Hôm nay,  
Việt Báo Online

Khai Mẫu Đơn W-5 Để Nhận Tiền Tạm Ứng Tín Thuế Eitc

08/03/200500:00:00(Xem: 1784)
Khai Mẫu Đơn W-5 Để Nhận Tiền Tạm Ứng Tín Thuế Eitc
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận trước một phần tiền miễn thuế đặc biệt dành cho người lao động có thu nhập thấp và quý vị muốn nhận các khoản tạm ứng này qua các kỳ lương, hãy sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận các khoản tín thuế này. Mẫu đơn W-5 là giấy đồng ý nhận trước các khoản miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có nguồn lợi tức thấp (Form W-5 - Earned Income Credit Payment Certificate). Số tiền tạm ứng quý vị có thể nhận được thường được căn cứ trên mức lương quý vị lĩnh. Nếu quý vị là người kết hôn, mức tạm ứng đồng thời sẽ căn cứ trên khoản tiền tạm ứng vợ hay chồng của quý vị khai nhận ở sở làm. Tuy vậy, đối với năm 2005, mức tạm ứng tối đa chủ nhân có thể tạm ứng cho quý vị không thể quá $1,597 cho dù quý vị hay cả hai vợ chồng quý vị cùng khai để nhận trước tiền miễn giảm thuế EIC. Phần còn lại của loại tín thuế này quý vị sẽ nhận đầy đủ khi nộp hồ sơ thuế và khai nhận tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức thấp vào cuối năm.
Trường hợp quý vị không muốn nhận trước tiền tạm ứng EIC, quý vị vẫn nhận được đầy đủ tiền miễn giảm thuế dành cho người có lợi tức thấp khi khai nộp hồ sơ thuế năm 2005.
Tín thuế EIC là gì"
Tín thuế EIC là tiền thuế miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có thu nhập thấp trong năm. Loại tín thuế này giúp làm giảm số tiền thuế quý vị phải đóng cho chính phủ. Trường hợp quý vị không nợ thuế, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm thuế của loại tín thuế này.
Những ai có thể nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC"
Quý vị có thể nhận được tiền tạm ứng dành cho tín thuế EIC nếu quý vị hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:
1) Trong năm 2005 quý vị có hay sẽ có ít nhất một trẻ em đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị không có trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai nhận tiền tạm ứng của tín thuế EIC, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm đặc biệt dành cho tín thuế này; quý vị chỉ không nhận được tiền ứng trước qua các kỳ lương.
2) Quý vị biết hay đoán trước trong năm 2005 tổng thu nhập sau khi điều chỉnh cũng như nguồn lợi tức từ việc làm (không phải từ đầu tư) của quý vị đều không nhiều hơn $31,030. Nếu quý vị là người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị, nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh và thu nhập do làm việc của hai người không cao hơn $33,030 trong cả năm 2005. Nếu quý vị dự định khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị trong năm 2005, quý vị phải gộp cả thu nhập của người vợ hay chồng để biết được tổng lợi tức chung của hai người. Khi quý vị sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận tiền tạm ứng tín thuế EIC, tiền kiếm được do làm việc (earned income) không kể nguồn lợi tức quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được do lao động trong thời gian bị lưu giữ ở lao xá, các khoản tiền quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được từ các quỹ hưu hay tiền trợ cấp hằng năm từ các quỹ hưu không đủ tiêu chuẩn (non-qualified deferred compensation plan), quỹ tiết kiệm 457 không thuộc các cơ quan chính phủ, hoặc nguồn lợi tức kiếm được không phải đóng thuế.
3) Quý vị tin rằng với nguồn thu nhập thấp quý vị có thể khai để nhận tiền thuế miễn giảm đặc biệt EIC trong năm 2005. Muốn biết chắc quý vị có đủ điều kiện để nhận được các khoản tạm ứng EIC hay không, xin vui lòng đọc và trả lời các câu hỏi ở mặt sau của mẫu đơn W-5.
