Hôm nay,  

Những Luận Cứ Chống Lại Thuyết Của Sách The Da Vinci Code: Con Cháu Của Chúa Giê-xu Phải Chăng Là 144.000 Người Bí Mật?

25/05/200600:00:00(Xem: 2558)

Tác giả viết bài này nặng về quan-diểm thần-học trích-dẫn bằng Thánh-Kinh cho Ky-tô-hữu trong thời-đại mới của khoa-học.

Ngày mai, 19-5-2006 Phim The Da Vincy Code do Dan Brown viết sẽ được chiếu trên toàn thế giới.  Trên 30 triệu quyển-sách này đã được bán ra với nhiều thứ tiếng. Được biết có đến 1/3 người đọc tiểu-thuyết này và tin là thật.

Sau đây là những luận-cứ phản-bác lại căn-cứ vào Thánh-kinh và suy-luận gồm điểm chánh ai là 144.000 người bí-mật đã được Thánh-kinh đề-cập vào ngày tận-thế. Mục đích là để chứng minh Đức Giê-xu tuy mang bản-tánh con-người nhưng Ngài không cần phải có những va-chạm tình-dục xác-thịt để hoàn tất sứ-mạng cứu-độ chúng-sinh mà Thượng-đế đã giao-phó cho Ngài. Cho nên những gì sách The Davincy Code có “vẽ vời” cũng không có gì là quan-trọng đối với Đức-tin của Ky-tô-hữu.

 1. BÀ MA-RI MA-ĐƠ-LEN LÀ VỢ CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-XU.

 Điều này không đúng.  Trong 4 Sách Phúc-âm của 4 môn-đồ Ma-thi-o, Mác, Lu-ca và Giăng  và cả các thơ của thánh-đồ Phao-lô không hề nói đến.  Nói tóm lại trong cả Kinh-thánh từ Cựu Ước lẫn Tân-Ước đều không nói điều này, kể cả hai người là tình-nhân của nhau.

 2. MA-RI MA-ĐƠ-LEN LÀ MÔN-ĐỒ MÀ CHÚA GIÊ-XU YÊU.

 Đúng là có 8 câu trong Tân-Ước nói “người môn-đồ” mà Chúa yêu, nhất là Phúc-Âm Giăng. Nhưng không Phúc Âm nào nói đích-danh đó là bà Ma-ri Ma-de-len. Lâu nay các thần học gia tin rằng đó là môn-đồ Giăng vì khiêm nhường không muốn nêu lên đó là mình.  Nhưng những nghiên cứu kỹ-hơn về đặc tính nóng nảy của ông Giăng (như đòi gọi lửa  từ trời xuống tiêu diệt cả một thành-phố, và hay làm mất lòng các môn-đồ khác) thì cho thấy có lẽ là ông La-xa-rơ là người mà Chúa yêu và đã làm cho sống lại thì thích hợp hơn. Nhưng đây cũng chỉ là một phỏng-đoán mà thôi.

 3. MA-RI MA-ĐƠ-LEN NẰM TRÊN NGỰC CHÚA GIÊ-XU

Đúng là Phúc-âm Giăng có nói có một môn-đồ nằm trên ngực Chúa Giê-xu trong buổi ăn-tối tiệc-ly (the last supper), nhưng không nói tên là ai.  Họa-sỹ Da Vincy khi vẽ bức-tranh này đã vẽ một người “giống” phụ-nữ ngồi bên phải Ngài, nhưng không thể đoán chắc đó là Ma-đơ-len. Vì ông Davinci có thể tưởng-tượng theo ý ông, hoặc đó là một môn-đồ trẻ tuổi chưa có râu mà thôi. (Có một bức ông vẽ Giăng Báp-tit (Gioan Tẩy-giả) giống hệt một phụ-nữ, cười hóm hỉnh thì sao !)

