Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử Giám Sát Viên Quận Cam

17/02/200700:00:00(Xem: 8067)

Cử tri Việt đi bầu ngày càng đông.

Tỉ lệ tham gia bầu cử đông đảo của khối cử tri gốc Việt trong cuộc bầu cử vừa qua đã gây một chấn động quan trọng trong giới chính trị tại Quận Cam. Kết quả cuộc bầu cử đã mở ra một bước  ngoặc mới trong tiến trình gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng. Tuy nhiên, các dữ kiện chính thức từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử (PGDBC) cho thấy khối cử tri gốc Việt vẫn chưa xử dụng hết khả năng của mình.

Tỉ lệ tham gia bầu cử

Trong số khoảng 50,000 cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử trong Khu Vực 1 của Quận Cam, chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt, tức khoảng 40%, tham gia bầu cử mà thôi. Mặc dầu tỉ lệ trung bình cho toàn cuộc bầu cử chỉ vào khoảng 22.4%, vẫn còn khoảng 60% cử tri gốc Việt trong khu vực bầu cử không tham gia bỏ phiếu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt vượt trội hơn hẳn so với các sắc dân khác, kể cả các cử tri da trắng.

Trong cuộc bầu cử này, số cử tri bỏ phiếu khiếm diện chiếm 76% tổng số phiếu và cử tri gốc Việt đã góp một phần lớn vào số phiếu bầu khiếm diện này. Trong tổng số 35,179 phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại phòng phiếu, có khoảng 16,840 phiếu, tức khoảng 48%, đến từ các cử tri gốc Việt. Tuy nhiên, trong số khoảng 24,500 phiếu khiếm diện được gởi đến các cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 16,850 phiếu, tức khoảng 70%, được gởi trở lại. Điều đó có nghĩa là có khoảng 7,600 phiếu khiếm diện, hay 30%, đã không hề được gởi trở lại. Mặc dầu tỉ lệ phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại từ các cử tri gốc La Tinh chỉ có khoảng 35% hay người da trắng chỉ có khoảng 47%, số phiếu khiếm diện từ các cử tri gốc Việt cho thấy vẫn còn nhiều cử tri gốc Việt đã không vận dụng đúng mức quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Trong số khoảng 25,000 cử tri gốc Việt có thể bầu tại phòng phiếu, chỉ có khoảng 2,650 người bỏ phiếu tại phòng phiếu, một tỉ lệ chỉ vào khoảng hơn 10%. Như vậy, có khoảng 90% các cử tri gốc Việt đã không đến phòng phiếu để bỏ phiếu trong ngày bầu cử nếu không xin bầu phiếu khiếm diện trước đó.  Điều này cho thấy hiệu quả và tầm quan trọng của hình thức bỏ phiếu khiếm diện cũng như mức độ “lười” của đa số cử tri trong ngày bầu cử.

Nói tóm lại, khối cử tri gốc Việt có thể thể hiện sức mạnh của mình nhiều hơn nữa nếu các cử tri có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Đây là một bài học không những cho cuộc bầu cử vừa qua mà còn cho cho nhiều cuộc bầu cử kế tiếp.

Mức độ hỗ trợ đối với hai ƯCV gốc Việt

Hai ƯCV đứng đầu bảng là Ls Nguyễn Quang Trung, với 10,920 phiếu, và NV Janet Nguyễn, về nhì với 10,913 phiếu, và cách nhau chỉ có 7 phiếu. ỨCV về hạng ba là Cựu Dân Biểu Tom Umberg, được Đảng Dân Chủ hỗ trợ, được 9,728 phiếu, và ƯCV về hạng tư là NV Carlos Bustamante được Đảng Cộng Hoà hỗ trợ được 7,475 phiếu.

Với tổng số phiếu của hai ƯCV gốc Việt đã lên gần 22,000 phiếu trong khi chỉ có khoảng 19,500 cử tri gốc Việt tham gia bỏ phiếu, điều đó cho thấy có một số cử tri ngoại quốc đã bỏ phiếu cho các ƯCV gốc Việt. Dĩ nhiên, không hẳn cử tri gốc Việt nào cũng bỏ phiếu cho ƯCV gốc Việt.

Phân tích các dữ kiện kết quả bầu cử từ PGDBC cho thấy Ls Nguyễn Quang Trung nhận được 53% phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt so với 43% phiếu bầu từ cử tri gốc Việt dành cho NV Janet Nguyễn. Các dữ kiện này xác nhận là Ls Trung đã dẫn trước NV Janet Nguyễn tối thiểu là 10% từ số cử tri gốc Việt.

Ngược lại, NV Janet Nguyễn nhận được 7% số phiếu từ các cử tri khác so với 3% số phiếu Ls Trung nhận được từ các cử tri không phải gốc Việt. Sự khác biệt giữa con số 3% và 7% này đã giúp NV Janet Nguyễn đến khoảng hơn 1,000 phiếu để bù vào số phiếu mà NV Janet Nguyễn đã thua Ls Trung từ khối cử tri gốc Việt.

