Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đa Số Dân Gốc Aù: Hết Bình An, Đời Sống Tệ Hơn, Kỳ Thị Thêm

05/09/200200:00:00(Xem: 3301)
NCM, và USC/AJ&J Thăm Dò Dân Sắc Tộc Cali về Ảnh Hưởng 9/11
7 Nhật Báo Sắc Tộc Lớn Nhất Cali - Trong Đó Có Việt Báo - Phổ Biến Bản Thăm Dò về Dân Mỹ Gốc Á, Mỹ La Tinh, Da Đen và Trung Đông
LOS ANGELES, Calif. (Sept. 5, 2002) - Cơ sở truyền thông New California Media (NCM) và Học Viện Báo Chí và Công Lý USC Annenberg (USC/AJ&J), trong hợp tác với 7 nhật báo lớn nhất của các sắc tộc thiểu số California, hôm thứ năm đã phổ biến kết quả một bản nghiên cứu đa ngôn ngữ về ảnh hưởng của 9/11 đái vùi di dân và các cư dân California "sắc tộc" khác.
Trong bản khảo cứu về 1,000 cư dân California, thực hiện bởi Bendixen & Associates bằng 12 thứ tiếng, có tỉ lệ lớn các nhóm dân Mỹ gốc Á, Trung Đông, Mỹ da đen và Mỹ La Tinh nói với những người phỏng vấn rằng đời sống thường nhật của họ đã tệ hại đi nhiều do hậu quả các cú khủng bố ngày 11-9, với nhiều người trong tất cả các nhóm dân này nói là chính họ hay là người trong gia đình họ đã bị mất việc hay là kiếm tiền ít hơn. Nhưng đa số cũng nói rằng họ có cảm xúc mạnh hơn về lòng yêu đất nước Hoa Kỳ và thấy mình ràng buộc vào nơi này nhiều hơn, từ hậu quả của 9/11.
"Không ngờ vực gì nữa, các kết quả cho thấy dân California gốc thiểu số cảm thấy các ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống hàng ngày của họ từ 9/11 và hậu quả của nó," theo lời Sergio Bendixen, chủ tịch công ty Bendixen & Associates. "Phần lớn các di dân gốc Á, Mỹ La Tinh và Trung Đông nói rằng kể từ ngày 11 tháng 9 đó, đời sống của họ đã tệ hại đi. Bản thăm dò cũng cho thấy rằng đa số dân Cali sắc tộc đã thấy kém an toàn về tương lai của gia đình họ và cộng đồng của họ. Họ cũng quy trách tình hình mất việc và thua thiệt lương bổng cho 9/11 và hậu quả của nó, và nói là các con của họ thấy sợ hãi nhiều hơn về an toàn của họ.
"Nhưng họ cảm thấy nhiều hơn trước đó rằng bây giờ họ là một phần của Hoa Kỳ. Điều đó có ý nghĩa tại California, nơi ở mặt kia Hoa Kỳ so với mục tiêu của ngày 9/11, tại một tiểu bang mà phân nửa dân số - gần 17 triệu người - có ngôn ngữ hay ràng buộc văn hóa với Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông," theo lời Bendixen.
Kết quả bản thăm dò cho thấy khác với các bản thăm dò Anh ngữ trong năm qua, mà các bản đó cho thấy hầu hết dân Mỹ tin là đời sống bình thường của họ hoặc là đã trở về bình thường hay không hề thay đổi gì vì hậu quả cú 9/11.
Bản nghiên cứu của NCM và USC/AJ&J nhắm phát triển dung lượng thăm dò bằng nhiều ngôn ngữ trong việc hợp tác với truyền thông của các sắc tộc, mà truyền thông này sẽ cho thấy suy nghĩ của độc giả của họ trong diễn đàn công cộng, và tường trình kết quả lại cho các độc giả đó xuyên qua truyền thông của họ, theo lời các giám đốc của cả 2 tổ chức.
