Hôm nay,  
Việt Báo Online

Khai Giảm Thuế và Nhận Tiền Refund Trên Hồ Sơ Điện Tử

01/03/200700:00:00(Xem: 2793)
Khai Giảm Thuế và Nhận Tiền Refund Trên Hồ Sơ Điện Tử

Khai Giảm Thuế và Nhận Tiền Refund Trên Hồ Sơ Điện Tử

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Press Release 2007-26

 Từ đầu mùa khai thuế năm nay, Sở Thuế Vụ đã bắt đầu nhận và làm việc trên những hồ sơ thuế yêu cầu nhận những khoản thuế giảm vừa được gia hạn thêm (extender deductions) và tiền refund điện thoại viễn liên (telephone excise tax refund) dựa vào những quy định thuế vụ mới được ban hành vào tháng 12 năm 2006. Sở Thuế Vụ cũng đồng thời khuyến khích người thọ thuế đừng bỏ qua cơ hội nhận lại tiền refund điện thoại của mình.

Sau khi hoàn tất việc cập nhất hóa các quy trình thông tin về những thay đổi thuế vụ vừa được gia hạn thêm trên các hệ thống theo kế hoạch, Sở Thuế Vụ đã bắt đầu, kể từ thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2007, giải quyết những hồ sơ thuế khai giảm thuế trên các khoản tiền thuế hàng hóa đóng cho chính phủ địa phương và tiểu bang (state and local sales taxes), học phí và lệ phí trả cho các chương trình đại học và cao học (higher education tuition and fees), cùng các chi phí giáo cụ của giáo viên (educator expenses).

Sở Thuế Vụ khẳng định rằng việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử là phương cách nhanh nhất và chính xác nhất, bao gồm cả những hồ sơ thuế khai nhận những khoản phúc lợi liên quan đến các quy định thuế vụ vừa được gia hạn kể trên. Các nhà sản xuất phần mềm vi tính cũng đã cập nhật hóa các sản phẩm nhu liệu của họ để phù hợp với quy định thuế mới vừa được phục hồi có lợi cho người thọ thuế.

Về sự kiện này ông Mark W. Everson, Ủy Viên Hội Đồng Sở Thuế Vu, tuyên bố: " Như chúng tôi vẫn thường làm, chúng tôi khuyến khích người thọ thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thông tin điện tử. Khai thuế điện tử sẽ giúp người thọ thuế nhận lại tiền refund trong khoảng thời gian chỉ bằng nửa thời gian chờ đợi nhận lại tiền refund khi sử dụng mẫu đơn thuế giấy. Đồng thời, quá trình e-file thực sự giảm thiểu những sai sót thường xảy ra đối với quá trình khai và nộp hồ sơ thuế giấy.

Trong khi người khai thuế sử dụng nhu liệu điện tử để khai thuế chỉ phải lần lượt điền các chi tiết trên mẫu đơn, người khai thuế trên mẫu đơn giấy sẽ phải làm thêm một số các yêu cầu đặc biệt khác. Lý do: quyết định gia hạn các quy định thuế vụ được thông qua vào cuối năm 2006 khi tất cả các mẫu đơn và ấn bản giấy đã đem đi in, chuẩn bị cho mùa thuế vào đầu năm 2007, một số các dòng trên mẫu đơn dùng để khai các khoản thuế giảm này bị ảnh hưởng do có sự thay đổi về các quy định thuế mới ban hành. Do đó, khi người thọ thuế khai trên mẫu đơn giấy, đến giòng có liên quan đến các khoản thuế giảm này, cũng vẫn khai bình thường trên mẫu đơn giấy 1040, nhưng sử dụng thêm mẫu Schedule A để khai nhận các khoản miễn thuế liên quan đến các quy định vừa được gia hạn kể trên.

Những bước cần làm khi khai nhận các khoản thuế giảm trên mẫu đơn giấy vừa được gia thêm:

1. Khai giảm trên thuế hàng hóa đóng cho chính quyền địa phương và tiểu bang.

- Khai nhận tiền thuế giảm trên các khoản thuế hàng hóa đã đóng cho chính phủ tiểu bang và địa phương trên dòng số 5 của mẫu Schedule A, bộ đơn thuế 1040 (Schedule A - Form 1040, line 5).

- Điền thêm chữ "ST" trên dòng chấm phần bên trái của dòng 5 để biểu thị yêu cầu nhận tiền thuế giảm chung cho các khoản thuế hàng hóa, thay vì phần miễn giảm cho loại thuế lợi tức đã đóng cho chính phủ tiểu bang và địa phương.

