Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hoa Lục Đang Khai Tử Xhcn: Sửa Luật Hộ Khẩu, Cho Bầu Cử

16/02/200300:00:00(Xem: 3468)
Còn cân nhắc: Dự Liệu Có Thể Có Đa Đảng Vào Năm 2010-2015"
BEIJING (KL) – Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ chuyển biến thành một đảng quốc gia, nghĩa là bỏ hẳn lý thuyết cộng sản, và dự liệu sẽ chấp nhận các đảng phái dân chủ khác trong khoảng năm 2010 tới 2015.
Việc cải tổ chính trị thực sự cho thấy Trung quốc đang tiến hành cải tổ nhanh.
Những tháng gần đây, cấp lãnh đạo Cộng sản Trung quốc đã cho quảng bá những dự định mới cho nhìn thâý bước tiến mạnh mẽ cụ thể để tiến tới các việc cải tổ chính trị. Mục tiêu tối hậu của các dự định này là biến Cộng hòa Nhân dân Trung quyốc vốn gốc Cộng sản trở thành một quốc gia theo định hướng tư bản với nền kinh tế dựa trên căn bản của quyền tư hưũ.
Có nhiều dự định quan trọng hơn nữa :
Trong phiên họp khoáng đại của Quốc hội Nhân dân Trung quốc tháng tới, một đạo luật dân sự căn cứ vào quyền bảo vệ tư hữu sẽ được đưa ra.
Đạo luật này dựa vào sự nghiên cứu thâm sâu về các bộ dân luật hiện hữu tại Tây Âu, vào dịch thuật và tìm hiểu các cơ sở dân quyền của Tây phương, được gọi là Corpus juris lustiniani (Tập văn bản ghi lại các vụ án dân luật từ thời đế quốc La Mã cho tới nay). Đạo luật này sẽ hội nhập dân luật tập tục với luật thương mại, lấy luật của Ý làm cơ sở. Đạo luật này sẽ chung kết để bãi bỏ các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trước giờ đã biến tài sản tư nhân thành tài sản của nhà nước.
Trong các tuần qua, báo chí tại Trung quốc cũng đã có những bài của tòa báo và các bài bình luận binh vực về quyền làm giầu và bảo vệ quyền này, coi như là một sức mạnh đẩy cho kinh tế phát triển, theo như thuyết lý “Tam biểu” của Giang trạch đã mở ra nhiều nhất để chào mời và cho củng cố.
Thử nghiệm bằng những cuộc tuyển cử tại các cấp địa phuơng và trung ương sẽ tiếp tục cho mở rộng lý thuyết này ra. Cuộc tuyển cử này đã mở ra ở cấp xã cho một số tỉnh tại Trung quốc. Và tương lai các cuộc tuyển cử sẽ mở ra tại cấp huyện hoàn toàn tự do với sự quản lý của chính quyền trung ương để chặn đứng sự đả phá của chính quyền địa phương trong việc thu thập các thành quả.
Lần đầu tiên tại cấp trung ương, có 5 phần trăm ghế khuyết của Uỷ ban Trung ương trong kỳ Đại hội đảng thứ 16 đã được cho tuyển cử. Những nguời được đề cử phải do các người đại diện của đồng bào bầu lên. Các cuộc tuyển cử tại cấp địa phương và trung ương sẽ cho mở rộng và diễn ra trong những năm tới.
