Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Vụ: Bạn Có thể Nhận Được Tín Thuế EITC?

11/02/200700:00:00(Xem: 3066)

Thuế Vụ: Bạn Có thể Nhận Được Tín Thuế EITC"

Theo thống kê của Sở Thuế Vụ, trong năm thuế 2005 đã có đến 25% số người hội đủ điều kiện nhận tín thuế dành cho người lao động có nguồn thu nhập thấp không khai để nhận tín thuế này.

Tín thuế EITC (The Earned Income Tax Credit) được ban hành từ năm 1975 đặc biệt dành cho người lao động nghèo, nhưng các khoản tiền mỗi gia đình hoặc mỗi cá nhân nhận được còn tùy thuộc vào lợi tức làm việc và số người trong gia đình.

Người khai nếu hội đủ một số yêu cầu và nộp đơn để khai nhận tín thuế đều có thể nhận được tín thuế mặc dù không thiếu thuế (refundable credit). Mức tín thuế tối đa quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào số con cái đủ tiêu chuẩn của quý vị. Ngoài ra, mỗi năm mức tín thuế tối đa có thể khác nhau tùy theo mức điều chỉnh lạm phát của năm. Xin tham khảo thêm ấn bản số 596 để biết được các mức tối đa người thọ thuế có thể nhận được năm nay (Publication 596 - Earned Income Tax Credit). Ấn bản này có thể đọc hoặc in xuống trực tiếp từ mạng thông tin qua máy vi tính của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu IRS gởi ấn bản này đến tận nhà cho quý vị khi gọi số 1-800-829-3676.

Để biết được quý vị có hội đủ những tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC hay không, quý vị có thể lần lượt trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Quý vị có nguồn lợi tức do làm việc nào không"

Để nhận được tín thuế EITC quý vị cần phải có lợi tức do làm việc. Vào năm quý vị nộp đơn khai thuế, lợi tức từ việc làm phải bao gồm tất cả các khoản tiền quý vị kiếm được do lao động, nhưng chỉ khi quý vị gộp số tiền này trên tổng lợi tức của năm. Ví dụ về lợi tức lao động bao gồm lương công nhật, lương tháng, tiền thưởng của khách hàng và các khoản thù lao làm việc phải đóng thuế khác. Lợi tức làm việc cũng bao gồm tiền lãi ròng từ các hoạt động tự doanh (lãi ròng = tổng thu nhập - tổng chi phí). Lợi tức lao động không bao gồm tiền trợ cấp hưu trí (pensions) hay trợ cấp lưu niên (annuities), các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội (welfare benefits), trợ cấp thất nghiệp (unemployment compensation), các khoản phúc lợi nhân viên (worker's compensation benefits), hoặc phúc lợi an sinh xã hội (social security befefits).

2. Quý vị có nguồn lợi tức đầu tư nào không"

Trong năm thuế nếu quý vị nhận được một nguồn lợi tức đầu tư cao hơn mức quy định tiêu chuẩn của năm đó, quý vị không thể khai nhận tín thuế lao động EITC. Lợi tức đầu tư (investment income) bao gồm tiền lãi tiết kiệm phải đóng thuế (taxable interest), tiền lãi được miễn thuế (tax exempt interest), lãi cổ phần (divend income), lợi tức tư bản ròng (capital gain net income), một số các khoản tiền thu được khi cho thuê nhà hoặc thuê bản quyền (income from rents or royalties as well as from passive activities). Nhằm mục đích khai nhận tín thuế EITC, lãi đầu tư không bao gồm các khoản tiền quý vị kiếm được khi bán các tài sản kinh doanh (business assets). Muốn biết rõ hơn chi tiết về vấn đề này xin đọc thêm Chương 1 của ấn bản 596 (Chapter 1 - Rules for everyone, Publication 596 - Earned Income Tax Credit).

3. Cương vị khai thuế của quý vị là gì"

Để khai nhận tín thuế EITC, cương vị khai thuế (filing status) của quý vị phải là người độc thân (single), người chủ gia đình (head of household), người góa bụa có con nhỏ (qualifying widow or widower), hoặc vợ chồng khai chung hồ sơ thuế (married filing jointly). Quý vị không thể khai nhận tín thuế lao động nếu quý vị khai thuế với cương vị người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế.

