Hôm nay,  

Sở Thuế Irs Giải Thích: Quá Trình Thu Hồi Thuế Nợ

11/05/200400:00:00(Xem: 2389)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Khi nộp hồ sơ khai thuế, nếu quý vị không đóng đủ số tiền thuế còn thiếu, quý vị sẽ nhận được một giấy báo nợ. Tờ báo nợ này là bước khởi đầu của quá trình thu thuế; quá trình này sẽ tiếp tục qua các biện pháp đóng thuế khác nhau và kết thúc khi hồ sơ thiếu thuế của quý vị đã được thanh toán đầy đủ.
Giấy báo nợ đầu tiên quý vị nhận được sẽ giải thích món tiền nợ trong hồ sơ thuế của quý vị và yêu cầu quý vị đóng đủ số thuế nợ quý vị hiện còn thiếu. Số thuế nợ ghi trên giấy báo nợ này thường bao gồm số tiền thuế thiếu cùng các khoản tiền phạt và tiền lời phát sinh trên số thuế chưa đóng tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thuế của năm đó. Quý vị có thể thanh toán số tiền nợ bằng cách gởi ngân phiếu hay phiếu trả tiền gởi cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ kèm theo thư giải thích của quý vị. Nếu quý vị đóng thuế bằng thẻ tín dụng, xin gọi số 1-800-272-9829 hoặc số 1-888-729-1040.
Trường hợp quý vị không thể đóng đủ số thuế nợ một lần, quý vị nên thanh toán số tiền này theo khả năng tối đa của quý vị vì quý vị sẽ phải đóng lãi kép trên số tiền thuế quý vị còn nợ do lãi trên vốn gốc cộng chung với lãi hằng ngày kèm theo khoản tiền phạt hằng tháng do đóng thuế trễ hạn. Do đó, cách tốt nhất quý vị có thể chọn là thanh toán toàn bộ số thuế nợ càng sớm càng tốt để giới hạn khoản tiền lời và tiền phạt ở mức thấp nhất. Quý vị cũng có thể tận dụng lợi điểm của phương pháp đóng thuế bằng thẻ tín dụng hay vay tiền ngân hàng. Mức lãi phải trả cho các công ty tín dụng hoặc ngân hàng có thể thấp hơn mức lãi cộng chung với tiền phạt quý vị phải trả theo quy định về luật thuế vụ. Quyết định này có thể giúp quý vị tránh được những ảnh hưởng không tốt trên mức tín dụng do bị thiếu thuế.
Nếu quý vị không thể thanh toán tiền thuế nợ một lần, quý vị có thể đề nghị được trả dần số thuế nợ hằng tháng. Sau khi điền đầy đủ các chi tiết vào mẫu đơn 9465 - Đơn Yêu Cầu Được Trả Dần Số Thuế Nợ (Form 9465 - Instanllment Agreement Request) quý vị hãy gởi đơn chung với giấy báo nợ đến địa chỉ ghi trên mẫu đơn. Quý vị cũng có thể kèm theo đơn một chi phiếu trống không có hiệu lực thanh toán (voided check) để cung cấp số tài khoản và yêu cầu được trả tiền mỗi tháng qua tài khoản này. Khi quý vị đồng ý cho rút tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị để trả dần số nợ, tiền sẽ tự động được rút và trả nợ đúng kỳ hạn mỗi tháng và vì vậy sẽ giúp quý vị thi hành đúng cam kết trả nợ. Trong một số các trường hợp, cam kết trả tiền có thể được tiến hành qua điện thoại. Khi quý vị gặp khó khăn về tài chính và không thể cáng đáng được việc trả nợ, quý vị có thể yêu cầu tạm hoãn việc rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị. Các khoản tiền lời và tiền phạt do đóng thuế trễ hạn sẽ tiếp tục được cộng chung với tiền thuế nợ trong thời gian quý vị trả dần món nợ và cả khi quý vị hoãn việc trả góp số tiền nợ. Ngoài ra, nếu quý vị là thành viên của các lực lượng quân đội và việc tiếp tục thanh toán tiền thuế nợ có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến công tác phục vụ, quý vị có thể yêu cầu hoãn việc trả tiền thuế nợ đến hạn trước và trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Quý vị có thể tham khảo thêm các chi tiết về vấn đề này trên ấn bản số 3 - Các Hướng Dẫn Khai Thuế Cho Các Lực Lượng Quân Đội (Publication 3 - Armed Forces" Tax Guide). Quý vị có thể đọc ấn bản trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.
Sau khi IRS xem xét tình trạng và các phương cách trả nợ khả thi của quý vị và kết luận quý vị không đủ điều kiện để được thanh toán tiền thuế nợ bằng biện pháp trả dần, quý vị có thể quyết định chọn cách nộp đơn xin được thương lượng về phương pháp thanh toán thuế nợ. Đề nghị được dàn xếp vấn đề thuế nợ (Offer in Compromise - OIC) là thoả thuận giữa người đóng thuế và IRS nhằm giải quyết vấn đề nợ thuế của cá nhân người khai thuế. Trong trường hợp này Sở Thuế Vụ có toàn quyền quyết định về việc sắp xếp hay thoả thuận các món tiền thuế Liên Bang người khai thuế chưa đóng và trong một số các trường hợp hãn hữu, họ có thể đồng ý để quý vị không phải đóng trọn số tiền thuế một lần. Cho đến nay chỉ một số ít các trường hợp, chưa đến 1%, được chấp nhận thanh toán tiền thuế nợ qua chương trình OIC.