 4. CHỮ “M” VÀ CHỮ “V” ẨN-Ý TÌNH-NHÂN GIỮA 2 NGƯỜI

 Davinci vẽ Ma-đơ-len ngồi bên phải Chúa Giê-xu và 2 người ngã về 2 phía, tạo thành một chữ tưởng-tượng là M, ý nói đó là Marriage (hôn-nhân), chỉ là sự tưởng-tượng của tác-giả tiểu-thuyết Dan Brown mà thôi.  Rồi giữa chữ M lại có khung cửa-sổ thẳng đứng, họa-sỹ có thể cho đó là ký-hiệu của phụ-nữ, thì cũng là một sự tưởng-tượng hay nghịch ngợm mà thôi.

 5. CÁC SÁCH PHÚC-ÂM “NGỤY KINH” GNOSTIC GOSPELS THÌ SAO"

 Ngay cả những Phúc-Âm Gnostic (Sự Hiểu Biết = Minh Triết) như Phúc Âm theo Tông-Đồ Ma-ri Ma-đơ-len (bị Thiên-Chúa-Giáo cấm phổ-biến từ Thế Kỷ thứ 3) hay Phúc-Âm theo Tông-đồ Phi-lip (cùng một thời đó), và Phúc-Âm theo Tông-đồ Giu-da (mới được phổ-biến trên báo chí tháng 4 năm 2006 vừa qua sau khi bị chôn vùi 17 thế-kỷ dưới sa-mạc Ai-cập) cũng không hề nói Giê-xu và Ma-đơ-len là vợ-chồng hay là tình nhân. 

Nếu Giê-xu là chồng của bà, thì bà phải hãnh-diện lắm và ghi trong Phúc-Âm của bà chứ! (The Gospel of Mary Madelaine)"  Trong khi Tông-đồ Phi-lip chỉ ghi rằng Chúa đã hôn bà Ma-đơ-len trên …. (kiss on the …) (bị mất nơi bản chính) mà thôi.  Lại còn ghi rằng Chúa đã giao quyền lãnh-đạo Đạo-Chúa (Christianity) cho Ma-đơ-len chớ không phải là cho Tông-đồ nào khác và ông đã “trở-thành” vị Giáo-hoàng đầu tiên.  Nhưng sự  hôn miệng này (nếu là đầu hay miệng, trán, má, không rõ) chỉ là phong-tục của thời bấy giờ ở Trung-Đông. Ngày xưa khi dân Do Thái thề còn phải để tay người thề lên “đùi” người kia thì sao (bởi vậy nên mới có chữ Testify gốc của chữ Testicle)

 6. XƯNG-HÔ GIỮA CHÚA GIÊ-XU VÀ MA-RI MA-ĐƠ-LEN

 Ma-đơ-len là người đầu tiên thấy Đức Giê-xu sống lại trong mồ.  Bà là người PHỤ-NỮ đầu tiên và là “MÔN-ĐỒ” đầu-tiên trong 13 môn-đồ thấy Chúa Giê-xu sống lại.  Nếu là chồng thì bà đã gọi là “Chồng ơi, anh ơi, hay mình ơi !”v.v…Nhưng bà lại gọi là “THẦY ơi!” hay là “Thưa THẦY” (Rabuni, có nghĩa là Thầy) (Phúc-âm Giăng (Gioan) 20:16 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xoay lại lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Rabuni (nghĩa là Thầy)!  Nếu để ý ta sẽ thấy Đức Giê-xu không có gọi bà là: Vợ ơi, em ơi, người tình ơi, hay là mình ơi! 

