Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẫu Đơn 4972 Và Tiền Hưu Phân Phối Trọn Gói

12/10/200400:00:00(Xem: 1260)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Mẫu đơn 4972 (Form 4972 - Tax on Lump-Sum Distributions) được dùng để tính số tiền thuế phải đóng khi quý vị nhận được tiền hưu phân phối trọn gói (a qualified lump-sum distribution). Đối với các khoản tiền hưu nhận được năm 2004, quý vị có thể chọn phương pháp đóng 20% trên số tiền kiếm được từ tiền hưu tiết kiệm (Capital Gain Election); quý vị cũng có thể sử dụng phương pháp đóng thuế theo tỉ lệ lãi xuất trong vòng 10 năm gần nhất (10-year Option); hoặc quý vị áp dụng cả hai phương pháp vừa kể để tính tiền thuế phải đóng trên nguồn tiền hưu phân phối. Các công thức đặc biệt này được dùng để tính riêng số tiền thuế cho nguồn tiền hưu phân phối. Quý vị có thể chọn đóng thuế với số tiền phải đóng nhỏ hơn khi so sánh các kết quả sử dụng các phương pháp vừa kể với cách tính nguồn thu nhập hưu như một nguồn lợi tức thông thường. Khi sử dụng mẫu đơn 4972 để tính thuế cho khoản tiền hưu phân phối trọn gói, quý vị chỉ phải đóng thuế một lần cho năm quý vị nhận được số tiền hưu , không phải 10 năm như tên gọi.
Tiền hưu phân phối đủ tiêu chuẩn được nhận một lần là toàn bộ số tiền trong một quỹ hưu của quý vị có phần đóng góp của chủ cơ quan nơi quý vị làm việc được phân phối cho quý vị một lần; các chương trình hưu loại này gồm các loại quỹ hưu trí (pension plans) , quỹ chia lợi tức của cơ quan (profit sharing plans) và chương trình thưởng bằng cổ phiếu của công ty (stock bonus plans). Số tiền hưu đủ tiêu chuẩn để được phân phối một lần không bao gồm các khoản tiền người công nhân trong thời gian làm việc tự nguyện đóng góp vào quỹ hưu để được khai trừ thuế hoặc các khoản tiền hưu đã bị lỗ trong thời gian đầu tư. Quý vị phải sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1936 mới có thể được nhận tiền hưu phân phối trọn gói.
1. Đóng thuế trên số tiền lời phát sinh từ tiền tiết kiệm hưu (capital gain election):
Trường hợp số tiền hưu phân phối cho quý vị gồm cả tiền hưu tiết kiệm và tiền lời phát sinh do đầu tư số tiền hưu tiết kiệm, quý vị có thể chọn một trong hai cách sau đây để đóng thuế cho toàn bộ số tiền hưu phân được phân phối:
a) Chọn phương pháp đóng 20% trên số tiền lời phát sinh từ quỹ hưu; dùng mẫu đơn 4972 để tính số tiền thuế phải đóng khi quý vị điền đầy đủ phần II của mẫu đơn này.
b) Xem số tiền lời kiếm được từ quỹ hưu như một khoản thu nhập thông thường khác.
Nếu quỹ hưu của quý vị có trước năm 1974, chỉ phần tiền phải đóng thuế của số tiền hưu phân phối từ các quỹ hưu này đủ tiêu chuẩn áp dụng phương pháp capital gain election. Khi quý vị nhận được mẫu thông báo 1099-R khoản tiền lãi kiếm được (capital gain) được ghi trên ô 3 (box 3) của mẫu thông báo này. Nếu có số tiền nào ghi trên ô 6 (box 6) của mẫu thông báo này, một phần của số tiền ghi trên ô 6 cũng sẽ được tính thuế theo tiêu chuẩn capital gain election. Đây là khoản tiền gia tăng ròng chưa xác định (net unrealized appreciation - NUA). Nếu quý vị chọn khai số tiền NUA chung trong nguồn lợi tức phải đóng thuế, quý vị có thể sử dụng mẫu tính toán NUA (NUA Worksheet) để tính ra phần tiền lời kiếm được từ số tiền gia tăng ròng chưa xác định. Giữ mẫu tính toán NUA làm hồ sơ lưu. Quý vị có thể lấy mẫu NUA Worksheet từ sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 4972.

