Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Ai Phải Khai Thuế Lợi Tức Liên Bang Ở Hoa Kỳ

16/11/200400:00:00(Xem: 1314)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Nếu quý vị đã là công dân hay thường trú nhân ở Hoa Kỳ, quý vị có phải khai và đóng thuế lợi tức cho chính phủ Liên Bang hay không sẽ tuỳ thuộc vào 4 yếu tố chính (1) tổng thu nhập chưa điều chỉnh, (2) tình trạng hôn nhân, (3) tuổi tác, và (4) quý vị có người con cái hay người thân trong gia đình sống phụ thuộc vào quý vị.
Ngoài ra, trong một số các trường hợp đặc biệt khác, quý vị cũng sẽ phải khai nộp hồ sơ thuế lợi tức Liên Bang ngay cả khi quý vị không thiếu thuế. Trường hợp quý vị phải nộp đơn khai thuế, nhưng quý vị không thực hiện điều này, dù với bất cứ lý do gì, quý vị vẫn sẽ bị phạt. Nếu quý vị cố ý không khai thuế, quý vị có thể bị truy tố vi phạm luật hình sự.
(1) Tổng thu nhập chưa điều chỉnh - Gross Income: Tổng thu nhập chưa điều chỉnh là tất cả các nguồn thu nhập quý vị nhận được dưới hình thức tiền mặt, hàng hóa, tài sản, và các dịch vụ và các nguồn thu nhập này không phải là các nguồn lợi tức được miễn thuế. Nếu quý vị là người kết hôn và sống với vợ/chồng của quý vị ở tiểu bang theo luật tài sản chung, một nửa của bất cứ nguồn lợi tức nào theo quy định của tiểu bang được xem là nguồn lợi tức chung có thể được xem như là nguồn lợi tức của quý vị.
Đối với những người làm nghề tự do - Self-employed: Nếu quý vị sinh sống bằng những nghề tự do, tự làm chủ công việc kinh doanh của quý vị bằng cách cung cấp các dịch vụ để lấy công thay vì sản xuất hàng hóa, tổng thu nhập của quý vị từ công việc này chính là tổng số các hóa đơn nhận tiền công của quý vị. Nhưng nếu quý vị làm chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến các sản phẩm, hàng hóa, hoặc khai thác hầm mỏ, tổng thu nhập chưa điều chỉnh của quý vị từ công việc kinh doanh này là giá trị tất cả các nguồn hàng bán ra trừ đi giá mua các sản phẩm để sản xuất hay chi phí khai thác vật liệu. Quý vị có thể cộng chung vào nguồn thu nhập chưa điều chỉnh này các nguồn lợi tức từ đầu tư hay các nguồn lợi tức phụ khác, nếu có.
Trường hợp quý vị có nợ thuế tự doanh (self-employment tax), quý vị phải nộp hồ sơ khai thuế với mẫu đơn 1040.
(2) Tình trạng hôn nhân - Filing status: Tình trạng hôn nhân của quý vị thường tùy thuộc vào tình trạng độc thân hay kết hôn của quý vị. Trong nhiều trường hợp, tình trạng hôn nhân cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Quý vị được xem là người hiện đang kết hôn hay sống độc thân được căn cứ vào tình trạng hôn nhân của quý vị vào ngày cuối cùng của năm khai thuế. Đối với hầu hết mọi người, ngày này là ngày 31 tháng 12.
(3) Tuổi tác - Age: Tuổi tác cũng là một yếu tố quyết định việc quý vị có cần phải khai thuế hay không. Nếu vào ngày này cuối năm, quý vị được 65 tuổi hay cao hơn, quý vị thường sẽ không phải khai thuế. Cho năm thuế 2004, quý vị được xem như đủ 65 tuổi hoặc nhiều tuổi hơn nếu quý vị sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1940.
(4) Con cái hay người thân sống phụ thuộc vào quý vị - Dependents: Nói chung, những người sống phụ thuộc vào quý vị thường là con cái của quý vị, những người thân trong gia đình đã lớn tuổi còn sống độc thân và ngay cả những người đã kết hôn cũng có thể là những người sống phụ thuộc vào quý vị.
a) Con cái sống phụ thuộc vào quý vị - child dependents: Nếu con cái của quý vị có tổng thu nhập trong năm bằng hoặc nhiều hơn $3,100, cha mẹ thường không thể khai đứa con là người sống phụ thuộc vào mình, trừ khi đứa con này còn dưới 19 tuổi, hoặc dưới 24 tuổi và là sinh viên học trọn thời gian ở một trường đại học.
b) Người độc thân sống phụ thuộc vào quý vị - single dependents: Quý vị có thể khai những người không thuộc các trường hợp sau là người sống phụ thuộc vào quý vị.
1. Nếu một người chưa đủ 65 tuổi và không bị mù lòa, họ sẽ phải khai thuế nếu họ thuộc một trong bất cứ trường hợp nào dưới đây.
§ Nguồn lợi tức không do làm việc (unearned income) trong năm của họ nhiều hơn $800.
§ Nguồn lợi tức do làm việc (earned income) trong năm nhiều hơn $4,850.
§ Nguồn thu nhập ròng (gross income) nhiều hơn $800, hoặc nhiều hơn tổng số tiền kiếm được do làm việc trong năm (nếu nguồn tiền kiếm được do làm việc này nhỏ hơn $4,600) cộng với $250. Quý vị chọn kết quả lớn hơn của hai số $800 và [earned income + $250] để so sánh với gross income. (gross income > $800, or gross income > (earned income + $250).
