Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Của 463 Hộ Dân Đòi Lại Đất Đai Bị Nhà Nước Chiếm Đoạt ( Phần IV )

20/04/200600:00:00(Xem: 1059)

301       Nguyễn Thị Pháp            1940                 Mỹ Hoà, An Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ         <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

302       Nguyễn Văn Hoá1939                 Mỹ Hoà, An Giang           5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

303       Võ Văn Khái       1955                 ấp An Thị, An Trung, Chợ Mới, An Giang   10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

304       Lê Đức Phát       1947                 Chợ Mới, An Giang          5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

305       Nguyễn Thị Sanh            1945                 Chợ Mới, An Giang          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

306       Nguyễn Thị Sáu  1951                 Mỹ Hoà, An Giang           10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

307       Trương Văn Kế   1950                 Mỹ Hoà, An Giang           7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

308       Trần Thị Nhanh 1950                 Mỹ Hoà, An Giang           7,8        Nông trường Cờ Đỏ        

 

309       Trần Văn Sai     1947                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

310       Trần Văn Bảy     1945                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

311       Nguyễn Văn Điều            1951                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

312       Nguyễn Văn Du  1953                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

313       Nguyễn Văn Chung         1951                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

314       Lê Thị Hường     1949                 Ô Môn Cần Thơ             5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

315       Nguyễn Văn Năm            1939                 ấp Thới Đông Bình I, Thới Đông   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

316       Lê Văn Hai         1907                 ấp Thạnh Hưng, Trung Hưng, Thốt Nốt     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

317       Bùi Văn Sanh     1935                 Thới Hoà 1, Thới Long Ô Môn, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

318       Bùi Lỗ Nghi        1939                 Thới Hoà 2, Thới Long Ô Môn, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

318       Bùi Thị Hà          1937                 Thới Hoà 1, Thới Long Ô Môn, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

320       Phương Thị Hải  1939                 Thới Hoà 1, Thới Long Ô Môn, Cần Thơ    9,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

321       Lâm Văn Biên     1947                 Thói Trương, xã Thới Đông, Ô Môn, Cần Thơ        9,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

322       Thạnh Bun         1950                 Thói Trương, xã Thới Đông, Ô Môn, Cần Thơ        100       Nông trường Cờ Đỏ        

 

323       Nguyễn Văn Độ  1951                 ấp Lân Quới 2, Thạch Quới, Thốt Nốt- Cần Thơ      100       Nông trường Cờ Đỏ        

 

324       Nguyễn Văn Cảnh           1955                 Thói Trương, Xã Thới Đông, Ô Môn, Cần Thơ        100       Nông trường Cờ Đỏ           

 

325       Huỳnh Văn Ngân1947                 ấp Lân Quới 2, Thạch Quới, Thốt Nốt- Cần Thơ      100       Nông trường Cờ Đỏ        

 

326       Lê Văn Liệt        1930                 ấp Thạnh Hưng, Thốt Nốt Cà Mau            10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

327       Dương Thị Chương         1923                 Thị trấn Ô Môn, Huyện Ô Môn      10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

327       Lê Thị Sanh       1937                 Đường 3/2 Tp. Cần Thơ  10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

329       Lê Thị Anh         1941                 ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi Vĩnh Long              Nông trường Cờ Đỏ        

 

330       Lê Văn Bang      1937                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

331       Ng. Sông Hương1941                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

332       Hà Văn Nên       1952                 Thới Hoà, Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

333       Nguyễn Thị Kiều1945                 Thới Hoà, Thới Đông Ô Môn, Cần Thơ      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

334       Nguyễn Thị Tư   1937                 ấp Phụng Thạnh 2, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ            5          Nông trường Cờ Đỏ           

 

335       Trịnh Thị Dân     1943                 ấp Vĩnh Nhuận, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

336       Nguyễn Thi Phượng        1942                 ấp Quy Lân 5- Thạch Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ           

 

337       Võ Văn Lý          1951                 Xã An Phong, huyện Thành Bình Đồng Tháp          5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

338       Trần Văn Vang   1950                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

339       trần Văn Phú      1951                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

340       Lưu Văn Nối       1947                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ            10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

341       Dương Thị Năm  1943                 Vĩnh Thới Lấp Vò, Đồng Tháp      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

342       Nguyễn Thị Nản  1937                 Đội 6 Nông Trường Cờ Đỏ           3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

343       Trần Thị Thạnh 1945                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

344       Nguyễn Thị Đẹp1945                 Thị Trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ            10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

345       Nguyễn Thị Hương          1938                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

346       Nguyễn Thanh Hùng       1951                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

347       Võ Văn Đương   1949                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

348       Lê Thị Lương      1950                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

349       Nguyễn Thị Tư   1952                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

350       Thái Văn Đời      1950                 Trung An, Thốt Nốt, Cần Thơ       10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

