Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đa Số Dân Gốc Aù: Hết Bình An, Đời Sống Tệ Hơn, Kỳ Thị Thêm

05/09/200200:00:00(Xem: 3637)
NCM, và USC/AJ&J Thăm Dò Dân Sắc Tộc Cali về Ảnh Hưởng 9/11
7 Nhật Báo Sắc Tộc Lớn Nhất Cali - Trong Đó Có Việt Báo - Phổ Biến Bản Thăm Dò về Dân Mỹ Gốc Á, Mỹ La Tinh, Da Đen và Trung Đông
LOS ANGELES, Calif. (Sept. 5, 2002) - Cơ sở truyền thông New California Media (NCM) và Học Viện Báo Chí và Công Lý USC Annenberg (USC/AJ&J), trong hợp tác với 7 nhật báo lớn nhất của các sắc tộc thiểu số California, hôm thứ năm đã phổ biến kết quả một bản nghiên cứu đa ngôn ngữ về ảnh hưởng của 9/11 đái vùi di dân và các cư dân California "sắc tộc" khác.
Trong bản khảo cứu về 1,000 cư dân California, thực hiện bởi Bendixen & Associates bằng 12 thứ tiếng, có tỉ lệ lớn các nhóm dân Mỹ gốc Á, Trung Đông, Mỹ da đen và Mỹ La Tinh nói với những người phỏng vấn rằng đời sống thường nhật của họ đã tệ hại đi nhiều do hậu quả các cú khủng bố ngày 11-9, với nhiều người trong tất cả các nhóm dân này nói là chính họ hay là người trong gia đình họ đã bị mất việc hay là kiếm tiền ít hơn. Nhưng đa số cũng nói rằng họ có cảm xúc mạnh hơn về lòng yêu đất nước Hoa Kỳ và thấy mình ràng buộc vào nơi này nhiều hơn, từ hậu quả của 9/11.
"Không ngờ vực gì nữa, các kết quả cho thấy dân California gốc thiểu số cảm thấy các ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống hàng ngày của họ từ 9/11 và hậu quả của nó," theo lời Sergio Bendixen, chủ tịch công ty Bendixen & Associates. "Phần lớn các di dân gốc Á, Mỹ La Tinh và Trung Đông nói rằng kể từ ngày 11 tháng 9 đó, đời sống của họ đã tệ hại đi. Bản thăm dò cũng cho thấy rằng đa số dân Cali sắc tộc đã thấy kém an toàn về tương lai của gia đình họ và cộng đồng của họ. Họ cũng quy trách tình hình mất việc và thua thiệt lương bổng cho 9/11 và hậu quả của nó, và nói là các con của họ thấy sợ hãi nhiều hơn về an toàn của họ.
"Nhưng họ cảm thấy nhiều hơn trước đó rằng bây giờ họ là một phần của Hoa Kỳ. Điều đó có ý nghĩa tại California, nơi ở mặt kia Hoa Kỳ so với mục tiêu của ngày 9/11, tại một tiểu bang mà phân nửa dân số - gần 17 triệu người - có ngôn ngữ hay ràng buộc văn hóa với Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông," theo lời Bendixen.
Kết quả bản thăm dò cho thấy khác với các bản thăm dò Anh ngữ trong năm qua, mà các bản đó cho thấy hầu hết dân Mỹ tin là đời sống bình thường của họ hoặc là đã trở về bình thường hay không hề thay đổi gì vì hậu quả cú 9/11.
Bản nghiên cứu của NCM và USC/AJ&J nhắm phát triển dung lượng thăm dò bằng nhiều ngôn ngữ trong việc hợp tác với truyền thông của các sắc tộc, mà truyền thông này sẽ cho thấy suy nghĩ của độc giả của họ trong diễn đàn công cộng, và tường trình kết quả lại cho các độc giả đó xuyên qua truyền thông của họ, theo lời các giám đốc của cả 2 tổ chức.
"Thăm dò này nhằm đưa khái niệm "công chúng" trở ngược vào sự thăm dò," theo lời Sandy Close, giám đốc của New California Media. "Đây là lần đầu tiên, khi truyền thông sử dụng chữ 'công chúng' để nói về thăm dò này, nó sẽ bao trùm tất cả những thành phần đó của khối dân số không nói Anh ngữ và không nằm trên màn hình thăm dò của các cơ quan thăm dò dòng chính."
