Thuế Vụ: Bạn Có thể Nhận Được Tín Thuế EITC?

11/02/200700:00:00(Xem: 3358)

Thuế Vụ: Bạn Có thể Nhận Được Tín Thuế EITC"

Theo thống kê của Sở Thuế Vụ, trong năm thuế 2005 đã có đến 25% số người hội đủ điều kiện nhận tín thuế dành cho người lao động có nguồn thu nhập thấp không khai để nhận tín thuế này.

Tín thuế EITC (The Earned Income Tax Credit) được ban hành từ năm 1975 đặc biệt dành cho người lao động nghèo, nhưng các khoản tiền mỗi gia đình hoặc mỗi cá nhân nhận được còn tùy thuộc vào lợi tức làm việc và số người trong gia đình.

Người khai nếu hội đủ một số yêu cầu và nộp đơn để khai nhận tín thuế đều có thể nhận được tín thuế mặc dù không thiếu thuế (refundable credit). Mức tín thuế tối đa quý vị có thể nhận được tùy thuộc vào số con cái đủ tiêu chuẩn của quý vị. Ngoài ra, mỗi năm mức tín thuế tối đa có thể khác nhau tùy theo mức điều chỉnh lạm phát của năm. Xin tham khảo thêm ấn bản số 596 để biết được các mức tối đa người thọ thuế có thể nhận được năm nay (Publication 596 - Earned Income Tax Credit). Ấn bản này có thể đọc hoặc in xuống trực tiếp từ mạng thông tin qua máy vi tính của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu IRS gởi ấn bản này đến tận nhà cho quý vị khi gọi số 1-800-829-3676.

Để biết được quý vị có hội đủ những tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC hay không, quý vị có thể lần lượt trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Quý vị có nguồn lợi tức do làm việc nào không"

Để nhận được tín thuế EITC quý vị cần phải có lợi tức do làm việc. Vào năm quý vị nộp đơn khai thuế, lợi tức từ việc làm phải bao gồm tất cả các khoản tiền quý vị kiếm được do lao động, nhưng chỉ khi quý vị gộp số tiền này trên tổng lợi tức của năm. Ví dụ về lợi tức lao động bao gồm lương công nhật, lương tháng, tiền thưởng của khách hàng và các khoản thù lao làm việc phải đóng thuế khác. Lợi tức làm việc cũng bao gồm tiền lãi ròng từ các hoạt động tự doanh (lãi ròng = tổng thu nhập - tổng chi phí). Lợi tức lao động không bao gồm tiền trợ cấp hưu trí (pensions) hay trợ cấp lưu niên (annuities), các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội (welfare benefits), trợ cấp thất nghiệp (unemployment compensation), các khoản phúc lợi nhân viên (worker's compensation benefits), hoặc phúc lợi an sinh xã hội (social security befefits).

2. Quý vị có nguồn lợi tức đầu tư nào không"

Trong năm thuế nếu quý vị nhận được một nguồn lợi tức đầu tư cao hơn mức quy định tiêu chuẩn của năm đó, quý vị không thể khai nhận tín thuế lao động EITC. Lợi tức đầu tư (investment income) bao gồm tiền lãi tiết kiệm phải đóng thuế (taxable interest), tiền lãi được miễn thuế (tax exempt interest), lãi cổ phần (divend income), lợi tức tư bản ròng (capital gain net income), một số các khoản tiền thu được khi cho thuê nhà hoặc thuê bản quyền (income from rents or royalties as well as from passive activities). Nhằm mục đích khai nhận tín thuế EITC, lãi đầu tư không bao gồm các khoản tiền quý vị kiếm được khi bán các tài sản kinh doanh (business assets). Muốn biết rõ hơn chi tiết về vấn đề này xin đọc thêm Chương 1 của ấn bản 596 (Chapter 1 - Rules for everyone, Publication 596 - Earned Income Tax Credit).

3. Cương vị khai thuế của quý vị là gì"

Để khai nhận tín thuế EITC, cương vị khai thuế (filing status) của quý vị phải là người độc thân (single), người chủ gia đình (head of household), người góa bụa có con nhỏ (qualifying widow or widower), hoặc vợ chồng khai chung hồ sơ thuế (married filing jointly). Quý vị không thể khai nhận tín thuế lao động nếu quý vị khai thuế với cương vị người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế.

