Hôm nay,  

Rút Tiền Từ Các Quỹ Hưu

20/10/200400:00:00(Xem: 2129)

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Nhiều người cho rằng việc rút tiền từ quỹ hưu non thật phiền phức và các khoản tiền hưu rút sớm thường phải đóng thuế phạt. Nhưng theo IRS, nếu người khai thuế hiểu rõ các quy định về quỹ hưu, việc rút tiền không quá khó khăn và họ có thể không phải đóng thuế phạt khi sử dụng các khoản tiền trong quỹ hưu khi chưa đến tuổi về hưu.
Bất cứ khoản tiền nào quý vị nhận được từ một quỹ hưu IRA hay một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn nào khác trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi thường được gọi là tiền hưu non hay các khoản tiền hưu phân phối sớm. Những khoản tiền hưu rút ra khỏi quỹ hưu sớm hơn thời hạn cho phép thường sẽ phải chịu thêm 10% thuế ngoài tiền thuế thu nhập mà người rút tiền phải đóng. Quy định về mức thuế phạt gọi là "luật 59 tuổi rưỡi" (59 ½ rule). Tuy nhiên quy định này cũng kèm theo một số các miễn trừ hay còn gọi là các trường hợp ngoại lệ. Nếu quý vị có tiền tiết kiệm hưu và trong trường hợp quý vị có nhu cầu cần phải rút tiền ra khỏi quỹ hưu trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi, tham khảo thêm vấn đề này có thể giúp ích cho quý vị. Một số các trường hợp ngoại lệ chỉ áp dụng cho các quỹ hưu IRA - Individual Retirement Arrangements, còn gọi là quỹ hưu cá nhân. Một số các trường hợp miễn trừ khác lại chỉ áp dụng cho các quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác, và một số khác có thể áp dụng cho cả hai trường hợp, vừa quỹ hưu cá nhân và các quỹ hưu tiêu chuẩn khác. Sở Thuế Vụ có phát hành và biếu cho người khai thuế các ấn bản đặc biệt bàn về hai loại hưu kể trên để tham khảo thêm. Xin quý vị tìm đọc ấn bản 575 - Tiền Hưu và Các Nguồn Trợ Cấp Định Kỳ (Publication 575 - Pensions and Annuities) và ấn bản 590 - Quỹ Hưu Cá Nhân (Publication 590 - Individual Retirement Arrangements).
Ngoài khoản thuế 10% trên số tiền hưu rút sớm, quý vị sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân cho số tiền rút ra khỏi quỹ hưu từ nguồn tiền tiết kiệm chưa đóng thuế trích từ lương của quý vị trước đó; nếu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc cùng bỏ tiền vào quỹ hưu cho quý vị và khoản tiền hưu non gồm một phần tiền từ nguồn đóng góp của chủ, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế lợi tức cá nhân trên phần tiền này; ngoài ra, nếu tiền được rút ra gồm cả các phần lãi kiếm được từ số tiền hưu đầu tư trong quỹ hưu, quý vị cũng sẽ phải đóng thuế cho khoản lãi này. Nhưng nếu trong quỹ hưu của quý vị có khoản tiền nào quý vị đóng góp từ tiền sau khi đã đóng thuế của quý vị, phần tiền này sẽ không phải đóng thuế nữa (không đóng thuế lợi tức trên số tiền được rút ra, cũng không phải đóng thuế phạt thêm 10% số tiền rút ra khỏi quỹ).
Có một phương pháp giúp quý vị tránh phải đóng thuế trên bất cứ số tiền hưu non nào. Phương pháp này gọi là phương pháp chuyển quỹ hưu (rollover). Thông thường, việc trung chuyển tiền từ quỹ này sang quỹ kia, người chủ quỹ hưu không tự rút tiền ra và không trực tiếp nhận tiền, sẽ giúp quý vị tránh phải đóng thuế trung chuyển và quý vị vẫn có thể rút tiền mặt hay các tài sản khác, như cổ phiếu, ra khỏi quỹ hưu IRA hoặc một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn để bỏ vào một quỹ hưu đủ tiêu chuẩn khác quý vị có thể rút tiền mà không bị phạt. Chẳng hạn, quý vị chuyển tiền (rollover) từ một quỹ 401(k) vào một TraditionalIRA; từ quỹ hưu Traditional IRA này, quý vị có thể rút tiền ra để đóng học phí cho quý vị, vợ hay con cái của quý vị v.v. Quỹ hưu loại này được gọi là quỹ hưu thích hợp để chọn lựa (an eligible retirement plan) và bao gồm các loại quỹ hưu như quỹ hưu cá nhân (Traditional IRA), quỹ hưu đủ tiêu chuẩn (qualified retirement plan) hoặc một quỹ phân phối tiền hưu định kỳ (qualified annuity plan). Quý vị phải hoàn tất việc trung chuyển tiền trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được tiền trích từ quỹ hưu mới không phải đóng thuế thu nhập trên số tiền đã trích ra trong năm. Thông thường, các khoản tiền trung chuyển vào một quỹ hưu mới sẽ phải đóng thuế nếu cơ quan này sau đó phân phối tiền cho quý vị hay cho người thừa hưởng số tiền của quý vị.


