Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Càng Đi Lên Càng Mờ Mịt

07/03/200300:00:00(Xem: 3948)
Sao bây giờ chủ nghĩa xã hội vẫn chưa sáng tỏ với đảng viên"
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Ngay trong lúc phiên tòa xử Năm Cam, vụ án băng đảng, cờ bạc và tham nhũng thối nát lớn nhất chế độ đang diễn ra ở Sài Gòn, cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tập trung vào các cuộc thảo luận đỉnh cao để tìm cách làm sáng tỏ điều được gọi là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội."
Nhưng tại sao cho đến bây giờ, 73 năm sau ngày đảng CSVN ra đời, tuyên truyền là đã đạt được "hết thắng lợi này đến thắng lợi khác" sau hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ thành công mà cái chủ nghĩa này vẫn còn mờ mịt với đảng viên và nhân dân thì hẳn là nó phải có vấn đề.
Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng nói:"Phải thấy rằng, hiện nay vẫn còn không ít vấn đề lý luận và thực tiễn về con dường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mặc dù đã được giới lý luận tranh luận, hội thảo, nghiên cứu rất nhiều nhưng vẫn chưa có lời giải đáp đủ sức thuyết phục." (Trích phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày 11-1-2003 tại Hà Nội)
Vì vậy, Mạnh đã yêu cầu các cấp của Hội đồng Lý luận phải: "Đẩy mạnh hơn nữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, bảo vệ phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên nhân dân ; tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội" để "góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tiến hành cuộc đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái và làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch."
Những vấn đề Mạnh vừa nêu ra không mới mẻ gì mà chỉ lập lại những nhiệm vụ đã đề ra trong đại hội đảng lần IX cách đây trên hai năm. Và như vậy là những việc cần phải làm vẫn chưa làm được. Nó cũng tương tự như việc Mạnh nói lại sự đe dọa làm lung lay tư tưởng các đảng viên, theo điều được gọi là của :" Các thế lực thù địch và một số phần tử bất mãn, cơ hội đang lợi dụng vấn đề mở rộng dân chủ trong công tác tư tưởng, lý luận để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, kích động các hoạt động vi phạm pháp luật, tuyên truyền, bịa đặt, gây chia rẽ trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xâm phạm an ninh quốc gia..."
Tuy nhiên, Mạnh đã không nói đích danh những ai hay tổ chức nào đang làm như thế. Mạnh chỉ yêu cầu "cần trừng trị thích đáng những kẻ xấu đó." Và ra chỉ thị cho Hội đồng Lý luận Trung ương và các cấp ủy, các ban, ngành liên quan cùng giới lý luận nước ta "cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái và góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch."
HỌP NHIỀU QUỜ QUẠNG NHIỀU
Sau đó từ ngày 12-2 cho đến ngày 27-2-2003 liên tiếp từ Sài Gòn ra Huế đã có những cuộc họp tổng kết thành tích và đề ra kế hoạch hoạt dộng trong năm 2003 của các ngành Tư tưởng - Văn hóa ; Thông tin - Văn hóa; Giáo khoa; và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nội dung của mỗi kỳ họp đều tập trung vào việc làm sao để đoàn kết toàn dân và đưa được những Nghị quyết của Đảng vào thự tế làm đòn bẩy tiến lên xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong mỗi nội dung thảo luận tại các cuộc họp đều không quên hô hào giữ vững quan điểm chính trị và đường lối của Đảng và phải "kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội." ( phát biểu của Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 14-2-2003.)
Nỗi lo âu lung lay tư tưởng, không còn tin vào những giáo điều của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay là mối ám ảnh hàng đầu của hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN. Nhưng đảng CSVN đã và đang tìm mọi cách để không nhìn nhận đó là hệ quả của sự tiếp tục cai trị đất nước theo lối độc quyền, độc đảng.
Ngược lại họ đã đổ tội cho những "bất cập, thiếu sót" của những người soạn ta chính sách và cán bộ thừa hành, hoặc nghiêm trọng hơn là "những thế lực phản động, thù địch không ngừng chống phá Nhà nước ta, chế độ ta gay gắt, quyết liệt." (Trích phát biểu của Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương, 12-2-2003 tại Hội nghị Tư tưởng - Văn hóa.)
Diễn nói về hiện tượng cán bộ lơi là học chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không có khả năng chống lại những chỉ trích chủ nghĩa này hoặc không thi hành lệnh đảng:"Ngay trong lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, như trong báo cáo của các đồng chí cũng đã nêu lên, vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém. Công tác gíao dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao, có nơi, có lúc còn mang tính chất hình thức. Công tác nghiên cứu lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn, chưa làm sáng tỏ được nhiều vấn đề do thực tế đất nước đặt ra để định hướng tư tưởng và hoạt động thực tiễn, ngay cả trên nhiều vấn đề rất cơ bản. Việc phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lức thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị, chưa thật mạnh mẽ, sắc bén, có khi còn lúng túng, bị động."
