Hôm nay,  

Đa Số Dân Gốc Aù: Hết Bình An, Đời Sống Tệ Hơn, Kỳ Thị Thêm

05/09/200200:00:00(Xem: 3997)
NCM, và USC/AJ&J Thăm Dò Dân Sắc Tộc Cali về Ảnh Hưởng 9/11
7 Nhật Báo Sắc Tộc Lớn Nhất Cali - Trong Đó Có Việt Báo - Phổ Biến Bản Thăm Dò về Dân Mỹ Gốc Á, Mỹ La Tinh, Da Đen và Trung Đông
LOS ANGELES, Calif. (Sept. 5, 2002) - Cơ sở truyền thông New California Media (NCM) và Học Viện Báo Chí và Công Lý USC Annenberg (USC/AJ&J), trong hợp tác với 7 nhật báo lớn nhất của các sắc tộc thiểu số California, hôm thứ năm đã phổ biến kết quả một bản nghiên cứu đa ngôn ngữ về ảnh hưởng của 9/11 đái vùi di dân và các cư dân California "sắc tộc" khác.
Trong bản khảo cứu về 1,000 cư dân California, thực hiện bởi Bendixen & Associates bằng 12 thứ tiếng, có tỉ lệ lớn các nhóm dân Mỹ gốc Á, Trung Đông, Mỹ da đen và Mỹ La Tinh nói với những người phỏng vấn rằng đời sống thường nhật của họ đã tệ hại đi nhiều do hậu quả các cú khủng bố ngày 11-9, với nhiều người trong tất cả các nhóm dân này nói là chính họ hay là người trong gia đình họ đã bị mất việc hay là kiếm tiền ít hơn. Nhưng đa số cũng nói rằng họ có cảm xúc mạnh hơn về lòng yêu đất nước Hoa Kỳ và thấy mình ràng buộc vào nơi này nhiều hơn, từ hậu quả của 9/11.
"Không ngờ vực gì nữa, các kết quả cho thấy dân California gốc thiểu số cảm thấy các ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống hàng ngày của họ từ 9/11 và hậu quả của nó," theo lời Sergio Bendixen, chủ tịch công ty Bendixen & Associates. "Phần lớn các di dân gốc Á, Mỹ La Tinh và Trung Đông nói rằng kể từ ngày 11 tháng 9 đó, đời sống của họ đã tệ hại đi. Bản thăm dò cũng cho thấy rằng đa số dân Cali sắc tộc đã thấy kém an toàn về tương lai của gia đình họ và cộng đồng của họ. Họ cũng quy trách tình hình mất việc và thua thiệt lương bổng cho 9/11 và hậu quả của nó, và nói là các con của họ thấy sợ hãi nhiều hơn về an toàn của họ.
"Nhưng họ cảm thấy nhiều hơn trước đó rằng bây giờ họ là một phần của Hoa Kỳ. Điều đó có ý nghĩa tại California, nơi ở mặt kia Hoa Kỳ so với mục tiêu của ngày 9/11, tại một tiểu bang mà phân nửa dân số - gần 17 triệu người - có ngôn ngữ hay ràng buộc văn hóa với Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông," theo lời Bendixen.
Kết quả bản thăm dò cho thấy khác với các bản thăm dò Anh ngữ trong năm qua, mà các bản đó cho thấy hầu hết dân Mỹ tin là đời sống bình thường của họ hoặc là đã trở về bình thường hay không hề thay đổi gì vì hậu quả cú 9/11.
Bản nghiên cứu của NCM và USC/AJ&J nhắm phát triển dung lượng thăm dò bằng nhiều ngôn ngữ trong việc hợp tác với truyền thông của các sắc tộc, mà truyền thông này sẽ cho thấy suy nghĩ của độc giả của họ trong diễn đàn công cộng, và tường trình kết quả lại cho các độc giả đó xuyên qua truyền thông của họ, theo lời các giám đốc của cả 2 tổ chức.
"Thăm dò này nhằm đưa khái niệm "công chúng" trở ngược vào sự thăm dò," theo lời Sandy Close, giám đốc của New California Media. "Đây là lần đầu tiên, khi truyền thông sử dụng chữ 'công chúng' để nói về thăm dò này, nó sẽ bao trùm tất cả những thành phần đó của khối dân số không nói Anh ngữ và không nằm trên màn hình thăm dò của các cơ quan thăm dò dòng chính."
