Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sở Thuế Irs Giải Thích: Quá Trình Thu Hồi Thuế Nợ

11/05/200400:00:00(Xem: 1603)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Khi nộp hồ sơ khai thuế, nếu quý vị không đóng đủ số tiền thuế còn thiếu, quý vị sẽ nhận được một giấy báo nợ. Tờ báo nợ này là bước khởi đầu của quá trình thu thuế; quá trình này sẽ tiếp tục qua các biện pháp đóng thuế khác nhau và kết thúc khi hồ sơ thiếu thuế của quý vị đã được thanh toán đầy đủ.
Giấy báo nợ đầu tiên quý vị nhận được sẽ giải thích món tiền nợ trong hồ sơ thuế của quý vị và yêu cầu quý vị đóng đủ số thuế nợ quý vị hiện còn thiếu. Số thuế nợ ghi trên giấy báo nợ này thường bao gồm số tiền thuế thiếu cùng các khoản tiền phạt và tiền lời phát sinh trên số thuế chưa đóng tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thuế của năm đó. Quý vị có thể thanh toán số tiền nợ bằng cách gởi ngân phiếu hay phiếu trả tiền gởi cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ kèm theo thư giải thích của quý vị. Nếu quý vị đóng thuế bằng thẻ tín dụng, xin gọi số 1-800-272-9829 hoặc số 1-888-729-1040.
Trường hợp quý vị không thể đóng đủ số thuế nợ một lần, quý vị nên thanh toán số tiền này theo khả năng tối đa của quý vị vì quý vị sẽ phải đóng lãi kép trên số tiền thuế quý vị còn nợ do lãi trên vốn gốc cộng chung với lãi hằng ngày kèm theo khoản tiền phạt hằng tháng do đóng thuế trễ hạn. Do đó, cách tốt nhất quý vị có thể chọn là thanh toán toàn bộ số thuế nợ càng sớm càng tốt để giới hạn khoản tiền lời và tiền phạt ở mức thấp nhất. Quý vị cũng có thể tận dụng lợi điểm của phương pháp đóng thuế bằng thẻ tín dụng hay vay tiền ngân hàng. Mức lãi phải trả cho các công ty tín dụng hoặc ngân hàng có thể thấp hơn mức lãi cộng chung với tiền phạt quý vị phải trả theo quy định về luật thuế vụ. Quyết định này có thể giúp quý vị tránh được những ảnh hưởng không tốt trên mức tín dụng do bị thiếu thuế.
Nếu quý vị không thể thanh toán tiền thuế nợ một lần, quý vị có thể đề nghị được trả dần số thuế nợ hằng tháng. Sau khi điền đầy đủ các chi tiết vào mẫu đơn 9465 - Đơn Yêu Cầu Được Trả Dần Số Thuế Nợ (Form 9465 - Instanllment Agreement Request) quý vị hãy gởi đơn chung với giấy báo nợ đến địa chỉ ghi trên mẫu đơn. Quý vị cũng có thể kèm theo đơn một chi phiếu trống không có hiệu lực thanh toán (voided check) để cung cấp số tài khoản và yêu cầu được trả tiền mỗi tháng qua tài khoản này. Khi quý vị đồng ý cho rút tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị để trả dần số nợ, tiền sẽ tự động được rút và trả nợ đúng kỳ hạn mỗi tháng và vì vậy sẽ giúp quý vị thi hành đúng cam kết trả nợ. Trong một số các trường hợp, cam kết trả tiền có thể được tiến hành qua điện thoại. Khi quý vị gặp khó khăn về tài chính và không thể cáng đáng được việc trả nợ, quý vị có thể yêu cầu tạm hoãn việc rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị. Các khoản tiền lời và tiền phạt do đóng thuế trễ hạn sẽ tiếp tục được cộng chung với tiền thuế nợ trong thời gian quý vị trả dần món nợ và cả khi quý vị hoãn việc trả góp số tiền nợ. Ngoài ra, nếu quý vị là thành viên của các lực lượng quân đội và việc tiếp tục thanh toán tiền thuế nợ có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến công tác phục vụ, quý vị có thể yêu cầu hoãn việc trả tiền thuế nợ đến hạn trước và trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Quý vị có thể tham khảo thêm các chi tiết về vấn đề này trên ấn bản số 3 - Các Hướng Dẫn Khai Thuế Cho Các Lực Lượng Quân Đội (Publication 3 - Armed Forces" Tax Guide). Quý vị có thể đọc ấn bản trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.
Sau khi IRS xem xét tình trạng và các phương cách trả nợ khả thi của quý vị và kết luận quý vị không đủ điều kiện để được thanh toán tiền thuế nợ bằng biện pháp trả dần, quý vị có thể quyết định chọn cách nộp đơn xin được thương lượng về phương pháp thanh toán thuế nợ. Đề nghị được dàn xếp vấn đề thuế nợ (Offer in Compromise - OIC) là thoả thuận giữa người đóng thuế và IRS nhằm giải quyết vấn đề nợ thuế của cá nhân người khai thuế. Trong trường hợp này Sở Thuế Vụ có toàn quyền quyết định về việc sắp xếp hay thoả thuận các món tiền thuế Liên Bang người khai thuế chưa đóng và trong một số các trường hợp hãn hữu, họ có thể đồng ý để quý vị không phải đóng trọn số tiền thuế một lần. Cho đến nay chỉ một số ít các trường hợp, chưa đến 1%, được chấp nhận thanh toán tiền thuế nợ qua chương trình OIC.