Đối với của báo chí, văn hóa Diễn nói: "Trong các hoạt dộng báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng có xu hướng thương mại hóa, có những biểu hiện tiêu cực, chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình văn hóa tương xứng với chiến công và tầm vóc của dân tộc ta, đất nước ta, v.v..."
Sau đó, trong hai ngày 16 và 17-2 họp tại Sài Gòn với giới làm văn học nghệ thuật cả nước, Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương cũng oán trách:" Đến nay vẫn còn quá ít những tác phẩm đạt đỉnh cao, có giá trị lâu bền, phản ánh một cách sâu sắc hiện thực cuộc sống của nhân dân ta, của đất nước ta. Chưa có nhiều tác phẩm hay khẳng định thành quả của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng."
Điềm còn yêu cầu giới sáng tác, phê bình cần "nâng cao tình cảm cách mạng, phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống đang biến đổi phát triển, nhất là cuộc sống của nhân dân... đội ngũ văn nghệ sĩ hãy đề cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo để có nhiều tác phẩm có giá trị...."

Lời than phiền của giới cầm quyền " hãy còn quá ít những tác phẩm đạt đỉnh cao" không phải là điều mới lạ mà nó đã xuất hiện từ trên 10 năm nayGiới cầm quyền thì muốn các nhà văn, nhà thơ, nhà làm phim, viết kịch dấn thân đi thực tế (đi tới những nơi có công nhân, có nhà máy, có công trường - nông trường và tới tận bản sâu, làng xa, hải đảo để làm việc và tìm hiểu đời sống của người dân...) để viết lên tính hào hùng, tự hào của một dân tộc có "Bác Hồ của đảng CSVN vinh quang" lãnh đạo. Hoặc là viết lại những trang sử được gọi là "hào hùng", "chiến công hiển hách" "chiến thắng vĩ đại" như là " Điện Biên (Điện Biên Phủ) chấn động địa cầu" v.v...trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ để vinh quang Đảng lãnh đạo; hay viết ra những thành tựu to lớn, thành công to lớn của những bộ óc "Đảng ta là trí tuệ" trong thời kỳ đất nước chuyển mình theo "đổi mới" tiến lên xã hội chủ nghĩa !
Nhưng đã không có ai, dù đã có lớp bị đưa đi thực tế, viết ra được một tác phẩm đạt ý muốn của nhóm cầm quyền bởi vì chính hàng ngũ lãnh đạo Đảng cũng chẳng hiểu hay biết đề ra tiêu chuẩn thế nào là đỉnh cao! Bởi vì các Nhà văn và những người làm nghệ thuật hiểu rất rõ cái thứ "đỉnh cao" của văn nghệ Maxist - Lêninist hay văn nghệ Hồ Chí Minh không phải là thứ văn nghệ dân tộc.
Vậy mặt trái của tình trạng không chịu học Mác-Lênin-Hồ Chí Minh, không làm theo chỉ thị của Đảng; có vô số người công khai đòi đánh giá lại thành công và thất bại của Đảng hay xa hơn còn đòi bỏ xã hội chủ nghĩa, dân chủ hóa chế độ, bầu cử tự do, viết và nói tự do, bỏ chính sách độc quyền báo chí và truyền thông v.v... là gì nếu không phải là thái độ của một tập thể cán bộ, đảng viên và văn nghệ sỹ đã giác ngộ muốn chối bỏ chủ nghĩa Cộng sản; chống lại chủ trương của một đảng cầm quyền độc tài chỉ biết dựa trên một chủ nghĩa đã mất hết tính thực dụng để kéo dài chậm tiến cho dân tộc và làm cho đất nước nghèo mãi "
Nhưng những người cộng sản đang cầm quyền đã không dám nhìn vào thực trạng này để thay đổi vì sợ mất quyền và mất lợi nên cũng giống như Nông Đức Mạnh, Diễn vẫn cao cổ kêu gọi cán bộ Tư tưởng - Văn hóa phải :"Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Để làm được điều này lại đòi hỏi phải đổi mới cả nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, tạo nên những phương pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng."
