Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Sao Biết Được Cần Phải Khai Thuế Lợi Tức Hay Không?

26/03/200500:00:00(Xem: 1180)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Nhiều người phải nộp hồ sơ thuế lợi tức năm 2004 cho chính phủ Liên Bang ngay cả khi nguồn thu nhập khai trên hồ sơ thuế năm này của họ thấp hơn cả tiêu chuẩn quy định phải nộp đơn thuế. Còn quý vị thì sao" Quý vị có cần phải khai và nộp thuế hay không" Tại sao nên và tại sao không cần phải nộp thuế" Trả lời ngay và đúng những câu hỏi đơn giản này quả thật không dễ dàng như mọi người nghĩ.
Những câu hỏi sau đây sẽ giúp quý vị quyết định được vấn đề có cần phải khai và nộp thuế lợi tức Liên Bang hay không; chúng cũng có thể giúp quý vị xem lại mức thuế tạm thu quý vị cho phép cơ quan hay chủ nhân nơi quý vị làm việc giữ lại từ phiếu lương hằng tháng của quý vị vì với số lương quá thấp, nếu quý vị không có số tiền thuế tạm thu lớn, quý vị sẽ không cần phải nộp hồ sơ thuế vào mỗi cuối năm.
Quyết định thay đổi mức thuế tạm thu của mình cũng như việc xác định rõ một người có cần phải hay có nên khai và nộp hồ sơ thuế cho chính phủ Liên bang hay không là một yếu tố quan trọng giúp quý vị và cả Sở Thuế Vụ tiết kiệm được ngày giờ và tiền bạc. Trọng tâm của vấn đề là ngay cả khi quý vị biết mình không cần phải khai thuế, quý vị cũng nên nộp hồ sơ thuế để lấy lại số tiền thuế chính phủ đã tạm thu của quý vị.
Đôi khi, quý vị với tư cách là người khai thuế cá nhân hay với tư cách pháp nhân của một cơ sở kinh doanh hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ có ít nhất một lần trong năm hay thường xuyên có những khoản tiền thu vào cũng như chi trả cho người hoặc cơ quan khác, quý vị có thể nên khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức cho chính phủ Liên bang. Để có thể quyết định việc quý vị có cần thiết phải khai thuế lợi tức cho chính phủ Liên bang cho năm 2004 hay không, quý vị hãy tự trả lần lượt những câu hỏi sau đây:
· Trong năm 2004 quý vị có khoản tiền thuế tạm thu nào quý vị đã đóng cho chính phủ Liên bang khi nhận tiền lương hay tiền hưu phân phối cho quý vị hay không" Quý vị có hy vọng nhận lại những khoản tiền thuế quý vị đã đóng dư cho chính phủ không"
· Quý vị có biết quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế dành cho người đi làm có nguồn thu nhập thấp hay không" Trong năm vừa qua, quý vị có nhận được khoản tiền tạm ứng nào dành cho người có lợi tức thấp và có con nhỏ phải nuôi dưỡng hay không"
· Có phải quý vị là người nhận được nguồn lợi tức từ những công việc do chính quý vị quản lý hoặc đảm nhiệm hay không" Chẳng hạn, quý vị nhận hàng gia công hay trông con cho người khác và được người này trả thù lao, hoặc quý vị làm khoán lấy công, và số tiền công hay thù lao quý vị nhận được trong năm nhiều hơn $400.
· Trong năm vừa qua, quý vị đã bán căn nhà của quý vị"
· Quý vị rút tiền hưu non từ một quỹ hưu tiêu chuẩn" hoặc quý vị đã bỏ tiền vào quỹ hưu nhiều hơn mức quý định" hoặc quý vị sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 1933 mà chưa lần nào rút tiền hưu từ quỹ hưu của quý vị" trong năm quý vị nhận một khoản tiền tiền hưu phân phối nhiều hơn $160,000 từ một quỹ hưu tiêu chuẩn" Nếu quý vị thuộc một trong những trường hợp trên đây, quý vị có thể nợ chính phủ một khoản thuế do đã việc nhận hay rút tiền từ những trường hợp đặc biệt kể trên.
· Quý vị chưa đóng thuế ASXH và thuế y tế cho các khoản tiền thưởng (tiền tips) quý vị đã báo cáo cho chủ khi nhận"
· Quý vị có phải đóng loại thuế tối thiểu chọn lựa dành cho người có nguồn lợi tức tương đối cao hay không" (Loại thuế tối thiểu chọn lựa này cho phép quý vị đóng thuế lợi tức trên một số các khoản lợi tức và nhận một số các khoản miễn giảm thuế cũng như tín thuế trên một số các chi phí).
