Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Việt Nam: Nói Càn Nói Quẩn, Đảng Không Chống Được Tham Nhũng Lại Đổ Cho Dân?

25/05/200600:00:00(Xem: 1514)

Hoa Thịnh Đốn.- Trong khi Đảng và Nhà nước CSVN đang lo sót vó   trước các cuộc điều tra của Ngân hàng Thế giới và Nhật bản nhắm vào qũy viện trợ phát triển  xem Tham nhũng đã xà xẻo mất bao nhiêu triệu Đô la thì các “Nhà Tư tưởng” của Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương  lại bấn xúc xích lo chống  đỡ các cuộc tấn công vào sào huyệt của chủ trương kiện định Chủ nghĩa Xã hội tại Việt Nam.

Tô Huy Rứa, người vừa  thay Nguyễn Khoa Điềm làm Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương  nhìn nhận “suy thoái  về  tư tưởng chính trị” trong đội ngũ đảng viên hiện nay là một “nguy cơ”.  Nhưng tại sao lại “suy thoái”  và  “nguy cơ” đến đâu thì Rứa không nói.  

Ít lâu nay, đảng CSVN không còn sử dụng hai chữ “chệch hướng” để nói về  tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên không còn tha thiết đến việc nghiên cứu, thảo luận  hay học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, kể từ khi khối Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ hàng loạt từ 1989 đến 1992.

Những người “chệch hướng”  đã sớm nhận ra sự lỗi thời   và chậm tiến trong tư duy lãnh đạo của đảng khi Việt Nam  chỉ là một trong số 4 nước còn lại trên thế giới đi theo chủ nghĩa Cộng sản.  Các nước kia gồm Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên.  Nhưng cả 4 nước đều hoạt động riêng lẻ, không có bất cứ một liên kết chính trị nào như là một khối sau khi Liên Xô tan vỡ. 

Tuy nhiên không những  họ chỉ  chểnh mảng mà còn tìm mọi cách né tránh tham gia các cuộc thảo luận về tính gọi là “siêu việt” của Chủ nghĩa phá sản này.  Nhiều đảng viên, Cựu chiến binh và Trí thức trong nước đã công khai đòi đảng xét lại  chủ trương kiên định Chủ nghĩa ngoại lai  Mác-Lênin vì nó không  phù hợp với lịch  sử và hoàn cảnh của Việt Nam trước nhu cầu phải đổi mới  hệ thống cầm quyền để  hội nhập vào thế giới tiến bộ của loài người.

Rứa phát biểu quan điểm của mình trong ngày khai mạc “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng- văn hoá- khoa giáo dành cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh” được tổ chức tại  thành phố  Quảng Ninh: “Đại hội X của Đảng đã xác định nước ta đang có thời cơ, vận hội lớn để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đồng thời phải ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội.”

“Công tác tưởng”, theo lời Rứa, “cần phải được tăng cường để phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc vì sự nghiệp đổi mới và tham gia khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng trong Đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Việc tổ chức nghiên cứu những vấn đề về nội dung và nghiệp vụ công tác tư tưởng nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ này.”  (Báo Nhân Dân, 22-5-2006)

Toàn bài nói chuyện của Rứa đã tránh nói  đến  việc  phải tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênnin, nhưng Rứa  lưu ý các hội thảo viên: “Tiến hành công tác tư tưởng chính là chúng ta thực hiện lời dạy của C. Mác rằng, vũ khí phê phán, cố nhiên không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể đánh đổ bằng lực lượng vật chất . Nhưng lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi thâm nhập vào quần chúng.  Công tác tư tưởng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng.”

Công tác được gọi là  “Xây dựng – Chỉnh đốn đảng” của CSVN, bắt đầu thi hành từ khoá VII thời Đỗ Mười làm Tổng Bí thư rồi chuyển qua Lê Khả Phiêu khóa VIII và  Nông Đức Mạnh khoá IX, tổng cộng 15 năm,  mà bây giờ Nông Đức Mạnh và khoá X lại phải tiếp tục làm để không còn là chuyện   “đâu vẫn còn đó”. 

Tuy nhiên sau ba đời Tổng Bí thư, công tác này vẫn  là  khâu tụt hậu quan trọng nhất đẻ ra quốc nạn Tham nhũng  trong mắt xích  lãnh đạo của đảng CSVN.  Mặc dù công tác này  đã được thúc đẩy quyết liệt bởi  Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2),  thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư, nhưng những khuyết điểm  mô tả trong Nghị quyết năm 1999, không chỉ còn nguyên mà nay còn tệ hại hơn nhiều.