Làm sao để khai nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC"
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC, quý vị hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn W-5 trước khi nộp ở cơ quan nơi quý vị làm việc. Trong năm, nếu quý vị nhận được tiền tạm ứng EIC, gọi tắt tiếng Anh AEIC, quý vị phải khai thuế cho năm đó bằng mẫu đơn 1040 hoặc 1040A.
Mỗi năm quý vị có thể chỉ nộp một lần để nhận AEIC với một mẫu đơn W-5. Trường hợp quý vị và vợ/chồng của quý vị cũng đi làm, hai người nên khai riêng trên hai mẫu đơn W-5. Đối với năm thuế 2005, ngày hết hết hiệu lực của mẫu đơn W-5 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Nếu quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn để nhận AEIC cho năm 2006, quý vị phải khai lại mẫu đơn W-5 cho năm kế tiếp.
Khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005 với mẫu đơn 1040 hoặc 1040A, quý vị có thể sẽ nhận được tiền miễn giảm thuế đặc biệt dành cho tín thuế EIC nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng vì giới hạn của mức tạm ứng là $1,597 nên chủ cơ quan của quý vị không thể tạm ứng cho quý vị nhiều hơn số tiền này trong năm. Nếu quý vị có từ hai con trở lên, quý vị cũng có thể nhận được tiền miễn giảm nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng, nhưng quý vị phải nộp hồ sơ thuế mới có thể nhận đầy đủ tiền miễn giảm dành cho tín thuế EIC.
Ai có thể là trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai AEIC"
Một trẻ em đủ tiêu chuẩn là trẻ em hội đủ 3 tiêu chuẩn sau đây:
1. Đứa trẻ là:
a. Con trai, con gái, con nuôi (hợp pháp) gồm con nuôi quý vị được phép nuôi dưỡng trong thời gian hoàn tất thủ tục giấy tờ, con riêng của chồng/vợ, hoặc con cái của những đứa con kể trên. Ví dụ: cháu ngoại/nội của quý vị.
b. Em trai, em gái, em cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ hoặc em là con riêng của cha hay mẹ kế của quý vị, hoặc con cái của những người em vừa kể.
c. Con nuôi, bao gồm đứa trẻ quý vị được phép nuôi dưỡng với theo lệnh của tòa án, do một cơ quan đủ thẩm quyền đồng ý để quý vị nuôi dưỡng đứa trẻ này.
2. Đến cuối năm 2005, đứa trẻ vẫn còn dưới 19 tuổi, hoặc đứa trẻ trên 19 tuổi nhưng dưới 24 tuổi và là học sinh trọn thời gian; hoặc đứa con hay bất cứ người thân nào bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn được quý vị nuôi dưỡng như con. Một học sinh được xem như đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để quý vị khai miễn giảm thuế đặc biệt EIC và nhận tạm ứng AEIC là học sinh theo học ở một trường đại học hay cao đẳng trong thời gian 5 tháng của năm 2004. Trong thời gian này, cháu là:
§ Học sinh toàn thời gian ở trường, hoặc
§ Đi thực tập trọn thời gian theo khóa huấn luyện do trường học, tiểu bang, hay cơ quan đại diện chính phủ tổ chức. Các trường học có thể làmột trường kỹ thuật, thương mại hay công nghệ. Khoá huấn luyện này không bao gồm các khóa thực tập, lớp dạy hàm thụ hoặc lớp học buổi tối.
3. Đứa trẻ sống chung với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn sáu tháng của năm 2005. Nhưng nếu nếu đứa trẻ thuộc một trong hai trường hợp dưới đây, quý vị không cần phải chung sống với đứa trẻ hơn 6 tháng mới đủ điều kiện cho tiêu chuẩn này.
§ Đứa trẻ được sinh ra trong năm 2005 nhưng lại qua đời sau đó; đồng thời, nhà của quý vị là nơi cháu bé cư trú trong suốt thời gian cháu còn sống trong năm 2005.
