Tt Không Tánh Đòi Dân Chủ Hóa, Ngưng Khủng Bố

28/08/200100:00:00(Xem: 3592)
PARIS (VB) - Thượng Tọa Không Tánh vừa chính thức gửi Kháng Thư lên Đảng CSVN, yêu cầu chấm dứt mọi hành vi khủng bố, và phải thực thi dân chủ hóa tức khắc. Bản Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế làm tại Paris ngày 27.8.2001 viết như sau.

Thượng tọa Thích Không Tánh gửi thư cho Đảng và Nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu chấm dứt việc khủng bố và bao vây các chùa viện, cũng như thực hiện Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam của Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Vì tình trạng bị khủng bố thường trực, không được bước chân ra khỏi chùa Liên Trì ở Thủ Đức, nhân danh Tăng Đoàn Saigon, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hôm 24.4.2001, Thượng tọa Thích Không Tánh gửi thư đến các Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng cộng sản, Trần Đức Luơng, Chủ tịch CHXHCNVN, Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, và Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội. Thượng tọa tố cáo việc Đảng và Nhà nuớc "đàn áp những kẻ sĩ cùng các tôn giáo có tiếng nói khác với định kiến giáo điều sẵn có (...) Ngay chính các vị cựu đảng viên cộng sản cũng bị bao vây, đe dọa, quấy nhiễu, như trường hợp các ông Trần Độ, Vũ Cao Quận, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, v.v... hay bác sĩ Nguyễn Đan Quế, vì họ đã có tiếng nói xây dựng đất nuớc không cùng quan điểm với Quý vị, nhưng lại hợp với nguyện vọng của người dân" (...) Ngoài ra còn "bắt bớ, quản chế, khủng bố, đe dọa với các vị Linh mục Công giáo; ngăn cản không cho tín đồ Hòa Hảo về Thánh địa tham dự các đại lễ, bắt giam và kết án 12 năm tù ông Trương Văn Đức, 4 năm tù ông Hồ Văn Trọng; ngăn cản không cho tín đồ Tin Lành tự do hành đạo; cưỡng chiếm đất đai của đồng bào Thượng Tây nguyên, khiến hàng chục nghìn người lâm nạn đói và một số phải tìm phương sang Kampuchia tị nạn".

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, "thì sự kiện bi thiết nhất là ngày 7.6.2001. Ngày ấy Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, dự tính ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon chữa bệnh sau 20 năm cấm cố. (...) Thế nhưng Ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nuớc đã ngăn cấm, lại còn ra lệnh quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ 2 năm kể từ ngày 1.6.2001! Ngoài ra, báo chí, cơ quan truyền thông, thư rơi thư rớt mở chiến dịch vu khống Hòa thượng một cách dối láo, vô văn hóa. Các hàng giáo phẩm khác thuộc Giáo hội chúng tôi đồng loạt bị thẩm vấn, khủng bố, bao vây, cắt điện thoại, cấm tự do đi lại trong thành phố... những sự kiện đã xẩy ra đối với Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Cố vấn Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, cũng như các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Quảng Huệ, Thích Tâm Ân, Thích Long Trình, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Huệ Đăng, cho đến bản thân tôi, Thích Không Tánh. Đặc biệt sách nhiễu, đe dọa, phong tỏa Tăng Đoàn Thừa Thiên ố Huế đối với Hòa thượng Thích Thiện Hạnh và các Thượng tọa Thich Chí Mậu, Thích Chí Thắng, Thích Phước Viên, Thích Chơn Niệm ở Huế, Thích Hải Tạng ở Quảng Trị, Thích Thanh Quang ở Đà Nẵng. Trường hợp Thượng tọa Thích Thái Hòa cùng 17 Tăng sĩ khác bị ra lệnh đuổi khỏi chùa Từ Hiếu". Thượng tọa Thích Không Tánh cũng tố cáo việc "Thượng tọa Thích Thiện Minh vẫn bị giam hãm tại trại Z 30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từ 23 năm qua chỉ vì đã lên tiếng đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, chỉ vì không chịu rời bỏ Giáo hội của mình, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để gia nhập Giáo hội Nhà nuớc do Đảng lập ra".

Cuối thư Thượng tọa Thích Không Tánh đề nghị: "Để vượt thoát tình cảnh hiểm nguy của đất nuớc, đàn áp dân tộc hiện nay, trong tư cách những Tu sĩ mà cũng là người Công dân, chúng tôi xin đề nghị Quý Vị đọc kỹ và thực hiện Lời Kêu Gọi Dân Chủ Cho Việt Nam mà Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nhân danh Hội đồng Luỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố ngày 21.2.2001. Lời Kêu gọi này đã được gửi đến Quý Vị và cũng đã được đồng bào ở hải ngoại nồng nhiệt hoan nghênh với trên 300.000 chữ ký hậu thuẫn".

