Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Di Trú: Điều Khoản 245 (i)

21/04/200100:00:00(Xem: 4403)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

ĐỀ TÀI : GHI CHÚ VỀ ĐIỀU KHOẢN 245 (i) CỦA ĐạO LUẬT LIFE

Sau khi Đạo luật LIFE (Legal Immigration and Family Equity Act ) được ban hành, có nhiều bản thông tin và giải thích về Đạo luật này đã được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống truyền thanh và báo chí. Các bản thông tin này có nhiều chi tiết chuyên môn, nên đôi khi làm cho độc giả lầm lộn. Thí dụ như có người tưởng lầm rằng Đạo luật LIFE là một luật ân xá và có mục đích ân xá cho tất cả những người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được điều chỉnh tình trạng di trú của mình để trở thành thường trú nhân hợp pháp.

Sự hiểu lầm này không những làm cho một số người bị mất tiền cho các cơ sở dịch vụ mà không đạt kết quả gì cả, ngoài ra còn có thể đưa đến hậu quả tai hại là bị bắt và trục xuất nếu đương sự đang có hồ sơ trục xuất.

Vậy xin lưu ý quý vị những ghi chú vắn tắt và cụ thể sau đây về điều khoản 245(i) của Đạo luật LIFE để những quy định của sắc luật này được hiểu rõ cặn kẽ hơn.

1- Mục đích của điều khoản 245(i) :
Điều khoản 245(i) có mục đích cho những người đang lưu trú tại Hoa Kỳ quá thời hạn hợp pháp hoặc những người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ, được xin điều chỉnh quy chế di trú để trở thành thường trú mà không bắt buộc phải trở về nước nhà. Điều này đặc biệt quan trọng cho những thành phần nói trên, vì khi trở nước nhà, đương sự có thể bị cấm nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ trong 3 hoặc 10 năm tùy trường hợp, mặc dù có thân nhân bảo lãnh.

Một điều cần nên nhớ nữa là muốn xin điều chỉnh quy chế di trú, những người lưu trú bất hợp pháp nói trên phải cần có thân nhân bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình hoặc chủ nhân bảo lãnh theo diện công nhân viên.

2- Thời hạn cuối cùng để nộp đơn điều chỉnh quy chế di trú là: ngày 30 tháng 4, năm 2001.

3- Những thành phần CÓ THỂ xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều khoản 245(i) gồm có:
Những người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ.
Những người nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ theo chiếu khán phi di dân nhưng lưu trú lại quá thời hạn cho phép,
Những người làm việc tại Hoa Kỳ nhưng không có giấy phép hợp lệ,
Những người thuộc các quốc gia được miển xin chiếu khán trước ( Visa Waiver Pilot Program) nhưng ở lại quá thời gian ấn định.

4- Những thành phần KHÔNG thể xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều khoản 245(i)gồm có :
Những người đến Hoa Kỳ theo diện vị hôn thê/hôn phu nhưng không kết hôn với người bảo lãnh mình trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến Hoa Kỳ.
Những người thuộc chiếu khán J-1 ( trao đổi học tập, huấn luyện, nghiên cứu .. ) theo điều kiện phải trở về lưu trú tại nước nhà 2 năm, nhưng không đáp ứng điều kiện này,
Những người được thông báo cho biết đang có thủ tục trục xuất.
Những người dựa trên sự kết hôn với một công dân Hoa Kỳ để xin điều chỉnh quy chế di trú, nhưng sự kết hôn này đã thực hiện trong lúc đương sự đang có thủ tục trục xuất.

5- Các mẫu đơn để xin điều chỉnh quy chế di trú gồm có:
Mẫu I-485: Xin điều chỉnh quy chế di trú,
Mẫu I-485A: Bổ túc mẫu I-485,

Các mẫu đơn bảo lãnh tùy từng trường hợp: Mẫu I-130 (bảo lãnh gia đình), Mẫu I-140 ( bảo lãnh nhân viên ).