Các tỉ lệ phiếu bầu này dựa trên các công thức thống kê phân tích số lượng cử tri của mỗi sắc dân so với số phiếu mỗi ứng cử viên nhận được trong từng đơn vị bầu cử (precint). Theo các công thức thống kê này, sự liên hệ của những tỉ số trung bình này phản ảnh mức độ hậu thuẫn trung bình của các thành phần cử tri đối với mỗi ƯCV.

Căn cứ trên phiếu bầu dành cho mỗi ƯCV đến từ mỗi thành phố, Ls Trung được hậu thuẫn nhiều hơn NV Janet Nguyễn từ các thành phố Westminster (3,816/3,422), Midway (273/261) và Santa Ana (2,499/2,495). Tuy nhiên, NV Janet Nguyễn dẫn trước Ls Trung trên số phiếu đến từ Thành Phố Garden Grove (4,696/4,281). Tuy nhiên, nếu cộng các khu vực cử tri thuộc Học Khu Garden Grove, Ls Trung đã được tổng số phiếu cao hơn (6,976/6,787). Điều này cho thấy các ƯCV đã được hậu thuẫn nhiều hơn trong khu vực dân cử đang tại chức.

Ảnh hưởng đối với tiến trình đếm phiếu lại

Các tỉ số ủng hộ dành cho mỗi ƯCV sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đối với tiến trình đòi kiểm phiếu lại do NV Janet Nguyễn đang yêu cầu hiện nay. Vì đa số phiếu bầu dành cho Ls Trung đến từ khối cử tri gốc Việt, ƯCV Janet Nguyễn sẽ tập trung nhiều nỗ lực vào việc xem xét các phiếu bầu từ khối cử tri gốc Việt thay vì các sắc dân khác. Nếu chỉ xem xét các phiếu bầu chung chung hay các sắc dân khác thì sẽ không có hiệu quả nhiều vì số phiếu đó rất ít đối với cả hai ƯCV gốc Việt.

Tiến trình đếm lại phiếu bằng tay thay vì bằng máy như trước đây là một tiến trình rất thông thường, tuy nhiên kết quả sẽ không mấy thay đổi vì phương thức đếm phiếu bằng máy thường là chính xác hơn là đếm bằng tay.  Hơn nữa, trong tiến trình kiểm phiếu vừa qua, các phiếu bầu có thể gặp trở ngại như không tô đen đủ, tô đen nhiều ô quá, đánh dấu không rõ ràng, tẩy xỏa và đánh dấu lại đã được cứu xét rất kỹ trước khi được công nhận hay loại ra. Kể cả các phiếu bầu có các nét chữ ký không được chính xác hay rõ ràng cũng được cứu xét một cách rất kỹ lưỡng trước khi phiếu bầu được công nhận hay loại ra. Các phiếu bầu đến từ máy bầu trong phòng phiếu thì hầu như tỉ lệ sai sót chỉ vào khoảng 1 trên phần triệu, có nghĩa là hầu như không hề sai sót trong một cuộc bầu cử nhỏ như vừa qua.

Tiến trình đếm phiếu lại sẽ gặp tranh cãi nhiều khi các thành phần xét tới hồ sơ ghi danh hay bỏ phiếu của các thành phần cử tri. Đây là khi họ xét tới các vấn đề như địa chỉ ghi danh, chữ ký lúc ghi danh và lúc bỏ phiếu, có quốc tịch hay không, có đủ điều kiện hợp lệ như có đang tù tội hay không, v..v.. Đây là một tiến trình mà có thể đem lại tai tiếng không ít cho khối cử tri gốc Việt trong tiến trình tham gia bầu cử hiện nay và sắp tới, cho dầu là thực tế việc tham gia bầu cử này không có gì là gian lận, sai trái hay bất hợp lệ.

Tai hại hơn hết là sự vô tình gây tai tiếng hay hình tượng không tốt về sức mạnh chính trị của khối cử tri gốc Việt mà các thế lực chính trị trên toàn tiểu bang đang đặc biệt lưu tâm và nể phục. Cầu mong các thành phần tranh chấp trong tiến trình kiểm phiếu lại phải rất thận trọng không gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền lợi chính trị của cộng đồng hiện nay và trong tương lai.

