Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phúc Lợi Xã Hội Và Khoản Trợ Cấp Khác Có Phải Đóng Thuế?

26/09/200500:00:00(Xem: 1732)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Có lẽ quý vị đã hơn một lần tự hỏi hoặc được hỏi: "Tiền trợ cấp xã hội dành cho cá nhân và gia đình gặp khó khăn (welfare benefits) hay tiền trợ cấp của chính quyền tiểu bang (public assistance benefits) có phải đóng thuế hay không"" Câu trả lời không đơn giản chỉ là "không" hay "có" mà còn tuỳ thuộc vào mục đính phân phối của nguồn tiền. Chẳng hạn, các khoản tiền được trích ra từ quỹ phúc lợi xã hội (a public welfare fund) nhằm mục đính giúp đỡ những người bị tàn tật như người bị mù loà để giúp đỡ họ khắc phục khó khăn của cuộc sống do bị khuyết tật sẽ không kể như nguồn lợi tức (income) của người này nên họ không phải đóng thuế. Tương tự, các khoản tiền trích từ quỹ phúc lợi của tiểu bang (payments from a state fund) để giúp đỡ các nạn nhân của một vụ tội phạm không nên tính như một nguồn thu nhập của người nhận vì đây là các khoản chi phí mang tính cách phúc lợi bù đắp lại phần nào những mất mát cho nạn nhân.
Tuy nhiên, các khoản tiền được trích ra cũng từ quỹ của tiểu bang để bù lỗ cho các chi phí y tế một người phải trả lại không được miễn thuế. Nói cách khác người nhận các khoản tiền bù lỗ cho các chi phí y tế của tiểu bang phải khai để đóng thuế các khoản tiền nhận được và xem đó như một nguồn lợi tức phải đóng thuế. Quý vị phải khai tất cả các nguồn tiền bù lỗ cho các loại dịch vụ quý vị nhận được vào tổng lợi tức trong năm của quý vị mặc dầu đó là tiền từ quỹ phúc lợi xã hội; cũng như tất cả các khoản tiền kiếm được bằng những phương cách không chính đáng (money that are obtained fraudulently) phải được khai báo để đóng thuế.
Dưới đây là một số các nguồn tiền quý vị có thể nhận được. Các trường hợp có vẻ giống nhau, nhưng sự kiện không hoàn toàn như nhau, do đó, số tiền nhận được sẽ phải hoặc không phải đóng thuế đòi hỏi quý vị phải cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề và sự việc để có thể kết luận khoản tiền nào phải đóng thuế, khoản tiền nào không phải đóng thuế.
1. Những người bị tàn tật nhận phúc lợi (Persons with disabilities):
Quý vị bị tàn tật và vẫn tiếp tục làm một số công việc thích hợp với điều kiện sức khỏe của quý vị. Tiền thù lao quý vị nhận được khi làm việc không được miễn thuế với lý do bị tàn tật, nhưng nếu quý vị tham gia các chương trình huấn nghệ hay các khóa học để có khả năng làm việc như những người bình thường khác và nhận được các nguồn trợ cấp như thực phẩm, tiền mặt hay các dịch vụ khác, quý vị không phải kể các nguồn trợ cấp này như lợi tức phải đóng thuế. Ngược lại, nếu quý vị nhận được các khoản trợ cấp do tình trạng thương tật của quý vị, quý vị không phải đóng thuế trên các khoản tiền trợ cấp tàn tật. Các khoản trợ cấp tính bằng tiền không phải đóng thuế bao gồm các khoản chi phí cho phương tiện di chuyển (payments for transportation), tiền trả cho người đến giúp quý vị trong các dịch vụ liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe như tiền trả cho dịch vụ "phiên dịch" cho quý vị khi đi khám bệnh, chẳng hạn, nếu quý vị bị mù lòa, bị lãng tai hay bị điếc, quý vị cần đến các dịch vụ giúp quý vị nghe được, đọc được và người giúp bác sĩ hiểu được bệnh tình của quý vị. Các dịch vụ hỗ trợ cũng có thể là các quá trình giúp người bị chậm trí (mentally retarded persons) thực hiện được công việc họ cần phải làm như tắm rửa, tự sinh hoạt ở nhà riêng trong điều kiện an toàn v.v.