Khi quý vị liên lạc với Sở Thuế Vụ, quý vị nên chuẩn bị sẵn các chi tiết về nguồn thu nhập chính cũng như các chi tiêu khác của quý vị. Những thông tin như lợi tức hằng năm, tài sản và các món chi phí cần thiết trong sinh hoạt đời sống của quý vị có thể dẫn chứng dưới hình thức các hóa đơn, giấy đóng tiền thuê hay cho thuê nhà, tiền vay thế chấp, các chi phí đổ xăng, sửa xe v. v. Những thông tin này sẽ giúp các nhân viên thuế tạo điều kiện để quý vị giải quyết vấn đề thuế nợ một cách có hiệu quả hơn.
Nếu quý vị thiếu thuế, quý vị nên liên lạc với Sở Thuế Vụ và đề nghị cách đóng thuế, không nên để họ gởi giấy đòi nợ. Nếu quý vị không trả lời các thư báo hay thư đòi nợ của IRS, họ có thể tiến hành thủ tục tịch thu tài sản của quý vị để bù lại số tiền thuế quý vị còn thiếu. Một số các hành động IRS có thể tiến hành để thu hồi tiền thuế nợ của quý vị như sau:
-- Nộp đơn xin quyền tịch biên tài sản của quý vị,
-- Thực hiện quyền cưỡng chế tài sản, hoặc
-- Giữ lại tiền refund của quý vị để trừ nợ.
Dẫn giải về những hành động tịch biên tài sản của Sở Thuế Vụ:
o Khi nộp đơn xin quyền tịch thu tài sản của người thuếu thuế, chính phủ Liên bang sẽ xác định quyền ưu tiên của họ trên tài sản cá nhân của quý vị với cương vị chủ nợ. Quyền tịch biên tài sản là quyền thu nợ trên tài sản của người thiếu thuế, bao gồm tài sản tích lũy sau khi IRS nộp đơn xin sử dụng quyền tịch biên. Theo luật định, quyền tịch biên tài sản khi được cấp sẽ là quyền được thu nợ trước các chủ nợ khác trong trường hợp có nhiều chủ nợ cùng muốn thu tài sản của người thiếu nợ như kiện phá phá sản hoặc bán bất động sản để trả nợ. Một khi quyền tịch biên tài sản đã được ban hành, sự kiện này này sẽ lưu lại trên hồ sơ tín dụng của quý vị và điều này có thể ảnh hưởng đến số điểm tín dụng của quý vị. Do đó, quý vị nên quan tâm đến việc giải quyết vấn đề nợ thuế của mình càng sớm chừng nào càng tốt để tránh việc IRS đệ đơn xin tịch biên tài sản. Khi quyền tịch biên tài sản được ban hành, thông thường IRS không thể cấp giấy thu hồi lệnh tịch biên cho đến khi họ nhận đầy đủ số thuế quý vị còn nợ, gồm cả tiền phạt lẫn tiền lời cùng các chi phí liên quan đến quá trình thu nợ.
o Quyền cưỡng chế tài sản là một biện pháp thu thuế khác của IRS. Họ có thể sử dụng quyền này để thu hồi tiền thuế nợ mà người thiếu thuế không tự nguyện đóng. Điều này có nghĩa là Sở Thuế Vụ có quyền tịch thu tài sản của quý vị, bán đi để lấy lại số tiền thuế còn thiếu. Tài sản của người thiếu thuế có thể bao gồm lương bổng, tiền trong trương mục ngân hàng, tiền trợ cấp từ quỹ an sinh xã hội và tiền hưu trí. Nếu số thuế nợ vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, IRS cũng có thể tịch thu tài sản cá nhân của quý vị như xe hơi, tàu bè, nhà cửa và những bất động sản khác do quý vị sở hữu.
o Ngoài ra, khi quý vị thiếu thuế, những khoản tiền thuế đóng dư cho chính phủ Liên bang trong tương lai, nếu có, sẽ được giữ lại để trừ vào số thuế nợ chưa thanh toán. Ngay cả các khoản tiền refund từ tiểu bang của quý vị cũng có thể bị giữ lại để trừ các món tiền nợ của Liên bang.
Khi nhận được giấy báo nợ, nếu quý vị tin rằng các chi tiết trên giấy báo không chính xác, quý vị hãy viết thư gởi đến văn phòng Sở Thuế Vụ, hoặc đến trực tiếp một văn phòng IRS nào gần nhất. Để giúp IRS sửa đổi những chỗ sai, quý vị nên gởi kèm theo thư bản sao của giấy báo nợ và bản sao của các chứng từ khác, chẳng hạn mặt trước và mặt sau của ngân phiếu trả nợ, phiếu trả tiền hoặc bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh thông báo của IRS gởi đến cho quý vị không đúng. Khi gởi thư đến Sở Thuế Vụ xin chỉ gởi bản sao các giấy tờ kèm theo. Quý vị cũng có thể liên lạc với IRS bằng điện thoại qua số 1-800-829-1040 để thảo luận về những điều quý vị không đồng ý trên giấy báo nợ. Khi gọi, xin hãy chuẩn bị sẵn giấy báo nợ và hồ sơ lưu của quý vị.
Quý vị có quyền và được luật pháp bảo vệ trong suốt thời gian IRS tiến hành việc thu hồi số thuế quý vị còn nợ. Xin tham khảo thêm ấn bản số 1 về những thông tin về quyền lợi của người khai thuế (Publication 1 - Your Rights as a Taxpayer). Ngoài ra, thông tin về quá trình thu thuế của IRS cũng được nêu trên ấn bản 594 - Quá Trình Thu Hồi Tiền Thuế Nợ (Publication 594 - The IRS Collection Process). Các ấn bản này cũng được lưu giữ trên mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.