"Thăm dò qua nhiều ngôn ngữ là một khí cụ đây sức mạnh, có thể là khí cụ chính yếu, đối với các nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục để bắt kịp ý kiến công chúng tại California và cả nước," theo lời Steve Montiel, giám đốc USC/AJ&J. "Phương pháp này có thể cách mạng hóa việc thăm dò dư luận, và đưa chúng ta tới những chuyện kể mà sẽ không được kể ra bằng cách khác. Bằng cách mở cánh cửa đối với cuộc đời các di dân và dân Calif. Gốc sắc tộc khác, chúng ta sẽ biết thêm về nhau, và điều đó sẽ làm lợi tất cả chúng ta, dù là gia đình chúng ta tới từ nơi nào."
Phần tóm lược sau của các kết quả chính trong bản thăm dò được in cùng lúc bởi "Bảy Nhật Báo Lớn," các nhật báo phục vụ các sắc dân thiểu số có số phát hành lớn nhất tại California - các báo này là Chinese Daily News/World Journal, The Korea Daily, Korea Times, La Opinion, Người Việt, Sing Tao Daily và Việt Báo:

- Đa số dân California gốc sắc tộc tin là phẩm chất tổng quát của đời sống đã tệ hại đi trong năm qua. Theo kết quả thăm dò, đa số dân gốc Mỹ La Tinh (55%) và Mỹ gốc Á (59%) cảm thấy kém an toàn đối với đời sống thường ngày của họ bây giờ hơn là một năm trước đó. Đa số dân Mỹ da đen (88%) , cũng như gốc Mỹ La Tinh (53%) và gốc Á (57%), nghĩ rằng 1 cú khủng bố tấn công nhiều phần sẽ xảy ra trong cộng đồng địa phương. Đa số cư dân California (trong nhóm sắc dân Ả Rập, Iran, Pakistan hay A Phú Hãn, tức là trong nhóm Trung Đông) tiết lộ rằng họ bây giờ bị ưu trầm thường xuyên hơn là trước 9/11 (tỉ lệ 56%). Và đại đa số của 4 nhóm sắc tộc được phỏng vấn nói là họ lo ngại thêm về tương lai gia đình, và rằng các con của họ có vẻ sợ hãi hơn cho sự an toàn của gia đình họ.
- Sự kiện 9/11 đã làm dân California gốc sắc tộc thấy ràng buộc vào Hoa Kỳ - trở thành một phần của cộng đồng Hoa Kỳ, và cảm thấy được đón nhận trong Hoa Kỳ. Đại đa số dân Mỹ gốc Á (80%), gốc Mỹ La Tinh (85%), gốc Mỹ da đen (91%) và gốc Trung Đông (81%) nói là họ thấy gia đình họ thuộc về và được đón nhận trên nước này. Bản nghiên cứu cũng cho thấy khoảng phân nửa dân gốc Á và Mỹ La Tinh tại Cali, và khoảng 1/3 dân Mỹ da đen và Trung Đông bây giờ cảm thấy yêu nước đối với Hoa Kỳ hơn là trước 9/11.
- Biến cố 9/11 đã mang các gia đình tất cả các nhóm dân sắc tộc và các cộng đồng nơi họ sống thân thiết hơn. Đa số dân gốc Á (61%), Mỹ La Tinh (73%) và Mỹ da đen (56%) trong bản thăm dò nói với người phỏng vấn rằng biến cố 9/11 đã làm họ cảm thấy có một ý nghĩa lớn hơn về cộng đồng và cảm thông tại California. Chỉ có những người Pakistan không đồng ý như thế. Tuy nhiên, tất cả 4 nhóm sắc tộc đồng ý mạnh mẽ rằng họ cảm thấy nhu cầu giành thêm thì giờ cho gia đình kể từ 9/11.
