Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Của 463 Hộ Dân Đòi Lại Đất Đai Bị Nhà Nước Chiếm Đoạt ( Phần II )

20/04/200600:00:00(Xem: 1462)

101       Lê Thị Rẽ           1951                 Mỹ Thạnh, thị xã Long Xuyên, An Giang    10         Nông trường Cờ Đỏ         <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

102       Võ Văn Bùi         1951                 Mỹ Thạnh, thị xã Long Xuyên, An Giang    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

103       Nguyễn Văn Hùng           1947                 Mỹ Thạnh, thị xã Long Xuyên, An Giang    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

104       Trần Văn Phú     1949                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

105       Mai Văn Tấn      1952                 Thạnh Phú, Thốt Nốt - Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

106       Dương Thị Chọn1931                 Trung Kiên Thốt Nốt - Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

107       Trịnh Thị Thiều  1911                 Trung kiên Thốt Nốt - Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

108       Dương Thị Mau  1904                 Trung Kiên Thốt Nốt - Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

109       Lê Thị Liên         1942                 Trung Kiên Thốt Nốt - Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

110       Trình Hữu Truyền           1934                 Trung Kiên Thốt Nốt - Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

111       Phan Văn Tuồng1931                 Trung Nhứt, Thốt Nốt - Cần Thơ  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

112       Phan Thị Lanh    1946                 Trung Nhứt, Thốt Nốt - Cần Thơ  7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

113       Nguyễn Văn Hộm            1916                 Tân Lộc, Thốt Nốt - Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

114       Lê Văn Minh       1915                 Thạnh Phú, Thốt Nốt - Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

115       Lê Văn ấn          1948                 Trung Hưng, Thốt Nốt - Cần Thơ  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

116       Lê Thị Nhẹ         1957                 Trung Hưng, Thốt Nốt - Cần Thơ  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

117       Nguyễn Văn Tài  1934                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

118       Nguyễn Thị Tâm1943                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

119       Huỳnh Thị Huệ   1955                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

120       Nguyễn Ngọc Hoa           1964                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

121       Huỳnh Thị Thời   1956                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

122       Huỳnh Thị Đào   1947                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

123       Tô Thị Nhã        1955                 Thị Trấn Thốt Nốt, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

124       Nguyễn Văn Chắc           1956                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

125       Trần Văn Quyết 1946                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

125       Tô Văn Mỏng     1955                 Thị trấn Thốt Nốt, Cần Thơ          4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

127       Nguyễn Hoàng Tuấn       1924                 Trường Lạc, Ô Môn Cần Thơ        10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

128       Nguyễn Văn Cẩm            1924                 Định Hoà, Lai Vung- Đồng Tháp   10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

129       Nguyễn Văn Tài 1931                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

130       Trần Thị Vân     1955                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

131       Trần Thị Thạnh 1944                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

132       Lê Ngọc Hương   1941                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

133       Dương Thị Nhan             1941                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ            6,6        Nông trường Cờ Đỏ        

 

134       Trần Văn Hầu    1937                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

135       Nguyễn Văn Sương         1919                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

135       Lê Thị Nhỏ         1937                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

137       Nguyễn Văn Phương       1950                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

138       Lê Minh Công     1952                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

139       Lê Văn Lợi         1949                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

140       Tổ Cẩm Hồng     1947                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

141       Lê Thị Châu       1935                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

142       Phạm Thị Anh    1937                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

143       Nguyễn Thị Anh 1954                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

144       Lê Văn Rẻn        1951                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

145       Nguyễn Thị Nở   1952                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

146       Nguyễn Văn út   1940                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

147       Cao Thị Bé         1938                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

148       Nguyễn Văn Khuê           1927                 Thị trấn Thốt Nốt, Cần Thơ          7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

149       Phạm Văn Tứ     1939                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

150       Lê Thị Tỏ           1943                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

151       Võ Văn Đương   1945                 Thị xã Long Xuyên An Giang        5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

152       Lê Thị Kim Cúc   1941                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

153       Trần Kim Cúc     1951                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

154       Võ Văn Sen       1955                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

155       Lâm Văn Kế       1950                 Thị Trấn, Ô Môn - Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

156       Võ Thị Cẩm       1952                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

157       Nguyễn Thị Huệ  1947                 Đồng Thuận Ô Môn Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

158       đồng Văn Như    1937                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

159       Lâm Văn Kế       1934                 Thị trấn, Ô Môn - Cần Thơ          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

160       Nguyễn Văn Tĩnh            1929                 Thạch Lôc, Thốt Nốt, Cần Thơ     2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

161       Nguyễn Thị Lê    1929                 Thạch Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ     3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

162       Huỳnh Văn Đảo  1951                 Thạch An, Thốt Nốt, Cần Thơ      10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

163       Lê Văn Nghệp    1941                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

164       Lê Phú Xuân      1916                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

165       Hoang Đại Việt   1923                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        20         Nông trường Cờ Đỏ        

 

166       Hoàng Kim Thoa             1954                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        20         Nông trường Cờ Đỏ        

 

167       Hoàng Thị Thiết             1905                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        30         Nông trường Cờ Đỏ        

 

168       Hoàng Thị Lệ     1915                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        30         Nông trường Cờ Đỏ        

 

169       Hoàng Thị Dậu   1937                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

170       Hoàng Thị Giám1929                 Thạch Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

171       Nguyễn Hoàng Tuấn       1924                 Trường Lạc, Ô Môn Cần Thơ        10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

172       Nguyễn Văn Góp1962                 Đinh Hoá, Lai Vung, Đồng Tháp   5                     

 

173       Nguyễn Văn Tám            1950                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

174       Lê Phước Hiệp    1949                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       5                     

 

175       Trần Thị Hường 1953                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       7                     

 

176       Huỳnh Văn Hiển 1919                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

177       Nguyễn Văn Thanh         1929                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       10                    

 

178       Nguyễn Văn Phương       1950                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

179       Nguyễn Thị Nguyệt         1961                 Thị trấn Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ           10                    

 

180       Phan Văn Tường           1939                 Thốt Nốt, Cần Thơ         5                     

 

181       Trần Thị Hường  1941                 Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

182       Mai Trọng          1945                 Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

183       La Công Minh     1951                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     7                     

 

184       Đào Đình Phong1947                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

185       Trần Hữu Phước1952                 Thị trấn, Ô Môn -Cần Thơ           10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

186       Lào Mẹt1954                 Thị trấn, Ô Môn - Cần Thơ          9,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

187       Trần Thị Tươi    1952                 Thơi Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

188       Trần Văn Châu   1943                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ            5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

189       Trần Thị Dồi      1941                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

190       Dương Minh Đức            1952                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

191       Dương Nhật Bình            1947                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

192       Nguyễn Thị Bé Tư           1950                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

193       Trần Văn Vạn    1937                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

194       Nguyễn Phúc Sang          1953                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

195       Ng. Thị Nga Hoàng         1952                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ20         Nông trường Cờ Đỏ        

 

196       Trần Thị Tư       1940                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   2.5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

197       Lê Thi Nương     1965                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

198       Trương Văn Lực1965                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

199       Nguyễn Văn Thiếu          1940                 Đinh An, Lấp Vỏ, Đồng Tháp       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

200       Lưu Thanh Cường           1967                 Đinh An, Lấp Vỏ, Đồng Tháp       5          Nông trường Cờ Đỏ          

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,