Hôm nay,  
Việt Báo Online

Vấn Đề Liên Quan Đến Tiền Refund Của Người Khai Thuế

07/04/200500:00:00(Xem: 1511)
Vấn Đề Liên Quan Đến Tiền Refund Của Người Khai Thuế
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
1. Kể từ khi nộp hồ sơ thuế đến lúc nhận được tiền refund là bao lâu" Làm sao biết được tình trạng tiền refund nếu không nhận được tiền sau một thời gian dài hơn dự kiến"
Thời gian kiểm tra những hồ sơ khai thuế có tiền refund tùy thuộc vào phương pháp người khai thuế chọn để nộp hồ sơ thuế và nhận tiền refund. Nếu quý vị khai thuế qua mạng thông tin điện tử và chọn cách nhận tiền refund ký gởi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị, quý vị thường sẽ nhận được tiền refund sau 3 tuần lễ. Thời gian này sẽ là 8 tuần lễ nếu quý vị khai thuế trên hồ sơ giấy và nhận tiền refund bằng ngân phiếu gởi đến điạ chỉ nhận thư của quý vị. Nếu sau 3 tuần quý vị vẫn chưa nhận được tiền refund, quý vị có thể kiểm tra xem quá trình gởi tiền refund đang ở giai đoạn nào bằng cách vào mạng thông tin của IRS, gõ vào mục "Where"s My Refund"" ngay trên trang chính của mạng thông tin và cung cấp một số các thông tin đơn giản từ hồ sơ thuế lưu của năm đó, quý vị sẽ có ngay câu trả lời cho khoản tiền thuế lấy lại này.
Ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng đường dây điện thoại khẩn cấp (Hotline) của Sở Thuế Vụ tại số 1-800-829-1954 để biết được tình trạng tiền refund của quý vị. Khi gọi điện thoại hay vào mạng thông tin điện tử của IRS, quý vị cần chuẩn bị sẵn một số các chi tiết cá nhân như số ASXH ghi trên hồ sơ khai thuế, tình trạng hôn nhân khai trên hồ sơ thuế năm đó, và chính xác số tiền refund của quý vị đã được tính và ghi trên hồ sơ thuế lưu. Tiền refund gởi trực tiếp vào trương mục ngân hàng sẽ nhanh hơn tiền refund gởi đến cho quý vị qua đường bưu điện ít nhất là một tuần lễ. Nếu quý vị khai thuế sớm bằng E-file, và hồ sơ thuế của quý vị không có sai sót, khi có tiền refund, thường quý vị chỉ phải đợi từ 10 ngày đến 2 tuần sau khi gởi hồ sơ thuế đi.
2. Chi phiếu tiền refund của tôi bị thất lạc, tôi có thể xin lại một chi phiếu khác không"
Có thể biết được ai đã lãnh tiền refund của tôi không"
Nếu chi phiếu tiền refund bị thất lạc quý vị hãy gọi cho Sở Thuế Vụ ở số 1-800-829-1954. Trường hợp chưa có ai sử dụng số tiền (cash out) trên chi phiếu của quý vị, quý vị có thể yêu cầu IRS cung cấp cho quý vị một chi phiếu khác. Thời gian nhận lại chi phiếu tiền refund thường từ 6 đến 8 tuần lễ. Trường hợp có người đã sử dụng chi phiếu tiền refund của quý vị để rút tiền, cơ quan FMS - the Financing Management Service (Sở Điều Hành Tài Chính) - sẽ gởi đến cho quý vị một bản copy của chi phiếu refund đã nhận tiền và mẫu đơn 3911 để truy tìm người lãnh tiền refund. Mẫu đơn 3911 là bản tường trình của người khai thuế khiếu nại về tiền refund (Form 3911 - Taxpayer Statement Regarding Refund). Chữ ký nhận tiền trên chi phiếu đã lãnh tiền sẽ được xem xét trước khi các cơ quan chuyên trách gởi đến cho quý vị một chi phiếu khác.
