:

o Cho năm 2004, lợi tức quy định $124,000

o Cho năm 2005, lợi tức quy định $127,000

o Cho năm 2006, lợi tức quy định $131,000

b) Trị giá tích sản ròng của bạn vào ngày bạn tuyên bố từ bỏ cương vị cư trú hợp pháp ở Hoa Hỳ từ hai triệu mỹ kim trở lên.

c) Bạn không chứng minh được trên mẫu đơn 8854 rằng bạn đã không tuân thủ đầy đủ các quy định đóng thuế của chính phủ Liên bang trong 5 năm gần nhất tính từ ngày bạn từ bỏ cương vị thường trú của mình.

Sau khi đã từ bỏ cương vị thường trú nếu bạn không khai và nộp mẫu đơn 8854 như quy định cho bất kỳ năm nào của 10 năm tiếp theo năm bạn từ bỏ cương vị thường trú có thể đưa đến hậu quả $10,000 tiền phạt mỗi năm quy định nộp đơn 8854 được áp dụng mà bạn không tuân thủ.

11. Tôi có thể lấy mẫu đơn 8854 ở đâu"

Mẫu đơn này có thể lấy được từ mạng thông tin điện tử qua địa chỉ: http://www.irs.gov/formspubs/index.html.

12. Thu và đóng thuế theo quy định của section 877 thuộc Bộ Luật Thuế Vụ Hoa KỲ.

Nếu bạn thuộc những đối tượng có liên quan đến điều luật thuế vụ section 877, bạn sẽ phải tuân theo một chế độ đóng thuế chọn lựa liên quan đến tổng lợi tức của bạn ở Hoa Kỳ. Nhằm vào mục đích giới hạn này, các quy định đặc biệt về việc đánh thuế và nguồn lợi tức đặc biệt sẽ dược áp dụng; bạn nên tham vấn với chuyên viên thuế vụ của bạn để biết rõ các kết quả,

Thường bạn sẽ không thể khai để nhận được các khoản lợi thuế từ một hiệp ước thuế vụ để làm giảm số tiền thuế phải đóng cho chính phủ Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ duy trì và bảo vệ quyền của những người trước đây là công dân và thường trú nhân của họ căn cứ trên các quy định thuế vụ ghi trên hầu hết tất cả các hiệp ước Hoa Kỳ ký kết với các quốc gia khác.

Nếu bạn có liên quan đến những quy định của section 877 và trong vòng 10 năm sau ngày bạn từ bỏ quyền cư trú ở Hoa Kỳ, bạn có lưu trú ở Hoa Kỳ trên 30 ngày trong bất kỳ năm nào theo sau năm cương vị cư trú chính thức của bạn chấm dứt, bạn vẫn có trách nhiệm thuế vụ như một thường trú nhân của Hoa kỳ cho cả năm đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.