· Quý vị có phải hoàn lại cho chính phủ khoản tiền nào quý vị đã nhận hay đã khai để nhận miễn giảm nhưng tình trạng cá nhân của quý vị thay đổi, hoặc do tính toán sai sót quý vị đã nhận được khoản tiền refund nhiều hơn số tiền refund dành cho trường hợp của quý vị (recapture tax)"

· Quý vị giúp việc trong nhà thờ hoặc cơ sở do nhà thờ quản lý và lương nhận được từ công việc này bằng hoặc nhiều hơn $108.28 một năm, đồng thời, quý vị không phải đóng thuế ASXH và y tế trên khoản tiền lương này"
Nếu quý vị thuộc một hay nhiều trường hợp kể trên, quý vị hầu như sẽ phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức cho chính phủ Liên bang. Ngay cả khi quý vị không cần phải nộp đơn thuế, quý vị cũng nên khai thuế để nhận lại số tiền thuế chính phủ đã thạm thu của quý vị.
Trường hợp quý vị không thuộc một trong các trường hợp kể trên, những yếu tố sau đây sẽ giúp quý vị quyết định xem có cần phải nộp hồ sơ thuế hay không:
Ø Tình trạng sống phụ thuộc vào người khác;
Ø Tình tạng hôn nhân;
Ø Tuổi tác của quý vị;
Ø Tình trạng mù loà;
Ø Nguồn lợi tức từ việc làm; và
Ø Nguồn lợi tức không từ việc làm.
Chẳng hạn, nếu quý vị là người độc thân, không có ai khai nhận quý vị là người sống phụ thuộc vào họ, quý vị đã 65 tuổi hay nhiều hơn, tổng thu nhập (gross income) trong năm 2004 của quý vị ít hơn $9,150 và quý vị có tiền thuế tạm thu từ lương làm việc và lương hưu, đồng thời nguồn lợi tức không do làm việc của quý vị (ví dụ, tiền lãi tiết kiệm) không nhiều hơn $250, quý vị có thể yêu cầu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc hoặc cơ quan phân phối tiền hưu cho quý vị ngưng thu thuế tạm thu của quý vị. Quý vị phải điền mẫu đơn W-4 hay đơn W-4P để chấm dứt tình trạng phải đóng thuế tạm thu trên lợi tức của quý vị. Mẫu đơn W-4 là giấy cho phép tạm thu thuế trên lợi tức từ việc làm của quý vị (Form W-4 - Withholding Certificate); mẫu đơn W-4P là giấy cho phép tạm thu thuế trên các khoản tiền hưu hay trợ cấph hằng năm của quý vị (Form W-4P - Withholding Certificate for Pension and Annuity Payments). Khi điền đầy đủ vào các mẫu đơn này, quý vị có thể cho phép hay chấm dứt việc thu thuế tạm thu trên các nguồn lợi tức của quý vị.
Quý vị nên nộp mẫu đơn W-4 đã điền đầy đủ cho chủ nơi quý vị làm việc, hoặc nộp mẫu đơn W-4P cho cơ quan phân phối tiền hưu của quý vị. Quý vị phải nộp các mẫu đơn này vào đầu tháng 12 của năm để các cơ quan này chấm dứt việc thu tiền thuế tạm thu của quý vị từ đầu năm sắp tới.
Lưu ý:
Đối với mẫu đơn W-4: Quý vị phải khai lại mẫu đơn này mỗi năm mới được tiếp tục miễn đóng thuế tạm thu. Việc miễn đóng thuế tạm thu hoặc mức thuế tạm thu chỉ có giá trị một năm khi quý vị nộp đơn này cho cơ quan hay chủ nhân nơi quý vị làm việc. Mỗi khi quý vị đổi sở làm quý vị cũng phải khai lại mẫu W-4 để bảo đảm việc miễn đóng thuế tạm thu của quý vị.
Đối với mẫu W-4P: Nếu đã nộp mẫu đơn này cho cơ quan phân phối tiền hưu cho quý vị, tình trạng miễn thu mức thuế tạm thu sẽ được duy trì cho đến khi quý vị nộp một mẫu đơn W-4P mới hoặc sau khi có kết quả kiểm tra lại của Sở Thuế Vụ phục hồi mức thuế tạm thu mới của quý vị.
Trên đây là một ví dụ về việc quý vị có nên hay cần phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức cho chính phủ liên bang. Muốn kiểm tra xem quý vị có cần phải khai thuế hay không, sau khi trả lời một số câu hỏi nêu trên, quý vị có thể tiếp tục với những yếu tố khác như tuổi tác, lợi tức do làm việc, tình trạng hôn nhân v.v. để đi đến kết luận cụ thể, quý vị có thể nhờ một chuyên viên thuế giúp quý vị hoặc quý vị có thể vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov để tìm hiểu thêm khi quý vị đặt vần đề bằng cách gõ vào ô trống thứ nhất trên trang chủ: "Do You Need to File a Federal Income Tax Return"" và tiếp tục chọn câu trả lời phù hợp với tình trạng nhân thân của quý vị.
Thông tin trong bài báo này chỉ áp dụng cho hồ sơ khai thuế nộp cho chính phủ Liên bang. Các quy định về việc khai và nộp hồ sơ thuế cho các tiểu bang của Hoa Kỳ khác nhau và khác với hồ sơ thuế lợi tức Liên bang. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết về việc khai thuế tiểu bang, xin liên lạc với bộ phận thuế vụ của tiểu bang của quý vị hay các văn phòng thuế địa phương để biết rõ hơn các chi tiết cần thiết về việc khai thuế tiểu bang.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.