Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Của 463 Hộ Dân Đòi Lại Đất Đai Bị Nhà Nước Chiếm Đoạt ( Phần III )

20/04/200600:00:00(Xem: 1231)

201       Lưu Thanh Ngươn           1953                 Đinh An, Lấp Vỏ, Đồng Tháp       5          Nông trường Cờ Đỏ         <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

201       Nguyễn Văn Hoà1930                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

203       Trần Thanh Tùng           1954                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

204       Trần Thị Mùi      1921                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

205       Nguyễn Ngọc Diệp          1928                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

206       Trịnh Thị Kiểu    1932                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

207       Đặng Văn Nắng  1929                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     6,3        Nông trường Cờ Đỏ        

 

208       Nguyễn Văn Nuôi            1934                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         8          Nông trường Cờ Đỏ        

 

209       Hồ Thị Đến        1930                 Hoà Bình, chợ Mới An Giang         6,2        Nông trường Cờ Đỏ        

 

210       Nguyễn Kim ánh1947                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

211       Trần Văn Em     1930                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

212       Trần Văn Hùng   1930                 Mỹ Thạnh, Châu Thành, An Giang            10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

213       Phan Văn Nhật   1937                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

214       Nguyễn Văn Nam            1945                 Mý Thới, Long Xuyên An Giang     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

215       Lê Thị Châu       1930                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

216       Nguyễn Thị Lời  1929                 Thạnh Phú,Thốt Nốt, Cần Thơ      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

217       Nguyễn Văn Tại 1926                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

218       Nguyễn Thị Thâm           1925                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         20         Nông trường Cờ Đỏ        

 

219       Phan Quốc Tuấn1908                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

220       Trần Thị Năm    1923                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

221       Lê Minh Tâm      1911                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

222       Nguyễn Thị Lựu  1921                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

223       Huỳnh Văn Hiểu  1929                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

224       Nguyễn Thị Tta  1928                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

225       Nguyễn Văn Đúng           1932                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

226       Phạm văn sinh   1914                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

227       Phan Văn Đắc    1926                 Thới Đông Ô Môn, Tần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

228       Lê Văn Liệt        1934                 Thị Trấn, Ô Môn - Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

229       Lê Văn Đủ         1928                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

230       Lê Văn Nhật       1928                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

231       Nguyễn Văn Giao            1919                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

232       Ngô Thị Tư        1937                 Thanh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

233       Lê Thị Xanh       1936                 Phương Xuân Khánh - 3/2 Cần Thơ          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

234       Lê Thị Anh         19                     Phương Xuân Khánh - 3/2 Cần Thơ                      Nông trường Cờ Đỏ        

 

235       Trần Văn Có      19                     Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

236       Trương Thị Xuân           1931                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

237       Nguyễn Văn Quyền         1961                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

238       Nguyễn Văn Hoàng         1929                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

239       Nguyễn Văn Chín            1923                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     6          Nông trường Cờ Đỏ        

 

240       Phạm Thị Xia     1960                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     1,2        Nông trường Cờ Đỏ        

 

241       Nguyễn Thành Long        1924                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     4,6        Nông trường Cờ Đỏ        

 

242       Dương Thị Âu     1921                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5,3        Nông trường Cờ Đỏ        

 

243       Lưu Thị Tuyết Vân          1968                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

244       Lưu Thị Tuyết Lan          1962                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

245       Nguyễn Văn Chọn           1950                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

246       Nguyễn Văn Lợi 1952                 Phú Hữu, Châu Thành, Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

247       Nguyễn Văn Sang           1949                 Đông Thuận, Ô môn, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

248       Lữ Văn Tài         1927                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

249       Nguyễn Văn Còn1918                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

250       Thạch Nót          1906                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

251       Danh Thị Liên     1936                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         4,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

252       Võ Thị Tư          1930                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

253       Thạch Thức       1916                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

254       Bùi Ngọc ẩn       1917                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

255       Nguyễn Thị Huê  1954                 Đông Thuận, Ô Môn, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

256       Lê Văn Trạch     1920                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

257       Nguyễn Văn Bảo1917                 Nt Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

258       Trần Văn Huấn   1914                 Vĩnh Trinh Thốt Nốt - Cần thơ      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

259       Ngô Văn Thâu    1931                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

260       Phạm Văn Đơi    1933                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

261       Nguyễn Thị Sáng            1933                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

262       Kim Hum           1934                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

263       Lê Hoàng Minh   1912                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

264       Lê Văn Kiển       1931                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Tơ      4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

265       Nguyễn Thị Năng            1912                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

266       Phùng Thị Sáng  1937                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

267       Trần Thị Cang    1947                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

268       Huỳnh Văn Đạt   1949                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

269       Dương Thị Năm  1948                 Vĩnh Thới, Lai Vinh, Đồng Tháp    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

270       Lê Văn Y            1950                 Thạch Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ    2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

271       Phan Văn Be      1945                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

272       Võ Văn á           1937                 Thạch Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

273       Lâm Văn Hiến    1945                 Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ         7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

274       Thái Thị Hoa      1941                 Trung Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ   2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

275       Nguyễn Văn Be   1945                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

276       Võ Văn Dỏm      1942                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

277       Nguyễn Văn Tiến            1935                 Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang        4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

278       Ngô Văn Hai       1941                 Thạch Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

279       Trần Thị Di        1947                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

280       Nguyễn Thị Lê    1935                 Thạnh Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

281       Nguyễn Văn Tám            1942                 Thạnh Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ     2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

282       Phạm Văn Tư     1941                 ấp Tây Khánh B, Mỹ Hoà, LX, AG  10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

283       Phạm Thị Điệp   1940                 ấp An Lợi, Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ  7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

284       Bùi Văn Phong    1933                 ấp Tây Khánh B, Mỹ Hoà, LX, AG  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

285       Nguyễn Thị Bảy  1930                 ấp Tây Khánh B, Mỹ Hoà, LX, AG  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

296       Nguyễn Văn Năm            1945                 ấp An Lợi, Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ  5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

287       Võ Thị Thảo       1955                 ấp An Lợi, Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ  2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

288       Nguyễn Thị Chăm           1945                 ấp An Lợi, Thạnh Phú, Thốt Nốt Cần Thơ  2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

289       Nguyễn Văn Phanh         1951                 Tây Khánh B, <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        7,5        Nông trường Cờ Đỏ           

 

290       Nguyễn Thị Hoà 1949                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLX, A.Giang        3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

291       Nguyễn Văn Thâm          1937                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        5          Nông trường Cờ Đỏ           

 

292       Võ Thị Liên        1945                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

293       Bùi Thị Sét         1973                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

294       Trần Thị Canh    1955                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

295       Nguyễn Thị Mạnh           1949                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        3          Nông trường Cờ Đỏ           

 

296       Phan Phị Nử       1935                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

297       Phan Thị Có       1955                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

298       Phan Văn Chức  1955                 Tây Khánh B, Mỹ Hoà, txLong Xuyên A.Giang        5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

299       Lê Đức Phát       1932                 Mỹ Hoà, An Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

300       Trần Thị Sai      1939                 Mỹ Hoà, An Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ        

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.