- Aûnh hưởng kinh tế của 9/11 và sự suy thoái kéo theo đã cảm thấy mạnh mẽ bởi dân Cali gốc sắc tộc. Khoảng 1/3 dân Mỹ La Tinh, Trung Đông và Mỹ gốc Á trong bản nghiên cứu nói rằng thu nhập gia đình của họ đã giảm trong năm ngoái. Một phần năm của tất cả các nhóm sắc tộc nói rằng họ hay là 1 thành viên gia đình của họ đã mất việc kể từ cú 9/11, và nhiều người từng gửi tiền về cho thân nhân ở quê nhà bây giờ thú nhận rằng họ đang phải gửi tiền ít đi.
- Chứng cớ mạnh mẽ về kỳ thị từ ngày 9/11. Có chứng cớ mạnh mẽ trong bản nghiên cứu rằng nhiều cư dân California thuộc gốc Ả Rập, Iran, A Phú Hãn, Pakistan và Ấn Độ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc thường xuyên hơn là trước vụ 9/11 (tới 58% nói là họ là nạn nhân kỳ thị thường hơn).
- Đa số cảm thấy rằng Hoa Kỳ có “quá nhiều ảnh hưởng trên thế giới” nhưng mạnh mẽ hỗ trợ cuộc chiến diệt khủng bố. Dân gốc Mỹ La Tinh (78%), gốc Á (73%), Mỹ da đen (66%) và Trung Đông (47%) đồng ý rằng Hoa Kỳ là 1 thế lực tích cực trên thế giới, trong khi chưa tới 1/5 cảm thấy là Mỹ là 1 thế lực tiêu cực. Họ cũng cho thấy rõ rằng hành động quân sự Mỹ thực hiện ở nước khác, kể từ 9/11. là cuộc chiến chống khủng bố - không phải cuộc chiến chống Hồi Giáo và thế giới Ả Rập.
Phương Pháp Thăm Dò
Kết quả thăm dò dựa vào các cuộc phỏng vấn 1,000 cư dân thành niên gốc Á, Mỹ Latin, da đen và Trung Đông tại California. Các cuộc phỏng vấn thực hiện từ 22-7 tới 16-8-2002. Những người được thăm dò là các cư dân Calif. tự mô tả mình là ‘sắc tộc.’ Nhóm 300 cuộc phỏng vấn người gốc Á gồm các cư dân gốc Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Phi Luật Tân và Ấn Độ tại Calif. Các cuộc phỏng vấn thực hiện bằng 12 ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây Ban Nha, Quảng Đông, Quan Thoại, Việt Ngữ, Hàn Ngữ, Tagalog (thổ ngữ Phi), Hindi (Ấn ngữ), Farsi, Dari, Urdu, và Ả Rập ngữ. Xác suất sai lầm cho toàn cuộc thăm dò là 3%.Sai số cho các mẫu gốc Á và Trung Đông là 6%. Sai số cho các mẫu gốc Mỹ Latin và Mỹ da đen (mỗi nhóm 200 người) là 7%.
Về New California Media
New California là tổ chức của hơn 400 cơ sở truyền thông sắc tộc - các ngành báo chí, phát thanh, TV, và online. Cần thêm thông tin, có thể vào www.ncmonline.com .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào giữa tháng 3, chưa đầy một tháng sau khi Nga xâm lăng Ukraine, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã đưa ra một dự đoán nổi bật: Ukraine sẽ chiến thắng. Sáu tháng sau, Ukraine đang trên đà tấn công và tái chiếm lãnh thổ quan trọng giữa nhiều dấu hiệu là quyết tâm của Nga đang suy yếu. Các bản tường thuật chỉ ra rằng vũ khí và thông tin tình báo do Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác cung cấp đang mang lại cho cuộc phản công của Ukraine một sự thúc đẩy nghiêm trọng. Liên minh NATO vẫn bền vững và đoàn kết đứng sau Ukraine, bất chấp nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu sự thống nhất đó bằng cách hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu...
Trong thời đại kinh tế toàn cầu hoá dựa vào tri thức và thông tin, thì kiến thức trở thành sức mạnh và Internet là phương tiện kết nối. Các kiến thức mới đang được phổ biến tự do trên khắp thế giới và mọi người có thể truy cập được dễ dàng hơn. Trước các chuyển biến dông bão này, tình hình cạnh tranh giữa các cường quốc không chỉ còn nằm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh mà còn canh tân kỹ thuật và nhiều quốc gia cảm thấy đang bị đe dọa bởi sự tụt hậu về kiến thức và trang bị kỹ thuật số...
