Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khai Mẫu Đơn W-5 Để Nhận Tiền Tạm Ứng Tín Thuế Eitc

08/03/200500:00:00(Xem: 2023)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận trước một phần tiền miễn thuế đặc biệt dành cho người lao động có thu nhập thấp và quý vị muốn nhận các khoản tạm ứng này qua các kỳ lương, hãy sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận các khoản tín thuế này. Mẫu đơn W-5 là giấy đồng ý nhận trước các khoản miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có nguồn lợi tức thấp (Form W-5 - Earned Income Credit Payment Certificate). Số tiền tạm ứng quý vị có thể nhận được thường được căn cứ trên mức lương quý vị lĩnh. Nếu quý vị là người kết hôn, mức tạm ứng đồng thời sẽ căn cứ trên khoản tiền tạm ứng vợ hay chồng của quý vị khai nhận ở sở làm. Tuy vậy, đối với năm 2005, mức tạm ứng tối đa chủ nhân có thể tạm ứng cho quý vị không thể quá $1,597 cho dù quý vị hay cả hai vợ chồng quý vị cùng khai để nhận trước tiền miễn giảm thuế EIC. Phần còn lại của loại tín thuế này quý vị sẽ nhận đầy đủ khi nộp hồ sơ thuế và khai nhận tín thuế dành cho người có nguồn lợi tức thấp vào cuối năm.
Trường hợp quý vị không muốn nhận trước tiền tạm ứng EIC, quý vị vẫn nhận được đầy đủ tiền miễn giảm thuế dành cho người có lợi tức thấp khi khai nộp hồ sơ thuế năm 2005.
Tín thuế EIC là gì"
Tín thuế EIC là tiền thuế miễn giảm đặc biệt dành cho người đi làm có thu nhập thấp trong năm. Loại tín thuế này giúp làm giảm số tiền thuế quý vị phải đóng cho chính phủ. Trường hợp quý vị không nợ thuế, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm thuế của loại tín thuế này.
Những ai có thể nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC"
Quý vị có thể nhận được tiền tạm ứng dành cho tín thuế EIC nếu quý vị hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:
1) Trong năm 2005 quý vị có hay sẽ có ít nhất một trẻ em đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị không có trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai nhận tiền tạm ứng của tín thuế EIC, quý vị vẫn có thể nhận được tiền miễn giảm đặc biệt dành cho tín thuế này; quý vị chỉ không nhận được tiền ứng trước qua các kỳ lương.
2) Quý vị biết hay đoán trước trong năm 2005 tổng thu nhập sau khi điều chỉnh cũng như nguồn lợi tức từ việc làm (không phải từ đầu tư) của quý vị đều không nhiều hơn $31,030. Nếu quý vị là người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị, nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh và thu nhập do làm việc của hai người không cao hơn $33,030 trong cả năm 2005. Nếu quý vị dự định khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng của quý vị trong năm 2005, quý vị phải gộp cả thu nhập của người vợ hay chồng để biết được tổng lợi tức chung của hai người. Khi quý vị sử dụng mẫu đơn W-5 để khai nhận tiền tạm ứng tín thuế EIC, tiền kiếm được do làm việc (earned income) không kể nguồn lợi tức quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được do lao động trong thời gian bị lưu giữ ở lao xá, các khoản tiền quý vị hay vợ/chồng của quý vị nhận được từ các quỹ hưu hay tiền trợ cấp hằng năm từ các quỹ hưu không đủ tiêu chuẩn (non-qualified deferred compensation plan), quỹ tiết kiệm 457 không thuộc các cơ quan chính phủ, hoặc nguồn lợi tức kiếm được không phải đóng thuế.
3) Quý vị tin rằng với nguồn thu nhập thấp quý vị có thể khai để nhận tiền thuế miễn giảm đặc biệt EIC trong năm 2005. Muốn biết chắc quý vị có đủ điều kiện để nhận được các khoản tạm ứng EIC hay không, xin vui lòng đọc và trả lời các câu hỏi ở mặt sau của mẫu đơn W-5.
Làm sao để khai nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC"
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận tiền tạm ứng cho tín thuế EIC, quý vị hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn W-5 trước khi nộp ở cơ quan nơi quý vị làm việc. Trong năm, nếu quý vị nhận được tiền tạm ứng EIC, gọi tắt tiếng Anh AEIC, quý vị phải khai thuế cho năm đó bằng mẫu đơn 1040 hoặc 1040A.
Mỗi năm quý vị có thể chỉ nộp một lần để nhận AEIC với một mẫu đơn W-5. Trường hợp quý vị và vợ/chồng của quý vị cũng đi làm, hai người nên khai riêng trên hai mẫu đơn W-5. Đối với năm thuế 2005, ngày hết hết hiệu lực của mẫu đơn W-5 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Nếu quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn để nhận AEIC cho năm 2006, quý vị phải khai lại mẫu đơn W-5 cho năm kế tiếp.
Khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005 với mẫu đơn 1040 hoặc 1040A, quý vị có thể sẽ nhận được tiền miễn giảm thuế đặc biệt dành cho tín thuế EIC nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng vì giới hạn của mức tạm ứng là $1,597 nên chủ cơ quan của quý vị không thể tạm ứng cho quý vị nhiều hơn số tiền này trong năm. Nếu quý vị có từ hai con trở lên, quý vị cũng có thể nhận được tiền miễn giảm nhiều hơn số tiền quý vị đã được tạm ứng, nhưng quý vị phải nộp hồ sơ thuế mới có thể nhận đầy đủ tiền miễn giảm dành cho tín thuế EIC.