4. Quý vị (và vợ hay chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) có số an sinh xã hội hay không"

Quý vị (và vợ hay chồng, nếu khai chung hồ sơ thuế) cần phải có số an sinh xã hội có hiệu lực do Sở An Sinh Xã Hội cấp. Bất cứ trẻ em đủ tiêu chuẩn nào có tên trên mẫu Schedule EITC đều phải có số an sinh xã hội hợp lệ. Quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC nếu quý vị (và vợ hay chồng, trường hợp khai chung hồ sơ thuế) có thẻ an sinh xã hội trên đó ghi "không có giá trị để xin việc làm - not valid for employment." Loại thẻ an sinh xã hội này cùng với số an sinh xã hội cung cấp cho người có thẻ chỉ nhằm giúp họ nhận được một loại phúc lợi do chính phủ Liên bang tài trợ như phúc lợi y tế (Medicaid). Nếu quý vị không có số an sinh xã hội hợp lệ cho chính quý vị (và vợ/chồng), quý vị không được quyền khai nhận tín thuế EITC.

5. Quý vị có phải là con đủ tiêu chuẩn EITC của người khác hay không"

Nếu cha mẹ của quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị) có thể khai quý vị là con đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC, quý vị không thể nhận được tín thuế này.

6. Quý vị có nguồn thu nhập nào từ ngoại quốc hay không"

Nếu quý vị có sử dụng các mẫu đơn 2555 (Form 2555 - Foreign Earned Income), hay mẫu đơn 2555EZ (Form 2555EZ - Foreign Earned Income Exclusion), quý vị không thể nhận tín thuế lao động EITC.

7. Quý vị có phải là người ngoại quốc không cư trú ở Hoa Kỳ không (nonresident alien)"

Trường hợp quý vị là một người ngoại quốc hiện không cư trú ở Hoa Kỳ, quý vị chỉ có thể nhận được tín thuế EITC nếu quý vị kết hôn với một công dân hay thường trú dân ngoại quốc sinh sống ở Hoa Kỳ; đồng thời quý vị phải khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị và được đánh thuế như một thường trú nhân trong cả năm thuế.

8. Nếu quý vị có con cái, đứa trẻ này có phải là trẻ đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC hay không"

Để nhận được loại tín thuế EITC dành cho người có con nhỏ, quý vị phải có một hay nhiều con đủ tiêu chuẩn. Con đủ tiêu chuẩn (qualifying child) là trẻ có đủ những tiêu chuẩn yêu cầu như phải có quan hệ gia đình với quý vị (relationship test), phải cùng cư trú với quý vị ở Hoa Kỳ (residency test) và phải còn trong một độ tuổi nhất định (age test). Riêng tiêu chuẩn về quan hệ gia đình, đứa trẻ phải là:

- Con trai, con gái, con trai của chồng/vợ, con gái của chồng/vợ, hoặc là con cái của các con kể trên của quý vị.

- Anh, chị, em ruột của quý vị, hoặc anh, chị, em không cùng cha/mẹ với quý vị, hoặc con cái của những người này.

- Con nuôi đủ tiêu chuẩn (a foster child). (Quý vị được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ này theo lệnh của một cơ quan thẩm quyền.)

Một đứa con xin về nuôi (adopted child) được xem như con ruột của quý vị.

Để đạt tiêu chuẩn cư trú, đứa trẻ phải cùng sống với quý vị ở Hoa Kỳ nhiều hơn 6 tháng trong năm. Những người phục vụ trong quân đội và đơn vị của họ trú đóng ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn được xem như sống ở Hoa Kỳ trong thời gian này theo tiêu chuẩn EITC.

Tiêu chuẩn tuổi tác quy định một trẻ đủ tiêu chuẩn EITC phải còn dưới 19 tuổi vào cuối năm thuế, hoặc dưới 24 tuổi nếu là học sinh theo học trọn thời gian bất kể tháng nào trong 5 tháng của năm khai thuế. Trường hợp con cái của quý vị bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn, người con có thể ở bất cứ tuổi nào. Xin tham khảo thêm chương 2 của ấn bản 596 để hiểu tường tận hơn những quy định ngoại lệ dành cho trường hợp này (Chapter 2 - Rules if you have a qualifying child, Publication 596).

