Hôm nay,  

Việt Nam: Càng Ngồi Lâu Càng Tồi Tệ

03/10/200200:00:00(Xem: 4536)
Phan Văn Khải:" Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chấp hành không nghiêm."
Hoa Thịnh Đốn.- Điều 4 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam (CSVN) viết:"Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hổ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."
Viết như vậy là thừa vì đảng CSVN chưa từng chia quyền cho ai trong quá khứ và cũng không có kế hoạch liên hiệp trong tương lai.
Nếu lãnh đạo mà đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân và làm cho đất nước càng ngày càng phồn thịnh thì dù đảng CSVN có muốn rút lui nhân dân cũng níu lại. Đằng này, lịch sử ở miền Bắc trước 1975 và sau đó trên cả nước đã chứng minh càng cai trị lâu, đảng CSVN càng bất lực , quan liêu tham nhũng và gây ra đói nghèo, chậm tiến cho nhân dân.
Khâu chủ yếu của điều được gọi là "những tồn tại" và "vướng mắc" của những vấn đề vừa nêu ra là đội ngũ cán bộ của người cộng sản Việt Nam. Từ mấy năm gần đây, lớp lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói nhiều đến cụm từ "cán bộ ở cơ sở" hay lớp cán bộ rường cột của guồng máy cai trị từ trung ương đến địa phương. Nhưng các chứng bệnh "chủ nghĩa cá nhân", "kéo bè kéo cánh", "kèn cựa, trù dập nhau", "chủ quan", "thiếu dân chủ", "quan liêu tham nhũng" lại sinh sôi nẩy nở nghiêm trọng làm rữa nát guồng máy cai trị.
BẰNG CHỨNG
Để có bằng chứng cho những thất bại liên tục của Nhà nước Cộng sản, hãy bắt đầu bằng bản Báo cáo của Chính phủ sau hai ngày họp ở Hà Nội 30-9 và 1-10-02. Nhà nước nói rằng mức phát triển của tổng sản phẩm xã hội (GDP, Gross Domestic Product) trong 9 tháng đã đạt tới 6,9% và hy vọng sẽ đạt được 7% vào cuối năm hoặc lên đến 7,5% khi kết thúc kế hoạch kinh tế 5 năm vào cuối năm 2005. Đây là mức phát triển đáng ghi nhận vì nó cao hơn cả Nhật Bản hiện đang ở mức 4,5%.
Nhưng tại sao phát triển cao như thế mà khả năng kinh tế của Việt Nam vẫn còn lẽo đẽo chạy sau xa tất cả các nước trong khu vực Đông nam Á Châu " Độ phát triển của Việt Nam đưa ra là tổng sản lượng nội địa dựa vào Nông-Lâm-Ngư nghiệp và ngành Công nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài đứng đầu là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Trung Hoa.
Nếu bỏ các công ty hợp doanh hay đầu tư trực tiếp của nước ngoài thì nền công nghiệp của Việt Nam chỉ còn lại chiếc quần xà-lỏn, không thể so sánh với ai được.
Vì vậy mà khi kiểm điểm lại, chính phủ Phan Văn Khải nhìn nhận:"Tuy nền kinh tế phát triển theo xu hướng tích cực song chưa vững chắc. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2002 còn nhiều khó khăn lớn. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chi phí sản xuất của nhiều sản phẩm và dịch vụ còn ở mức cao; đầu tư còn kém hiệu quả, nợ xây dựng cơ bản quá lớn, thu nhập và đời sống của nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng nông thôn, vùng bị thiên tai; nạn tham nhũng, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông chưa giảm, trật tự trị an ở một số vùng còn phức tạp..." (Nhân Dân, 2-10-02)
Đối với kinh tế đối ngoại , Phan Văn Khải nói rằng dù có mức phát triển tích cực nhưng "tính cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chất lượng tăng trưởng chưa cao; xuất khẩu tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức đề ra; đầu tư nước ngoài gỉam, môi trường đầu tư còn kém hấp dẫn...."
Về nhân sự, Khải than phiền việc "chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính" của cán bộ ở nhiều nơi chưa nghiêm. Khải cũng cổ võ việc "thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết" tên những cán bộ bị phạt kỷ luật.
Đề nghị này đã được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cần Thơ áp dụng trước đây với một số viên chức lãnh đạo bị bắt mua dâm, nhưng sau đó bị dư luận lên án là "hành động quá đáng" làm mất danh dự cán bộ và gia đình những nạn nhân nên không thấy thi hành nữa.
Tuy vậy, Khải vẫn đề ra năm 2003 "phải là năm xiết kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước."
Nhưng tại sao kỳ họp nào cũng lập lại "xiết chặt kỷ cương" mà cán bộ vẫn làm ngơ " Chẳng lẽ đội ngũ những người hàng tháng vẫn ngửa tay nhận lương của nhân dân mà lại vô kỷ luật đến thế "
Tại Đại hội Đảng lần IX tháng 4-2001, Lê Khả Phiêu -với tư cách Tổng Bí thư khóa VIII -đã đề ra chính sách "Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ" để xây dựng một đội ngũ "vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực họat dộng thực tiễn, sáng tạo, gắn bó với nhân dân..."