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC :

1- Câu hỏi 1 : Tôi được người cháu bảo lãnh du lịch và đã đến Hoa Kỳ hồi tháng 5 năm 2000. Nay nghe nói có ra luật mới cho phép đóng tiền phạt $1,000 để nộp đơn xin thẻ xanh. Xin cho biết trường hợp của tôi có thể đóng tiền phạt và xin thẻ xanh được không "

Đáp : Điều luật 245(i) không phải dành cho những người di dân bất hợp pháp hoặc lưu trú bất hợp pháp được đóng tiền phạt để hưởng ân xá và được cấp thẻ xanh. Điều luật 245(I) áp dụng cho những người có điều kiện di dân đoàn tụ gia đình hoặc di dân diện công nhân, nhưng đã đến Hoa Kỳ bất hợp hoặc du lịch Hoa Kỳ và lưu trú quá thời hạn cho phép, thì có thể tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong khi thân nhân hoặc chủ nhân nộp đơn bảo lãnh di dân và điều chỉnh quy chế di trú. Nếu ông không có thân nhân bảo lãnh đoàn tụ di dân hoặc chủ nhân bảo lãnh di dân diện nhân viên thì không thể điều chỉnh quy chế di trú căn cứ trên điều khoản 245(i) được.

2- Tôi nghe nói là muốn điều chỉnh quy chế di trú căn cứ trên điều luật 245(i) thì phải có mặt tại Hoa Kỳ vào ngày đạo luật ban hành, tức ngày 21 tháng 12, 2000. Hiện nay thì tôi đang ở Việt Nam, nhưng tôi có thể chứng minh là ngày 21 tháng 12-2000 tôi có mặt ở Hoa Kỳ. Vậy tôi có thể xin điều chỉnh quy chế di trú của tôi để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ được không "

Đáp : Có hai cách để xin quy chế thường trú nhân Hoa Kỳ (tức xin thẻ xanh) một khi đã được chấp thuận cho di dân. Đó là thể thức xin quy chế thường trú tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và thể thứ xin điều chỉnh quy chế di trú tại Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Thể thức xin quy chế thường trú tại Tòa Tổng Lãnh Sự là đương sự nộp đơn tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đặt tại nước mình và cũng là nơi mà đương sự tiến hành thủ tục phỏng vấn để cấp chiếu khán di dân.

Thể thức xin điều chỉnh quy chế di trú là sau khi đương sự đã đến Hoa Kỳ rồi nhưng chưa phải là thường trú, nên đương sự phải nộp đơn nơi Sở Di Trú Hoa Kỳ để điều chỉnh thành thường trú.

Thông thường thì người nào cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, thí dụ như nhập cảnh bất hợp pháp hoặc nhập cảnh hợp pháp nhưng ở lại quá thời hạn cho phép, hoặc những công nhân viên làm việc nhưng không được giấy phép đi làm (đi làm bất hợp lệ ) thì không được xin điều chỉnh quy chế di trú tại Hoa Kỳ, mà phải trở về nước nhà để tiến hành thủ tục bảo lãnh di dân ( diện đoàn tụ gia đình hoặc diện công nhân viên ) và xin quy chế thường trú tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đặt tại nước mình.

Việc này gây trở ngại cho rất nhiều người, nhất là những người bị luật di trú cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng 3 năm hoặc 10 năm, tùy theo mức độ vi phạm lưu trú bất hợp. Những người trong trường hợp này sẽ không được cho nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời hạn nói trên dù được bảo lãnh di dân hợp pháp.

Điều khoản 245(i) giúp cho những người trong trường hợp nói trên một lối thoát, tức cho phép họ được đóng tiền phạt $1,000 và nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú theo diện di dân đoàn tụ gia đình hoặc theo di dân theo diện nhân viên mà không bị bắt buộc phải trở về nước nhà.

Trở lại câu hỏi của ông bạn là trước đây, vào ngày 21 tháng 12-2000 tức ngày đạo luật được ban hành, ông bạn có hiện diện tại Hoa Kỳ nhưng hiện nay thì đang ở Việt Nam, thì có thể xin điều chỉnh quy chế di trú được không"

Câu trả lời là nếu ông đang ở Việt Nam thì ông phải xin chiếu khán di dân tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam và điều luật 245(i) không áp dụng cho trường hợp này.

Tuy nhiên nếu ông có thể trở lại Hoa Kỳ thì ông có thể áp dụng điều luật 245(i) để xin điều chỉnh quy chế di trú tại Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Nhưng xin lưu ý ông về điểm là nếu ông được tự do trở lại Hoa Kỳ và không nằm trong trường hợp bị cấm nhập cảnh, thì lý do duy nhất để ông xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều luật 245(i) là chỉ vì không muốn tiến hành thủ tục xin quy chế thường trú tại Tòa Tổng Lãnh Sự, mặc dù việc này không làm cản trở việc nhập cảnh Hoa Kỳ. Nếu tự nhận thấy trường hợp của mình có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ, tốt hơn hết ông nên tham khảo một luật sư chuyên môn về di trú.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Sáu từ 6:00PM, thứ Bảy và mỗi trưa Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1390AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento (916) 257-6550 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.