§ Đứa trẻ xem như bị mất tích sau khi cơ quan hữu trách thông báo không tìm ra tông tích đứa trẻ và người bắt cóc cháu bé không phải là người thân trong gia đình. Đứa trẻ phải chung sống với quý vị trong hơn sáu tháng trước khi bị bắt cóc.
Ghi chú: Thời gian tạm vắng mặt ở gia đình như trường hợp ở nội trú trong trường, đi nghỉ hè, vào bệnh viện để điều trị, hay bị lưu giữ ở trại tập huấn dành cho trẻ vị thành niên đều được xem là thời gian sinh sống ở gia đình. Những người hiện đang tại ngũ và phục vụ tại các căn cứ ngoài các tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn được xem như đang sinh sống ở trong nước nhằm mục đích khai thuế.
Trẻ em đủ tiêu chuẩn để hai người cùng có thể khai nhận miễn giảm EIC hay AEIC
Có thể đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn cho hai hay nhiều người khai để nhận tín thuế EIC hoặc AEIC nhưng chỉ một người có thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn của họ để nhận tín thuế này cho năm 2005. Nếu cả hai hay nhiều người cùng lúc khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn, Sở Thuế Vụ khi đó sẽ áp dụng các quy định "tie-breaker" để quyết định ai là người nhận tín thuế EIC cho năm 2005.
Trường hợp hoàn cảnh cá nhân của người khai thuế thay đổi, họ phải làm sao"
Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi sau khi quý vị đã nộp đơn W-5 cho cơ quan nơi quý vị công tác hay làm việc, quý vị thường sẽ phải nộp lại một mẫu đơn W-5 khác để khai lại các thay đổi của quý vị trong năm 2005:
· Con cái quý vị đã lớn hoặc quý vị không thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn nữa. Quý vị phải đánh dấu trên chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không thể đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EIC cho năm 2005, chẳng hạn nguồn thu nhập trong năm của quý vị tăng, hay vợ/chồng của quý vị có việc làm do đó lợi tức chung của hai người sẽ cao hơn mức quy định. Trường hợp này quý vị phải đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không muốn nhận tiền tạm ứng EIC nữa. Xin đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Nếu vợ hay chồng của quý vị cũng khai tạm ứng với mẫu đơn W-5, xin đánh dấu vào chữ "YES" trên dòng số 3 của mẫu đơn W-5.
Ghi chú: Trường hợp quý vị nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC và sau đó biết rằng quý vị không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nhận tín thuế này, quý vị phải hoàn lại tất cả các khoản tiền đã được tạm ứng cho quý vị khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005.

20/05/2019(Xem: 327)
Các sử gia VN thường mắc cái bẫy lý luận của TQ là các triều đại Nguyên và Thanh là hai triều đại của lịch sử TQ. Đây là một sự “nhận vơ”, đánh lừa khiến trong tâm cảm của người Việt mang một dòng máu tự ti, lúc nào cũng sợ TQ
20/05/2019(Xem: 427)
Tối Thứ Bảy 20/7/2019 tại Hội Trường Việt Báo, Westminster, vào cửa tự do. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, thuyền nhân từng ở trại tị nạn Kota Bharu Mã Lai, cho biết đêm văn nghệ sẽ hát những ca khúc vượt biển, thuyền nhân với nỗi niềm đau đớn xen lẫn ước vọng tự do.
20/05/2019(Xem: 328)
lính 18 quốc gia tới xâm phạm, là hình ảnh chúng ta bị thế giới cõi này trói buộc: Nhóm 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; nhóm 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nhóm 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Căn, trần, thức nào cũng đều là binh tướng hung hiểm
20/05/2019(Xem: 603)
Chiến tranh Thương mại Mỹ và TC đã bế tắc sau cuộc đàm phán thứ 11 vì TC lật lọng bỏ những cam kết sau nhiều tháng đàm phán với Mỹ. TT Trump tăng quan thuế hàng của TC nhập vào Mỹ, và TC trả đủ.
20/05/2019(Xem: 206)
Ô nhiễm không khí có thể làm tổn hại tất cả cơ phận và tế bào trong cơ thể con người, theo một đánh giá toàn cầu mới toàn diện cho thấy.