Nhưng nói và làm của người Cộng sản Việt Nam không bao giờ gắn liền với nhau.
Cách đây khoảng 50 năm, Hồ Chí Minh đã cảnh giác đội ngũ cán bộ của mình:"Trong Đảng ta còn có những người chưa học được, chưa làm được bốn chữ "chí công vô tư", cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm ....Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ bè phái mà đi đến chia rẽ..." (Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995)
Nhưng từ 1954 cho đến khi chết năm 1969, Hồ Chí Minh đã đẻ ra nhiều thứ "chủ nghĩa cá nhân",ø tạo ra nhiều "bè phái" trong Đảng và nuôi dưỡng nhiều bất công xã hội khiến nhân dân lầm than hơn. Từ các vụ án tàn sát dân lành của chiến dịch Cải cách ruộng đất đến đàn áp các Văn nghệ sỹ nhóm Nhân Văn giai phẩm, vụ tiêu diệt đồng bào Công giáo ở Qùynh Lưu năm 1956 cho đến vụ án thanh trừng chống Đảng năm 1960, chính phủ Hồ Chí Minh chỉ làm cho chủ nghĩa sùng bái cá nhân và nạn bè phái bùng phát mạnh hơn.
Đến Đại hội Đảng lần IX năm 2001, Lê Khả Phiêu còn hô hào :"Đầy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, tệ tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ đảng viên..."
Phiêu nói :" Hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết sức quan tâm đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta..tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính..."

Sau Phiêu đến lượt Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX lại than phiền:"Còn rất nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép nước xẩy ra nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn rất nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá..." (Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, từ 18-2 đến 2-3-02)
Vì những chuyện không làm được mà vẫn được nói đi nhắc lại từ năm này qua năm khác khiến Lê Đức Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phải kết luận:"Công tác quản lý cán bộ còn nhiều yếu kém, cái yếu nhất ở nhiều nơi là tệ quan liêu, chủ quan, thiếu dân chủ, do đó chưa động viên được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác quản lý cán bộ...Vi vậy, vấn đế quan trọng nhất là cần dân chủ hóa công tác quản lý cán bộ, khắc phục bệnh quan liêu,chủ quan, cá nhân, gia trưởng...Cũng chỉ có dân chủ hóa công tác quản lý cán bộ mới bảo đảm công tâm, khách quan, phòng và chống một cách chủ động và hiệu quả các tệ nạn tiêu cực như "mua quan bán tước", chạy chức, chạy quyền, chạy tội..." (Tạp chí Cộng sản số 12-02)
Nhưng ở Việt Nam bây giờ làm gì có chế độ"dân chủ ở cơ sở" giữa Nhà nước với nhân dân mà chỉ có dân chủ giữa cán bộ với nhau.
ĐẢNG NÓI CHO VUI MIỆNG
Hãy lấy việc bổ nhiệm các chức vụ từ dưới lên trên trong hệ thống cầm quyền mà chứng minh. Không một viên chức nào, nhỏ hay lớn cũng đều phải là người của Đảng, dù không có khả năng, kém học vấn, thiển cận cũng vẫn được bảo vệ. Lớp cán bộ này vì biết xu nịnh, làm theo ý muốn của Thủ trưởng mà tiếp tục tồn tại vinh quang. Các Thủ trưởng thì lại bợ đỡ, nịnh hót, phục tùng cấp Huyện. Rồi từ Huyện lên Tỉnh, Thành phố lên đến Trung ương cứ như thế mà leo thang thối nát, băng đảng, mafia trong thời kinh tế thị trường.
Cũng vẫn lời than của Lê Đức Bình:"Từng lúc, từng nơi, từng trường hợp đã có tình trạng nhận xét, đánh gía cán bộ chưa thật chính xác, dẫn đến việc sử dụng, bố trí, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật cán bộ không đúng, gây ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị....Trong điều kiện hiện nay, ai cũng lên án tư tưởng cơ hội và tệ nạn thoái hóa biến chất trong cán bộ, đảng viên nhưng thường chỉ phê phán chung chung mà không nêu được địa chỉ cụ thể...."
Ở địa vị Lê Đức Bình thì muốn nói thế nào cũng được, đúng hay sai cũng không có ai dám đụng đến. Nhưng nếu Bình ở vào địa vị một người dân thấp cổ bé miệng, dù ở Thành phố hay nhà quê, mà năng nổ, tự tin vào luật pháp Nhà nước hay tính chí công vô tư của cán bộ lãnh đạo thì chỉ có mà ăn đòn, lấy vạ khi dám ký tên, nêu địa chỉ trong các thư tố cáo cán bộ tham nhũng, ăn bẩn, chèn ép dân.