 Một trường-hợp khác là khi Chúa Giê-xu chết nơi thập-giá đã trăn-trối với Ba (3) người phụ-nữ có mặt, gồm Đức-Mẹ Ma-ri, mẹ Ngài, Dì Ngài là Ma-ri vợ của Cô-lê-ơ-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len.  Ngài trối với Mẹ Ngài về người môn-đồ mà Ngài yêu (chỉ có 3 phụ-nữ lúc đó): Thưa Mẹ, đây là CON của Mẹ, và quay sang nói với người môn-đồ đứng kế-bên: Và đây là MẸ của ngươi! (Kinh-thánh tiếng Anh thì viết là “thy”, có nghĩa là “your”).  Kinh thánh ghi tiếp là “từ đó, người môn-đồ này rước Mẹ Ngài về ở với mình!” Xin lý luận rằng: “Nếu người này là tông-đồ Giăng hay là ông La-xa-ro, họ đều là đàn-ông thì sao lại rước Mẹ của Ngài về ở, đâu có tiện.  Vậy thì phải là Ma-ri Ma-đơ-len, là một “môn-đồ” đã lẻo-đẻo theo Chúa nhiều năm thì  việc này mới có lẽ thích hợp hơn. Đây cũng chứng-minh cho thấy Mẹ Ma-ri KHÔNG CÓ NGƯỜI  CON NÀO KHÁC cả có thể lo cho Bà, nên Chúa Giê-xu đã gởi-gắm cho “người môn-đồ mà Chúa yêu” này. Và lúc đó thì chỉ có 3 người phụ-nữ tại đó mà thôi! Vậy thì người đó là ai "-------  Nơi đây ta cũng không thấy có một sự xưng-hô nào giữa Chúa Giê-xu và Ma-ri Ma-đơ-len bằng danh xưng giữa người yêu hay là giữa vợ chồng nào cả!  Có thể lúc-đó Ngài nhắn-nhủ với tất cả ai TIN nơi Ngài, và yêu-mến Ngài phải xem Mẹ Ngài như Mẹ mình vậy! (Phúc Âm Giăng đoạn 19 câu 27).

 7. NHỮNG HỘI KÍN NỬA ĐỜI NỬA TÔN-GIÁO MÀ DAN BROWN NÓI ĐẾN"

 Tổ chức Templar Knights có từ thế kỷ 11 có thể là một tổ-chức kín để bảo-vệ “dòng dõi” của Chúa Giê-xu do Ma-đơ-len sanh ra một cách mầu-nhiệm như sự thụ-thai của Đức Mẹ Ma-ri mà không qua luật sinh-lý của con người như chúng ta. Xin độc-giả đừng hốt-hoảng về những suy luận này. Đây là những tu-sĩ kiêm chiến-sĩ (warrior monks) giống như Thiếu Lâm Tự bên Tàu ngày xưa. Tổ chức quyền uy và giàu có này sau còn có tên là Priory of Zion (núi Xi-ôn) và cho tới ngày nay đã biến thể thành hội kín Mason Tam-Điển đã từng thảo ra Hiến- pháp nước Mỹ.

 Và họ đã bảo vệ dòng-dõi con cháu vô-nhiễm nguyên-tội của Đức Giê-xu truyền qua cách mầu-nhiệm qua Ma-de-len và ngày nay họ đang sống trong vòng chúng ta, CÓ THỂ là 144,000 người bí mật mà trong 2,000 năm nay chúng ta không rõ là ai.

 Mười bốn vạn bốn ngàn (144.000) người này có đầy đủ đặc-tính của con-cháu của Chúa Giê-xu:  Hãy xem sách Khải-huyền Giăng đoạn 14:1 “Tôi nhìn xem thấy Chiên Con đứng trên núi Si-on, và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người ĐỀU CÓ DANH CHIÊN CON VÀ DANH CHA CHIÊN CON GHI TRÊN TRÁN MÌNH.  Họ hát một bài ca mới trước ngôi… không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người, đã được CHUỘC KHỎI ĐẤT mà thôi…CHIÊN CON ĐI ĐÂU, NHỮNG KẺ NÀY THEO ĐÓ.  Những kẻ đó đã được CHUỘC TỪ TRONG LOÀI NGƯỜI”. (Tức là phải đã làm qua kiếp người rồi, như Đức Giê-xu đã phải hóa-thân làm người rồi thì mới được cứu-chuộc).