Chính quyền cấp tỉnh có thể bị xóa bỏ hay bỏ bớt đi. Hiện thời mỗi cấp thành phố có cả loạt bộ phận hành chánh, có số dư thừa ngồi không lãnh tiền (người của đảng, người của chính quyền, người của Quốc hội và v.v.). Trong những năm gần đây, có khuynh hướng cho ra cấp thị trấn để phát sinh loại kinh tế sản xuất hàng loạt để giảm đi các chi phí, đồng thời thiết kế cấp thị trấn như một xiao qu (tiểu khu sản xuất, thu dụng lao động địa phương) hay tiểu khu hành chánh lớn hơn. Sáng kiến này đưa tới quyền tự quản hơn nữa để đi theo hành chánh của nhà nước có quyền cao hơn. (Hình như nhà nước CSVN đã theo mô hình này để lập các đặc khu kinh tế.) Một cuộc cải cách toàn diện về phân chia các quyền hành chánh đã được viết thành sách và được đưa ra gần đây. Zhongquo Xingzheng Quhua Gaige Yanjiu là một bản nghiên cứu về phân chia quyền hành chánh, lý giải rõ ràng về quyền khả thi cho từng cấp hành chánh và việc hoàn lại đất đai cho các nông dân. Công trình nghiên cứu này là cơ sở mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong việc trưng ra các quyền cá nhân và quyền lợi của các nông dân về đất đai tại các vùng thôn quê mà làng xã hiện nay đang công khai quản lý theo lối tập thể làm chủ.
Chính quyền Bắc kinh nhấn mạnh tầm quan trọng về việc bảo vệ những lao động nhập cư và tình hình gia tăng sự lưu động cư trú tại thành thị bằng cách cải tổ hệ thống kiểm soát hộ khẩu đã lỗi thời trong việc đăng ký cư trú.
Năm 2001 nhà nước đã cho phép các nông dân được quyền cư trú thường xuyên tại các thành phố.
Trong tuần vừa qua, hiến pháp mới đã cấm quyền thu lệ phí bất thường và áp đặt việc bắt buộc phải trả tiền công cho các di trú lao động hiện nay, không đuợc quịt tiền lương của họ với lý do không có hộ khẩu.
Khắp Trung quốc, không trả luơng cho di trú lao động đúng ngày hay không trả đủ vẫn thường là thói quen. Thêm vào nữa là con cháu của các lao động nhập cư có quyền vào học tại các trường của thành phố. Trong 20 năm nay, có tới 70 tới 80 phần trăm dân Trung quốc có dự tính sống tại các thành thị, lần đầu tiên trong lịch sử của Trung quốc sẽ có gì khác hơn là một mảnh đất cho người nông dân để sinh sống.

Chính quyền Bắc kinh có một cái nhìn mới mẽ trong việc phân quyền hạn, rút theo kinh nghiệm của hệ thống hành chánh tại thành phố cảng Thẩm Quyến (Shenzhen) của tỉnh Quảng đông.
Các cơ quan quyền lực như hành chánh, tư pháp và lập pháp không còn phải tập trung lại để báo cáo với vị chủ tịch đại diện cho đảng nằm trong thành phố nữa, nhưng các cơ quan này phải làm báo cáo riêng để gửi lên cấp hành chánh có quyền cao hơn. Theo đường lối này, quyền lực của các cơ quan trong thành phố được cân đối và kiểm soát lẫn nhau.
Tại thành phố Shenzhen, những người được dân bầu lên cuối cùng phải báo cáo với chính quyền Bắc kinh. Nhưng nếu khuynh hướng tuyển cử được tổ hợp với sự phân chia quyền lực rõ ràng, chúng ta sẽ thực hiện được dân chủ.
Đây là một sự thay đổi vô cùng sâu sắc phát sinh ra từ cái khuôn mẫu cộng sản cũ kỹ, theo như nhà báo Michal Korzac đã gây chú ý trên báo China Morning Post trong số ra ngày 29/1 (bài Absorption of Party by State) “Các năm 1990s, chúng ta đã trông thấy một loại diễn tiến lạ - sự thấm nhuần ngấm ngầm và chậm rãi của đảng đi theo nhà nước (quốc gia).”