"Thăm dò qua nhiều ngôn ngữ là một khí cụ đây sức mạnh, có thể là khí cụ chính yếu, đối với các nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục để bắt kịp ý kiến công chúng tại California và cả nước," theo lời Steve Montiel, giám đốc USC/AJ&J. "Phương pháp này có thể cách mạng hóa việc thăm dò dư luận, và đưa chúng ta tới những chuyện kể mà sẽ không được kể ra bằng cách khác. Bằng cách mở cánh cửa đối với cuộc đời các di dân và dân Calif. Gốc sắc tộc khác, chúng ta sẽ biết thêm về nhau, và điều đó sẽ làm lợi tất cả chúng ta, dù là gia đình chúng ta tới từ nơi nào."
Phần tóm lược sau của các kết quả chính trong bản thăm dò được in cùng lúc bởi "Bảy Nhật Báo Lớn," các nhật báo phục vụ các sắc dân thiểu số có số phát hành lớn nhất tại California - các báo này là Chinese Daily News/World Journal, The Korea Daily, Korea Times, La Opinion, Người Việt, Sing Tao Daily và Việt Báo:

- Đa số dân California gốc sắc tộc tin là phẩm chất tổng quát của đời sống đã tệ hại đi trong năm qua. Theo kết quả thăm dò, đa số dân gốc Mỹ La Tinh (55%) và Mỹ gốc Á (59%) cảm thấy kém an toàn đối với đời sống thường ngày của họ bây giờ hơn là một năm trước đó. Đa số dân Mỹ da đen (88%) , cũng như gốc Mỹ La Tinh (53%) và gốc Á (57%), nghĩ rằng 1 cú khủng bố tấn công nhiều phần sẽ xảy ra trong cộng đồng địa phương. Đa số cư dân California (trong nhóm sắc dân Ả Rập, Iran, Pakistan hay A Phú Hãn, tức là trong nhóm Trung Đông) tiết lộ rằng họ bây giờ bị ưu trầm thường xuyên hơn là trước 9/11 (tỉ lệ 56%). Và đại đa số của 4 nhóm sắc tộc được phỏng vấn nói là họ lo ngại thêm về tương lai gia đình, và rằng các con của họ có vẻ sợ hãi hơn cho sự an toàn của gia đình họ.
- Sự kiện 9/11 đã làm dân California gốc sắc tộc thấy ràng buộc vào Hoa Kỳ - trở thành một phần của cộng đồng Hoa Kỳ, và cảm thấy được đón nhận trong Hoa Kỳ. Đại đa số dân Mỹ gốc Á (80%), gốc Mỹ La Tinh (85%), gốc Mỹ da đen (91%) và gốc Trung Đông (81%) nói là họ thấy gia đình họ thuộc về và được đón nhận trên nước này. Bản nghiên cứu cũng cho thấy khoảng phân nửa dân gốc Á và Mỹ La Tinh tại Cali, và khoảng 1/3 dân Mỹ da đen và Trung Đông bây giờ cảm thấy yêu nước đối với Hoa Kỳ hơn là trước 9/11.
- Biến cố 9/11 đã mang các gia đình tất cả các nhóm dân sắc tộc và các cộng đồng nơi họ sống thân thiết hơn. Đa số dân gốc Á (61%), Mỹ La Tinh (73%) và Mỹ da đen (56%) trong bản thăm dò nói với người phỏng vấn rằng biến cố 9/11 đã làm họ cảm thấy có một ý nghĩa lớn hơn về cộng đồng và cảm thông tại California. Chỉ có những người Pakistan không đồng ý như thế. Tuy nhiên, tất cả 4 nhóm sắc tộc đồng ý mạnh mẽ rằng họ cảm thấy nhu cầu giành thêm thì giờ cho gia đình kể từ 9/11.
- Aûnh hưởng kinh tế của 9/11 và sự suy thoái kéo theo đã cảm thấy mạnh mẽ bởi dân Cali gốc sắc tộc. Khoảng 1/3 dân Mỹ La Tinh, Trung Đông và Mỹ gốc Á trong bản nghiên cứu nói rằng thu nhập gia đình của họ đã giảm trong năm ngoái. Một phần năm của tất cả các nhóm sắc tộc nói rằng họ hay là 1 thành viên gia đình của họ đã mất việc kể từ cú 9/11, và nhiều người từng gửi tiền về cho thân nhân ở quê nhà bây giờ thú nhận rằng họ đang phải gửi tiền ít đi.