 Thánh kinh ghi “Chiên con đứng trên núi Si-ôn” thì đạo-quân bí-mật này đã từng bị tàn-sát thời trung-cổ lại có tên là “The Priory of Zion (tức là Núi Si-ôn)!  Dan Brown nói đúng về lai-lịch của đạo-quân này trong sách của ông!  Và tại thư-viện Pháp ngày nay cũng có “The Secret Files” của tổ-chức này nữa, có đăng-ký tại thư-viện Pháp mới đây.  Nhưng theo các báo-chí và cảnh-sát Pháp thì người này đăng-ký hội-kín này vào năm 1956 đã xác nhận công-khai với truyền-hình Anh là ông đã “bịa-đặt” để mạo-nhận rằng ông là dòng-dõi của một ông Vua nước Pháp vào thế-kỷ thứ 12 là Merovingiam. Và ông vua này lại là hậu-duệ của Chúa Giê-xu và Ma-đơ-len !------ Điều-tra về ông, ông khai là làm “tài-liệu giả” rồi ghi những danh nhân nổi tiếng như là Isac Newton, Voltaire, và Leonard Da Vincy vào 2 tờ gia-phả giả-mạo, và ám chỉ rằng họ cũng là hậu-duệ của Chúa Giê-xu và Ma-de-len.  Vì vậy Dan Brown mới căn-cứ vào đó mà viết cuốn tiểu-thuyết mình. Ông tên là Pierre Plantard và đã mất năm 2000.

Luận về con số 144.000 người và nếu bảo rằng cả thế giới (nay đang có tới 2 ngàn triệu tín-đồ Ky-tô-giáo, tức là 2 tỷ mà chỉ có 144.000 người được Chúa cứu đưa về Thiên-Đàng thì là quá vô lý. Còn 4 tỷ người con lại không theo đạo “Cơ-Đốc-Giáo hay Ky-tô-Giáo hay Đạo Chúa” không lẽ là người “gian ác” cả sao, và Thiên-Chúa không cứu-độ và bỏ họ vào hỏa-ngục cả sao"  Còn hàng tỷ người đã chết rồi không lẽ không có ai được cứu-độ nữa hay sao" Vậy thì 144.000 người này phải là loài người rất đặc-biệt!  Họ là ai, mà lại có khắc tên CHA là Chiên-Con và tên ÔNG NỘI là Cha của Chiên-Con mình trên trán, nếu không phải là hậu-duệ, là dòng-dõi con cháu của Đức Giê-xu" Đoạn sau sẽ cho thấy Thượng Đế đã nhiều lần muốn xâm-nhập dòng-dõi Trời  vào thế-giới chúng ta.

 8. THƯỢNG-ĐẾ ĐÃ NHIỀU LẦN MUỐN CẤY (plant) NGƯỜI XUỐNG TRẦN-GIAN NÀY

 Đây không phải là lần đầu Thiên-Chúa muốn đặt một số “đại-sứ” của Ngài ở trần-gian. Mà là có thể là LẦN THỨ 3, để gìn-giữ chúng-sinh khỏi nanh-vuốt của Qủy Sa-tăn, đối-thủ (opponent) nguy-hiểm của Ngài.  Tôi gọi Sa-tăn này là “Hạ-đế”(Low King) để đối nghịch lại với “Thượng-Đế” cho nó có vẻ vô-tư giữa các thế-lực trên trời tranh-chấp với nhau! (Thánh Phao-lo nói: “Chúng ta không phải chiến-đấu với THỊT và HUYẾT, mà là với những thần dữ  của các thế-lực tối-tăm TRÊN CÁC TỪNG TRỜI). Chúng ta được đồng-minh là Thiên-Chúa giúp, nhưng chúng ta phải tự-mình mà chiến-đấu!