- Phụ kiện máy tính vừa được cài đặt trên hệ thống mạng điện tử của IRS.gov từ tháng 1 năm 2007 có thể người khai thuế tính được phần thuế giảm này. Ngoài ra, ấn bản số 600 cũng bao gồm các bảng chiết tính thuế cho các khoản thuế hàng hóa đóng cho chính quyền địa phương và tiểu bang, mẫu tính toán dùng để tính các khoản thuế hàng hóa được giảm, cùng các hướng dẫn tính tiền miễn giảm cũng đã được gởi qua đường bưu điện đến 6 triệu người khai hồ sơ thuế giấy.

2. Khai giảm cho các khoản học phí và lệ phí đại học và cao học.

- Quý vị có thể khai để được giảm thuế các chi phí đại học và cao học lên đến $4,000 trên mẫu đơn thuế giấy 1040, dòng 35, mục "Domestic production activities deduction."

- Trên phần bên trái của dòng 35, điền vào chỗ trống chữ "T" nếu quý vị muốn khai giảm thuế cho các chi phí đại học và cao học; điền chữ "B" nếu muốn khai giảm thuế cho các hoạt động sản xuất tại nhà và các chi phí giáo dục bậc đại học và cao học. Những người điền chữ "B" trên dòng 35 phải kèm theo bản kê khai chi tiết các chi phí khai giảm cho từng loại.

3. Chi phí giáo cụ điều chỉnh nguồn lợi tức.

- Giáo viên khai giảm các chi phí giáo cụ lên đến số tiền $250 họ đã bỏ ra từ tiền túi để mua sắm các loại học cụ này trên dòng 23 mẫu đơn khai thuế 1040, mục "Archer MSA Deduction."

- Trên dòng chấm, phần bên trái của dòng 23, điền chữ "E" nếu muốn khai giảm thuế cho các chi phí giáo cụ; điền chữ "B" nếu khai giảm thuế cho cả hai loại Archer MSA và các chi phí giáo cụ. (Archer MSA là một loại tài khoản tín dụng được miễn thuế (a tax exempt trust) hoặc tài khoản giám hộ (custodial account) mở với một cơ quan tài chính của Hoa Kỳ, chẳng hạn, ngân hàng hoặc công ty tài chính). Trường hợp quý vị điền chữ "B" trên dòng 23 mẫu đơn khai thuế 1040, quý vị cần phải kèm theo hồ sơ khai thuế giấy bản liệt kê các chi phí khai giảm thuế cho từng loại.

Mẫu đơn thuế 1040A không thể dùng để khai giảm thuế cho các chi phí giáo dục ở bậc đại học và các chi phí giáo cụ của giáo viên.

Bất kể quý vị có khai giảm thuế cho các chi phí vừa được gia hạn hay không, điều cần nhớ là nếu quý vị đã có đóng tiền thuế điện thoại viễn liên trong thời gian 03 năm vừa qua, quý vị có thể khai để nhận lại tiền refund của mình. Đừng bỏ qua cơ hội nhận tiền refund điện thoại trả lại một lần trên hồ sơ khai thuế năm nay. Trong số người đã nộp hồ sơ khai thuế, cứ ba người, đã có một người không khai nhận lại loại thuế refund này, và mặc dù trong số hồ sơ đã nộp, có nhiều người không đủ tiêu chuẩn để nhận tiền refund, vẫn còn nhiều người khác có thể đủ điều kiện nhưng không biết gì về sự kiện này. Quý vị có thể tìm hiểu thêm vấn đề này khi gõ vào mục "Telephone Excise Tax Refund" trên trang chính của mạng điện tử IRS.gov.