20/05/2019(Xem: 171)
Vào Thứ Năm 16/05, câu lạc bộ OECD của những quốc gia thịnh vượng cho biết khủng hoảng thuốc gây nghiện không chỉ diễn ra ở Hoa Kỳ, mà còn ở Canada và một số quốc gia Châu Au. Nguyên nhân là vì các loại thuốc giảm đau kê toa đã trở nên quá thông dụng.
20/05/2019(Xem: 184)
Thế giới ngày nay ngày càng có nhiều người say sưa nhậu nhẹt. Nhưng một nghiên cứu ghi nhận rằng công dân của một quốc gia này hay say xỉn hơn một quốc gia khác. Và giải “quán quân say xỉn” lại thuộc về… công dân Anh Quốc!
20/05/2019(Xem: 448)
Mức sở hữu ngân khố Hoa Kỳ của Trung Cộng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng gần 2 năm, như là hậu quả cuộc chiến tranh thương mại chưa có hồi kết giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn.
20/05/2019(Xem: 270)
Một số cư dân giàu của tiểu bang Connecticut đang kêu gọi đóng thuế nhiều hơn chính họ và những người có mức thu nhập cao hơn khác sống ở đó, cho rằng đó là cần thiết để cắt giảm thiếu hụt ngân sách của tiểu bang, theo phúc trình của Hartford Courant cho biết.
20/05/2019(Xem: 388)
Những nhà cho vay hiện đang giảm bớt số lượng tín dụng mới cho những người mua nhà và mua xe trong 3 tháng đầu năm 2019. Điều này đang đặt ra câu hỏi là liệu người tiêu dùng Mỹ có thể đóng góp được bao nhiêu cho mức tăng trưởng kinh tế trong năm nay.
20/05/2019(Xem: 480)
Cha mẹ của một tài xế say rượu bị chết trong một tai nạn xe cộ đã khởi kiện Tiger Woods. Họ cho rằng gôn thủ này và bạn gái đã để cho con trai của họ lái xe về nhà từ nhà hàng do Tiger Woods làm chủ, trong tình trạng đã bị ngộ độc vì rượu.
20/05/2019(Xem: 582)
Yếu tố nào giúp trẻ thành công? Một nghiên cứu mới công bố hôm Thứ Tư 15/05 của Đại Học Georgetown đã gây sốc, khi khám phá ra rằng làm con nhà giàu thì dễ thành công hơn là trẻ thông minh.
20/05/2019(Xem: 257)
Hiện nay, đồ án chỉnh trang đô thị tổng cộng gần 110 ha đất dọc theo kênh Nhiêu Lộc (tại các phường 7, 9, 10, 11, 13 và 14 thuộc Quận 3 Sài Gòn) đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài, theo Thanh Niên online (TNO).
20/05/2019(Xem: 193)
Dù các kênh thanh toán điện tử nối tiếp nhau ra đời và phát triển mạnh, nhưng tiền mặt vẫn chiếm ưu thế tại khu vực ASEAN, đặc biệt là tại Việt Nam, theo Người Lao Động online (NLĐO).
20/05/2019(Xem: 150)
Tin công nghệ
Ngày 20/05/2019 không chỉ là ngày đo lường quốc tế đo lường (World Metrology Day) mà còn sẽ cột mốc đánh dấu sự kiện: khái niệm 1kg sẽ hoàn toàn thay đổi so với những gì mà chúng ta biết trong 130 năm qua
Lượng CO2 trong khí quyển đang chạm ngưỡng kỷ lục, con số đã chạm ngưỡng 415 phần triệu (ppm). Nồng độ CO2 cao trong khí quyển là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu và làm Trái Đất nóng lên do ngăn cản cơ chế thoát nhiệt và làm mát tự nhiên.
Đôi khi còn được gọi là cầu vồng lửa vì vẻ ngoài giống như ngọn lửa của nó, một vòng cung hình tròn nằm song song với đường chân trời.