Cả hai nhà lãnh đạo nữ này đều là những nhân vật xuất chúng, những phụ nữ đầu tiên giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp bậc nhất trên đất nước họ. Hình ảnh hai bà kề vai sát cánh trên trường thế giới bất chấp một siêu cường do đàn ông thống trị chuyên đi bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn, quả là một thách thức tương phản và là một biểu tượng dũng cảm của thời đại...
Chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Đài Loan tạo thêm sự đe doạ mới của Trung Quốc đối với hòn đảo này, nó được tạo ra do nhu cầu duy trì việc kiểm soát đối với tình hình ở eo biển Đài Loan sau những chiến thắng bầu cử liên tục của đảng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan...
Bản đồ thứ ba về thế giới thời hậu Chiến tranh Lạnh bắt nguồn từ cái thường được gọi là “Lý thuyết Hiện thực” (Realist Theory) về quan hệ quốc tế. Theo lý thuyết này, các quốc gia thực sự là chủ thể quan trọng duy nhất trong các vấn đề thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia là một mối quan hệ hỗn loạn (anarchy), và do đó để đảm bảo sự tồn tại và an ninh của họ, các quốc gia luôn cố gắng tối đa hóa quyền lực của mình... Một cái nhìn viễn kiến về mối hiểm họa xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, của nhà Chính trị học lừng danh Samuel P. Huntington, do Bác sĩ Hồ Văn Hiền chuyển ngữ và chú thích. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
✱ MI5: ĐCSTQ áp dụng cách tiếp cận cấp nhà nước, trong đó các doanh nghiệp và cá nhân bị pháp luật TQ buộc phải hợp tác với Đảng ✱ SHU Yenjoon, sĩ quan tình báo Trung Quốc đã bị kết án về tội đánh cắp bí mật thương mại trong lĩnh vực hàng không Hoa Kỳ ✱ MI5: Để ngăn chặn, năm 2020, Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực mới cho các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Quân đội PLA ✱ ALJ: Giám đốc FBI Cảnh báo các công ty phương Tây rằng Bắc Kinh quyết tâm đánh cắp công nghệ của họ để đạt được lợi ích cạnh tranh. ✱ ĐS Trung Quốc tại London đã bác bỏ các cáo buộc của McCallum (MI5) và Wray (FBI), là "hoàn toàn vô căn cứ”. ✱ AFP: TMT Liên Quân Mỹ cáo buộc ông Tập Cận Bình thất hứa...
SPIEGEL phỏng vấn Ngoại trưởng Mỹ huyền thoại về nỗi ám ảnh và lệnh ngừng bắn của Putin...
Báo cáo năm 2021của Welthungerhilfe, một tổ chức cứu đói quốc tế được thành lập tại Đức từ năm 1992, vừa được phổ biến gần đây, cho thấy thực tế đã đánh tan bao hy vọng. Bảng chỉ số về nạn đói của báo cáo đã báo động về các nguy cơ dinh dưỡng của dân số thế giới và nguồn cung ứng lương thực trong toàn cầu...
Omar là con trai thứ tư của Bin Laden, người khủng bố giết người nổi tiếng khắp thế giới mà vụ gây chấn động hơn hết là vụ 9/11 ở NY năm 2001, hiện đang chọn sanh sống ở Normandie, vùng biển cực Bắc nước Pháp, với nghề vẽ tranh. Hôm đầu tháng 6 vừa qua, ông gặp nhà báo Charles Guyard của tuần báo Le Point, trong câu chuyện với nhà báo, ông kể lại tại sao ông chọn nước Pháp để sanh sống và may mắn, được Pháp chập nhận...
Ba người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, được bầu cử vào chức vụ thủ tướng. Năm 1949, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh vai trò bình đẳng giữa phái nam và phái nữ, trong mọi lãnh vực, nhưng thời đó chưa có một lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới do dân bầu lên là phụ nữ cả...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.