Khi quý vị liên lạc với Sở Thuế Vụ, quý vị nên chuẩn bị sẵn các chi tiết về nguồn thu nhập chính cũng như các chi tiêu khác của quý vị. Những thông tin như lợi tức hằng năm, tài sản và các món chi phí cần thiết trong sinh hoạt đời sống của quý vị có thể dẫn chứng dưới hình thức các hóa đơn, giấy đóng tiền thuê hay cho thuê nhà, tiền vay thế chấp, các chi phí đổ xăng, sửa xe v. v. Những thông tin này sẽ giúp các nhân viên thuế tạo điều kiện để quý vị giải quyết vấn đề thuế nợ một cách có hiệu quả hơn.
Nếu quý vị thiếu thuế, quý vị nên liên lạc với Sở Thuế Vụ và đề nghị cách đóng thuế, không nên để họ gởi giấy đòi nợ. Nếu quý vị không trả lời các thư báo hay thư đòi nợ của IRS, họ có thể tiến hành thủ tục tịch thu tài sản của quý vị để bù lại số tiền thuế quý vị còn thiếu. Một số các hành động IRS có thể tiến hành để thu hồi tiền thuế nợ của quý vị như sau:
-- Nộp đơn xin quyền tịch biên tài sản của quý vị,
-- Thực hiện quyền cưỡng chế tài sản, hoặc
-- Giữ lại tiền refund của quý vị để trừ nợ.
Dẫn giải về những hành động tịch biên tài sản của Sở Thuế Vụ:
o Khi nộp đơn xin quyền tịch thu tài sản của người thuếu thuế, chính phủ Liên bang sẽ xác định quyền ưu tiên của họ trên tài sản cá nhân của quý vị với cương vị chủ nợ. Quyền tịch biên tài sản là quyền thu nợ trên tài sản của người thiếu thuế, bao gồm tài sản tích lũy sau khi IRS nộp đơn xin sử dụng quyền tịch biên. Theo luật định, quyền tịch biên tài sản khi được cấp sẽ là quyền được thu nợ trước các chủ nợ khác trong trường hợp có nhiều chủ nợ cùng muốn thu tài sản của người thiếu nợ như kiện phá phá sản hoặc bán bất động sản để trả nợ. Một khi quyền tịch biên tài sản đã được ban hành, sự kiện này này sẽ lưu lại trên hồ sơ tín dụng của quý vị và điều này có thể ảnh hưởng đến số điểm tín dụng của quý vị. Do đó, quý vị nên quan tâm đến việc giải quyết vấn đề nợ thuế của mình càng sớm chừng nào càng tốt để tránh việc IRS đệ đơn xin tịch biên tài sản. Khi quyền tịch biên tài sản được ban hành, thông thường IRS không thể cấp giấy thu hồi lệnh tịch biên cho đến khi họ nhận đầy đủ số thuế quý vị còn nợ, gồm cả tiền phạt lẫn tiền lời cùng các chi phí liên quan đến quá trình thu nợ.
o Quyền cưỡng chế tài sản là một biện pháp thu thuế khác của IRS. Họ có thể sử dụng quyền này để thu hồi tiền thuế nợ mà người thiếu thuế không tự nguyện đóng. Điều này có nghĩa là Sở Thuế Vụ có quyền tịch thu tài sản của quý vị, bán đi để lấy lại số tiền thuế còn thiếu. Tài sản của người thiếu thuế có thể bao gồm lương bổng, tiền trong trương mục ngân hàng, tiền trợ cấp từ quỹ an sinh xã hội và tiền hưu trí. Nếu số thuế nợ vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, IRS cũng có thể tịch thu tài sản cá nhân của quý vị như xe hơi, tàu bè, nhà cửa và những bất động sản khác do quý vị sở hữu.
o Ngoài ra, khi quý vị thiếu thuế, những khoản tiền thuế đóng dư cho chính phủ Liên bang trong tương lai, nếu có, sẽ được giữ lại để trừ vào số thuế nợ chưa thanh toán. Ngay cả các khoản tiền refund từ tiểu bang của quý vị cũng có thể bị giữ lại để trừ các món tiền nợ của Liên bang.
Khi nhận được giấy báo nợ, nếu quý vị tin rằng các chi tiết trên giấy báo không chính xác, quý vị hãy viết thư gởi đến văn phòng Sở Thuế Vụ, hoặc đến trực tiếp một văn phòng IRS nào gần nhất. Để giúp IRS sửa đổi những chỗ sai, quý vị nên gởi kèm theo thư bản sao của giấy báo nợ và bản sao của các chứng từ khác, chẳng hạn mặt trước và mặt sau của ngân phiếu trả nợ, phiếu trả tiền hoặc bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh thông báo của IRS gởi đến cho quý vị không đúng. Khi gởi thư đến Sở Thuế Vụ xin chỉ gởi bản sao các giấy tờ kèm theo. Quý vị cũng có thể liên lạc với IRS bằng điện thoại qua số 1-800-829-1040 để thảo luận về những điều quý vị không đồng ý trên giấy báo nợ. Khi gọi, xin hãy chuẩn bị sẵn giấy báo nợ và hồ sơ lưu của quý vị.
Quý vị có quyền và được luật pháp bảo vệ trong suốt thời gian IRS tiến hành việc thu hồi số thuế quý vị còn nợ. Xin tham khảo thêm ấn bản số 1 về những thông tin về quyền lợi của người khai thuế (Publication 1 - Your Rights as a Taxpayer). Ngoài ra, thông tin về quá trình thu thuế của IRS cũng được nêu trên ấn bản 594 - Quá Trình Thu Hồi Tiền Thuế Nợ (Publication 594 - The IRS Collection Process). Các ấn bản này cũng được lưu giữ trên mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.