Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Thọ Thuế Và Các Khoản Quyên Góp, Tặng Cuối Năm

20/12/200600:00:00(Xem: 2880)

Người Thọ Thuế và Các Khoản Quyên Góp, Tặng Cuối Năm 

HOA THỊNH ĐỐN - Những thay đổi về luật thuế mới đây có thể ảnh hưởng đến những người dâng, tặng tiền bạc và vật phẩm cho các tổ tôn giáo vào những tháng cuối năm. Cá nhân người thọ thuế và các cơ sở kinh doanh có những khoản quyên tặng phước thiện nên lưu ý đến những quy định thuế vụ mới liên quan Bộ Luật Bảo Vệ Tiền Lương Hưu (the Pension Protection Act) ban hành từ mùa hè năm nay.

Bộ luật mới cho phép người sở hữu các quỹ hưu cá nhân sử dụng một biện pháp mới để dâng tặng tiền bạc cho các tổ chức từ thiện. Bộ luật này cũng bao gồm các quy định đặc biệt cung cấp  cho cả người khai thuế cá nhân, các doanh nghiệp phải đóng thuế và các cơ quan chính phủ một bảo đảm rõ ràng hơn về các loại quyên góp từ thiện có thể được khai để giảm thuế. Dưới đây là một số các chi tiết mới thay đổi liên quan đến vấn đề thuế vụ:

Cơ hội được trừ thuế mới dành cho người sở hữu quỹ hưu IRA

Một người chủ quỹ hưu IRA cao niên, từ 70 tuổi rưỡi trở lên, có thể trực tiếp chuyển mỗi năm một số tiền lên đến $100,000 để tặng một tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn mà không phải đóng thuế trên số tiền quyên góp này. Giải pháp này được áp dụng cho hai năm 2006 và 2007. Sở hữu chủ của các quỹ hưu IRA có thể sử dụng quy định này nhằm giảm bớt số tiền thuế họ phải đóng, bất kể người này có liệt kê các khoản thuế được giảm hay không. Các khoản tiền phân phối khác từ các quỹ hưu do chủ bảo trợ (employer-sponsored retirement plans) bao gồm các quỹ SIMPLE IRAs và quỹ hưu SEP (simplified employee pesion plans) không thể áp dụng quy chế này để trừ thuế.

Để đủ tiêu chuẩn trừ thuế, các khoản tiền quyên tặng phải do cơ quan được ủy thác quản lý quỹ hưu chuyển thẳng cho tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn. Bằng cách này, số tiền được chuyển sẽ không bị đánh thuế và người tặng số tiền cho cơ quan từ thiện cũng không được trừ thuế trên số tiền dâng tặng.

Không phải tất cả mọi tổ chức từ thiện đều đủ tiêu chuẩn để được hưởng quy chế này. Chẳng hạn, các tổ chức hỗ trợ các hoạt động từ thiện (supporting organizations) và các quỹ tài trợ cố vấn người quyên góp từ thiện (donor-advised funds) không phải là cơ quan  đủ tiêu chuẩn nhận tiền quyên tặng.

Số tiền được chuyển cho các tổ chức từ  thiện theo luật mới tùy thuộc vào việc người thọ thuế có đáp ứng được các quy định dành cho việc phân phối tối thiểu các khoản tiền trong quỹ hưu của họ hay không. Trường hợp người thọ thuế  trước đây đã bỏ vào quỹ hưu IRA Truyền Thống (Traditional IRA) những khoản tiền không được trừ thuế, số tiền quyên tặng sẽ được áp dụng một quy định đặc biệt như thể khoản tiền này được trích từ một tài khoản phải đóng thuế, thay vì được tính toán tương ứng với các khoản tiền phải đóng thuế và không phải đóng thuế đã bỏ vào quỹ hưu như trường hợp một quỹ hưu với các khoản tiết kiệm bình thường.