2. 10-Year Tax Option là một phương pháp đặc biệt để tính thuế riêng cho phần lợi tức thông thường của số tiền hưu phân phối toàn bộ một lần. Tuy tên gọi là "phương pháp đóng thế 10-năm - 10-year tax option" quý vị đóng loại thuế này chỉ một lần vào năm quý vị nhận được khoản tiền hưu phân phối, chứ không phải đóng thuế trong 10 năm sau ngày nhận được tiền hưu. Quý vị có thể chọn phương pháp đóng thuế này chỉ một lần cho bất cứ chương trình hưu nào do quý vị và chủ cơ quan cùng tham gia việc đóng góp, và phương pháp này chỉ dành riêng cho các quỹ hưu của người sinh trước ngày 2 tháng 1 năm 1936.
Quý vị có thể tính được phần lợi tức thông thường (ordinary income part of the distribution) của khoản tiền hưu phân phối khi lấy số tiền ghi trên ô 2 (box 2) của mẫu thông báo 1099-R do cơ quan phân phối tiền hưu gởi đến cho quý vị trừ đi số tiền ghi trên ô 3 (box 3) của mẫu thông báo. Quý vị cũng có thể chọn phương pháp 10-year tax option để tính thuế cho số tiền lãi kiếm được từ tiền hưu đầu tư ghi trên ô 3 nếu quý vị quyết định không khai thuế cho phần tiền này theo phương pháp đóng thuế capital gain ở trên.
Khi chọn phương pháp 10-năm để đóng thuế, quý vị phải sử dụng các thuế xuất đặc biệt trong sách hướng dẫn khai thuế phần III của mẫu đơn 4972. Ví dụ dưới đây giúp quý vị hiểu rõ hơn cách tính thuế riêng cho phần tiền hưu phân phối trọn gói.
Ví dụ: Ông Robert Smith sinh năm 1933, làm việc cho công ty Crabtree và về hưu năm 2004. Ông Robert đã rút toàn bộ số tiền hưu công tư dành cho ông có phần đóng góp của ông trong thời gian làm việc. Vào tháng 12 năm 2004, ông nhận được toàn bộ số tiền hưu phân phối trọn gói trị giá $175,000 mỹ kim trong đó phần đóng góp của ông là $25,000 và phần của công ty là $150,000 cùng với tiền lời của tất cả các khoản đóng góp.
Cơ quan phân phối tiền hưu gởi cho ông Robert một mẫu thông báo 1099-R, cho biết khoản tiền lời được tính chung trong số tiền hưu phân phối cho ông là $10,000. Đây là phần tiền cho phép bỏ vào quỹ hưu trước năm 1974. Ông Robert chọn phương pháp đóng 20% trên số tiền lời kiếm được từ số tiền hưu đầu tư. Ông ghi số tiền $10,000 vào dòng số 6 của mẫu đơn 4972, phần II, và số tiền $2,000 ($10,000 x 20%) vào dòng số 7.
Phần lợi tức phải đóng thuế bình thường trên khoản tiền hưu phân phối cho ông Robert là $140,000 ($150,000 - $10,000). Ông Rober chọn phương pháp 10-năm để khai thuế cho số tiền này. Ông ghi số tiền $140,000 trên dòng số 8 trong phần III của mẫu đơn 4972. Sau khi đã điền đầy đủ mẫu đơn 4972, ông Robert lấy kết quả trên dòng 30 của mẫu đơn này - thuế trên tiền phân phối trọn gói (tax on lump-sum distribution) để điền vào mẫu đơn khai thuế 1040 của năm 2004, dòng 41.
Khi nào có thể sử dụng mẫu đơn 4972"
Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn 4972 để tính thuế cho số tiền hưu phân phối trọn gói cho năm quý vị nhận được tiền và khai số tiền này trên hồ sơ thuế của năm đó (original returns). Nhưng quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn 4972 để tính thuế cho khoản tiền hưu phân phối trọn gói trong hồ sơ khai thuế khai lại (amended returns). Thông thường, quý vị có 3 năm tính từ ngày hết hạn nộp đơn khai thuế hoặc 3 năm tính từ ngày quý vị nộp hồ sơ thuế của năm quý vị muốn khai để điều chỉnh lại hồ sơ thuế khi sử dụng bất cứ phần nào (phần I, phần II, hay phần III) của mẫu đơn 4972 làm số liệu điều chỉnh.
Tóm lại, mẫu đơn 4972 giúp quý vị tính thuế cho phần tiền hưu phân phối trọn gói với thuế suất đặc biệt nếu quý vị sinh vào ngày 2 tháng 1 năm 1936 hoặc trước đó, và nếu chủ cơ quan của quý vị mở quỹ hưu này chung với quý vị trước ngày 2 tháng 1 năm 1974. Các trường hợp khác, quý vị phải tính thuế cho số tiền lời kiếm được theo từng trường hợp cụ thể để biết được quý vị có đủ điều kiện để nhận tiền hưu phân phối trọn gói với thuế suất đặc biệt hay không.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.