4. Quý vị (và vợ hay chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) có số an sinh xã hội hay không"

Quý vị (và vợ hay chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) cần phải có số an sinh xã hội có hiệu lực do Sở An Sinh Xã Hội cấp. Bất cứ trẻ em đủ tiêu chuẩn nào có tên trên mẫu Schedule EITC đều phải có số an sinh xã hội hợp lệ. Quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC nếu quý vị (và vợ hay chồng, trường hợp khai chung hồ sơ thuế) có thẻ an sinh xã hội trên đó ghi "không có giá trị để xin việc làm - not valid for employment." Loại thẻ an sinh xã hội này cùng với số an sinh xã hội cung cấp cho người có thẻ chỉ nhằm giúp họ nhận được một loại phúc lợi do chính phủ Liên bang tài trợ như phúc lợi y tế (Medicaid). Nếu quý vị không có số an sinh xã hội hợp lệ cho chính quý vị (và vợ/chồng), quý vị không được quyền khai nhận tín thuế EITC.

5. Quý vị có phải là con đủ tiêu chuẩn EITC của người khác hay không"

Nếu cha mẹ của quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị) có thể khai quý vị là con đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC, quý vị không thể nhận được tín thuế này.

6. Quý vị có nguồn thu nhập nào từ ngoại quốc hay không"

Nếu quý vị có sử dụng các mẫu đơn 2555 (Form 2555 - Foreign Earned Income), hay mẫu đơn 2555EZ (Form 2555EZ - Foreign Earned Income Exclusion), quý vị không thể nhận tín thuế lao động EITC.

7. Quý vị có phải là người ngoại quốc không cư trú ở Hoa Kỳ không (nonresident alien)"

Trường hợp quý vị là một người ngoại quốc hiện không cư trú ở Hoa Kỳ, quý vị chỉ có thể nhận được tín thuế EITC nếu quý vị kết hôn với một công dân hay thường trú dân ngoại quốc sinh sống ở Hoa Kỳ; đồng thời quý vị phải khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị và được đánh thuế như một thường trú nhân trong cả năm thuế.

8. Nếu quý vị có con cái, đứa trẻ này có phải là trẻ đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC hay không"

Để nhận được loại tín thuế EITC dành cho người có con nhỏ, quý vị phải có một hay nhiều con đủ tiêu chuẩn. Con đủ tiêu chuẩn (qualifying child) là trẻ có đủ những tiêu chuẩn yêu cầu như phải có quan hệ gia đình với quý vị (relationship test), phải cùng cư trú với quý vị ở Hoa Kỳ (residency test) và phải còn trong một độ tuổi nhất định (age test). Riêng tiêu chuẩn về quan hệ gia đình, đứa trẻ phải là:

- Con trai, con gái, con trai của chồng/vợ, con gái của chồng/vợ, hoặc là con cái của các con kể trên của quý vị.

- Anh, chị, em ruột của quý vị, hoặc anh, chị, em không cùng cha/mẹ với quý vị, hoặc con cái của những người này.

- Con nuôi đủ tiêu chuẩn (a foster child). (Quý vị được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ này theo lệnh của một cơ quan thẩm quyền.)

Một đứa con xin về nuôi (adopted child) được xem như con ruột của quý vị.

Để đạt tiêu chuẩn cư trú, đứa trẻ phải cùng sống với quý vị ở Hoa Kỳ nhiều hơn 6 tháng trong năm. Những người phục vụ trong quân đội và đơn vị của họ trú đóng ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn được xem như sống ở Hoa Kỳ trong thời gian này theo tiêu chuẩn EITC.

Tiêu chuẩn tuổi tác quy định một trẻ đủ tiêu chuẩn EITC phải còn dưới 19 tuổi vào cuối năm thuế, hoặc dưới 24 tuổi nếu là học sinh theo học trọn thời gian bất kể tháng nào trong 5 tháng của năm khai thuế. Trường hợp con cái của quý vị bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn, người con có thể ở bất cứ tuổi nào. Xin tham khảo thêm chương 2 của ấn bản 596 để hiểu tường tận hơn những quy định ngoại lệ dành cho trường hợp này (Chapter 2 - Rules if you have a qualifying child, Publication 596).