2. Tiền cung cấp do bị ảnh hưởng hay thiệt hại bởi thiên tai (Disaster relief grants):
Trường hợp quý vị nhận được các khoản tiền trợ cấp sau một trận động đất hay trận bão lụt, và các khoản tiền gởi đến cho quý vị là kết quả của một bộ luật cứu trợ (post-disaster grants received under the Disaster Relief and Emergency Assistant Act), quý vị không phải khai các khoản tiền này vào nguồn lợi tức phải đóng thuế trong năm vì đây là các khoản phúc lợi xã hội dành cho nạn nhân thiên tai nhằm mục đích hỗ trợ họ chi phí cho các nhu cầu cần thiết, hoặc chi trả các chi phí cấp bách như thuốc men, nhà ở, đi lại và tang chế, hoặc sắm sửa các vật dụng cá nhân cần thiết. Tuy nhiên, nếu quý vị bị thiệt hại do bị thương tích hay phải hao tốn tiền thuốc men và nhận được tiền bồi thường thiệt hại từ các khoản cứu trợ cho những mất mát này quý vị vẫn phải khai để đóng thuế trên các khoản tiền nhận được. Ngoài ra, các khoản tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời gian bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo luật định là các khoản tiền thù lao thất nghiệp người nhận tiền phải đóng thuế.
3. Tiền trợ cấp thiên tai (Disaster relief payments):
Quý vị có thể không phải khai vào nguồn lợi tức trong năm bất cứ khoản trợ cấp chính thức nào quý vị nhận được. Một khoản tiền trợ cấp chính thức (a qualified disaster relief payment) là một khoản tiền trả cho nạn nhân để:


-- Bồi thường hay chi trả cho các khoản chi phí cá nhân hoặc gia đình tạm thời sinh sống hay lo việc tang chế cho người thân qua đời do hậu quả của cơn thiên tai được chính quyền chính thức công nhận.
-- Bồi thường hay chi trả các khoản chi phí cần thiết cho cá nhân hoặc gia đình xây hay phục hồi lại nhà ở, hoặc sửa sang lại những chỗ bị hư hỏng trong nhà trên một chừng mực nhất định; các thiệt hại phải này là hậu quả của trận thiên tai được chính thức công nhận.
-- Mua sắm các phương tiện di chuyển thông thường cho người bị thương tật do hậu quả thiên tai hay trả cho thân nhân những người bị thiệt mạng để lo an táng cho họ.
-- Thúc đẩy chương trình cứu trợ phúc lợi xã hội do các khoản tiền trích từ các quỹ phúc lợi của chính phủ Liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương hay các cơ quan đại diện chính quyền có liên quan đến trận thiên tai.
Quý vị chỉ có thể khai để được trừ thuế các khoản tiền trợ cấp tai nạn đúng như số tiền được cấp ngoài các khoản bồi thường của các hãng bảo hiểm hay các nguồn tài trợ khác. Nhưng nếu quý vị tham gia hay là một phần tử của một vụ khủng bố hoặc là người đại diện của bọn này, các khoản miễn giảm thuế từ các trợ cấp do tai nạn khủng bố không được áp dụng.
Một trận tàn phá được công nhận là tai nạn hay thiên tai thường là:
o Một trận thiệt hại gây ra bởi bọn khủng bố hay một hành động quân sự.
o Được Tổng thống, người đứng đầu một quốc gia công nhận.
o Một thảm họa là kết quả của một tai nạn liên quan đến một loại phương tiện di chuyển thông thường hay một sự kiện khác. Sự kiện hay thảm họa này phải được bộ trưởng bộ ngân khố hay quyền bộ trưởng công bố là một thảm họa.