 Lần thứ nhất Thượng-đế đã gửi “sứ-thần” xuống trần gian để giúp chúng ta có được một “hậu-duệ”của Ngài thanh-sạch, nhưng Sa-tan đóng-đô sẵn trên địa-cầu này còn quá mạnh, nên Ngài đã phải “thu-hồi” các đại-sứ về Trời.  Ta hãy xem câu kinh-thánh sau trong Sách Sáng-Thế-Kỷ đoạn 6:1 “Và khi loài người bắt đầu gia-tăng và sanh được con-gái rồi (có nghĩa trước đó loài người chỉ có đàn ông mà thôi, đông-đúc thêm nhờ phương pháp “multiplied” chớ không qua sự sinh-đẻ, như E-va đã được multipled/cloned ra từ A-dam ) thì các con trai Đức Chúa Trời thấy các con gái loài người xinh-đẹp bèn cưới làm vợ những người họ chọn. Chúa Trời phán: “THẦN ta sẽ chẳng ở mãi với loài-người (chúng-sinh), vì chúng chỉ là xác-thịt, đời người sẽ chỉ được 120 tuổi (Ta chỉ cho sống tới chừng đó thôi)” (Xem sách Giop có đến 2 lần ghi những cuộc “hội-nghị” trên trời giữa các “đại-sứ” của vũ-trụ về chầu Thượng-Đế, ta sẽ thấy họ là các “con trai” của Đức Chúa Trời! Giop đoạn 1:6 và 2:1. “Một ngày kia các con-trai của Đức Chúa Trời đến chầu Ngài, Sa-tăn cũng đến với họ để chầu Chúa Trời.  Chúa hỏi Sa-tăn, ngươi từ đâu đến" Sa tăn đáp: Tôi đi quan-sát đó đây, qua lại khắp nơi trên địa-cầu  ” (Cho thấy địa-cầu cũng có đại-sứ là Sa-tăn nữa).

 Lần thứ nhất này đã thất bại, nên lần thứ hai Thượng đế đã hóa-thân (incarnated) qua bụng Đức Mẹ Ma-ri, và máu tinh-sạch từ Trời của Ngài đã làm tinh-sạch máu của Đức Mẹ, và đã biến Đức Mẹ thánh vô-nhiễm nguyên-tội, và Đức Mẹ chính là con-người đầu tiên nhận Mình Thánh Chúa (Tiệc Thánh/Eucharist)  Và Thượng –đế đã thành công bằng phương-pháp hóa-thân này.  Vì vậy mà Đức Giê-xu mới được gọi là NGƯỜI-TRỜI (God-man), bản-tính là Trời, nhưng bản-chất là con-người.  Và là con người nên Ngài mang đủ mọi hỷ-nộ-ái- ố như con người vậy.  Nhưng Ngài đã chiến-thắng bản-chất người của mình khi Ngài chịu “uống chén của Cha mà không theo ý của con” để chết cứu-độ cho kiếp người mang nguyên-tội của chúng-sinh (ác-nghiệp chớ không phải tội-lỗi).

Và khi Ngài “trút linh-hồn” trên cây tử-hình (thập-giá) thì chính ngài đã THỞ RA (HÀ HƠI) THẦN-KHÍ của Ngài để bao-phủ lên khắp chúng-sinh từ cổ chí kim, kể cả những người không hề nghe và biết và  tin nơi danh Giê-xu nữa! Và đó là ÂN-ĐIỂN  vĩ-đại nhất từ Trời ! (Bởi vậy mà trời-đất mọi rung chuyển  động-đất và nhiều thánh-nhân đã sống lại từ mồ mả!)

 Phải chăng lần thứ ba này Ngài đã để lại hậu-duệ của Ngài ( như là hiện thân của Đức Thánh linh ở lại để yên ủi và giúp đỡ chúng sinh") chính là 144.000 người này có ghi tên họ Ngài trên trán mình.  Còn cho chắc chắn hơn, còn ghi cả tên “ông Ngoại, ông Nội “là Thiên-Chúa trên trán nữa!  Ngai hóa-thân ĐẾN bằng phép mầu, thì Ngài hóa-thân LƯU-LẠI cũng bằng phép mầu!  Có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được" (Ngày nay nhơn loại còn có thể cấy, mổ, cắt ở trong bụng bằng tia Lazer thi huống hồ gì kỹ-thuật của Đức Chúa Trời không hơn vạn lần như vậy sao!) Ta hãy xem câu Kinh-Thánh sau đây xem ý Chúa Giê-xu nói gì, có phải là Ngài ám-chỉ Ngài lưu-lại hậu-duệ để cứu nhân-loại chúng ta trong những ngày cuối-cùng trước ngày tận-thế và Ngài trở-lại"