22/09/2018(Xem: 139)
tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii với sự tham dự hơn 500 chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử học viên về từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu
22/09/2018(Xem: 379)
Lịch sử rất ít khi lập lại, nhưng cũng có khi tương tự khi đối chiếu, so sánh. Như Trời thương dân chúng ở Á châu Thái bình dương và Ấn độ dương mới sanh ra một Tổng Thống Trump [TT Trump] như Gia cát Lượng mưu cao, kế giỏi, vận dụng giỏi chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị mới hạ được Châu Do, một dũng tướng phải thua kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng nên Châu Do tức hộc máu, than rằng: “Thiên sanh Do, hà Thiên sanh Lượng” (“Trời sinh ra Do hà cớ gì Trời còn sinh ra Lượng”).
22/09/2018(Xem: 146)
GẦN ĐẢO VÀNH KHĂN - Hồi đầu tháng này, khi phi cơ không thám P-8 Poseidon của Hoa Kỳ bay thấp tại hải phận quốc tế thuộc Biển Đông, gần đảo Vành Khăn, thông điệp cảnh cáo bằng tiếng Hoa phát không ngừng qua máy truyền tin – chuyên viên không lưu Trung Cộng nói tiếng Anh báo tin phi cơ P-8 xâm phạm không phận và xua đuổi.
22/09/2018(Xem: 116)
BEIJING - Dù nợ công tiếp tục tăng, kinh tế tại Hoa Lục vẫn phát triển về kích thước và sức mạnh – vấn đề là bao lâu nữa, nhất là khi leo thang đối đầu với cường quốc kinh tế số 1 thế giới.
22/09/2018(Xem: 115)
WASHINGTON - Chính quyền Trump quyết định trừng phạt Trung Cộng về vụ đặt mua chiến đấu cơ, phi đạn phòng không từ Nga, là xâm phạm lệnh trừng phạt Moscow về quấy rối chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ - Ngũ Giác Đài loan báo: trừng phạt được thực hành tức khắc với Cục quân cụ, và cục trưởng là Li Shangfu về các thương lượng và trao đổi với Rosoboroexport, là nhà xuất cảng chiến cụ chính của Nga.
22/09/2018(Xem: 64)
KOLKATA, West Bengal - Thủ Tướng Iram Khan đề nghị họp ngoại trưởng Pakistan và đồng nhiệm Ấn Độ bên lề đại hội đồng kỳ thứ 73 của LHQ, Thủ Tướng Modi Norenda đã chấp nhận.
22/09/2018(Xem: 238)
WASHINGTON - Trường hợp của giáo sư Ford nên được Thượng Viện cư xử công bằng hơn người tố cáo ứng viên TCPV tấn công tình dục 36 năm trước, là bà Anita Hill, là ý kiến của cựu PTT Joe Biden.
22/09/2018(Xem: 141)
LAS VEGAS - Trong buổi vận động tranh cử giúp ứng viên cùng đảng CH tranh ghế dân biểu của Nevada, TT Trump tuyên bố với cử tri Las Vegas tối Thứ Năm “Các nhà lập pháp DC biết chúng ta cần tường biên giới – họ chống.
22/09/2018(Xem: 121)
ORLANDO - Học viên phi công vượt rào, xâm nhập phi trường quốc tế Orlando Melbourne lúc 2 giờ sáng Thứ Năm, lên phòng lái trên 1 phi cơ của hãng American Airlines đang trải qua công tác bảo trì.
22/09/2018(Xem: 132)
NEW YORK CITY - 5 người, gồm 3 hài nhi, bị dao rạch tại 1 nhà giữ trẻ của gia đình ở quận Queens của thành phố New York.
22/09/2018(Xem: 117)
HARFORD COUNTY - Thủ phạm nổ súng tại 1 trung tâm phân phối của hãng Rite Aid đã được nhận diện là Snochia Moseley 26 tuổi, công nhân tạm tuyển của Rite Aid, là cư dân cũa Baltimore county (cách sở làm 30 dặm), theo xác nhận của cảnh sát.
22/09/2018(Xem: 92)
WASHINGTON - Luật sư Michael Cohen viết twitter và nhanh chóng xóa bỏ (cũng trong đêm Thứ Năm) thông điệp của đệ tam nhân có vẻ xác nhận sự hợp tác của đương sự với cuộc điều tra toa rập của đoàn Mueller.
22/09/2018(Xem: 165)
WASHINGTON - Giới quan sát nói: nếu bạn lật lại hồ sơ từ thời Herbert Hoover, sẽ thấy 1 TT mất đa số tại Lập Pháp trong nhiệm kỳ đầu, vẫn được tái cử nhiệm kỳ 2 – thị trường chứng khoán đang biến động theo hướng tuột dốc từ hơn 1 tuần, báo hiệu suy thoái.
22/09/2018(Xem: 97)
WASHINGTON - Thế lực bênh vực ứng viên TCPV của TT Trump chuyển hướng – các đồng minh của Kavanaugh tạo ra 1 cảnh như “tuồng quảng cáo xà-bông” ám chỉ ứng viên TCHV hầu như đã tấn công tình dục như bị tố giác.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin cho biết, Apple sẽ bắt đầu tạo ra các "điểm số tin cậy" trust score cho các thiết bị Apple trong cuộc chiến chống lại nạn gian lận.