Khoảng giữa tháng 05/2019, theo thông tin mới nhất từ leaker nổi tiếng Ice Universe, Samsung có thể sẽ ra mắt hai tùy chọn màu gradient cho chiếc Galaxy Note 10, bao gồm Gradient Blue (xanh lam) và Gradient Silver (bạc).
Mỹ đã kêu gọi các đồng minh ngừng sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc của Huawei, và điều đó ảnh hưởng đến cả ngành năng lượng Nhật Bản – một số trang trại năng lượng Mặt trời tại đây quyết định từ bỏ các sản phẩm của công ty Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 05/2019, gần 700 cá thể tê giác tại tỉnh Limpopo của Nam Phi đã thoát hiểm sau khi được tiêm một hỗn hợp thuốc độc chuyên dụng vào sừng, khiến chúng không còn giá trị đối với những toán đi săn trộm tê giác với mục đích lấy sừng
Khoảng giữa tháng 05/2019, Sound United đang có những bước đi đầu tiên trong quá trình mua lại mảng âm thanh gia đình của hai thương hiệu âm thanh lớn tại Nhật là Onkyo và Pioneer. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ lớn làm thay đổi thị trường âm thanh Châu Á với nhiều thương hiệu âm thanh lớn sẽ cùng chung một nhà.
Sony và Microsoft là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau. Một công ty Nhật Bản sở hữu hệ máy PlayStation và một công ty của Mỹ sở hữu hệ máy Xbox, vốn đã là đối thủ trong cuộc chiến tranh giành thị phần console trên toàn cầu. Nhưng thật bất ngờ khi vào khoảng giữa tháng 05/2019, Sony và Microsoft đã công bố một thỏa thuận hợp tác.
Tòa án tối cao Mỹ khẳng định rằng người dùng có thể kiện App Store với cáo buộc chống độc quyền, và nó có thể mở ra một tương lai rất khác cho những người đang sử dụng kho ứng dụng trực tuyến - nơi người dùng có thể cài được ứng dụng từ nhiều nguồn khác nhau kể cả trên iPhone, nhưng chất lượng, độ tiện lợi và độ an toàn chưa chắc sẽ được như hiện nay.
Khoảng giữa tháng 05/2019, Boeing cho biết bản cập nhật phần mềm cho các máy bay 737 Max của hãng đã hoàn thiện và chờ đánh giá, kiểm tra từ cơ quan hàng không liên bang (FAA). Khoảng một tháng trước, Boeing cũng đã thử nghiệm bản cập nhật mới, có thể hiểu đây là phiên bản hoàn chỉnh và đã khắc phục được những lỗi mà 737 Max gây ra trong thời gian qua.
Khoảng giữa tháng 05/2019, theo dữ liệu từ Đài thiên văn Mauna Loa ở Hawaii, nồng độ CO2 trong khí quyển là hơn 415 phần triệu (ppm), cao hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong 800,000 năm qua, ngay cả trước khi sự tiến hóa của người tinh khôn diễn ra.
Pulsating RS Puppis, ngôi sao sáng nhất nằm ở trung tâm ảnh, lớn gấp mười lần và trung bình phát sáng hơn 15,000 lần so với Mặt trời.
Khoảng giữa tháng 05/2019, trang The Information đã có một bài phóng sự liệt kê khá chi tiết thông tin về việc Intel và Apple đã chấm dứt hợp tác, dẫn đến việc Apple phải dàn xếp vụ kiện với Qualcomm, bên cạnh đó là những thông tin chưa chính thức về kế hoạch trong tương lai của hãng khi phát triển iPhone 5G.
Khoảng giữa tháng 05/2019, Nhật Bản công bố kế hoạch tạo ra 10 tỷ số điện thoại 14 số mới để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của mạng 5G tiếp theo.
Về cơ bản, sắc lệnh mới tạo ra tiền đề để cấm hoàn toàn các thiết bị viễn thông của Huawei sản xuất, sau rất nhiều mối lo ngại về bảo mật và an toàn thông tin cũng như an ninh quốc gia trong thời gian qua.