 Trong sách Giăng 21:18 Có một hôm Chúa Giê-xu tra hỏi Phê-rô đến 3 lần : “Anh yêu Thầy không"  Phê-rô bực mình với Chúa đáp “Thì Thầy biết tôi yêu Thầy mà sao Thầy cứ hỏi hoài!” Nhân đó Phê-rô thấy người môn-đồ mà Chúa yêu, hôm tiệc ly đã nằm sát trên ngực Chúa lò-mò tới, nên dường như ganh tức, khó-chịu mới hỏi Chúa: “Còn “người này” về sau Thầy tính sao"” Chúa Giê-xu đáp: “Nếu ta muốn người cứ Ở CHO ĐẾN KHI TA ĐẾN (until I come, until I arrive) thì can-hệ gì đến anh"…Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn-đồ đó SẼ KHÔNG CHẾT.  Nhưng Chúa Giê-xu không phải nói là KHÔNG CHẾT mà chỉ nói NẾU NGƯỜI CỨ Ở CHO TỚI KHI TA ĐẾN thì can-hệ gì tới Phê-rô đó thôi (tôi viết gọn lại cho sáng ý nên có thêm bớt đôi chữ).  Trong 2.000 năm qua nhiều nhà thần-học không hiểu ý Chúa muốn nói gì về câu này! Phải chăng “môn-đồ” đó không chết, có nghĩa là SỐNG ĐỜI cho đến ngày Chúa trở lại trần-gian này! Hay là SỐNG QUA CON CHÁU và hậu-duệ của mình. Mà nếu hậu-duệ đó không có đặc-tính vô-nhiễm nguyên-tội của Chúa Giê-xu mầu-nhiệm ban cho thì sự sống đó cũng đâu có ý-nghĩa gì" Vậy thì phải chăng đó là 144.000 người trên núi Si-ôn kia"( Prior of Sion, tên của Hội kín từ thế kỷ thứ 12)

 9. PHÊ-RÔ VỀ GIÀ BỊ MA-QỦY DẮT ĐI LẠC ĐƯỜNG LÀM RÕ Ý-NGHĨA CÂU TRÊN"

 Xin nhớ cho là khi Chúa Giê-xu nói câu trên với Phê-rô thì ngay trước đó Ngài đã nói sấm-ngôn (tiên-tri) về cuộc đời của Phê-rô như sau: 

 “Quả thật, quả thật, Thầy nói cùng anh, khi anh còn trẻ, anh tự-mình thắt-lưng lấy  MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI.  Nhưng khi anh GIÀ, sẽ giơ bàn tay ra, NGƯỜI KHÁC thắt-lưng cho và DẪN ANH ĐI ĐẾN NƠI MÌNH KHÔNG MUỐN” (Giăng 21:18 và Kinh Thánh Tân-Ước Công-Giáo tại VN đã in rời  câu này ra trên kinh-thánh, rất dễ thấy, không như của Tin-lành, in chìm trong trang giấy) Phải chăng vì câu này mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viết quyển “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy-Vọng”" ý nói nay là” ngày già” của Giáo hội Vatican"

 Phải chăng Chúa Giê-xu thấy trước qủy Sa-tan sẽ dẫn-dắt Giáo-Hội, Đạo-Chúa, Cơ-đốc-Giáo, Cải-Cách Giáo, Tin Lành Giáo hay là chính Vatican đi đến NƠI MÌNH KHÔNG MUỐN, nên Chúa Giê Su đã dự-phòng 144.000 hậu-duệ của Ngài để cứu Giáo-Hội và Đạo Chúa khỏi lầm-đường lạc-lối.