Nếu quý vị muốn biết các chi tiết về chi phiếu refund không phải của quý vị, Sở Thuế Vụ sẽ không thể cung cấp các thông tin này để giúp quý vị chiếu theo bộ luật the Privacy Act ban hành năm 1974 cấm tiết lộ các thông tin cá nhân cho người khác.
3. Tôi nhận được một mẫu 1099-G báo số tiền refund của tôi do tiểu bang trả lại cho tôi. Tôi có phải khai số tiền refund này chung trong nguồn lợi tức kiếm được trong năm của tôi không"
Nếu quý vị không liệt kê các chi phí để được trừ thuế trên hồ sơ khai thuế Liên bang (Itemized deduction) trong năm quý vị nhận được tiền refund của chính quyền tiểu bang hay chính quyền địa phương, quý vị không cần phải khai số tiền refund này vào nguồn thu nhập của quý vị.
Nhưng nếu quý vị có liệt kê các chi phí để được trừ thuế trên hồ sơ khai thuế Liên bang năm trước, ví dụ năm 2003, sau đó, quý vị nhận được một khoản tiền refund của tiểu bang hoặc chính quyền địa phương gởi cho quý vị trong năm 2004, quý vị có thể sẽ phải tính chung số tiền refund này vào nguồn thu nhập trong năm 2004 khi khai thuế. Trong trường hợp này quý vị phải khai số tiền refund của tiểu bang hay của chính quyền địa phương trên dòng số 10 của mẫu đơn khai thuế 1040. Nếu quý vị nhận được tiền refund loại này, quý vị phải khai thuế bằng mẫu đơn 1040, không thể sử dụng các mẫu đơn khác như 1040A hay 1040EZ. Muốn biết rõ hơn các chi tiết về vấn đề này, xin tham khảo thêm ấn bản 525 về các nguồn thu nhập phải đóng thuế và không phải đóng thuế (Publication 525 - Taxable and Nontaxable Income).
4. Tiền refund của tôi có thể bị giữ lại để thanh toán các món nợ đáo hạn khác của tôi không"
Theo luật pháp hiện hành, các cơ quan thuộc chính quyền tiểu bang cũng như Liên bang phải báo cho Sở Thuế Vụ tên của những người khai thuế chưa hay không thực hiện đầy đủ trách nhiệm gởi tiền nuôi dưỡng hay phụ cấp cho người khác, tiền thuế còn thiếu và các khoản nợ vay trả lãi đã đáo hạn. Khi quý vị có tiền refund, quý vị có thể sẽ không nhận được số tiền này vì các cơ quan hữu trách đã sử dụng số tiền thuế đóng dư của quý vị để trả cho các khoản tiền khác thuộc trách nhiệm của quý vị như tiền trợ cấp nuôi con, trợ cấp cho vợ/chồng đã ly thân hay ly dị v.v.
5. Tôi đã nộp hồ sơ thuế và tính sai nên nhận được một khoản tiền refund nhiều hơn tôi đáng lẽ nhận được. Tôi chưa đổi chi phiếu refund này lấy tiền, xin cho biết tôi cần phải làm gì"
Thường thường các lỗi sai khi tính toán sẽ được điều chỉnh lại khi IRS kiểm tra hồ sơ thuế của quý vị. Họ sẽ gởi đến cho quý vị một thư thông báo về về ngày họ gởi tiền refund trả cho quý vị. Nếu trong quá trình xử lý hồ sơ thuế của quý vị, các sai sót không được điều chỉnh lại, quý vị vẫn nhận được một chi phiếu tiền refund là kết quả sai, quý vị cần phải điều chỉnh hay sửa lại bằng cách khai lại hồ sơ thuế, sử dụng mẫu đơn 1040X càng sớm càng tốt (vì nếu để lâu, sau này khi hồ sơ thuế khai sai của quý vị bị kiểm toán, quý vị sẽ phải chịu tiền phạt và tiền lời trên số tiền refund nhận dư hoặc tiền thuế quý vị còn thiếu, luôn cả khoản tiền thuế còn thiếu lẫn tiền refund dư quý vị đã nhận).