“Không có bất cứ lầm lẫn nào trong tiến trình này. Các viên chức không còn im lặng được nữa. Nguyệt san tháng giêng của báo Zhenming tại Hong Kong đã cho công bố bài diễn từ của Giang Trạch Dân như sau:
“Giữa tháng chạp năm 2002, Bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung quốc đã triệu tập cuộc họp về công tác khai triển tổ chức. Giang Trạch Dân tham dự như một đảng viên thứ thường và đã ra chỉ thị trong cuộc họp này cho toàn đảng về hướng khai triển của đảng Cộng sản Trung quốc trong giai đoạn này theo tình thế hiện nay của nhà nước.
“Họ Giang đã chỉ thấy rõ , vào dúng năm 2020, số đảng viên mà đảng trông mong là 80 triệu người công nhân lao động có và nông dân cũng có là nồng cốt của đảng sẽ được thay thế bằng giai tầng trung lưu đi theo xã hội chủ nghĩa có lõi chất của dân Trung quốc… Họ Giang nói tiếp công việc xây dựng của đảng và khai triển tổ chức cho năm 2010 hay 2015, chúng ta sẽ trở thành một đảng chính trị với nòng cốt gồm có các cán bộ của cơ quan nhà nước với người của các bộ trong chính quyền, quân đội, công an vũ trang, tất cả các cơ cấu của siêu cơ cấu, các đảng phái dân chủ cùng các hội đoàn công nghiệp và thương mại. Đây là một việc không có thể nào tránh được khi một đảng chính trị thăng tiến theo sự phát triển có tính xã hội. Việc này cũng sẽ chứng tỏ chúng ta là một đảng chính trị có sinh khí, đại diện rộng lớn cho xã hội và có khả năng trông xa, thấy rộng trong việc toàn cầu hóa của thế giới.
“Họ Giang tuyên bố tuơng lai của hệ thống chính trị cho dân Trung quốc là một việc cô đọng, súc tích không theo bản tuyên ngôn cộng sản… , họ Giang mô tả là làm thế nào nhà nước của một đảng tiến hóa thành đảng quốc gia.”
Korzec lý giải việc này là việc bỏ truyền thống Mác-xít đã dựa vào nhận thức thực tại, việc cải tổ chính trị là một việc cần thiết để hóa giải các vấn đề rắc rối trong nền kinh tế Trung quốc do đức tin cộng sản đã gây ra hiện nay. Công tác trong năm năm qua là phải tháo gỡ đi danh xưng nước xã hội chủ nghĩa. Công tác này đã đạt được sự thành công quan trọng như ít ra đã sa thải được 20 triệu công nhân trong xí nghiệp quốc doanh đã có cái tư tuởng làm việc theo khả năng, hưởng lợi theo nhu cầu và thực sự đẩy ra khỏi công tác tại các vùng thôn quê cả trên trăm triệu người. Nhà nước đã làm vẻ như cung cấp toàn bộ an toàn cho dân chúng như có việc làm từ lúc nằm nôi cho tới khi vào hòm, việc làm nổi tiếng tại Trung quốc như “Tô cơm bằng sắt”. Vấn để y tế, giáo dục và nhà ở đểu đã được tư nhân hóa.
Tất cả đã đạt được việc ổn cố đáng kể. Cái đã làm xâu xé các quốc gia trên thế giới đã được vận dụng tại Trung quốc tuơng đối có ít sự chống đối trong xã hội. Ngày nay việc tháo gỡ của Trung quốc là phải tiếp nối việc xây dựng một quốc gia mới không bước vào giai đoạn quá độ, man rợ như ngày xưa đã làm theo chủ thuyết cộng sản. Thiên nhiên tiến hóa theo cái trật tự riêng của nó, con người xen vào chỉ làm đảo lộn trật tự này và gây vạ oan ức cho con người.
Nhưng những việc cần thiềt là cho lùi lại một bước và nhìn kỹ xem có những cái khiếm khuyết nào hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một hạm đội Hoa Kỳ được dẫn đường bởi Hàng Không Mẫu Hạm USS Theodore Roosevelt đã đi vào Biển Đông để khuyến khích “tự do hàng hải,” theo quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ Nhật, 24 tháng 1 năm 2021, vào lúc nhiều căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan làm gia tăng quan ngại tại Washington, theo bản tin NBC News cho biết hôm Chủ Nhật.