 Sa-tăn đã chực sẵn trong vườn địa-đàng E-den để gạt bà E-va “Ăn Trái Cấm” để vướng vào nguyên-tội (ác-nghiệp). Nó lại chực sẵn trên núi nơi Đức Giê-xu lên để tuyệt-thực và cầu-nguyện 40 ngày trước khi xuống núi hoằng-pháp, cứu-độ chúng-sinh, rồi làm cho 3 môn-đồ yêu-qúy của Ngài phải hai lần ngủ-gục trong Vườn Ghet-se-ma-ne để làm nản lòng cho Chúa bỏ-cuộc khỏi phải lên thập-giá.  Vậy thì Sa-tăn sao lại bỏ-cuộc nếu đánh-phá được Hội-Thánh Chúa hay Vatican trong những ngày cuối cùng của năm 2000 này" 

Nếu Vatican xem Đức Giáo-Hoàng là Tông-đồ Phê-rô ngày về già thì lời cảnh-cáo của Chúa Giê-xu với Phê-rô sẽ là chuyện không tránh được.  Không lẽ Chúa Giê-xu đã hy-sinh xuống trần chết cho nhân-loại này mà lại để cho Sa-tăn là kẻ chiến-thắng cuối cùng"  Chắc chắn Ngài đã có kế-hoạch và dự-phòng khác, và đó là hậu-duệ của Ngài còn sống-sót, lưu-lạc hay đang sống vững-chắc cho đến ngày cuối cùng ra tay để giúp-đỡ Hội-Thánh Chúa khỏi nanh-vuốt của Sa-tăn.------  Chúng ta thử tìm họ trong những hội-kín như là Templar Knights, Priory of Sion, Hội Mason Tam-điểm, Opus Dei hay những nơi thánh-thiện nào khác!  (Ta thử hỏi tại sao trên đồng dollar Mỹ có hình kim-tự-tháp trên có mắt-Thần giống Đạo Cao-đài! Tại sao Hitler lại giết 6 triệu người Do-Thái, và đi tìm những Thiên-Linh-Ngọc U-rim và Thu-mim (Xuất 28:30) mà Thượng-đế đã trao cho Dân Do Thái xưa"…)

 10. ĐỪNG TIN NHỮNG NGUY-KINH (Gnostic Gospels) MA-QỦY NGỤY-TẠO

 Đã có những chân-kinh của Thượng-đế hướng-dẫn cho nhân loại, thì cũng có những nguy-kinh  do Sa-tăn (Hạ-đế) ngụy tạo.  Vào những thế-kỷ đầu nhờ các bậc Thượng-phu của Cơ-đốc-giáo nghiền ngẫm Thánh-kinh nên họ đã chọn-lọc và phân-biệt được Chân-Kinh mà Công-Giáo, Cải-cách, Tin-lành đang dùng giống nhau. Khác với ngụy kinh gồm có Cựu Ước và Tân Ước.

 Trong vũ-trụ có những lực-lượng chống đối nhau. Nhưng cái ta biết thì một bên là Thiên-Chúa và một bên là Ma-qủy, hay Sa-tan. Mỗi bên đều tạo ra những kinh-điển cho chúng-sinh dùng.  Có chân thì có nguy.  Vì vậy mà thử-nghiệm đầu-tiên Thượng đế đặt để trong vườn địa-đàng cho chúng-sinh lựa- chọn một cách TỰ-DO, đó là NÊN hay KHÔNG nên “ĂN” “Trái-Cấm” để loài-người nhận-thức khả-năng phân-biệt được Thiện và Ác của mình. Và nay là lúc chúng sinh phân-biệt được chân-kinh và nguy-kinh, một sự lựa-chọn mà suốt dòng lịch-sử nhân-loại luôn luôn phải đương đầu..