Khi khai lại hồ sơ thuế (Form 1040X - Amended U.S. Individual Income Tax Return) quý vị nên kèm theo một bản copy của tất cả các mẫu schedules đã được điều chỉnh lại, hoặc bất cứ mẫu W-2 nào quý vị chưa khai trong hồ sơ thuế trước đây. Nếu quý vị gởi trả lại chi phiếu tiền refund cùng với một thơ giải thích, quý vị sẽ nhận được một chi phiếu khác với số tiền refund đúng như bản khai lại của hồ sơ thuế đã được điều chỉnh sau khi Sở Thuế Vụ tiến hành kiểm tra lại hồ sơ thuế của quý vị.
6 Tôi có thể kiểm tra lại tình trạng của bộ hồ sơ thuế khai lại không" Bằng cách nào" Sau khi đã gởi hồ sơ thuế điều chỉnh lại tôi có thể kiểm tra tình trạng của tiền refund trên bộ hồ sơ thuế khai lại qua hệ thống kiểm tra tự động bằng điện thoại hay mạng thông tin điện tử hay không"
Quý vị sẽ phải liên lạc với bộ phận cố vấn qua đường dây hỗ trợ khách hàng tại số 1-800-829-1040 để biết được các chi tiết về tình trạng của bộ hồ sơ thuế khai lại. Thông thường, những bộ hồ sơ thuế khai lại sẽ được xử lý ngay khi IRS nhận được, nhưng thời gian đôi khi có thể kéo dài từ 8 đến 12 tuần lễ.
Quý vị không thể gọi điện thoại hay vào mạng thông tin để kiểm tra tình trạng của số tiền refund sau khi đã điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế bằng mẫu đơn 1040X. Nếu sau thời gian 8 tuần lễ mà quý vị vẫn chưa nhận được tiền refund, xin liên lạc với IRS qua điện thoại số 1-800-829-1040.

21/10/2018(Xem: 262)
tại Trung Tâm Công Giáo Little Saigon vào lúc 1:30 đến 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018. Các tiết mục văn nghệ đấu tranh đặc sắc của ca nhạc sị Tín Ngô, Erlinda, Thanh Thanh, Ái Phương
21/10/2018(Xem: 189)
Tiểu Luận (của/về) Phùng Nguyễn (tuyển tập tiểu luận) và Tháp Ký Ức và Bùa Phép Ở Đường Bourbon (tập truyện ngắn) tại Phòng Hội Toà Soạn Người Việt vào Chủ Nhật 11/11/2018
21/10/2018(Xem: 301)
với các phần thưởng giá trị dành cho các em vào ngày Thứ Sáu, 26 tháng 10, tại nhà hàng M-Lounge số 5015 W. Edinger Ave. Santa Ana
21/10/2018(Xem: 1158)
Úc lại lâm vào khủng hoảng chính trị với một Quốc hội treo khi cử tri tại đơn vị bầu cử Wentworth bầu cho ứng cử viên độc lập Kerryn Phelps vào Hạ viện thay thế cựu Thủ Tướng Malcolm Turnbull
21/10/2018(Xem: 438)
Ô nhiễm đang giết người hàng loạt... Báo Dân Trí kể chuyện Bình Định: Xe ben phá nát đường, dân giăng lưới B40 chặn xe... Bất mãn trước tình trạng xe ben chở đất gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân khu vực 1, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dùng lưới B40 chặn giữa đường, không cho xe chạy khiến giao thông ách tắc trong nhiều giờ.
