Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Của 463 Hộ Dân Đòi Lại Đất Đai Bị Nhà Nước Chiếm Đoạt ( Phần V )

20/04/200600:00:00(Xem: 911)

401       Đặng Văn Quang            1951                 Lấp Vò, Đồng Tháp         6          Nông trường Cờ Đỏ         <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

402       Nguyễn Văn Lớn1955                 Nông trường Cờ Đỏ         7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

403       Nguyễn Văn Sơn1943                 Nông trường Cờ Đỏ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

404       Trần Văn Kỉnh    1945                 Nông trường Cờ Đỏ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

405       Tô Văn Mỏng     1930                 Nông trường Cờ Cỏ         7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

506       Võ Thanh Hồng  1928                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

407       Trần Thị Bảy      1940                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

408       Võ Thị Hiền        1968                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

409       Nguyễn Thị Tất  1908                 Thuần Hưng Thốt Nốt Cần Thơ    3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

410       Nguyễn Văn Tạo             1931                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

411       Ng, Thị Hồng Hoa           1945                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

412       Phạm Quốc Tuấn            1950                 Nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

413       Cao Văn Tư       1947                 Nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

414       Phạm Thị Anh    1933                 Thị trấn Tri Tôn, An Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

415       Trần Văn Hầu    1937                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

416       Nguyễn Văn Khanh         1933                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

417       Nguyễn Văn Tám            1930                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

418       Huỳnh Thị Mai    1944                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

419       Dương Thị Năm  1922                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   8          Nông trường Cờ Đỏ        

 

420       Lê Thị Bé Sáu    1970                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

421       Ngô Thị Lượng   1943                 Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp   8          Nông trường Cờ Đỏ        

 

422       Võ Văn Sữa       1951                 Nông Trường Cờ Đỏ, đôị 6, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

423       Nguyễn Văn Được           1943                 Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

424       Nguyễn Văn Văn             1920                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

425       Trần Văn Lợi      1942                 Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

426       Trần Văn Quét   1469                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

427       Nguyễn Văn Tiến            1945                 Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ      9          Nông trường Cờ Đỏ        

 

428       Phạm Văn Tư     1940                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

429       Lê Thị Nhỏ         1935                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

430       Nguyễn Văn Muôn          1950                 Thạnh Đông B, Tân Hiệp Kiên Giang         2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

431       Trần Văn Ngon   1970                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

432       Tô Thị Nhã        1954                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

433       Nguyễn Thị Tâm1943                 Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

434       Trần Thị Vân     1931                 Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

435       Nguyễn Thị Xuyến          1963                 Đội 5, nông trường Cờ Đỏ           10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

436       Nguyễn Văn Sáu1924                 ấp Tây Khánh 5, Mỹ Hoà Tp. Long Xuyên 9,4        Nông trường Cờ Đỏ        

 

437       Nguyễn Thị Bảy  1928                 ấp Tây Khánh 5, Mỹ Hoà Tp Long Xuyên   9,4        Nông trường Cờ Đỏ        

 

438       Nguyễn Thị Anh  1940                 ấp Tây Khánh 5, Mỹ Hoà Tp. Long Xuyên  7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

439       Bạch Thị Tư       1948                 Trung Kiên, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ            5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

440       Đặng Thị Nhiệm1941                 Sóc Sơn, Tri Tôn, An Giang         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

441       Phạm Văn Đông1948                 Tổ3 đội 7 kinh 2, nông trường Cờ Đỏ        5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

442       Nguyễn Thị Đẹp1950                 Xã Long Giang, Chợ Mới, Long Giang        10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

443       Võ Văn Thắng    1947                 Xã Hoà Bình Chợ Mới, An Giang    3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

444       Võ Văn Liệp       195                   Xã Long Giang, Chợ Mới, Long Giang        3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

445       Vỗ Văn Mẫn       1942                 Xã Long Giang, Chợ Mới, Long Giang        3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

446       Lê Thị Vẻ           1931                 Xã Đông Thạnh A, Mỹ Thạnh, An Giang    2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

447       Trần Văn Minh   1956                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   2          Nt Cờ Đỏ          

 

448       Nguyễn Văn Bàn1947                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   2,5        Nt Cờ Đỏ          

 

449       Phan Thị Minh Châu        1948                 Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ           1,5        Nt Cờ Đỏ          

 

450       Phan Thị Thu Nga           1953                 Thạnh Phú Vĩnh Thạnh Cần Thơ   1          Nt Cờ Đỏ          

 

451       Nguyễn Văn Chợ1927                 Long Kiến, Chợ Mới, An Giang      4          Trại lúa giống

 

 Nt Cờ Đỏ         

 

452       Nguyễn Thị Ngư1924                 Long Kiến, Chợ Mới, An Giang      3          - <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />nt-     

 

453       Nguyễn Kim Như1970                 Trung Nhất, Thốt Nốt, An Giang   10         - nt-     

 

454       Nguyễn Thị Ba    1934                 Trung An Thốt Nốt, An Giang       5          - nt-     

 

455       Phạm Thị Ba      1949                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, An Giang   5          - nt-     

 

456       Phạm Thị Đào    1948                 Trung Nhất, Thốt Nốt, An Giang   5          - nt-     

 

457       Phạm Văn Tạ     1926                 Thạnh Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ   2,5        - nt-     

 

458       đinh Hoàng Phi   1979                 Thị trấn Cờ Đỏ, Cần Thơ3,7        - nt-     

 

459       Nguyễn Thị Dư   1935                 Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang           5          - nt-     

 

460       Lê Văn Quốc

 

(con của Ninh)   1953                 Nông Trường Cờ Đỏ, Cần Thơ      10         - nt-     

 

461       Huỳnh Phú Đầy   1969                 Thị trấn Cờ Đỏ,Cần Thơ  10         - nt-     

 

462       Nguyễn Văn Khuê           1927                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, An Giang   5          - nt-     

 

463       Trần Thị Mai      1915                 Trung An Thốt Nốt, An Giang                   - nt-     

 

Mai Xuân Thưởng ngày 18-4-2006

 

Nhóm phóng viên VNN tại Hà nội (nhận và viết đơn)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,