Phân Tích Kết Quả Bầu Cử Giám Sát Viên Quận Cam

17/02/200700:00:00(Xem: 9193)

Cử tri Việt đi bầu ngày càng đông.

Tỉ lệ tham gia bầu cử đông đảo của khối cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử vừa qua đã gây một chấn động quan trọng trong giới chính trị tại Quận Cam. Kết quả cuộc bầu cử đã mở ra một bước  ngoặc mới trong tiến trình gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng. Tuy nhiên, các dữ kiện chính thức từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử (PGDBC) cho thấy khối cử tri gốc Việt vẫn chưa xử dụng hết khả năng của mình.

Tỉ lệ tham gia bầu cử

Trong số khoảng 50,000 cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử trong Khu Vực 1 của Quận Cam, chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt, tức khoảng 40%, tham gia bầu cử mà thôi. Mặc dầu tỉ lệ trung bình cho toàn cuộc bầu cử chỉ vào khoảng 22.4%, vẫn còn khoảng 60% cử tri gốc Việt trong khu vực bầu cử không tham gia bỏ phiếu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt vượt trội hơn hẳn so với các sắc dân khác, kể cả các cử tri da trắng.

Trong cuộc bầu cử này, số cử tri bỏ phiếu khiếm diện chiếm 76% tổng số phiếu và cử tri gốc Việt đã góp một phần lớn vào số phiếu bầu khiếm diện này. Trong tổng số 35,179 phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại phòng phiếu, có khoảng 16,840 phiếu, tức khoảng 48%, đến từ các cử tri gốc Việt. Tuy nhiên, trong số khoảng 24,500 phiếu khiếm diện được gởi đến các cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 16,850 phiếu, tức khoảng 70%, được gởi trở lại. Điều đó có nghĩa là có khoảng 7,600 phiếu khiếm diện, hay 30%, đã không hề được gởi trở lại. Mặc dầu tỉ lệ phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại từ các cử tri gốc La Tinh chỉ có khoảng 35% hay người da trắng chỉ có khoảng 47%, số phiếu khiếm diện từ các cử tri gốc Việt cho thấy vẫn còn nhiều cử tri gốc Việt đã không vận dụng đúng mức quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Trong số khoảng 25,000 cử tri gốc Việt có thể bầu tại phòng phiếu, chỉ có khoảng 2,650 người bỏ phiếu tại phòng phiếu, một tỉ lệ chỉ vào khoảng hơn 10%. Như vậy, có khoảng 90% các cử tri gốc Việt đã không đến phòng phiếu để bỏ phiếu trong ngày bầu cử nếu không xin bầu phiếu khiếm diện trước đó.  Điều này cho thấy hiệu quả và tầm quan trọng của hình thức bỏ phiếu khiếm diện cũng như mức độ “lười” của đa số cử tri trong ngày bầu cử.

Nói tóm lại, khối cử tri gốc Việt có thể thể hiện sức mạnh của mình nhiều hơn nữa nếu các cử tri có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Đây là một bài học không những cho cuộc bầu cử vừa qua mà còn cho cho nhiều cuộc bầu cử kế tiếp.

Mức độ hỗ trợ đối với hai ƯCV gốc Việt

Hai ƯCV đứng đầu bảng là Ls Nguyễn Quang Trung, với 10,920 phiếu, và NV Janet Nguyễn, về nhì với 10,913 phiếu, và cách nhau chỉ có 7 phiếu. ỨCV về hạng ba là Cựu Dân Biểu Tom Umberg, được Đảng Dân Chủ hỗ trợ, được 9,728 phiếu, và ƯCV về hạng tư là NV Carlos Bustamante được Đảng Cộng Hoà hỗ trợ được 7,475 phiếu.

Với tổng số phiếu của hai ƯCV gốc Việt đã lên gần 22,000 phiếu trong khi chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu, điều đó cho thấy có một số cử tri ngoại quốc đã bỏ phiếu cho các ƯCV gốc Việt. Dĩ nhiên, không hẳn cử tri gốc Việt nào cũng bỏ phiếu cho ƯCV gốc Việt.

Phân tích các dữ kiện kết quả bầu cử từ PGDBC cho thấy Ls Nguyễn Quang Trung nhận được 53% phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt so với 43% phiếu bầu từ cử tri gốc Việt dành cho NV Janet Nguyễn. Các dữ kiện này xác nhận là Ls Trung đã dẫn trước NV Janet Nguyễn tối thiểu là 10% từ số cử tri gốc Việt.

Ngược lại, NV Janet Nguyễn nhận được 7% số phiếu từ các cử tri khác so với 3% số phiếu Ls Trung nhận được từ các cử tri không phải gốc Việt. Sự khác biệt giữa con số 3% và 7% này đã giúp NV Janet Nguyễn đến khoảng hơn 1,000 phiếu để bù vào số phiếu mà NV Janet Nguyễn đã thua Ls Trung từ khối cử tri gốc Việt.