351       Nguyễn Văn Hoành         1955                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

352       Lê Văn Nam       1951                 Mỹ Thới, Châu Thành, An Giang   4          Nông trường Cờ Đỏ        

 

353       Nguyễn Văn Vân1945                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

354       Trình Hữu Truyền           1955                 Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

355       Lê Thị Yêu         1951                 Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

356       Phạm Văn Tuồng            1945                 Thị trấn Cờ Đỏ, Thốt Nốt7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

357       Nguyễn Văn Hơm            1939                 Tân Lộc Tây, Thốt Nốt Cần Thơ   5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

358       Huỳnh Văn Hiếu  1941                 Thị trấn Cờ đỏ, Cần Thơ  10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

359       Hùỳnh Văn Hà    1935                 Mỹ Thới Châu Thành, An Giang    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

260       Phạm Thị Diệp   1937                 Trại giống nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ   3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

361       Cao Văn Tỉnh     1950                 Tân Lộc Tây, Thốt Nốt Cần Thơ   9,4        Nông trường Cờ Đỏ        

 

362       Nguyễn Thị Xuyễn          1951                 Đội 5 nông trường Cờ Đỏ Cần Thơ           10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

363       Hà Văn Hiên       1950                 Đội 5 nông trường Cờ Đỏ Cần Thơ           3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

364       PhạmThị Anh     1943                 Thị trấn Tri Tôn An Giang            3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

366       Huỳnh Thị Thơi   1947                 Trung Nhất, Thốt Nốt      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

367       Huỳnh Thị Đào   1941                 Trung Nhất, Thốt Nốt      5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

368       Trương Văn Ung

 

(Đỗ Văn Tuấn)   1951                             2          Nông trường Cờ Đỏ        

 

                                                           

 

369       Huỳnh Văn Thuấn           1950                 Đồng Tháp        3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

                                                           

 

370       Võ Văn Hai(mù)

 

Con (Võ Văn Sữa)          1943                 Đồng Tháp uỷ quyền cho con       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

371       Nguyễn Thị Tâm             1951                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

372       đồng Quan Như  1941                 Thị trấn Cờ Đỏ, Ô Môn - Cần Thơ5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

373       Đồng Thị Huệ     1950                 Nông trường Cờ Đỏ, Ô Môn, Cần Thơ       10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

374       Nguyễn Thị Phận            1952                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

375       Nguyễn Thị Ba    1951                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

376       Nguyễn Văn Kỉnh            1960                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

377       Lương Thị Tích   1951                 Bờ Bao, Thốt Nốt, Cần Thơ          3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

378       Trương Thị Bông            1949                 Nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

379       Lê Văn Nhân      1955                 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ    9          Nông trường Cờ Đỏ        

 

380       Nguyễn Văn Sáu1947                 Thốt Nốt, Cần Thơ          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

381       Trương Văn Đông           1975                 Nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

382       Nguyễn Văn Tri  1951                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

383       Nguyễn Thị Hai   1945                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

384       Nguyễn Văn Nam            1943                 Mỹ Thới, An Giang          10         Nông trường Cờ Đỏ        

 

385       Nguyễn Thị Diễm            1939                 Thới Bình, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

386       Nguyễn Văn Trung          1955                 Thới Bình, Thốt Nốt, Cần Thơ       7          Nông trường Cờ Đỏ        

 

387       Ngô Thị Điệp      1951                 Thạnh Phú, Thốt Nốt, Cần Thơ     5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

388       Nguyễn Văn Mẫn            1952                 Thới Bình, Thốt Nốt, Cần Thơ       5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

389       Dương Thị Mãnh1951                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

390       Nguyễn Thị Tiềm            1950                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

391       Lê Tấn Phát       1947                 Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ    2,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

392       Sanh     1951                 Thới Long Ô Môn, Cần Thơ          3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

393       Bùi Văn Long      1947                 Thới Long Ô Môn, Cần Thơ          8          Nông trường Cờ Đỏ        

 

394       Bùi Lễ Nghi        1952                 Thới Long Ô Môn, Cần Thơ          8          Nông trường Cờ Đỏ        

 

395       Bùi Thị Hà          1954                 Thới Long Ô Môn, Cần Thơ          5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

396       Phan Văn Phanh1949                 Thành Phố Long Xuyên   7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

397       Bùi Văn Phong    1947                 Thành Phố Long Xuyên   7,5        Nông trường Cờ Đỏ        

 

398       Huỳnh Thị Bảy    1937                 Thành Phố Long Xuyên   3          Nông trường Cờ Đỏ        

 

399       Nguyễn Thị Lùng            1952                 Thốt Nốt Cần Thơ           5          Nông trường Cờ Đỏ        

 

400       Lê Thị Hoa         1954                 Thốt Nốt Cần Thơ           5          Nông trường Cờ Đỏ        

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.