Hôm nay,  

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử Giám Sát Viên Quận Cam

17/02/200700:00:00(Xem: 9979)

Cử tri Việt đi bầu ngày càng đông.

Tỉ lệ tham gia bầu cử đông đảo của khối cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử vừa qua đã gây một chấn động quan trọng trong giới chính trị tại Quận Cam. Kết quả cuộc bầu cử đã mở ra một bước  ngoặc mới trong tiến trình gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng. Tuy nhiên, các dữ kiện chính thức từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử (PGDBC) cho thấy khối cử tri gốc Việt vẫn chưa xử dụng hết khả năng của mình.

Tỉ lệ tham gia bầu cử

Trong số khoảng 50,000 cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử trong Khu Vực 1 của Quận Cam, chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt, tức khoảng 40%, tham gia bầu cử mà thôi. Mặc dầu tỉ lệ trung bình cho toàn cuộc bầu cử chỉ vào khoảng 22.4%, vẫn còn khoảng 60% cử tri gốc Việt trong khu vực bầu cử không tham gia bỏ phiếu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt vượt trội hơn hẳn so với các sắc dân khác, kể cả các cử tri da trắng.

Trong cuộc bầu cử này, số cử tri bỏ phiếu khiếm diện chiếm 76% tổng số phiếu và cử tri gốc Việt đã góp một phần lớn vào số phiếu bầu khiếm diện này. Trong tổng số 35,179 phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại phòng phiếu, có khoảng 16,840 phiếu, tức khoảng 48%, đến từ các cử tri gốc Việt. Tuy nhiên, trong số khoảng 24,500 phiếu khiếm diện được gởi đến các cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 16,850 phiếu, tức khoảng 70%, được gởi trở lại. Điều đó có nghĩa là có khoảng 7,600 phiếu khiếm diện, hay 30%, đã không hề được gởi trở lại. Mặc dầu tỉ lệ phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại từ các cử tri gốc La Tinh chỉ có khoảng 35% hay người da trắng chỉ có khoảng 47%, số phiếu khiếm diện từ các cử tri gốc Việt cho thấy vẫn còn nhiều cử tri gốc Việt đã không vận dụng đúng mức quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Trong số khoảng 25,000 cử tri gốc Việt có thể bầu tại phòng phiếu, chỉ có khoảng 2,650 người bỏ phiếu tại phòng phiếu, một tỉ lệ chỉ vào khoảng hơn 10%. Như vậy, có khoảng 90% các cử tri gốc Việt đã không đến phòng phiếu để bỏ phiếu trong ngày bầu cử nếu không xin bầu phiếu khiếm diện trước đó.  Điều này cho thấy hiệu quả và tầm quan trọng của hình thức bỏ phiếu khiếm diện cũng như mức độ “lười” của đa số cử tri trong ngày bầu cử.

Nói tóm lại, khối cử tri gốc Việt có thể thể hiện sức mạnh của mình nhiều hơn nữa nếu các cử tri có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Đây là một bài học không những cho cuộc bầu cử vừa qua mà còn cho cho nhiều cuộc bầu cử kế tiếp.

Mức độ hỗ trợ đối với hai ƯCV gốc Việt

Hai ƯCV đứng đầu bảng là Ls Nguyễn Quang Trung, với 10,920 phiếu, và NV Janet Nguyễn, về nhì với 10,913 phiếu, và cách nhau chỉ có 7 phiếu. ỨCV về hạng ba là Cựu Dân Biểu Tom Umberg, được Đảng Dân Chủ hỗ trợ, được 9,728 phiếu, và ƯCV về hạng tư là NV Carlos Bustamante được Đảng Cộng Hoà hỗ trợ được 7,475 phiếu.

Với tổng số phiếu của hai ƯCV gốc Việt đã lên gần 22,000 phiếu trong khi chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu, điều đó cho thấy có một số cử tri ngoại quốc đã bỏ phiếu cho các ƯCV gốc Việt. Dĩ nhiên, không hẳn cử tri gốc Việt nào cũng bỏ phiếu cho ƯCV gốc Việt.

Phân tích các dữ kiện kết quả bầu cử từ PGDBC cho thấy Ls Nguyễn Quang Trung nhận được 53% phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt so với 43% phiếu bầu từ cử tri gốc Việt dành cho NV Janet Nguyễn. Các dữ kiện này xác nhận là Ls Trung đã dẫn trước NV Janet Nguyễn tối thiểu là 10% từ số cử tri gốc Việt.

Ngược lại, NV Janet Nguyễn nhận được 7% số phiếu từ các cử tri khác so với 3% số phiếu Ls Trung nhận được từ các cử tri không phải gốc Việt. Sự khác biệt giữa con số 3% và 7% này đã giúp NV Janet Nguyễn đến khoảng hơn 1,000 phiếu để bù vào số phiếu mà NV Janet Nguyễn đã thua Ls Trung từ khối cử tri gốc Việt.

Các tỉ lệ phiếu bầu này dựa trên các công thức thống kê phân tích số lượng cử tri của mỗi sắc dân so với số phiếu mỗi ứng cử viên nhận được trong từng đơn vị bầu cử (precint). Theo các công thức thống kê này, sự liên hệ của những tỉ số trung bình này phản ảnh mức độ hậu thuẫn trung bình của các thành phần cử tri đối với mỗi ƯCV.