Các tỉ lệ phiếu bầu này dựa trên các công thức thống kê phân tích số lượng cử tri của mỗi sắc dân so với số phiếu mỗi ứng cử viên nhận được trong từng đơn vị bầu cử (precint). Theo các công thức thống kê này, sự liên hệ của những tỉ số trung bình này phản ảnh mức độ hậu thuẫn trung bình của các thành phần cử tri đối với mỗi ƯCV.

Căn cứ trên phiếu bầu dành cho mỗi ƯCV đến từ mỗi thành phố, Ls Trung được hậu thuẫn nhiều hơn NV Janet Nguyễn từ các thành phố Westminster (3,816/3,422), Midway (273/261) và Santa Ana (2,499/2,495). Tuy nhiên, NV Janet Nguyễn dẫn trước Ls Trung trên số phiếu đến từ Thành Phố Garden Grove (4,696/4,281). Tuy nhiên, nếu cộng các khu vực cử tri thuộc Học Khu Garden Grove, Ls Trung đã được tổng số phiếu cao hơn (6,976/6,787). Điều này cho thấy các ƯCV đã được hậu thuẫn nhiều hơn trong khu vực dân cử đang tại chức.

Ảnh hưởng đối với tiến trình đếm phiếu lại

Các tỉ số ủng hộ dành cho mỗi ƯCV sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đối với tiến trình đòi kiểm phiếu lại do NV Janet Nguyễn đang yêu cầu hiện nay. Vì đa số phiếu bầu dành cho Ls Trung đến từ khối cử tri gốc Việt, ƯCV Janet Nguyễn sẽ tập trung nhiều nỗ lực vào việc xem xét các phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt thay vì các sắc dân khác. Nếu chỉ xem xét các phiếu bầu chung chung hay các sắc dân khác thì sẽ không có hiệu quả nhiều vì số phiếu đó rất ít đối với cả hai ƯCV gốc Việt.

Tiến trình đếm lại phiếu bằng tay thay vì bằng máy như trước đây là một tiến trình rất thông thường, tuy nhiên kết quả sẽ không mấy thay đổi vì phương thức đếm phiếu bằng máy thường là chính xác hơn là đếm bằng tay.  Hơn nữa, trong tiến trình kiểm phiếu vừa qua, các phiếu bầu có thể gặp trở ngại như không tô đen đủ, tô đen nhiều ô quá, đánh dấu không rõ ràng, tẩy xỏa và đánh dấu lại đã được cứu xét rất kỹ trước khi được công nhận hay loại ra. Kể cả các phiếu bầu có các nét chữ ký không được chính xác hay rõ ràng cũng được cứu xét một cách rất kỹ lưỡng trước khi phiếu bầu được công nhận hay loại ra. Các phiếu bầu đến từ máy bầu trong phòng phiếu thì hầu như tỉ lệ sai sót chỉ vào khoảng 1 trên phần triệu, có nghĩa là hầu như không hề sai sót trong một cuộc bầu cử nhỏ như vừa qua.

Tiến trình đếm phiếu lại sẽ gặp tranh cãi nhiều khi các thành phần xét tới hồ sơ ghi danh hay bỏ phiếu của các thành phần cử tri. Đây là khi họ xét tới các vấn đề như địa chỉ ghi danh, chữ ký lúc ghi danh và lúc bỏ phiếu, có quốc tịch hay không, có đủ điều kiện hợp lệ như có đang tù tội hay không, v..v.. Đây là một tiến trình mà có thể đem lại tai tiếng không ít cho khối cử tri gốc Việt trong tiến trình tham gia bầu cử hiện nay và sắp tới, cho dầu là thực tế việc tham gia bầu cử này không có gì là gian lận, sai trái hay bất hợp lệ.

Tai hại hơn hết là sự vô tình gây tai tiếng hay hình tượng không tốt về sức mạnh chính trị của khối cử tri gốc Việt mà các thế lực chính trị trên toàn tiểu bang đang đặc biệt lưu tâm và nể phục. Cầu mong các thành phần tranh chấp trong tiến trình kiểm phiếu lại phải rất thận trọng không gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền lợi chính trị của cộng đồng hiện nay và trong tương lai.

Kết luận

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua là một thắng lợi ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, khối cử tri gốc Việt vẫn còn nhiều tiềm năng hơn như vậy nữa nếu mọi thành phần trong cộng đồng biết xử dụng quyền hạn và trách nhiệm của mình một cách đúng mức.  Cho dầu kết quả sau cùng vẫn chưa ngã ngũ, mục đích duy trì và bảo vệ sức mạnh chính trị của cộng đồng vẫn là trách nhiệm của mọi người Mỹ gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.