9. Con của quý vị có số an sinh xã hội không"

Đứa con đủ tiêu chuẩn của quý vị cần phải có số an sinh xã hội có hiệu lực do Sở An Sinh Xã Hội cấp. Trường hợp đứa con đủ tiêu chuẩn của quý vị không có số an sinh xã hội hoặc thẻ an sinh xã hội của đứa trẻ ghi "không có giá trị để xin việc làm - not valid for employment" quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC theo tiêu chuẩn có con nhỏ hợp lệ. Loại thẻ an sinh xã hội cùng với số an sinh xã hội cung cấp cho người có loại thẻ đặc biệt này chỉ nhằm giúp họ nhận được một loại phúc lợi do chính phủ Liên bang tài trợ như phúc lợi y tế (Medicaid).

10. Con đủ tiêu chuẩn của quý vị có phải là con đủ tiêu chuẩn của người khác hay không"

Kể từ năm 2002 trở đi, nếu hai hay nhiều người cùng có thể khai một đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn, họ có thể tự quyết định ai là người sẽ khai đứa trẻ để nhận tín thuế EITC. Chỉ một người được quyền khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn mà thôi. Những người có thể khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn gồm:

- Cha và mẹ của đứa trẻ, nếu khai chung hồ sơ thuế.

- Cha, hoặc mẹ, nếu chỉ một người đủ tiêu chuẩn khai đứa trẻ.

- Cha hoặc mẹ sống chung với đứa trẻ một thời gian dài hơn trong năm.

- Cha hoặc mẹ có tổng thu nhập sau khi điều chỉnh cao nhất nếu thời gian đứa trẻ sống với mỗi người bằng nhau trong năm thuế. Hoặc

- Người có nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh cao nhất nếu không có ai là cha mẹ của đứa trẻ.

11. Trường hợp quý vị không có con đủ tiêu chuẩn,

Quý vị phải cần thêm ba điều kiện: tuổi tác (age), tình trạng sống phụ thuộc (dependency) và tình trạng cư trú (residency). Để thỏa mãn điêu kiện tuổi tác, bạn (và vợ/chồng nếu khai chung hồ sơ thuế) phải từ 25 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 65 tuổi vào ngày cuối cùng của năm thuế. Nếu không có ai khai quý vị (và vợ/chồng) là con đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế của họ để nhận tín thuế EITC, quý vị đạt yêu cầu về tình trạng phụ thuộc. Trường hợp có người đủ tiêu chuẩn để khai quý vị (hoặc vợ/chồng của quý vị) là con đủ tiêu chuẩn, nhưng họ không làm vậy, quý vị vẫn không thể khai để nhận tín thuế EITC. Đối với tiêu chuẩn cư trú, quý vị (và vợ/chồng) phải sống ở Hoa Kỳ trên sáu tháng trong năm thuế. Những người phục vụ trong quân đội và đơn vị của họ trú đóng ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn được xem như sống ở Hoa Kỳ trong thời gian này theo tiêu chuẩn EITC.

12. Lợi tức sau khi điều chỉnh của quý vị có vượt quá mức quy định EITC hay không"

Cả hai nguồn lợi tức lao động và lợi tức sau khi điều chỉnh của quý vị đều không thể cao hơn mức quy định EITC trên số con cái đủ tiêu chuẩn trong năm quý vị khai nhận tín thuế lao động. Quý vị có thể tìm thấy các mức quy định này trên ấn bản 596. Mỗi năm, các mức quy định có thể thay đổi và người thọ thuế có thể khai nhận tín thuế EITC cho 3 năm gần nhất tính từ ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế của năm.

Làm sao tính được tiền miễn giảm thuế EITC"

Quý vị phải sử dụng các mẫu tính toán A hoặc B (Worksheet A or Worksheet B) in sẵn trên sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040 (From 1040 Instruction) hoặc sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040A (Form 1040A Instruction), hoặc sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn thuế 1040EZ (Form 1040EZ Instruction) để tính tiền EITC dành cho quý vị. Nếu quý vị muốn IRS tính giúp quý vị, hãy đọc kỹ và làm theo các yêu cầu của từng bước trên sách hướng dẫn hoặc những chỉ dẫn trên ấn bản 596. Ấn bản 596 cũng là một nguồn tài liệu giá trị về loại tín thuế lao động. Trường hợp quý vị khai thuế với mẫu đơn điện tử, máy tính sẽ giúp quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về khai thuế điện tử, xin tham khảo mục "e-file"trên trang chính của mạng thông tin irs.gov.

Tiền tạm ứng EITC là tiền gì"

Nếu quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn khai nhận tín thuế EITC cho năm hiện tại, quý vị có thể yêu cầu nhận trước một phần tiền EITC trong năm, thay vì đợi đến cuối năm sau khi nộp hồ sơ khai thuế mới nhận được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.