21/10/2018(Xem: 165)
LIÊN HIỆP QUỐC - Ông TTK-LHQ Antonio Guterres lên tiếng nhân ngày thế giới xóa nghèo – hơn 200 viên chức và đại diện của các tổ chức quốc tế tham gia sự kiện này và cùng hô hào các chính quyền hành động mạnh về giảm nghèo.
21/10/2018(Xem: 172)
WASHINGTON - Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài loan báo: bộ trưởng James Mattis và viên chức đồng nhiệm Nam Hàn đồng ý đình chỉ cuộc tập trận lớn với Nam Hàn dự kiến tổ chức vào Tháng 12 – mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình giảm căng thẳng tại bán đảo Hàn.
21/10/2018(Xem: 173)
WASHINGTON - 1 cơ sở nghiên cứu đặt bản doanh tại thủ đô Washington là Middle East Institute (ME) nhận tài trợ 2 triệu MK của sứ quán Saudi Arabia trong 2 năm qua quyết định ngưng nhận tài trợ và ngưng tham gia 1 chương trình văn hóa được Riyadh bảo trợ.
21/10/2018(Xem: 455)
BEIJING - “Trăng nhân tạo” phóng lên quỹ đạo năm 2020 khi khoa học gia Trung Cộng hy vọng chiếu sáng 1 thành phố.
21/10/2018(Xem: 442)
SINGAPORE - Tập đoàn tài chính Credit Suisse cho hay: thị quốc Singapore hiện có trên 187,700 triệu phú - 1000 người trong số này thuộc loại “giàu điên khùng – crazy rich” như mô tả trong phim của 1 đạo diễn trẻ là dân Singapore.
21/10/2018(Xem: 147)
KABUL - Phụ nữ Afghanistan tin là đã đến lúc họ phải dấn thân để thay đổi xã hội.
21/10/2018(Xem: 150)
BRUSSELS - Ý kiến gia hạn thời kỳ chuyển tiếp với Brexit đã được Liên Âu tán đồng, nếu London muốn – theo kế hoạch hiện hành, thời kỳ chuyển tiếp của Brexit là 21 tháng.
21/10/2018(Xem: 361)
TAIPEI, Đài Loan -- Tình báo Trung Quốc đang tung độc chiêu: phóng tin giả vào Đài Loan, qua lực lượng dư luận viên...
21/10/2018(Xem: 1071)
BIỂN ĐÔNG -- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nên hợp tác trong chính sách đối phó với việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
21/10/2018(Xem: 265)
Ba mươi mốt phần trăm giới trẻ tại Hoa Kỳ không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong quân đội vì béo phì, và tình trạng như nạn dịch này hiện nay “nêu ra mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia của chúng ta,” theo Hội Đồng Sứ Mệnh Sẵn Sàng Của Nước Mỹ Mạnh (CSAMR) là một tổ chức thực thi pháp luật bất vụ lợi, cho biết.
Tin công nghệ
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
Android Pie hay Android 9.0 là một bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới như giao diện Material mới, cải thiện thời lượng pin... Khoảng giữa tháng 10/2018, Sony đã công bố lịch trình cập nhật lên phiên bản Android mới cho các thiết Xperia của hãng.
Được chụp lúc gần nửa đêm ở địa phương, bức tranh toàn cảnh đêm mùa thu này nối tiếp mái vòm của dải Ngân Hà băng qua đường chân trời phía bắc từ High Fens, Công viên Tự nhiên Eifel (Eifel Nature Park) ở biên giới Bỉ và Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc có kế hoạch táo bạo xây dựng một Mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần Mặt trăng thật.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sàn đấu giá trực tuyến eBay đã đệ đơn kiện chống lại Amazon với cáo buộc cho rằng sàn thương mại điện tử đang lôi kéo bất hợp pháp những người bán hàng có giá trị cao bằng cách xâm nhập vào hệ thống nhắn tin nội bộ của eBay.
Khoảng giữa tháng 10/2018, IBM, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đã chính thức ra mắt mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên blockchain, Food Trust, sau 18 tháng thử nghiệm.
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.