Ai có thể là trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai AEIC"
Một trẻ em đủ tiêu chuẩn là trẻ em hội đủ 3 tiêu chuẩn sau đây:
1. Đứa trẻ là:
a. Con trai, con gái, con nuôi (hợp pháp) gồm con nuôi quý vị được phép nuôi dưỡng trong thời gian hoàn tất thủ tục giấy tờ, con riêng của chồng/vợ, hoặc con cái của những đứa con kể trên. Ví dụ: cháu ngoại/nội của quý vị.
b. Em trai, em gái, em cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ hoặc em là con riêng của cha hay mẹ kế của quý vị, hoặc con cái của những người em vừa kể.
c. Con nuôi, bao gồm đứa trẻ quý vị được phép nuôi dưỡng với theo lệnh của tòa án, do một cơ quan đủ thẩm quyền đồng ý để quý vị nuôi dưỡng đứa trẻ này.
2. Đến cuối năm 2005, đứa trẻ vẫn còn dưới 19 tuổi, hoặc đứa trẻ trên 19 tuổi nhưng dưới 24 tuổi và là học sinh trọn thời gian; hoặc đứa con hay bất cứ người thân nào bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn được quý vị nuôi dưỡng như con. Một học sinh được xem như đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để quý vị khai miễn giảm thuế đặc biệt EIC và nhận tạm ứng AEIC là học sinh theo học ở một trường đại học hay cao đẳng trong thời gian 5 tháng của năm 2004. Trong thời gian này, cháu là:
§ Học sinh toàn thời gian ở trường, hoặc
§ Đi thực tập trọn thời gian theo khóa huấn luyện do trường học, tiểu bang, hay cơ quan đại diện chính phủ tổ chức. Các trường học có thể làmột trường kỹ thuật, thương mại hay công nghệ. Khoá huấn luyện này không bao gồm các khóa thực tập, lớp dạy hàm thụ hoặc lớp học buổi tối.
3. Đứa trẻ sống chung với quý vị ở Hoa Kỳ trong hơn sáu tháng của năm 2005. Nhưng nếu nếu đứa trẻ thuộc một trong hai trường hợp dưới đây, quý vị không cần phải chung sống với đứa trẻ hơn 6 tháng mới đủ điều kiện cho tiêu chuẩn này.
§ Đứa trẻ được sinh ra trong năm 2005 nhưng lại qua đời sau đó; đồng thời, nhà của quý vị là nơi cháu bé cư trú trong suốt thời gian cháu còn sống trong năm 2005.
§ Đứa trẻ xem như bị mất tích sau khi cơ quan hữu trách thông báo không tìm ra tông tích đứa trẻ và người bắt cóc cháu bé không phải là người thân trong gia đình. Đứa trẻ phải chung sống với quý vị trong hơn sáu tháng trước khi bị bắt cóc.
Ghi chú: Thời gian tạm vắng mặt ở gia đình như trường hợp ở nội trú trong trường, đi nghỉ hè, vào bệnh viện để điều trị, hay bị lưu giữ ở trại tập huấn dành cho trẻ vị thành niên đều được xem là thời gian sinh sống ở gia đình. Những người hiện đang tại ngũ và phục vụ tại các căn cứ ngoài các tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn được xem như đang sinh sống ở trong nước nhằm mục đích khai thuế.
Trẻ em đủ tiêu chuẩn để hai người cùng có thể khai nhận miễn giảm EIC hay AEIC
Có thể đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn cho hai hay nhiều người khai để nhận tín thuế EIC hoặc AEIC nhưng chỉ một người có thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn của họ để nhận tín thuế này cho năm 2005. Nếu cả hai hay nhiều người cùng lúc khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn, Sở Thuế Vụ khi đó sẽ áp dụng các quy định "tie-breaker" để quyết định ai là người nhận tín thuế EIC cho năm 2005.
Trường hợp hoàn cảnh cá nhân của người khai thuế thay đổi, họ phải làm sao"
Nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi sau khi quý vị đã nộp đơn W-5 cho cơ quan nơi quý vị công tác hay làm việc, quý vị thường sẽ phải nộp lại một mẫu đơn W-5 khác để khai lại các thay đổi của quý vị trong năm 2005:
· Con cái quý vị đã lớn hoặc quý vị không thể khai đứa trẻ là trẻ em đủ tiêu chuẩn nữa. Quý vị phải đánh dấu trên chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không thể đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EIC cho năm 2005, chẳng hạn nguồn thu nhập trong năm của quý vị tăng, hay vợ/chồng của quý vị có việc làm do đó lợi tức chung của hai người sẽ cao hơn mức quy định. Trường hợp này quý vị phải đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Quý vị không muốn nhận tiền tạm ứng EIC nữa. Xin đánh dấu vào chữ "NO" trên dòng số 1 của mẫu đơn W-5.
· Nếu vợ hay chồng của quý vị cũng khai tạm ứng với mẫu đơn W-5, xin đánh dấu vào chữ "YES" trên dòng số 3 của mẫu đơn W-5.
Ghi chú: Trường hợp quý vị nhận được tiền tạm ứng của tín thuế EIC và sau đó biết rằng quý vị không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nhận tín thuế này, quý vị phải hoàn lại tất cả các khoản tiền đã được tạm ứng cho quý vị khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.