NGHỊ QUYẾT NÓI GÌ"

Nghị quyết 6 (lần 2)  ra đời ngày 2 tháng 2 năm 1999 nhằm nói về “Một  số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”  đã  mở đầu: “ Suốt bảy thập kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao gian nan thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.”

“Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một lần nữa chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng. Thế và lực của cách mạng nước ta ngày càng được tăng cường. Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào.”

 “Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới.”

“Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”,  Nghị quyết viết tiếp, “ Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ.”

Vào thời  điểm đó, Nghị quyết  chỉ viết “một bộ phận cán bộ, đảng viên” tham nhũng, quan liêu, lãng phí thì nay con số này được đổi thành “một số không nhỏ”  . Những  nguy cơ này  được nhắc lại một lần nữa tại Đại hôi đảng kỳ X,  kết thúc ngày 25-4-2006.

Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương,  viết trong Báo cáo sau Đại hội: “Bốn nguy cơ đã được xác định là những thách thức đối với cả hệ thống chính trị là: Sự chệch hướng XHCN; tụt hậu về kinh tế; diễn biến hòa bình; tham nhũng, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống.”

Vinh viết tiếp: “Để bảo đảm vai trò lãnh đạo đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực cả nội dung và phương thức lãnh đạo, bản lĩnh chiến đấu mới trên cơ sở nâng tầm trí tuệ, tăng cường kỷ luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.”

Nghị quyết 6 (lần 2) thời Lê Khả Phiêu đã chỉ thị: “Đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc sau đây:

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; không chấp nhận "đa nguyên, đa đảng"….

Đây là lần đầu tiên, vào lúc đang có những áp lực trong nội bộ và quốc tế đòi hỏi đảng CSVN phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo, Ban Chấp hành Trung ương VIII đã bác bỏ “đa nguyên, đa đảng”. Việc khẳng định này, giống như khi Đỗ Mười của khoá VII tuyên bố tại Đại hội đảng (từ 24 đến 27-6-1991) kiên quyết xây dựng đất nước dựa trên “Nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tường Hồ Chí Minh” là hai quyết định chính trị cơ bản quan trọng nhất của thời kỷ được gọi là “Đổi mới”.

Hai việc này, xẩy ra vào thời  điểm  Việt Nam chuẩn bị bước vào năm 2000, đã giúp cho các phần tử bảo thủ, giáo điều, cực đoan nhất của đảng CSVN quy tụ lại thành một lực lượng chống dân chủ hoá chế độ và gia tăng các hoạt động đàn áp những tiếng nói Dân chủ đòi  tự do ở Việt Nam.

Nhưng phe bảo thủ đã  không dẹp tan  được sự  gia tăng chống đối đường lối lãnh đạo  độc tài, phản dân chủ càng  ngày càng làm cho dân  nghèo, nước  mạt của nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.   Sự kiện nổi bật nhất trong số những người lên tiếng chống đảng  trước và sau  Đại hội đảng X  là sự có mặt không còn biết sợ hãi Công an của  nhiều người trong  Thanh niên, Sinh viên  và Trí thức từ Bắc vào Nam.

Chính những phát biều cổ võ cho một Nhà nước đa nguyên, dân chủ và tự do tòan diện đang dần dà hội thành một lực lượng  công khai đối lập với đảng CSVN là việc chưa hề có từ trước tới nay.

Nếu lấy điểm khởi hành  từ thời khoá VII đến khoá IX thì đảng CSVN đã trải qua 15 năm chống 4 nguy cơ; Chống tình trạng nhiều  cán bộ, đảng viên  đi “chệch hướng”  đảng, tùy tiện làm ngược lại lệnh của Trung ương, trên bảo dưới không nghe, không tuân thủ pháp luật và tiếp tục quan liêu, tham nhũng và chèn ép dân.

Nghị quyết 6 (lần 2) đề ra  thời gian thử nghiệm gần 3 năm để thi hành chỉ thị mới, theo đó: “Toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-1999) và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2000). Cuộc vận động này tiến hành từ 19-5-1999 đến 19-5-2001, sau đó trở thành nền nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng thực hiện Di chúc của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.”

Nhưng bây giờ đã là năm 2006 mà công tác này vẫn giậm chân tại chỗ và  làm cho đảng điên đầu vì số cán bộ đảng viên tham nhũng ngày càng nhiều, công khai tha hóa, mất phẩm chất, kèn cựa, gây bè kết phái, chạy chức chạy quyền, mua bán bằng giả để lên cấp  và làm mất lòng dân.