"Thăm dò này nhằm đưa khái niệm "công chúng" trở ngược vào sự thăm dò," theo lời Sandy Close, giám đốc của New California Media. "Đây là lần đầu tiên, khi truyền thông sử dụng chữ 'công chúng' để nói về thăm dò này, nó sẽ bao trùm tất cả những thành phần đó của khối dân số không nói Anh ngữ và không nằm trên màn hình thăm dò của các cơ quan thăm dò dòng chính."
"Thăm dò qua nhiều ngôn ngữ là một khí cụ đây sức mạnh, có thể là khí cụ chính yếu, đối với các nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục để bắt kịp ý kiến công chúng tại California và cả nước," theo lời Steve Montiel, giám đốc USC/AJ&J. "Phương pháp này có thể cách mạng hóa việc thăm dò dư luận, và đưa chúng ta tới những chuyện kể mà sẽ không được kể ra bằng cách khác. Bằng cách mở cánh cửa đối với cuộc đời các di dân và dân Calif. Gốc sắc tộc khác, chúng ta sẽ biết thêm về nhau, và điều đó sẽ làm lợi tất cả chúng ta, dù là gia đình chúng ta tới từ nơi nào."
Phần tóm lược sau của các kết quả chính trong bản thăm dò được in cùng lúc bởi "Bảy Nhật Báo Lớn," các nhật báo phục vụ các sắc dân thiểu số có số phát hành lớn nhất tại California - các báo này là Chinese Daily News/World Journal, The Korea Daily, Korea Times, La Opinion, Người Việt, Sing Tao Daily và Việt Báo:

- Đa số dân California gốc sắc tộc tin là phẩm chất tổng quát của đời sống đã tệ hại đi trong năm qua. Theo kết quả thăm dò, đa số dân gốc Mỹ La Tinh (55%) và Mỹ gốc Á (59%) cảm thấy kém an toàn đối với đời sống thường ngày của họ bây giờ hơn là một năm trước đó. Đa số dân Mỹ da đen (88%) , cũng như gốc Mỹ La Tinh (53%) và gốc Á (57%), nghĩ rằng 1 cú khủng bố tấn công nhiều phần sẽ xảy ra trong cộng đồng địa phương. Đa số cư dân California (trong nhóm sắc dân Ả Rập, Iran, Pakistan hay A Phú Hãn, tức là trong nhóm Trung Đông) tiết lộ rằng họ bây giờ bị ưu trầm thường xuyên hơn là trước 9/11 (tỉ lệ 56%). Và đại đa số của 4 nhóm sắc tộc được phỏng vấn nói là họ lo ngại thêm về tương lai gia đình, và rằng các con của họ có vẻ sợ hãi hơn cho sự an toàn của gia đình họ.
- Sự kiện 9/11 đã làm dân California gốc sắc tộc thấy ràng buộc vào Hoa Kỳ - trở thành một phần của cộng đồng Hoa Kỳ, và cảm thấy được đón nhận trong Hoa Kỳ. Đại đa số dân Mỹ gốc Á (80%), gốc Mỹ La Tinh (85%), gốc Mỹ da đen (91%) và gốc Trung Đông (81%) nói là họ thấy gia đình họ thuộc về và được đón nhận trên nước này. Bản nghiên cứu cũng cho thấy khoảng phân nửa dân gốc Á và Mỹ La Tinh tại Cali, và khoảng 1/3 dân Mỹ da đen và Trung Đông bây giờ cảm thấy yêu nước đối với Hoa Kỳ hơn là trước 9/11.
- Biến cố 9/11 đã mang các gia đình tất cả các nhóm dân sắc tộc và các cộng đồng nơi họ sống thân thiết hơn. Đa số dân gốc Á (61%), Mỹ La Tinh (73%) và Mỹ da đen (56%) trong bản thăm dò nói với người phỏng vấn rằng biến cố 9/11 đã làm họ cảm thấy có một ý nghĩa lớn hơn về cộng đồng và cảm thông tại California. Chỉ có những người Pakistan không đồng ý như thế. Tuy nhiên, tất cả 4 nhóm sắc tộc đồng ý mạnh mẽ rằng họ cảm thấy nhu cầu giành thêm thì giờ cho gia đình kể từ 9/11.