Sau đây là nguyên văn thư ấy :

GIÁO HộI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT - TĂNG ĐOàN Sài Gòn
Chùa Liên Trì - 153 Lương Định Của, P. An Khánh, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi:
Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN
Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN

Kính thưa Quý Vị,


Chúng tôi, những Tu sĩ trong Tăng Đoàn Bảo vệ Chánh Pháp Saigon, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin gửi đến Quý vị lãnh đạo lá thư ngỏ này để bày tỏ những đề nghị và đòi hỏi của những công dân đang trực tiếp gánh chịu những di lụy của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nuớc. Thưa Quý Vị, Quý vị không ngừng công bố quyết tâm thực hiện "Đổi mới" một cách triệt để. Nhưng trong thực tế lại không để cho Người Dân nói lên tiếng tói trung thực của mình trong công cuộc "đổi mới đó. Trái lại còn tiếp tục đàn áp những kẻ sĩ cùng các tôn giáo có tiếng nói khác với định kiến giáo điều sẵn có của Quý vị. Sau Đại hội IX, Ban Lãnh đạo mới còn đàn áp khốc liệt hơn trước. Ngay chính các vị cựu đảng viên cộng sản cũng bị bao vây, đe dọa, quấy nhiễu, như trường hợp các ông Trần Độ, Vũ Cao Quận, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, v.v... hay bác sĩ Nguyễn Đan Quế, vì họ đã có tiếng nói xây dựng đất nuớc không cùng quan điểm với Quý vị, nhưng lại hợp với nguyện vọng của người dân.

Đối với các tôn giáo lớn tại Việt Nam, Quý vị còn nặng tay hơn nữa. Đó là các trường hợp bắt bớ, quản chế, khủng bố, đe dọa với các vị Linh mục Công giáo ; ngăn cản không cho tín đồ Hòa Hảo về Thánh địa tham dự các đại lễ, bắt giam và kết án 12 năm tù ông Trương Văn Đức, 4 năm tù ông Hồ Văn Trọng ; ngăn cản không cho tín đồ Tin Lành tự do hành đạo; cưỡng chiếm đất đai của đồng bào Thượng Tây nguyên, khiến hàng chục nghìn người lâm nạn đói và một số phải tìm phương sang Kampuchia tị nạn. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi, thì sự kiện bi thiết nhất là ngày 7.6.2001. Ngày ấy Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, dự tính ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon chữa bệnh sau 20 năm cấm cố. Việc làm ấy hợp lý và hợp pháp. Vì Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang đã hết hạn quản chế từ năm 1997. Thế nhưng Ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nuớc đã ngăn cấm, lại còn ra lệnh quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ 2 năm kể từ ngày 1.6.2001! Ngoài ra, báo chí, cơ quan truyền thông, thư rơi thư rớt mở chiến dịch vu khống Hòa thượng một cách dối láo, vô văn hóa. Các hàng giáo phẩm khác thuộc Giáo hội chúng tôi đồng loạt bị thẩm vấn, khủng bố, bao vây, cắt điện thoại, cấm tự do đi lại trong thành phố... những sự kiện đã xẩy ra đối với Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Cố vấn Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, cũng như các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Quảng Huệ, Thích Tâm Ân, Thích Long Trình, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Huệ Đăng, cho đến bản thân tôi, Thích Không Tánh. Đặc biệt sách nhiễu, đe dọa, phong tỏa Tăng Đoàn Thừa Thiên - Huế đối với Hòa thượng Thích Thiện Hạnh và các Thượng tọa Thich Chí Mậu, Thích Chí Thắng, Thích Phước Viên, Thích Chơn Niệm ở Huế, Thích Hải Tạng ở Quảng Trị, Thích Thanh Quang ở Đà Nẵng. Trường hợp Thượng tọa Thích Thái Hòa cùng 17 Tăng sĩ khác bị ra lệnh đuổi khỏi chùa Từ Hiếu. Trong khi ấy, Thượng tọa Thích Thiện Minh vẫn bị giam hãm tại trại Z 30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từ 23 năm qua chỉ vì đã lên tiếng đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, chỉ vì không chịu rời bỏ Giáo hội của mình, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để gia nhập Giáo hội Nhà nuớc do Đảng lập rạ Thưa Quý vị, Những việc trên chứng tỏ Ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà Nuớc vẫn chưa có tâm "đổi mới", vẫn bám víu vào quyền hành độc tôn, để chạy trốn trách nhiệm của mình truớc thảm trạng lạc hậu, nghèo đói, điêu linh của đất nuớc. Nhất là tình trạng tệ đoan xã hội: hàng vạn thanh niên nam nữ nghiện ngập ma túy, buôn bán xác thân, trộm cướp giết người; nạn hối lộ, tham nhũng, bất chấp luật pháp của các cơ quan Công quyền. Thế mà Đảng vẫn cứ rêu rao về "dân tộc" và "văn hóa" trên miệng lưỡi và sách báo tuyên truyền. Bởi vậy, để vượt thoát tình cảnh hiểm nguy của đất nuớc, đàn áp dân tộc hiện nay, trong tư cách những Tu sĩ mà cũng là người Công dân, chúng tôi xin đề nghị Quý Vị đọc kỹ và thực hiện LờI KÊU GọI CHO DÂN CHỦ VIỆT NAM, mà Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nhân danh Hội đồng Luỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố ngày 21.2.2001. Lời Kêu gọi này đã được gửi đến Quý Vị và cũng đã được đồng bào ở hải ngoại nồng nhiệt hoan nghênh với trên 300.000 chữ ký hậu thuẫn. Hy vọng Quý Vị hồi tâm, trút bỏ mặc cảm, thực hiện Lời Kêu gọi cho Dân chủ nói trên để thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay.

Saigon, ngày 24 tháng 8 năm 2001
Thay mặt Tăng Đoàn Bảo vệ Chánh Pháp Saigon
(Ấn ký)
Tỳ kheo Thích Không Tánh

Bản sao kính gởi: Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris
"để kính nhờ chuyển trình và phổ biến đến Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Đoàn thể, Tôn giáo bạn và Phật tử Hải ngoại để kính xin gia tâm cầu nguyện cùng kết hợp rộng rãi cứu nguy Quê hương".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.