Vụ tham nhũng nhiều tỷ đồng của cấp lãnh đạo Ban quản lý dự án PMU 18 ở Bộ Giáo thông-Vận tải bị phát giác trước ngày Đại hội đảng X chỉ là tảng băng trôi trên mặt đại dương của phần chìm tham nhũng khổng lồ dưới nước.

Một đặc điểm của tính bất lực chống tham nhũng của đảng là chưa có một vụ tham nhũng nào, dù to hay bé, bị phanh phui từ trước đến nay, đã  do các cấp lãnh đạo đảng  chủ động từ Trung ương xuốg địa phương.  Những phát giác này, nếu không do báo chí thì cũng do dân chúng  tố cáo vì họ là nạn nhân trực tiếp của những kẻ tham nhũng trong các vụ giải tỏa đất đai hay nhà ở của dân để làm đường, xây cầu, xây dựng các cơ sở kinh tế bằng vốn nhà nước hay đầu tư của nước ngoài.

CẢNH GIÁC CÁI GÌ"

Ấy thế mà trong bài báo nhan đề “Hãy cảnh giác với mọi thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc của các "nhà dân chủ" trong Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 5/2006,  Nguyễn Viết Hiển, Tiến sỹ đã viết những lời lẽ chạy tội cho đảng như  sau: “Trong dàn "hợp xướng" rùm beng nhằm phủ nhận công cuộc đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay, vấn đề "chống tham nhũng" đang trở thành tâm điểm, mà ở đó các "nhà dân chủ", các bậc "lo lắng cho vận mệnh của đất nước" đang dùng nhiều thủ đoạn thâm độc xuyên tạc, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với việc coi trọng mũi tiến công đó, họ liên tục bài bác, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, xuyên tạc vai trò kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.”

“Với mục đích chính trị thâm độc, họ sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tính vi nhằm mục đích hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ triệt để lợi dụng những cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất, những kẻ cơ hội về chính trị làm cái loa tuyên truyền; xuyên tạc ý kiến cán bộ lão thành của Đảng, Nhà nước, quân đội để phục vụ ý đồ thâm độc của mình. Mượn sự bất mãn, "bất đồng chính kiến" của một số người để chứng minh rằng đường lối của Đảng, chế độ XHCN không được nhân dân ta đồng tình ủng hộ; lấy chuyện một số cán bộ, đảng viên yếu về phẩm chất, năng lực, tham nhũng, tiêu cực thổi phồng lên rằng Đảng đã thoái hóa biến chất, không đủ trình độ, không còn tư cách lãnh đạo đất nước.”

 “Để tiến công vào sâu trong nội bộ của Đảng” Hiển viết tiếp , “Họ tập trung mũi nhọn vào những điểm yếu của một số cán bộ, đảng viên, từ đó trực tiếp phá hoại về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng. Đó là những người, do trình độ lý luận và năng lực thực tiễn hạn chế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đã không nắm bắt được những vấn đề cốt lõi để có định hướng đúng đắn, dẫn đến làm sai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm quyền dân chủ, làm tổn hại đến lợi ích của người lao động, gây dư luận xấu trong các địa phương, đơn vị. Lợi dụng tình hình này, họ tuyên truyền, xuyên tạc, cho rằng Đảng ta bất tài, cán bộ năng lực kém, mất dân chủ, không xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước. Đặc biệt, họ tập trung khoét sâu vào căn bệnh tham nhũng, nhằm dựng lên bức tranh xám xịt về xã hội ta, để hạ thấp uy tín của Đảng. Những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, tham nhũng, hối lộ, bất chấp kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước làm giàu bất chính... được họ triệt để lợi dụng.”

Ô hay, vậy thì những lời ta thán của hai ông Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng và Tướng Võ Nguyên Giáp về tình trạng tham nhũng lõa lồ trước mặt người dân hiện nay có “mục đích chính trị thâm độc”  chống đảng không"

Hiển còn ngênh ngang cướp công của người dân và báo chí là hai thành phần chủ động phanh phui ra những cán bộ, đảng viên tham nhũng khi viết rằng: “Trong những năm qua, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cán bộ, đảng viên biến chất, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Đây là hệ quả tất yếu của cuộc đấu tranh không khoan nhượng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng trước những yêu cầu đòi hỏi bức thiết của nhân dân và của dân tộc. Làm trong sạch bộ máy của Đảng có ý nghĩa quyết định đến sinh mệnh chính trị, đến hiệu quả mọi mặt hoạt đảng của Đảng. Đảng ta nhận thức được sự nguy hại và tính chất phức tạp của tệ nạn tham nhũng, coi đó là thứ "giặc nội xâm", nếu không chiến thắng nó thì sự nghiệp đổi mới khó đi đến thành công.”