Nhưng vấn đề là liệu có mấy người trẻ ở Việt Nam bây giờ còn tha thiết học tập thứ chủ nghĩa đã băng hoại ở cuối thế kỷ 20. Bởi vì nếu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà hấp dẫn, mở ra con đường cho giới trẻ tiến thân cho bằng với những người trẻ khác của các nước trong khu vực, chứ đừng vội so với thế giới bên ngoài Đông nam Á châu, thì làm gì có chuyện gần 20 phần trăm Tu nghiệp sinh viên Việt Nam trốn ở lại Nhật bản sau khi đã học xong" (Trích tin báo Lao Động, 27-2-2003). Và làm sao lại có chuyện cứ 10 ngàn cụ ông, cụ bà Việt kiều về Việt Nam thăm con cháu thì chỉ may ra có vài cụ muốn ở lại chết trên đất quê hương "
Nhưng dường như Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng vẫn chưa nhìn ra lý do phủ nhận của giới trẻ nên vẫn hồ hởi hô hào "yêu cầu thời gian tới, công tác khoa giáo chú trọng hơn tới vấn đề giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục chính trị, lập trường Mác - Lênin trong các trường học." (Trích phát biểu ngày 24-2-2003 tại Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo toàn quốc của Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức ở Huế, Thông tấn xã Việt Nam -- TTXVN)
MÒ MẪM TRONG VŨNG BÙN
Trong khi ấy thì những lý thuyết gia hàng đầu của đảng CSVN vẫn ngày đêm miệt mài mò mẫm trong vũng bùn đen dưới ao sâu để cố chứng minh cho nhân dân thấy rằng:"Lịch sử 73 năm qua chứng tỏ rằng, Đảng ta vẫn là Đảng văn minh, Đảng trí tuệ." và quả quyết rằng:"Để có quyết định đúng về đường lối, chủ trương vẫn phải nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững điều kiện thực tiễn, có sự vận dụng sát, đúng, linh hoạt...." (Trần Xuân Trường, Tạp chí Cộng sản, số 29-2003).
Cũng không kém, Hoàng Tùng (cựu Tổng Biên tập báo Nhân Dân) -người được coi là một trong số những cây cổ thụ của tư tưởng và báo chí của CSVN-cũng lên tiếng bênh vực cho Mác-Lênin và Hồ Chí Minh.
Tùng viết:"Điều cần phải làm sáng tỏ là những thắng lợi lớn mà Đảng ta đã giành được là do biết nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn liền với tư tưởng truyền thống tốt đẹp, độc lập, tự chủ giải quyết các vấn đề của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi ấy là cuộc Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, là công cuộc đổi mới hiện nay." (Nhân Dân, 23-2-2003)
Tùng cũng biện giải rằng:"Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu có nguyên nhân là vì các xã hội ấy cùng những thể chế ở đó đã cạn kiệt nguồn sống và động lực, bị quần chúng quay lưng lại."
Nói như Tùng thì thái độ không nghe và làm theo yêu cầu của Đảng của cán bộ, đảng viên và trí thức đang bị các đầu đảng chỉ trích trong các kỳ Hội nghị mới đây ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn có phải là một thái độ "quay lưng lại" chưa hay những người này phải viết ra trao tận tay lãnh đạo thì đảng mới biết "
Nhưng cả Trường và Tùng phải giải thích tại sao đảng CSVN dù nay đã có tới 73 tuổi đời, kể từ ngày khai sinh 3-2-1930, mà vẫn còn mờ mịt chưa tìm được đường đi đúng hướng để đưa dân tộc thoát khỏi cảnh nghèo đói hiện nay.
Sự bối rối do không dám thừa nhận Hồ Chí Minh và đảng CSVN thất bại khi không có khả năng biến Việt Nam từ lạc hậu trong thời chiến thành một nước "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" của thời bình nên họ phải bịa ra lý do để trốn trách nhiệm. Họ bảo thời gian 30 năm từ cuộc Tổng khởi nghĩa (1945), cho đến hai cuộc chiến đánh bại "chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp (1954)" và "thực dân mới của Mỹ (1975)" cũng chỉ để "giành độc lập và thống nhất" để "đưa cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa." (!)
Nhưng "xã hội chủ nghĩa" là cái thứ chủ nghĩa gì nếu không phải nó cũng chỉ là "chủ nghĩa Cộng sản" mà Hồ Chí Minh đã nhập cảng vào Việt Nam nhưng đã bị nhân dân Nga, nơi sinh ra chủ nghĩa này, đứng lên tiêu diệt nó vào năm 1992 "
Ấy thế mà Trần Xuân Trường và nhiều người khác trong đội ngũ lãnh đạo tư tưởng của đảng CSVN vẫn cứ vênh vang như đi vào chỗ không người nói rằng đảng của họ"ngày nay đang tìm tòi khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa từng có trong lịch sử, mở ra những bước đột phá về lý luận và thực tiễn mà không chỉ dân tộc ta mà cả nhân loại cần lao cũng đang dõi theo với sự tin cậy và lòng ngưỡng mộ."
Thật là vĩ đại ! Đáng lẽ ra Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển, không cần phải đợi có người tiến cử cũng phải chọn đảng CSVN để trao giải thưởng mới phải. Nhưng tại sao họ chưa ngó ngàng gì đến thứ phát minh tư tưởng lạ dòng này cũng là điều cần lý giải vì đâu và do ai mà Việt Nam càng đi lên càng mờ mịt " -/-
Phạm Trần (3-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.