Căn cứ trên phiếu bầu dành cho mỗi ƯCV đến từ mỗi thành phố, Ls Trung được hậu thuẫn nhiều hơn NV Janet Nguyễn từ các thành phố Westminster (3,816/3,422), Midway (273/261) và Santa Ana (2,499/2,495). Tuy nhiên, NV Janet Nguyễn dẫn trước Ls Trung trên số phiếu đến từ Thành Phố Garden Grove (4,696/4,281). Tuy nhiên, nếu cộng các khu vực cử tri thuộc Học Khu Garden Grove, Ls Trung đã được tổng số phiếu cao hơn (6,976/6,787). Điều này cho thấy các ƯCV đã được hậu thuẫn nhiều hơn trong khu vực dân cử đang tại chức.

Ảnh hưởng đối với tiến trình đếm phiếu lại

Các tỉ số ủng hộ dành cho mỗi ƯCV sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đối với tiến trình đòi kiểm phiếu lại do NV Janet Nguyễn đang yêu cầu hiện nay. Vì đa số phiếu bầu dành cho Ls Trung đến từ khối cử tri gốc Việt, ƯCV Janet Nguyễn sẽ tập trung nhiều nỗ lực vào việc xem xét các phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt thay vì các sắc dân khác. Nếu chỉ xem xét các phiếu bầu chung chung hay các sắc dân khác thì sẽ không có hiệu quả nhiều vì số phiếu đó rất ít đối với cả hai ƯCV gốc Việt.

Tiến trình đếm lại phiếu bằng tay thay vì bằng máy như trước đây là một tiến trình rất thông thường, tuy nhiên kết quả sẽ không mấy thay đổi vì phương thức đếm phiếu bằng máy thường là chính xác hơn là đếm bằng tay.  Hơn nữa, trong tiến trình kiểm phiếu vừa qua, các phiếu bầu có thể gặp trở ngại như không tô đen đủ, tô đen nhiều ô quá, đánh dấu không rõ ràng, tẩy xỏa và đánh dấu lại đã được cứu xét rất kỹ trước khi được công nhận hay loại ra. Kể cả các phiếu bầu có các nét chữ ký không được chính xác hay rõ ràng cũng được cứu xét một cách rất kỹ lưỡng trước khi phiếu bầu được công nhận hay loại ra. Các phiếu bầu đến từ máy bầu trong phòng phiếu thì hầu như tỉ lệ sai sót chỉ vào khoảng 1 trên phần triệu, có nghĩa là hầu như không hề sai sót trong một cuộc bầu cử nhỏ như vừa qua.

Tiến trình đếm phiếu lại sẽ gặp tranh cãi nhiều khi các thành phần xét tới hồ sơ ghi danh hay bỏ phiếu của các thành phần cử tri. Đây là khi họ xét tới các vấn đề như địa chỉ ghi danh, chữ ký lúc ghi danh và lúc bỏ phiếu, có quốc tịch hay không, có đủ điều kiện hợp lệ như có đang tù tội hay không, v..v.. Đây là một tiến trình mà có thể đem lại tai tiếng không ít cho khối cử tri gốc Việt trong tiến trình tham gia bầu cử hiện nay và sắp tới, cho dầu là thực tế việc tham gia bầu cử này không có gì là gian lận, sai trái hay bất hợp lệ.

Tai hại hơn hết là sự vô tình gây tai tiếng hay hình tượng không tốt về sức mạnh chính trị của khối cử tri gốc Việt mà các thế lực chính trị trên toàn tiểu bang đang đặc biệt lưu tâm và nể phục. Cầu mong các thành phần tranh chấp trong tiến trình kiểm phiếu lại phải rất thận trọng không gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền lợi chính trị của cộng đồng hiện nay và trong tương lai.

Kết luận

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua là một thắng lợi ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, khối cử tri gốc Việt vẫn còn nhiều tiềm năng hơn như vậy nữa nếu mọi thành phần trong cộng đồng biết xử dụng quyền hạn và trách nhiệm của mình một cách đúng mức.  Cho dầu kết quả sau cùng vẫn chưa ngã ngũ, mục đích duy trì và bảo vệ sức mạnh chính trị của cộng đồng vẫn là trách nhiệm của mọi người Mỹ gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việc tòa án New York sẽ công bố mức án của Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 năm 2024 và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 là hai diễn biến nội chính trọng đại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ là thách thức mới dành cho các nước khắp thế giới. Nhiều nước đang quan tâm, theo dõi và chuẩn bị tìm cách đối phó, trong đó có cả châu Âu.
Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có nhiều chứng bệnh nan y vì chúng là máu thịt của cán bộ, đảng viên. Chúng tồn tại và sinh sôi nẩy nở thường xuyên từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống. Đứng đầu trong số này là chứng “chủ nghĩa cá nhân” đã đẻ ra tham nhũng, tiêu cực và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện (“Định Hướng Tương Lai Với Thế Hệ Tăng Sĩ Trẻ Ngày Nay”) của Thích Tuệ Sỹ, tại chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự “căng thẳng” giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đạo và nhà đương cuộc Hà Nội, về quyết định khai sinh ra Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh – vào năm 1981 – Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn (rất độc đáo và thú vị) của một vị tướng lãnh trong của lực lượng công an
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.