Nếu quý vị nhận tiền hưu non phân phối từ một quỹ hưu do chủ nhân của quý vị mở cho quý vị trong thời gian làm việc, cơ sở tài chính quản lý quỹ hưu của quý vị thường sẽ giữ lại 20% số tiền quý vị muốn rút ra khỏi quỹ để đóng thuế cho quý vị vào cuối năm khi quý vị khai thuế. Đây là loại thuế tạm thu (withholding tax) cơ sở quản lý tài chính phải giữ lại theo quy định của Luật Pháp. Sau khi nhận tiền, nếu quý vị muốn bỏ cùng một số tiền vào một quỹ hưu khác, quý vị phải bù thêm 20% số tiền đã được tạm thu thuế; nếu không, quý vị sẽ nợ thuế trên số tiền bị hụt đi này. Để tránh tình trạng bất tiện như trên, quý vị nên yêu cầu cơ quan tài chính của quỹ hưu cũ chuyển số tiền quý vị muốn trích ra và chuyển vào một quỹ hưu mới hay một quỹ hưu IRA cho quý vị.
Bất cứ khoản tiền hưu non nào quý vị rút ra khỏi quỹ hưu cũng phải được thông báo cho Sở Thuế Vụ. Quý vị sẽ khai số tiền chuyển từ quỹ hưu này sang quỹ hưu kia miễn thuế trên dòng 15a và dòng 16a trên mẫu đơn khai thuế 1040 chung với các khoản tiền hưu phân phối phải đóng thuế. Nhưng quý vị sẽ phải điền vào dòng 15b và 16b các khoản tiền hưu non phải đóng thuế nếu quý vị rút tiền trực tiếp. Nếu quý vị phải đóng thêm 10% tiền thuế hoặc quý vị không phải đóng 10% tiền thuế phạt vì thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ, quý vị sẽ phải sử dụng mẫu đơn 5329 để tính số tiền thuế phải đóng thêm hay để biết chắc quý vị không phải đóng phạt. Kết quả tìm được từ mẫu đơn 5329 sẽ được ghi trên dòng 57 của mẫu đơn thuế 1040. Quý vị cũng có thể khai số tiền hưu trung chuyển trên mẫu đơn thuế 1040A, nhưng nếu quý vị có bất cứ khoản tiền hưu phân phối sớm nào phải đóng thêm 10% thuế, quý vị bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn thuế 1040 để khai số tiền hưu rút sớm và tiền thuế phạt.
Cơ quan quản lý quỹ hưu của quý vị sẽ phải thông báo cho quý vị những thông tin quan trọng về thuế khi họ gởi cho quý vị mẫu thông báo 1099-R. Trên thông báo này có ghi đầy đủ các khoản tiền hưu phân phối, phần tiền phải đóng thuế, số tiền được giữ lại để đóng thuế tạm thu, và một mã số phân phối (a distribution code) liên quan đến loại thuế phạt 10%. Trường hợp quý vị phải đóng thêm 10% thuế, mã số ghi trên ô 7 (box 7) của mẫu thông báo 1099-R sẽ là số 1. Với mã số này, quý vị không phải sử sụng mẫu đơn 5329 để tính tiền thuế phạt phải đóng thêm. Quý vị chỉ cần lấy khoản tiền hưu phân phốisớm ghi trên dòng 15b và 16b nhân với 10% (0.10), rồi điền kết quả vào dòng 57 của mẫu đơn khai thuế 1040. Đồng thời, quý vị nhớ ghi chữ "NO" cũng trên dòng 57 về phía trái của kết quả vừa ghi xuống để thông báo quý vị đã không nộp mẫu đơn 5329 chung trong hồ sơ khai thuế.
Quý vị có thể in hai ấn bản 575 và 590 cùng các mẫu đơn khai thuế vừa kể trên, cũng như các sách hướng dẫn khai các mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov. Xin đánh tên mẫu đơn, hoặc tên ấn bản vào khung trống dưới tiêu đề "Form and Publications" ở phía bên trái trang điện tử chính. Quý vị cũng có thể liên lạc qua điện thoại số 1-800-829-3676 để yêu cầu gởi những mẫu đơn và ấn bản quý vị cần đến địa chỉ yêu cầu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.