- Chứng cớ mạnh mẽ về kỳ thị từ ngày 9/11. Có chứng cớ mạnh mẽ trong bản nghiên cứu rằng nhiều cư dân California thuộc gốc Ả Rập, Iran, A Phú Hãn, Pakistan và Ấn Độ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc thường xuyên hơn là trước vụ 9/11 (tới 58% nói là họ là nạn nhân kỳ thị thường hơn).
- Đa số cảm thấy rằng Hoa Kỳ có “quá nhiều ảnh hưởng trên thế giới” nhưng mạnh mẽ hỗ trợ cuộc chiến diệt khủng bố. Dân gốc Mỹ La Tinh (78%), gốc Á (73%), Mỹ da đen (66%) và Trung Đông (47%) đồng ý rằng Hoa Kỳ là 1 thế lực tích cực trên thế giới, trong khi chưa tới 1/5 cảm thấy là Mỹ là 1 thế lực tiêu cực. Họ cũng cho thấy rõ rằng hành động quân sự Mỹ thực hiện ở nước khác, kể từ 9/11. là cuộc chiến chống khủng bố - không phải cuộc chiến chống Hồi Giáo và thế giới Ả Rập.
Phương Pháp Thăm Dò
Kết quả thăm dò dựa vào các cuộc phỏng vấn 1,000 cư dân thành niên gốc Á, Mỹ Latin, da đen và Trung Đông tại California. Các cuộc phỏng vấn thực hiện từ 22-7 tới 16-8-2002. Những người được thăm dò là các cư dân Calif. tự mô tả mình là ‘sắc tộc.’ Nhóm 300 cuộc phỏng vấn người gốc Á gồm các cư dân gốc Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Phi Luật Tân và Ấn Độ tại Calif. Các cuộc phỏng vấn thực hiện bằng 12 ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây Ban Nha, Quảng Đông, Quan Thoại, Việt Ngữ, Hàn Ngữ, Tagalog (thổ ngữ Phi), Hindi (Ấn ngữ), Farsi, Dari, Urdu, và Ả Rập ngữ. Xác suất sai lầm cho toàn cuộc thăm dò là 3%.Sai số cho các mẫu gốc Á và Trung Đông là 6%. Sai số cho các mẫu gốc Mỹ Latin và Mỹ da đen (mỗi nhóm 200 người) là 7%.
Về New California Media
New California là tổ chức của hơn 400 cơ sở truyền thông sắc tộc - các ngành báo chí, phát thanh, TV, và online. Cần thêm thông tin, có thể vào www.ncmonline.com .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ TT Putin: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay” - "Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt." ✱ PNV/TBÔ John Kirby: Ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào rằng ông ta sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh - Ông Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, nhưng chỉ khi nào nhà lãnh đạo Nga "thể hiện sự nghiêm túc về đàm phán"...
Mãi cho đến dạo gần đây, hầu hết những ai không sống ở Iran có thể sẽ chưa bao giờ nghe đến cụm từ ‘cảnh sát đạo đức,’ chứ đừng nói là biết được vai trò rộng lớn của họ ở đất nước này. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2022, cái chết của Jina Mahsa Amini đã làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố Iran và các nơi khác, và tới này vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Amini đã bị Gasht-e-Ershad, tên tiếng Ba Tư của lực lượng cảnh sát khét tiếng này, giam giữ vì tội “không buộc khăn trùm đầu phù hợp.”
Thế giới đang đối mặt với một bước ngoặt của thời đại: một sự thay đổi kiến tạo cho thời đại. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã kết thúc một kỷ nguyên. Các cường quốc mới đã hoặc tái xuất hiện, bao gồm một Trung Quốc hùng mạnh về kinh tế và kiên quyết về chính trị. Trong thế giới đa cực mới này, các quốc gia và mô hình chính phủ khác nhau đang cạnh tranh về quyền lực và ảnh hưởng.
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.
Từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (Conference of the Parties, COP27) sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị này được Antonio Gunterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc khai mạc và có khoảng đại diện của 200 quốc gia và hàng chục nghìn người tham dự...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.