Tổng Thống Joe Biden lần đầu tiên gọi điện thoại cho các lãnh đạo ngoại quốc tới Thủ Tướng Canada Justin Trudeau và Tổng Thống Mexico Andrés Manuel López Obrador vào một thời điểm căng thẳng đối với mối quan hệ của Hoa Kỳ với các lân bang Bắc Mỹ, theo trang mạng của báo Startribune.com cho biết hôm Thứ Bảy, 23 tháng 1 năm 2021.
Hàng chục ngàn người Nga đã tràn ra các đường phố để biểu tình hôm Thứ Bảy, 23 tháng 1 năm 2021, để đòi hỏi thả lãnh đạo đối lập bị bỏ tù Alexei Navalny, bất chấp mối đe dọa bị bắt hàng loạt trong sự kiện được dự đoán là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất chống lại Điện Kremlin trong nhiều năm qua, theo NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.
Trung Quốc leo thang căng thẳng tại Biển Đông khi lần đầu tiên ra luật cho phép cảnh sát biểu của nước họ có quyền bắn vào các tàu nước ngoài, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết trong bản tin phát về VN hôm 23 tháng 1 năm 2021.
Là người quan tâm sâu xa tới khủng hoảng sinh thái trên mặt địa cầu của chúng ta, tôi rất hoan hỷ rằng ngài đang nâng cao vấn đề biến đổi khí hậu thành ưu tiên cao nhất của ngài và rằng Hoa Kỳ đang tham gia trở lại Hiệp Ước Khí Hậu Paris. Hâm nóng toàn cầu là mối đe đọa khẩn cấp đối với toàn thế giới và đối với sự sống còn của chủng loại của chúng ta.
Người chỉ trích Điện Kremlin hàng đầu của Nga là Alexey Navalny, đã bị bắt bởi công an tại Moscow hôm Chủ Nhật, 17 tháng 1 năm 2021, ngay sau khi ông này trở lại đất nước Nga và 5 tháng sau khi ông bị đầu độc với chất độc thần kinh Novichok, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật.
Tại đại hội đảng CDU, Thống đốc Armin Laschet của tiểu bang Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia) đã thắng thế trước các đối thủ và kế nhiệm bà Annegret Kramp-Karrenbauer. Chúng tôi đưa ra một cái nhìn tổng quan về những phản ứng đầu tiên trên mạng xã hội.
Chính phủ Trump hôm Thứ Hai, 11 tháng 1 năm 2021, đã tái chỉ định Cuba như là “nhà nước bảo trợ của khủng bố,” áp đặt thêm các trừng phạt mới mà có thể làm què quặt cam kết của Tổng Thống đắc cử Joe Biden để làm mới lại mối quan hệ với đảo quốc cộng sản, theo bản tin AP cho biết hôm Thứ Hai.
“Rõ ràng là Luật An Ninh Quốc Gia đang được sử dụng để loại bỏ giới bất đồng chính kiến và các quan điểm chính trị đối lập,” theo tuyên bố chung đọc được từ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mikie Pompeo, Ngoại Trưởng Úc Marise Payne, Ngoại Trưởng Anh Dominic Raab, và Ngoại Trưởng Canada Francois-Philippe Champagne. “Chúng tôi kêu gọi các viên chức Hong Kong và Trung Quốc hãy tôn trọng các quyền được luật pháp bảo vệ và sự tự do của người dân Hong Kong không phải sợ hãi bị bắt và bị bỏ tù.”
Thủ Tướng Nicola Sturgeon nói rằng tổng thống Hoa Kỳ sẽ không được phép thăm viếng đất nước Tô Cách Lan, nơi ông đã làm chủ một sân golf từ năm 2004, bởi vì các hạn chế cấm đi lại không quan trọng vì Covid-19.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,