Khoảng giữa tháng 09/2018, thượng nghị sĩ Jackson của bang California đã gởi một bản dự thảo luật lên thống đốc Jerry Brown của bang để đề nghị tiểu bang cấm việc sử dụng các password mặc định dễ nhớ trên các thiết bị kết nối để hạn chế việc bị hack.
Chúng ta vẫn thường nghe nói về các cuộc tấn công 51% có thể giúp hacker kiểm soát toàn bộ hệ thống của một đồng tiền mã hóa, nhằm tạo ra các giao dịch giả mạo và trục lợi. Rất may là các cuộc tấn công 51% khó có thể đe dọa các nền tảng blockchain lớn như Bitcoin.
Khoảng giữa tháng 09/2018, trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Amazon đã ra mắt một thiết bị mới rất độc đáo có tên là Echo Input. Thiết bị có thể cắm vào bất kỳ chiếc loa nào và biến chúng thành một chiếc loa thông minh, giống như Amazon Echo
Khoảng giữa tháng 09/2018, theo dữ liệu mới nhất từ hãng nghiên cứu Counterpoint, Apple chiếm lợi nhuận lớn nhất trên thị trường smartphone toàn cầu trong Q2/2018. Báo cáo cho biết, Apple chiếm 62% lợi nhuận, Samsung xếp thứ hai với 17%. Có nghĩa là lợi nhuận từ smartphone của Apple cao hơn 3.6 lần so với Samsung.
Trong những năm qua, hầu hết các điện thoại siêu bền đều là smartphone vì giá bán của chúng khá cao, nhưng có vẻ như Cat muốn thay đổi điều đó với B35. Khoảng giữa tháng 09/2018, Cat công bố điện thoại cơ bản siêu bền B35, sẽ tới tay khách hàng vào tháng 10/2018.
Hồi tháng 05/2018, Facebook ra mắt Dating tại hội nghị nhà phát triển F8. Đến khoảng giữa tháng 09/2018, người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Colombia đã chính thức có thể tạo một hồ sơ hẹn hò để tìm kiếm người tương hợp. Theo cảm nhận ban đầu của trang Wired, tính năng mới khá hứa hẹn, đặc biệt là với những người đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa chứ không chỉ là một kết nối đơn thuần.
Khoảng giữa tháng 09/2018, sau khi bị loại khỏi phiên bản thử nghiệm thứ 7 của iOS 12 do gặp phải một số lỗi kỹ thuật, tính năng cuộc gọi nhóm trong ứng dụng FaceTime đã xuất hiện trở lại trên phiên bản iOS 12.1 beta 1 được phát hành vào rạng sáng ngày 20/09/2018.
Nỗ lực của Microsoft nhằm dịch chuyển người dùng Windows sang các ứng dụng mới và hiện đại đã thất bại, dẫn đến hàng loạt các động thái thỏa hiệp như các ứng dụng PWA và các ứng dụng Centennial.
Cơn bão Florence đã bắt đầu gây ra thiệt hại tại Mỹ, và các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút đưa tin để giúp người dân và các cơ quan chức năng có thể ứng phó kịp thời với bão. Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là cách làm của kênh "The Weather Channel" đã ứng dụng công nghệ vào bản tin thời tiết một cách vô cùng trực quan.
Khoảng giữa tháng 09/2018, Lucid Motors – hãng xe điện có trụ sở tại Newark, California, được xem là đối thủ tiềm năng nhất của Tesla – đã được đầu tư 1 tỷ USD từ quỹ đầu tư quốc gia của Ả Rập Saudi. Công ty đang hướng đến mục tiêu đưa mẫu xe đầu tiên của mình ra thị trường vào năm 2020, có khả năng là chiếc Lucid Air từng được hãng giới thiệu hồi năm 2016.
Tính đến giữa tháng 09/2018, dòng sản phẩm iPhone XR dù chưa cho đặt trước, nhưng nguồn tin từ chuỗi cung ứng đã khẳng định Apple đang tăng lượng đơn hàng nhằm đón đầu doanh số cao hơn dự tính.
Khoảng giữa tháng 09/2018, CEO DJ Koh đã phát biểu với giới truyền thông Trung Quốc và tiết lộ rằng Galaxy S10 sẽ có những thay đổi rất lớn về thiết kế. Đây thực sự là tin mừng đối với người dùng Samsung, vì họ đang rất mong đợi một chiếc smartphone Galaxy S khác biệt.
Khoảng giữa tháng 09/2018, Jack Ma, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Alibaba, cho biết công ty không còn kế hoạch tạo 1 triệu việc làm tại Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang
Khoảng giữa tháng 09/2018, theo trang Reuters, Apple đã nộp phạt hoàn tất cho chính phủ Ireland khoảng phạt tội trốn thuế, với số tiền lên tới hơn 15 tỷ USD.