 Cho nên 2000 năm trước khi chân-kinh được viết bởi các môn-đồ của Chúa Giê-xu, thì Sa-tăn cũng thấy xa là sẽ ngụy-tạo Phúc-Âm Knostic (Tin Chúa Giê-xu bằng kiểu Minh Triết) lan tràn trong 2 thế-kỷ đầu tại Vùng Địa-Trung-Hải để đối-đầu lại với Phúc-Âm của Chúa Giê-xu.  Lịch sử cho thấy Phúc-Âm Cơ-đốc-giáo hủy diệt Phúc-Âm Gnostic hay đề cao phụ-nữ và đời-sống tinh thần nhiều hơn. Những sáng-lập của Gnostic này được khám phá là con-cháu của dòng-dõi Ca-in, người đã giết em mình trong thời ra khỏi Vườn Địa Đàng.  Có lần Đức Giê-xu đối mặt với dòng dõi này  và đã kêu đích-danh nó ra chửi: (Giăng 8:44 “Các ngươi bởi cha mình, là ma-qủy mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó (Ca-in) đã là kẻ giết người….  Nó (Sa-tăn) vì là vốn nói-dối  và là cha của sự nói-dối”. Vì Sa-tăn nay đã dụ-dỗ bà E-va và đã “ăn phải trái-cấm” (tức là bị nó lấy, ăn-nằm với Sa-tan, nên đã vướng vào nguyên-tội là vậy). Ca-in là đứa con lai, nửa máu Trời và nửa máu Qủy do Eva sanh ra sau khi lấy con rắn là Sa tăn..  Nên nó đã giết em nó là A-bên, vì A-bên mang máu của A-dam nhưng vẫn bị mang máu “có tội” của mẹ mình rồi. (Vì vậy mới có câu: “Dầu một người “vô-tội”cũng không”, có nghĩa là như vậy).

 Nhưng dòng-dõi Ca-in của Qủy này vẫn cố-tình cải chày cải cối: “Chúng tôi chẳng phải là con ngoại-tình (ý nói Ca-In là tổ-phụ không phải có cha là Sa-tan), chúng tôi chỉ có một Cha là Đức Chúa Trời” (Đoạn 8 câu 41).  Chính nhóm này mới là tổ-phụ của nhóm Gnostic, và đã viết ra các ngụy kinh.

 SẼ CÒN RẤT NHIỀU NGỤY-KINH VÀ BẰNG-CHỨNG KHOA-HOC ĐƯỢC TÌM-THẤY.

 Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học, các môn về khảo-cổ, điện-toán, hóa-học, địa-chất, Lazer, không ảnh …nhân-loại sẽ còn phải đối-đầu với rất nhiều khám-phá mới về lịch-sử tôn-giáo,về bằng chứng khoa-học có thể làm lung-lay đức-tin của người tín-đồ, nhất là Ky-tô-giáo. Nếu chúng ta không open mind, (phá chấp) mở rộng niềm tin về những CĂN BẢN DUY-BÁC-ÁI của Cơ-đốc-giáo, thấu hiểu những “bí mật” trong Thánh-kinh theo nhãn quan của khoa-học của Thiên Niên Kỷ thứ 3 này, mà vẫn còn ôm lấy những “đức-tin” mù-quáng của  2,000 năm trước, e rằng sẽ có nhiều ngươi trong chúng ta sẽ “bỏ đạo”. 

Ngày nay Thiên Chúa đã cho trí-óc chúng ta khám-phá được những kỹ-thuật mới, như là cloning, cấy tế-bào gốc, internet, điện-toán, DNA, digital memories, vệ-tinh viễn-thông, khám phá vũ trụ không gian, y-khoa v.v…mà Thánh Kinh đều đã nói trước cả, để chúng ta biết rằng chúng ta nguyên gốc là đến từ Trời, từ trong vũ-trụ xa xôi, và “nhân loại” chúng ta trải qua hàng tỷ tỷ năm của tiên-hoa dưới sự quan-phòng của Thượng-Đế, thì những chuyện như là Người Trời có truyền-giống trên trái-đất này vì mục-đích Ngài muốn cứu-vớt chúng-sinh khỏi đại-họa nguyên-tử gây ra do chính lòng tham của mình, thì cũng là điều đáng cho chúng ta cảm-ơn Ngài là Cha Trời của Vũ-Trụ Càn-Khôn vậy thôi.

 Mục sư Nguyễn Quang Minh

Little Saigon, California

18 May 2006

nguyenquangminh1@aol.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.