Các quy định áp dụng cho các vật dụng quyên tặng là quần áo và đồ dùng trong nhà

Sau ngày 17 tháng 8 năm 2006, các vật quyên góp là quần áo hay đồ dùng trong nhà là đồ vật đã dùng qua và phải còn trong tình trạng sử dụng tốt mới đủ tiêu chuẩn để khai giảm thuế. Tuy vậy, người thọ thuế vẫn có thể khai để được giảm thuế số tiền cao hơn $500 cho bất cứ vật dụng nào, bất kể tình trạng thực tế của đồ vật nếu có kèm theo một giấy đánh giá hợp lệ về đồ vật quyên tặng chung với hồ sơ thuế. Đồ đạc dùng trong nhà bao gồm bàn ghế, giường tủ, bếp, máy giặt, đồ dùng điện tử, và vật dụng bằng vải như khăn tắm, khăn trải giường v.v.

Hướng dẫn dành cho các khoản tiền dâng

Để được trừ thuế cho bất cứ  khoản đóng góp từ  thiện nào bằng tiền mặt, người thọ thuế cần phải có chứng từ trên tài khoản ngân hàng của mình về số tiền dâng tặng, hoặc chứng thư của cơ quan từ thiện có ghi đầy đủ tên hoạt động của cơ quan này, ngày tháng và số tiền được dâng tặng. Hồ sơ ngân hàng bao gồm các chi phiếu đã đã đổi lấy tiền (cancelled checks), báo cáo tài chính của ngân hàng hay của các hợp tác tín dụng, và các báo cáo tài chính thẻ tín dụng. Các báo cáo tài chính của ngân hàng hay của các hợp tác tín dụng phải nêu rõ tên của cơ quan từ thiện, ngày và số tiền đã chi trả cho tổ chức này. Các báo cáo tài chính sử dụng thẻ tín dụng phải ghi rõ tên của tổ chức từ thiện cùng với ngày chuyển số tiền cho tổ chức ngày.

Các khoản quyên góp từ thiện bằng tiền bao gồm các khoản tiền mặt, chi phiếu ngân hàng, các khoản tiền chuyển ngân qua hệ thống điện tử, các khoản tiền trả bằng thẻ tín dụng và các khoản tiền trừ trực tiếp từ lương. Nếu người khai thuế có những khoản tiền tặng cho các tổ chức từ thiện trừ trực tiếp từ lương, họ cần phải giữ được cuống của các phiếu lương (a pay stub), bản báo lương cuối năm (Form W-2 wage statement), hay các loại chứng từ khác do cơ quan nơi họ làm việc cấp cho thấy tổng số tiền đã được giữ lại từ lương để tặng cho các tổ chức từ thiện, cùng với phiếu hứa dâng tặng có ghi tên tổ chức từ thiện.

Bộ luật cũ trước đây cho phép người khai thuế chứng minh số tiền quyên tặng từ thiện bằng các phiếu báo cáo tài khoản cá nhân (personal bank registers), nhật ký chi tiêu (diaries) hoặc các ghi chú về số tiền dâng vào thời điểm quyên tặng số tiền cho một cơ quan từ thiện. Các loại chứng từ kể trên hiện nay không đủ hiệu lực nữa.

Quy định mới áp dụng trên các khoản đóng góp trong những năm thuế sắp tới bắt đầu từ sau ngày 17 tháng 8 năm 2006. Đối với những người thọ thuế nộp hồ sơ khai thuế theo niên lịch, bao gồm hầu hết người thọ thuế cá nhân, quy định mới sẽ được áp dụng trên những khoản tiền đóng góp thực hiện từ đầu năm 2007.

Bộ luật thuế mới không thay đổi yêu cầu đã được quy định bởi bộ luật cũ về việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi món quà gởi tặng (gồm cả tiền và tài sản) có giá trị lên đến $250 hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, một báo cáo tài chính bao gồm tất cả các thông tin yêu cầu có thể đáp ứng được yêu cầu của cá hai quy định cũ và mới..