Kết luận

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua là một thắng lợi ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, khối cử tri gốc Việt vẫn còn nhiều tiềm năng hơn như vậy nữa nếu mọi thành phần trong cộng đồng biết xử dụng quyền hạn và trách nhiệm của mình một cách đúng mức.  Cho dầu kết quả sau cùng vẫn chưa ngã ngũ, mục đích duy trì và bảo vệ sức mạnh chính trị của cộng đồng vẫn là trách nhiệm của mọi người Mỹ gốc Việt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Người Việt ở nước ngoài đi biểu tình thì may mắn là không ai bị trọng thương hoặc tử thương gì sất. Tuy thế, những lời lẽ nẩy lửa – hay cay độc – mà họ dùng để mạt sát nhau (trong lúc tranh cãi để bênh vực quan điểm chính trị của mình) thì có thể làm cho tha nhân bị tổn thương cho đến khi nhắm mắt!
Ngày 6 tháng 1 năm 2021 một cuộc nổi dậy đã xảy ra tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn khi hàng trăm người bạo loạn tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ khiến cho 5 người chết. Trong khi nhiều người tại Thủ Đô Washington, bề ngoài đi biểu tình chống lại điều mà họ thấy sai lầm rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, sự có mặt của họ -- và các hành động của họ -- phản ảnh một loạt mục tiêu lớn hơn mà các dân quân người Mỹ đang hy vọng đạt được để có thêm hành động cực đoan hơn. Nhiều bài viết bởi các học giả chuyên về phong trào cực đoan bạo động, thượng đẳng da trắng và dân quân giải thích con đường đi xuống mà những người bạo loạn và nổi dậy này tìm cách chiếm lấy nước Mỹ. Báo The Conversation U.S. đã biên soạn các trích đoạn của 5 trong số những bài viết đó, tìm cách giải thích sự rạn nứt đã lan rộng trong xã hội Mỹ. “Những người theo QAnon, Proud Boys và các nhóm cực hữu và cực hữu và dân tộc da trắng kết nối lỏng lẻo khác tập họp tại Washington tưởng rằng họ đang sống trong ý tưởng rất ư kỳ quặc
Với bối cảnh này, Tổng thống Biden thừa nhận ông sẽ phải đối phó với một nước Mỹ phân hóa trầm trọng hơn bao giờ hết, cộng thêm với nạn dịch Thế kỷ và một nền Kinh tế suy thoái với 6.7% người Mỹ thất nghiệp. Con số này tương đương với khoảng 40 triệu người cần được trợ giúp khẩn cấp. Tổng thống Biden nói với nhân dân Mỹ rằng ông biết rất rõ phải làm gì trong cương vị Tổng thống để hàn gắn vết thương chia rẽ do các khuynh hướng bạo lực và cường quyền gây ra, nhanh chóng ngăn chặn dịch Covid 19 và phục hồi kinh tế.
Một nền dân chủ lâu đời, bén rễ hơn ba trăm năm qua của một cường quốc hàng đầu thế giới bỗng dưng trở thành nền “cộng hòa chuối” (banana republic)[1] qua cuộc bầu cử tổng thống 2020, với tố cáo gian lận, kiện tụng rồi trở thành bạo loạn sau đó, tưởng như chỉ có thể xảy ra ở một nước độc tài kém phát triển nào đó ở Nam Mỹ hay mãi tận châu Phi xa xôi. Tại sao lại có thể xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế với một nền dân chủ được xem như mẫu mực để thế giới noi theo?
Khi Facebook và Twitter quyết định đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump, sau nhiều lần cảnh cáo, dư luận bùng lên tranh luận về quyền tự do phát biểu và Tu chính án Số 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Từ ngày lên làm lãnh đạo, ông Trump đã dùng tài khoản twitter để nói chuyện thẳng với những ai có kết nối với tài khoản của ông. Twitter của tổng thống có 80 triệu người theo dõi và ông đã dùng nó như là phương tiện phát ngôn chính, vào bất cứ khi nào ông thấy cần, kể cả lúc đêm khuya hay khi trời còn tờ mờ sáng. Ông viết vài hàng về những gì ông suy nghĩ mà chẳng cần tham khảo ý kiến với cố vấn hay những người làm chính sách trong nội các. Ông bốp chát, khinh miệt những người không đồng ý hay chê bai ông. Nhiều lần Twitter và Facebook đã dán lời cảnh báo trước những phát tán của ông, khi cho rằng tổng thống không nói đúng sự thật. Cho tới khi biến cố 6/1 xảy ra, là sự việc nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào trụ sở Quốc Hội làm loạn,
Chiến tranh ở Việt Nam sôi động nhất là vào thập niên 70. Nam ký giả nhà binh thì nhiều, nhưng nữ ký giả chỉ có Phan Trần Mai, thuộc binh chủng Nhảy Dù, sau khi giải ngũ về làm cho nhật báo Trắng Đen. Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè đỏ lửa, lúc ở địa đầu giới tuyến, tỉnh Quảng Trị.
Hôm nay công sở và trường học cùng một số hãng xưởng đã được nghỉ lễ ngày Martin Luther King Jr. Day để đón mừng sinh nhật và tưởng niệm ông. MLK sinh ngày 15 tháng Một năm 1929 nhưng ngày MLK Day được chọn là ngày thứ Hai thứ ba trong tháng Một hàng năm, tức hôm nay. Ngoại trừ sinh nhật tổng thống George Washington và Abraham Lincoln được kết hợp và đón chào như một ngày lễ liên bang qua Ngày Tổng Thống - President Day, ông là công dân Hoa Kỳ duy nhất có ngày sinh đã được Quốc Hội chuẩn thuận và tổng thống Ronald Reagan thông qua vào năm 1983, trở thành ngày lễ liên bang chính thức, nhằm tưởng niệm và vinh danh một nhân vật lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Người mà cái tên hầu như hiện diện khắp nước Mỹ qua những bảng tên đường, các trung tâm, tổ chức, phong trào xã hội dân sự.
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,