2. Nếu một người đã 65 tuổi hay già hơn, hoặc người này bị mù loà, họ vẫn phải khai và nộp hồ sơ thuế khi họ thuộc một trong các trường hợp sau đây:


§ Nguồn thu nhập không do lao động trong cả năm của họ nhiều hơn $2,000. Trường hợp một người bị mù và đã 65 tuổi hay già hơn, thu nhập không do làm việc của họ bằng hoặc nhiều hơn $3,200.
§ Nguồn lợi tức do lao động trong cả năm nhiều hơn $6,050. Trường hợp, họ vừa bị mù vừa 65 tuổi (hay cao hơn), nguồn lợi tức do lao động của họ phải nhiều hơn $7,250 họ mới phải khai thuế lợi tức Liên Bang.
§ Nếu tổng thu nhập ròng của người này nhiều hơn $1,200 cộng với hoặc $800 hoặc lợi tức không làm việc (thấp hơn $4,600) cộng với $250 [gross income > ($1,200 + $800), hay gross income > earned income + $250]; chọn công thức nào có kết quả cao hơn để so sánh với gross income).
c) Người sống phụ thuộc đã kết hôn - Married dependents: Quý vị có thể phải khai thuế nếu quý vị khai người đã người đã kết hôn là người sống phụ thuộc vào quý vị và người này không thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp một người chưa đến tuổi 65 và không bị mù lòa, họ phải khai thuế nếu họ thuộc một trong các trường hợp dưới đây:
§ Nếu nguồn thu nhập ròng trong 2004 của người này từ $5 trở lên, và người phối ngẫu của họ khai riêng hồ sơ thuế và liệt kê các chi phí để trừ thuế.
§ Nguồn thu nhập không do lao động của người này nhiều hơn $800.
§ Nguồn lợi tức do làm việc trong cả năm của người này nhiều hơn $4,850.
§ Tổng thu nhập ròng của họ nhiều hơn $800 [gross income > $800], hay số tiền người này kiếm được do làm việc trong cả năm (ít hơn $4,600) cộng với $250 [gross income > earned income + $250]. Chọn kết quả cao hơn giữa $800 và (earned income + $250) để so sánh với gross income; nếu gross income nhỏ hơn $800 hay gross income nhỏ hơn (earned income + $250, người này không phải khai thuế và quý vị có thể khai họ là người đã kết hôn sống phụ thuộc vào quý vị.
2. Nếu một người chưa đến 65 tuổi và không bị mù lòa, họ vẫn phải khai thuế thu nhập Liên Bang nếu một trong các trường hợp sau đây áp dụng cho trường hợp của họ:
§ Tổng thu nhập ròng trong cả năm trên $5 và người vợ/chồng của người này khai riêng hồ sơ thuế và liệt kê các chi phí để trừ thuế.
§ Nguồn lợi tức không do làm việc trong cả năm nhiều hơn $1,750. Số tiền tiêu chuẩn để quyết định một người chưa đến 65 tuổi nhưng bị mù sẽ là $2,700.
§ Nguồn thu nhập do làm việc nhiều hơn $5,800. Nếu người này tuy chưa được 65 tuổi nhưng bị mù, họ sẽ phải khai thuế nếu trong năm người này làm việc và kiếm được hơn $6,750.
§ Nguồn lợi tức ròng nhiều hơn $950 cộng với hoặc $800, hoặc lợi tức ròng nhiều hơn nguồn thu nhập do làm việc trong cả năm (mức cao nhất để tính là $4,600) cộng với $250; chọn số cao hơn trong hai công thức tính để so sánh với gross income. Nếu gross income nhỏ hơn $800 hay gross income nhỏ hơn earned income + $250, người này không phải khai thuế.
Trường hợp một người đã 65 tuổi và bị mù lòa, so sánh gross income của họ với ($1,900 + $800) hoặc $1,900 + earned income + $250 để quyết định người này có phải khai thuế hay không. Có - nếu gross income cao hơn kết quả tìm được; không - nếu gross income nhỏ hơn kết quả tìm được.
Ngoài ra, quý vị cũng sẽ phải khai và nộp hồ sơ thuế nếu họ ở vào một trong các trường hợp đặc biệt sau đây:
a) Quý vị nợ bất cứ một loại thuế đặc biệt nào, như:
o Thuế ASXH hay thuế y tế trên khoản tiền tips (tiền thưởng do cung cấp dịch vụ cho khách hàng) quý vị chưa khai báo cho chủ nhân nơi quý vị làm việc.
o Tiền thuế ASXH hoặc thuế y tế từ tiền tips quý vị đã nhận nhưng chưa đóng các loại thuế kể trên.
o Thuế tối thiểu chọn lựa.
o Thuế trên các khoản tiền phân phối từ các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn, quỹ hưu IRA và các tài khoản hoãn thuế. Nhưng nếu quý vị phải khai thuế chỉ vì quý vị nợ loại thuế này, quý vị chỉ cần phải khai mẫu đơn 5329. Hoặc
o Các khoản tiền thuế truy thu.
b) Quý vị đã nhận trong năm 2004 bất cứ khoản tiền tạm ứng nào dành cho tín thuế EITC từ chủ nhân của quý vị. Các khoản tiền này được ghi trên ô 9 của bảng lương W-2 của quý vị.
c) Quý vị có nguồn thu nhập từ công việc do quý vị tự làm chủ ít nhất là $400. Thuế xuất của loại thuế tự làm chủ đóng cho thuế ASXH và thuế y tế là 15.3%. Xin tham khảo thêm mẫu Schedule SE - Self-Employment Tax).
d) Quý vị nhận được tiền lương từ nhà thờ, chùa hay các cơ quan do nhà thờ hoặc chùa quản lý và nguồn tiền này bằng hoặc nhiều hơn $108.28. Nếu quý vị nhận được nguồn lợi tức loại này, quý vị sẽ phải đóng trọn mức thuế suất dành cho thuế ASXH và y tế là 15.3%.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.