9. Con của quý vị có số an sinh xã hội không"

Đứa con đủ tiêu chuẩn của quý vị cần phải có số an sinh xã hội có hiệu lực do Sở An Sinh Xã Hội cấp. Trường hợp đứa con đủ tiêu chuẩn của quý vị không có số an sinh xã hội hoặc thẻ an sinh xã hội của đứa trẻ ghi "không có giá trị để xin việc làm - not valid for employment" quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC theo tiêu chuẩn có con nhỏ hợp lệ. Loại thẻ an sinh xã hội cùng với số an sinh xã hội cung cấp cho người có loại thẻ đặc biệt này chỉ nhằm giúp họ nhận được một loại phúc lợi do chính phủ Liên bang tài trợ như phúc lợi y tế (Medicaid).

10. Con đủ tiêu chuẩn của quý vị có phải là con đủ tiêu chuẩn của người khác hay không"

Kể từ năm 2002 trở đi, nếu hai hay nhiều người cùng có thể khai một đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn, họ có thể tự quyết định ai là người sẽ khai đứa trẻ để nhận tín thuế EITC. Chỉ một người được quyền khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn mà thôi. Những người có thể khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn gồm:

- Cha và mẹ của đứa trẻ, nếu khai chung hồ sơ thuế.

- Cha, hoặc mẹ, nếu chỉ một người đủ tiêu chuẩn khai đứa trẻ.

- Cha hoặc mẹ sống chung với đứa trẻ một thời gian dài hơn trong năm.

- Cha hoặc mẹ có tổng thu nhập sau khi điều chỉnh cao nhất nếu thời gian đứa trẻ sống với mỗi người bằng nhau trong năm thuế. Hoặc

- Người có nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh cao nhất nếu không có ai là cha mẹ của đứa trẻ.

11. Trường hợp quý vị không có con đủ tiêu chuẩn,

Quý vị phải cần thêm ba điều kiện: tuổi tác (age), tình trạng sống phụ thuộc (dependency) và tình trạng cư trú (residency). Để thỏa mãn điêu kiện tuổi tác, bạn (và vợ/chồng nếu khai chung hồ sơ thuế) phải từ 25 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 65 tuổi vào ngày cuối cùng của năm thuế. Nếu không có ai khai quý vị (và vợ/chồng) là con đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế của họ để nhận tín thuế EITC, quý vị đạt yêu cầu về tình trạng phụ thuộc. Trường hợp có người đủ tiêu chuẩn để khai quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị) là con đủ tiêu chuẩn, nhưng họ không làm vậy, quý vị vẫn không thể khai để nhận tín thuế EITC. Đối với tiêu chuẩn cư trú, quý vị (và vợ/chồng) phải sống ở Hoa Kỳ trên sáu tháng trong năm thuế. Những người phục vụ trong quân đội và đơn vị của họ trú đóng ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn được xem như sống ở Hoa Kỳ trong thời gian này theo tiêu chuẩn EITC.

12. Lợi tức sau khi điều chỉnh của quý vị có vượt quá mức quy định EITC hay không"

Cả hai nguồn lợi tức lao động và lợi tức sau khi điều chỉnh của quý vị đều không thể cao hơn mức quy định EITC trên số con cái đủ tiêu chuẩn trong năm quý vị khai nhận tín thuế lao động. Quý vị có thể tìm thấy các mức quy định này trên ấn bản 596. Mỗi năm, các mức quy định có thể thay đổi và người thọ thuế có thể khai nhận tín thuế EITC cho 3 năm gần nhất tính từ ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế của năm.

Làm sao tính được tiền miễn giảm thuế EITC"

Quý vị phải sử dụng các mẫu tính toán A hoặc B (Worksheet A or Worksheet B) in sẵn trên sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040 (From 1040 Instruction) hoặc sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040A (Form 1040A Instruction), hoặc sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040EZ (Form 1040EZ Instruction) để tính tiền EITC dành cho quý vị. Nếu quý vị muốn IRS tính giúp quý vị, hãy đọc kỹ và làm theo các yêu cầu của từng bước trên sách hướng dẫn hoặc những chỉ dẫn trên ấn bản 596. Ấn bản 596 cũng là một nguồn tài liệu giá trị về loại tín thuế lao động. Trường hợp quý vị khai thuế với mẫu đơn điện tử, máy tính sẽ giúp quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về khai thuế điện tử, xin tham khảo mục "e-file"trên trang chính của mạng thông tin irs.gov.

Tiền tạm ứng EITC là tiền gì"

Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn khai nhận tín thuế EITC cho năm hiện tại, quý vị có thể yêu cầu nhận trước một phần tiền EITC trong năm, thay vì đợi đến cuối năm sau khi nộp hồ sơ khai thuế mới nhận được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.