Bằng chứng đã được chứng minh trong vụ án tham nhũng, băng đảng, bao che Năm Cam (Trương Văn Cam) có dính líu đến 2 Ủy viên Trung ương Đảng (Trần Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Bùi Quốc Huy, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an), một Phó Viện trưởng Viện Giám sát Nhân dân tối cao (Phạm Sĩ Chiến) và hàng chục cấp lãnh đạo Công an Cảnh sát từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nhân dân ở Sài Gòn đã tố cáo với chính quyền về nhóm băng đảng Năm Cam từ năm 1992, nhưng mãi đến tháng 12-2001 khi không còn che giấu được nữa, lực lượng Công an Trung ương mới ra tay phá vỡ.
Đến vụ buộc cán bộ lãnh đạo kê khai tài sản mới khôi hài hơn. Công tác này do Bộ Chính trị thời Lê Khả Phiêu đưa ra được nhân dân cả nước nhiệt liệt hưởng ứng, ca ngợi. Nhưng khai xong, cấp lãnh đạo lại cất giữ để giải quyết nội bộ không công bố cho dân biết để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" như khẩu hiệu vẫn còn đang ra rả từ làng trên đến xóm dưới !
Tác giả Phan Đức ở trong nước mới viết bài "Dựa vào dân" để nói ra những bất cập của khâu cán bộ trong vụ Năm Cam:"Theo con số chưa đầy đủ, đã có trên 60 cán bộ, công chức, sĩ quan công an liên quan đến vụ án này, trong đó có 21 người từ cấp thiếu tá đến trung tướng. Một vụ án khác là vụ Hang Dơi ( tỉnh Lạng Sơn) đã có hàng loạt cán bộ dân sự cấp tỉnh liên quan và 10 sĩ quan, từ cấp trung úy đến thượng tá, thuộc Bộ Quốc phòng bị thi hành kỷ lụât. Mức tổn thất này còn nhiều hơn cả thời chiến tranh, nếu xét trong một thời gian và không gian cụ thể. Nhận định về những tổn thất đó, ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng, kết luận:"Suy cho cùng là do đánh giá cán bộ chưa đúng" (Báo Người Lao động, 17-9-2002)
"Vì sao chúng ta có cả một hệ thống tổ chức cán bộ to lớn mà "đánh giá cán bộ chưa đúng" "", Phạm Đức hỏi rồi bảo Nhà nước:" Cần phải nói thẳng rằng đánh giá cán bộ chưa đúng không chỉ vì chủ quan, buông lỏng quản lý mà ít lắng nghe dân. Trường hợp một ông cán bộ cấp cao của ngành công an là một ví dụ. Khi ông này còn tại chức, đã có hai công dân ở TPHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) dũng cảm đứng đơn tố cáo những việc làm sai trái của ông ta. Tiếc rằng thông tin đó chưa dược coi trọng. Nay vị cán bộ đó bị cách chức, có người mới ân hận:"Phải chi biết nghe dân !"
Sau khi vạch ra như vậy, Phan Đức kết luận:"Thời hoạt động bí mật, nhờ có dân mà cán bộ được nuôi giấu, che chở. Nay bài học đó vẫn còn nguyên giá trị. Không có cái gì che giấu được tai mắt của dân. Chỉ có dựa vào dân mới đánh giá đúng và bảo vệ được cán bộ."
Nhưng lạ thay hiện nay ở Việt Nam, một số người nào đó trong Đảng cầm quyền lại có vẻ như muốn Đảng ngưng tay đánh đập những cán bộ quan liêu, tham nhũng, làm hại nhân dân.
Bằng chứng đã được Nhân Nghĩa của báo Nhân Dân viết ra ngày 2-8-02:"Không những lúc này có vụ Năm Cam, mà ngay từ vụ Thủy cung Thăng Long, đường điện 500KV...sau khi thi hành kỷ luật một số cán bộ có trách nhiệm vẫn có người nói:"để mất nhiều cán bộ quá". Khi muốn làm triệt để, cho tới nơi tới chốn, lại có người ngăn:"mất đến thế rồi còn để mất thêm bao nhiêu nữa!"
Ai là những kẻ vừa đánh vừa run như thế thì không được Nhân Nghĩa nêu tên, chỉ biết rằng cả Trần Mai Hạnh lẫn Bùi Quốc Huy, mới chỉ bị mất chức, tụt cấp mà chưa bị trừng phạt hay bị truy tố như các bị cáo khác trong vụ Năm Cam.
Hạnh và Huy thuộc quyền của Bộ Chính trị 15 người do Nông Đức Mạnh đứng đầu, nhưng liệu Mạnh có giám đụng tới các cấp bảo kê cho Hạnh và Huy đang đứng trong bóng tối ở hậu trường hay không là vấn đề còn phải chờ xem.

Chỉ có một điều rõ ràng là càng cầm quyền lâu, đảng Cộng sản Việt Nam càng tồi tệ cả về nhân sự lẫn chính sách. -/-
Phạm Trần
(10-02)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.