- Aûnh hưởng kinh tế của 9/11 và sự suy thoái kéo theo đã cảm thấy mạnh mẽ bởi dân Cali gốc sắc tộc. Khoảng 1/3 dân Mỹ La Tinh, Trung Đông và Mỹ gốc Á trong bản nghiên cứu nói rằng thu nhập gia đình của họ đã giảm trong năm ngoái. Một phần năm của tất cả các nhóm sắc tộc nói rằng họ hay là 1 thành viên gia đình của họ đã mất việc kể từ cú 9/11, và nhiều người từng gửi tiền về cho thân nhân ở quê nhà bây giờ thú nhận rằng họ đang phải gửi tiền ít đi.
- Chứng cớ mạnh mẽ về kỳ thị từ ngày 9/11. Có chứng cớ mạnh mẽ trong bản nghiên cứu rằng nhiều cư dân California thuộc gốc Ả Rập, Iran, A Phú Hãn, Pakistan và Ấn Độ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc thường xuyên hơn là trước vụ 9/11 (tới 58% nói là họ là nạn nhân kỳ thị thường hơn).
- Đa số cảm thấy rằng Hoa Kỳ có “quá nhiều ảnh hưởng trên thế giới” nhưng mạnh mẽ hỗ trợ cuộc chiến diệt khủng bố. Dân gốc Mỹ La Tinh (78%), gốc Á (73%), Mỹ da đen (66%) và Trung Đông (47%) đồng ý rằng Hoa Kỳ là 1 thế lực tích cực trên thế giới, trong khi chưa tới 1/5 cảm thấy là Mỹ là 1 thế lực tiêu cực. Họ cũng cho thấy rõ rằng hành động quân sự Mỹ thực hiện ở nước khác, kể từ 9/11. là cuộc chiến chống khủng bố - không phải cuộc chiến chống Hồi Giáo và thế giới Ả Rập.
Phương Pháp Thăm Dò
Kết quả thăm dò dựa vào các cuộc phỏng vấn 1,000 cư dân thành niên gốc Á, Mỹ Latin, da đen và Trung Đông tại California. Các cuộc phỏng vấn thực hiện từ 22-7 tới 16-8-2002. Những người được thăm dò là các cư dân Calif. tự mô tả mình là ‘sắc tộc.’ Nhóm 300 cuộc phỏng vấn người gốc Á gồm các cư dân gốc Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Phi Luật Tân và Ấn Độ tại Calif. Các cuộc phỏng vấn thực hiện bằng 12 ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây Ban Nha, Quảng Đông, Quan Thoại, Việt Ngữ, Hàn Ngữ, Tagalog (thổ ngữ Phi), Hindi (Ấn ngữ), Farsi, Dari, Urdu, và Ả Rập ngữ. Xác suất sai lầm cho toàn cuộc thăm dò là 3%.Sai số cho các mẫu gốc Á và Trung Đông là 6%. Sai số cho các mẫu gốc Mỹ Latin và Mỹ da đen (mỗi nhóm 200 người) là 7%.
Về New California Media
New California là tổ chức của hơn 400 cơ sở truyền thông sắc tộc - các ngành báo chí, phát thanh, TV, và online. Cần thêm thông tin, có thể vào www.ncmonline.com .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những người biểu tình tại Lebanon đã tràn vào nhiều bộ của chính quyền khi các cuộc biểu tình bạo động bao trùm thủ đô Beirut vào tối Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020, theo CNN cho biết. Bộ ngoại giao, bộ môi trường và bộ kinh tế đều bị chiếm bởi những người biểu tình giận dữ đã kêu gọi từ chức của giới cầm quyền Lebanon 5 ngày sau vụ nổ xé nát thủ đô Lebanan gây tàn phá khắp nơi.