Để giúp người thọ thuế sắp xếp các khoản quyên góp từ thiện vào dịp cuối năm và cho mùa lễ, quý vị cần ghi nhớ những điều sau đây:

- Quà tặng được khai để giảm thuế là những món quà đã được gởi tặng cho các tổ chức từ thiện trong cùng năm. Và vì vậy, một khoản tiền dâng tặng bằng thẻ tín dụng vào trước ngày cuối cùng của năm 2006 sẽ được khai trên hồ sơ thuế năm 2006. Điều này hoàn toàn đúng ngay cả khi quý vị thanh toán phiếu nợ cho hãng cung cấp thẻ tín dụng vào năm sau. Đồng thời, các chi phiếu sẽ được tính cho năm 2006 khi quý vị gởi các chi phiếu này qua đường bưu điện trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

- Chỉ có những món quà gởi tặng cho các tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn mới được khai để giảm thuế, vì vậy quý vị nên kiểm tra trước xem cơ quan từ thiện mà quý vị muốn quyên tặng quà có nằm trong danh sách các tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn hay không. Ấn bản số 78 của IRS có liệt kê hầu hết các cơ quan đủ tiêu chuẩn để nhận quà tặng được trừ thuế, quý vị có thể tìm thấy ấn bản này tại nhiều thư viện công lập. Ngoài ra, quý vị cũng có thể truy cập thông tin về các tổ chức từ thiện trên mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.govdưới đề mục "Search for Charities."  Nhà thờ, giáo đường Do thái, thánh đường Hồi Giáo, đền chùa và các cơ quan chính phủ là các tổ chức đủ tiêu chuẩn mặc dù quý vị có thể không tìm thấy tên của những cơ quan này trong danh sách liệt kê trên Ấn bản số 78.

- Đối với người khai thuế cá nhân, chỉ khi họ có liệt kê các chi phí trên Schedule A họ mới có thể nhận được một khoản thuế giảm cho các món quà đã dâng tặng. Loại miễn giảm này không áp dụng cho những người khai thuế chọn mức thuế giảm tiêu chuẩn (standard deduction), bao gồm những người sử dụng các mẫu đơn khai thuế đơn giản như mẫu 1040 A và mẫu 1040EZ.  Chỉ khi tất cả các khoản miễn giảm được liệt kê (bao gồm tiền lãi vay mua nhà, các khoản đóng góp từ thiện, các khoản tiền thuế đóng cho chính quyền tiểu bang và địa phương  v.v.) nhiều hơn mức thuế giảm tiêu chuẩn, người thọ thuế mới nhận được một khoản tiết kiệm thuế. Quý vị nên dùng mẫu Schedule A của năm 2006 để tính xem mức miễn giảm liệt kê các chi phí có lợi hơn mức miễn giảm tiêu chuẩn dành cho quý vị hay không. Mẫu Schedule A năm nay đã có trên mạng thông tin của Sở Thuế vụ.

- Đối với tất cả các khoản quyên tặng bằng tài vật, bao gồm quần áo và đồ gia dụng, nếu có thể quý vị hãy yêu cầu nhận được một hóa đơn chứng nhận và liệt kê các món đồ tặng. Trường hợp quý vị mang quà tặng là đồ vật đến các điểm tặng quà từ thiện không có người đứng nhận, quý vị nên giữ ghi chú của mình về số lượng, tình trạng sử dụng và loại quà tặng để tiện việc liệt kê trừ thuế.

- Khai giảm thuế cho một chiếc xe, tàu, hoặc máy bay làm quà tặng cho một tổ chức từ thiện thường giới hạn trên giá bán của những đồ vật này. Quy định này được áp dụng khi quý vị đưa ra một  trị giá cao hơn $500 để khai giảm thuế. Cơ quan nhận quà tặng phải đưa cho quý vị mẫu đơn 1098-C (Form 1098-C) hoặc một loại mẫu đơn tương tự, để quý vị có thể kèm chung vào hồ sơ khai thuế của mình. Xin tham khảo thêm ấn bản 526 về các khoản quyên góo từ thiện để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến chủ đề này (Publication 526, Charitable Contributions).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.