Hiển cũng coi  mục đích của sự chống đối cán bộ, đảng viên tham nhũng  đang bung lên khắp  nơi trong nước là mưu toan của  những người chống đối muốn “ đẩy vụ việc lên thành "trận động đất" hòng làm lung lay vị thế của Đảng ta...”

Nhưng trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX trước Đại hội đảng X, Phan Diễn, Bí thư Thường trực Trung ương còn nói: “Lãnh đạo cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa đạt được yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và của xã hội; chủ trương, biện pháp đề ra, nhất là những quyết sách để lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra còn chưa đủ mạnh, đồng bộ, kịp thời, chưa tạo được bước chuyển rõ rệt trong nhiệm vụ quan trọng này.”

Báo cáo họp Chính phủ tháng 4-06 cũng viết: “Tình hình trật tự an toàn giao thông tuy đã có tiến bộ nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng còn nhiều, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội... vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả.”

Và trên báo Tiền phong, trong số ra ngày 4-5-06 đã viết rằng ông Trần Sỹ Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đảng viên thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng  cho biết, theo ông phải loại ra khỏi đảng khỏang 3% số đảng viên xấu (khỏang 30 ngàn người) thì đảng mới mạnh được.

Ông nói: “Thực trạng của công tác Đảng hiện nay, theo tôi là đội ngũ đảng viên tuy đông nhưng chưa mạnh. Còn một bộ phận đảng viên không thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, rèn luyện tư cách chưa nghiêm, chưa giữ gìn được phẩm chất chính trị, phẩm chất lối sống, trình độ, năng lực còn yếu, một số thoái hóa, biến chất, tham nhũng.”

“Đặc biệt, nhiều vụ tiêu cực do cơ quan chuyên môn, cơ quan pháp luật, báo chí, quần chúng nhân dân phát hiện ra, trong khi tổ chức Đảng lại ít phát hiện được. Điều đó thể hiện sự quản lý lỏng lẻo của tổ chức Đảng.  Chẳng hạn như vụ tiêu cực tại PMU 18 và Bộ GTVT xảy ra nghiêm trọng như vậy mà ông Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải còn nói: “Ông Nguyễn Việt Tiến là đảng viên gương mẫu, Đảng ủy Bộ GTVT là Đảng ủy trong sạch, vững mạnh”(!").

Nguyễn Việt Tiến khi chưa bị bắt là Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải đã toa rập tham nhũng nhiều tỷ đồng với Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU 18 (Project Management Unit)

Như thế thì không hiểu kết luận của Diễn, của Hội đồng Chính phủ và của ông Trần Sỹ Mỹ có giúp ích gì cho Hiển hay không mà cán bộ dân vận này vẫn cứ nói văng mạng: “Đảng ta luôn nhận thức được rằng, để giữ vững vai trò lãnh đạo, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng mình thật sự trong sạch, vững mạnh, tự phấn đấu vươn lên ngang tầm đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng đổi mới không phải là sự đổi hướng sang con đường Tư Bản Chủ Nghĩa. Chúng ta vẫn kiên định con đường XHCN; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định, nhưng không bảo thủ, giáo điều rập khuôn, máy móc, mà luôn nhận thức lại một cách đúng đắn, phát triển sáng tạo nó phù hợp với điều kiện lịch sử mới. Điều cần nhấn mạnh ở đây, chính trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ thực tiễn của đất nước và kinh nghiệm tham khảo của các nước khác, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới.”

Nhưng nếu  đường lối lãnh đạo của đảng khi nào cũng  “đúng đắn” thì tại sao lại chưa phòng, chống được tham nhũng mà  tệ nạn này lại có cơ hội  sinh sản ra nhiều cán bộ, đảng viên ăn cắp tiền của mồ hôi nước mắt của nhân dân  suốt từ năm này qua năm khác"

Hay là chính cái chủ nghĩa Mác-Lênin đã đẻ ra và nuôi dưỡng tham nhũng để giúp cho đảng CSVN tồn tại"

 

(5-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.