Các khoản tiền được trính từ quỹ phúc lợi Liên bang, tiểu bang hay chính quyền địa phương được dùng để cứu trợ các nạn nhân thiên tai chỉ được sử dụng khi một htảm hoạ được chính thức công nhận và được quyết định bởi chính quyền Liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương để bảo đảm các mức cứu trợ.
4. Các khoản tài trợ vay thế chấp (Mortgage assistance payments):
Các khoản tiền được cấp phát theo quy định của mục 235 Luật Nhà Ở áp dụng trên bình diện cả nước (Section 235 of the National Housing Act) về các khoản trợ cấp vay thế chấp nhà để ở không được kể như một nguồn lợi tức của người chủ nhà. Do đó, tiền lãi trả cho chủ nhà qua chương trình hỗ trợ vay tiền để mua nhà ở không được trừ thuế.
5. Các khoản trợ cấp chi phí y tế của chính phủ Liên bang (Medicare):
Các phúc lợi y tế quý vị nhận được theo đề mục số 18 của bộ luật An Sinh Xã Hội (Medicare benefits received under title XVIII of the Social Security Act) không được xem như một nguồn lợi tức cá nhân phải đóng thuế đối với người nhận nguồn trợ cấp này. Các phúc lợi y tế của chính phủ Liên bang bao gồm các chi phí cơ bản phần A (Basic - part A) và các chi phí phụ phần B (Supplementary - part B). Các chi phí y tế cơ bản phần A bao gồm các phúc lợi bảo hiểm trả cho các chi phí bệnh viện của người lớn tuổi (Hospital Insurance benefits for the Aged); các chi phí phụ phần B bao gồm các phúc lợi bảo hiểm y tế phụ dành cho người già cả (Supplementary Medical Insurance benefits for the Aged).
6. Bảo hiểm phúc lợi dành cho người cao tuổi, vợ/chồng và con cái của người lao động đã qua đời và người bị tàn tật (Old-aged, survivors and disability insurance benefits - OASDI):
Các khoản bảo hiểm phúc lợi OASDI theo mục 202 thuộc đề mục II của bộ luật An Sinh Xã Hội (under section 202 of title II of the Social Security Act) không bao gồm trong tổng lợi tức của cá nhân người nhận phúc lợi. Quy định này áp dụng trên các khoản bảo hiểm phúc lợi dành cho người cao niên, người vợ goá hay chồng góa còn sống của người lao động; con cái còn vị thành niên của người lao động; mẹ ruột, mẹ ghẻ và mẹ nuôi chính thức (mothers) , cha ruột, cha ghẻ và cha nuôi chính thức hoặc cả cha và mẹ (parents). Quy định này cũng áp dụng cho các khoản tiền bồi thường tử tuất trả một lần (lump-sum death payment).
7. Các khoản trợ cấp giúp giảm các chi phí sưởi ấm mùa đông (payments to reduce cost of winter energy):
Các khoản tiền do chính quyền tiểu bang cấp cho những người đủ tiêu chuẩn để giảm các chi phí họ phải trả cho việc sưởi ấm vào mùa đông không phải đóng thuế.
8. Chương trình cung cấp chất bổ dưỡng cho người lớn tuổi (Nutrition Program fro the elderly):
Các khoản tiền trợ cấp để mua thêm thức ăn bổ dưỡng quý vị nhận được qua chương trình cung cấp chất bổ dưỡng cho người già yếu không phải đóng thuế. Nhưng nếu quý vị được trả thù lao khi giúp chuẩn bị các bữa ăn hay phục vụ trong các bữa ăn miễn phí của chương trình này, quý vị phải khai các khoản thù lao nhận được như một nguồn thu nhập phải đóng thuế ngay cả khi quý được cung cấp các khoản trợ cấp dưới hình thức các bữa ăn bổ dưỡng dành cho người cao niên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.