Việc trừng phạt bà Lam là một leo thang đáng kể, theo các chuyên gia cho biết. Hành động hôm Thứ Sáu chống lại bà Lam và 10 người khác là đổ thêm lửa vào các căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Nó là hành động mới nhất đáp trả với việc TQ áp đặt luật an ninh quốc gia vào Hong Kong mà tội phạm hóa việc ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp từ nước ngoài.
Ít nhất 3 người chết – gồm 2 phi công – sau khi chiếc máy bay Air India Express bay từ Dubai tới Calicut với 191 hành khách đã trượt ra ngoài phi đạo và lao vào một thung lũng, theo bản tin hôm Thứ Sáu, 7 tháng 8 năm 2020 của báo Daily Mail của Anh cho biết. Chiếc máy bay đã bị tai nạn lúc trời mưa lớn sau khi đã hủy bỏ việc hạ cánh lần đầu tại nơi đến của nó vào khoảng 7 giờ 45 phút tối Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã bày tỏ các quan ngại về hành động “gây bất ổn” của Bắc Kinh gần Đài Loan và Biển Đông trong cuộc điện đàm với Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Ngụy Phượng Hòa, theo Ngũ Giác Đài cho biết hôm Thứ Năm, 6 tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên 2 bên được tin là có cuộc nói chuyện kể từ tháng 3, theo bản tin Reuters cho biết.
Trung Quốc đã bố trí nhiều vũ khí đổ bộ hơn tại các thành phố ven biển dọc theo eo biển dài 110 dặm chia cách TQ với Đài Loan, theo các báo cáo về hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, theo bản tin The Telegraph của Anh hôm Thứ Năm, 6 tháng 8 năm 2020.
Trung Quốc đã xây dựng một loạt đài giám sát trải dài nhiều khu vực của Biển Đông, theo bản tin của báo Forbes cho biết hôm Thứ Tư, 5 tháng 8 năm 2020. Nhiều cái trong những đài này nằm trong vùng biển của TQ, nhưng nhiều cái nằm trên các vùng biển quốc tế.
Khi cuộc điều tra của Lebanon vào vụ nổ tan tành tại Beirut tiếp tục, các viên chức đã chỉ ra nguyên nhân có thể: một lô hàng rất lớn phân bón nông nghiệp mà chính quyền nói là đã được chứa tại hải cảng của Beirut không được đề phòng an toàn trong nhiều năm – dù đã có nhiều cảnh báo bởi các viên chức địa phương, theo bản tin hôm Thứ Tư, 5 tháng 8 năm 2020 của CNN cho biết.
Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ đã lên lịch trình thăm viếng Đài Loan trong những ngày sắp tới trong chuyến viếng thăm cao cấp nhất bởi một viên chức Nội Các Mỹ kể từ khi Washington cắt bỏ mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc vào năm 1979, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Tư, 5 tháng 8 năm 2020.
Bây giờ BMW không phải là trường hợp cá biệt. Các đối thủ cạnh tranh cũng đang vật lộn với đại dịch corona. Bởi vì, tương tự như các nhà máy của BMW, Volkswagen và Daimler (chúng ta quen với thương hiệu Mercedes-Benz) ngừng sản xuất và các đại lý xe hơi phải đóng cửa, bị thua lỗ. Daimler đã mất 1,7 tỷ euro trong quý hai, hãng VW (Volkswagen) - sau tất cả, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới - thậm chí còn thua lỗ 2,4 tỷ euro từ tháng 4 đến tháng 6.
Cư dân tại Beirut bị sốc và đau buồn sau vụ nổ kinh hồn tại hải cảng của thành phố đã làm rung chuyển thủ đô của Lebanon, giết chết ít nhất 100 người và làm bị thương hơn 4,000 người, theo các cơ quan khẩn cấp cho biết, theo bản tin NBC News hôm Thứ Tư, 5 tháng 8 năm 2020. Các bệnh viện bị tràn ngập, với một số bệnh viện bị thiệt hại nặng vì vụ nổ để hoạt động.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.