Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đa Số Dân Gốc Aù: Hết Bình An, Đời Sống Tệ Hơn, Kỳ Thị Thêm

05/09/200200:00:00(Xem: 3450)
NCM, và USC/AJ&J Thăm Dò Dân Sắc Tộc Cali về Ảnh Hưởng 9/11
7 Nhật Báo Sắc Tộc Lớn Nhất Cali - Trong Đó Có Việt Báo - Phổ Biến Bản Thăm Dò về Dân Mỹ Gốc Á, Mỹ La Tinh, Da Đen và Trung Đông
LOS ANGELES, Calif. (Sept. 5, 2002) - Cơ sở truyền thông New California Media (NCM) và Học Viện Báo Chí và Công Lý USC Annenberg (USC/AJ&J), trong hợp tác với 7 nhật báo lớn nhất của các sắc tộc thiểu số California, hôm thứ năm đã phổ biến kết quả một bản nghiên cứu đa ngôn ngữ về ảnh hưởng của 9/11 đái vùi di dân và các cư dân California "sắc tộc" khác.
Trong bản khảo cứu về 1,000 cư dân California, thực hiện bởi Bendixen & Associates bằng 12 thứ tiếng, có tỉ lệ lớn các nhóm dân Mỹ gốc Á, Trung Đông, Mỹ da đen và Mỹ La Tinh nói với những người phỏng vấn rằng đời sống thường nhật của họ đã tệ hại đi nhiều do hậu quả các cú khủng bố ngày 11-9, với nhiều người trong tất cả các nhóm dân này nói là chính họ hay là người trong gia đình họ đã bị mất việc hay là kiếm tiền ít hơn. Nhưng đa số cũng nói rằng họ có cảm xúc mạnh hơn về lòng yêu đất nước Hoa Kỳ và thấy mình ràng buộc vào nơi này nhiều hơn, từ hậu quả của 9/11.
"Không ngờ vực gì nữa, các kết quả cho thấy dân California gốc thiểu số cảm thấy các ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống hàng ngày của họ từ 9/11 và hậu quả của nó," theo lời Sergio Bendixen, chủ tịch công ty Bendixen & Associates. "Phần lớn các di dân gốc Á, Mỹ La Tinh và Trung Đông nói rằng kể từ ngày 11 tháng 9 đó, đời sống của họ đã tệ hại đi. Bản thăm dò cũng cho thấy rằng đa số dân Cali sắc tộc đã thấy kém an toàn về tương lai của gia đình họ và cộng đồng của họ. Họ cũng quy trách tình hình mất việc và thua thiệt lương bổng cho 9/11 và hậu quả của nó, và nói là các con của họ thấy sợ hãi nhiều hơn về an toàn của họ.
"Nhưng họ cảm thấy nhiều hơn trước đó rằng bây giờ họ là một phần của Hoa Kỳ. Điều đó có ý nghĩa tại California, nơi ở mặt kia Hoa Kỳ so với mục tiêu của ngày 9/11, tại một tiểu bang mà phân nửa dân số - gần 17 triệu người - có ngôn ngữ hay ràng buộc văn hóa với Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông," theo lời Bendixen.
Kết quả bản thăm dò cho thấy khác với các bản thăm dò Anh ngữ trong năm qua, mà các bản đó cho thấy hầu hết dân Mỹ tin là đời sống bình thường của họ hoặc là đã trở về bình thường hay không hề thay đổi gì vì hậu quả cú 9/11.
Bản nghiên cứu của NCM và USC/AJ&J nhắm phát triển dung lượng thăm dò bằng nhiều ngôn ngữ trong việc hợp tác với truyền thông của các sắc tộc, mà truyền thông này sẽ cho thấy suy nghĩ của độc giả của họ trong diễn đàn công cộng, và tường trình kết quả lại cho các độc giả đó xuyên qua truyền thông của họ, theo lời các giám đốc của cả 2 tổ chức.
"Thăm dò này nhằm đưa khái niệm "công chúng" trở ngược vào sự thăm dò," theo lời Sandy Close, giám đốc của New California Media. "Đây là lần đầu tiên, khi truyền thông sử dụng chữ 'công chúng' để nói về thăm dò này, nó sẽ bao trùm tất cả những thành phần đó của khối dân số không nói Anh ngữ và không nằm trên màn hình thăm dò của các cơ quan thăm dò dòng chính."
"Thăm dò qua nhiều ngôn ngữ là một khí cụ đây sức mạnh, có thể là khí cụ chính yếu, đối với các nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục để bắt kịp ý kiến công chúng tại California và cả nước," theo lời Steve Montiel, giám đốc USC/AJ&J. "Phương pháp này có thể cách mạng hóa việc thăm dò dư luận, và đưa chúng ta tới những chuyện kể mà sẽ không được kể ra bằng cách khác. Bằng cách mở cánh cửa đối với cuộc đời các di dân và dân Calif. Gốc sắc tộc khác, chúng ta sẽ biết thêm về nhau, và điều đó sẽ làm lợi tất cả chúng ta, dù là gia đình chúng ta tới từ nơi nào."
Phần tóm lược sau của các kết quả chính trong bản thăm dò được in cùng lúc bởi "Bảy Nhật Báo Lớn," các nhật báo phục vụ các sắc dân thiểu số có số phát hành lớn nhất tại California - các báo này là Chinese Daily News/World Journal, The Korea Daily, Korea Times, La Opinion, Người Việt, Sing Tao Daily và Việt Báo:

- Đa số dân California gốc sắc tộc tin là phẩm chất tổng quát của đời sống đã tệ hại đi trong năm qua. Theo kết quả thăm dò, đa số dân gốc Mỹ La Tinh (55%) và Mỹ gốc Á (59%) cảm thấy kém an toàn đối với đời sống thường ngày của họ bây giờ hơn là một năm trước đó. Đa số dân Mỹ da đen (88%) , cũng như gốc Mỹ La Tinh (53%) và gốc Á (57%), nghĩ rằng 1 cú khủng bố tấn công nhiều phần sẽ xảy ra trong cộng đồng địa phương. Đa số cư dân California (trong nhóm sắc dân Ả Rập, Iran, Pakistan hay A Phú Hãn, tức là trong nhóm Trung Đông) tiết lộ rằng họ bây giờ bị ưu trầm thường xuyên hơn là trước 9/11 (tỉ lệ 56%). Và đại đa số của 4 nhóm sắc tộc được phỏng vấn nói là họ lo ngại thêm về tương lai gia đình, và rằng các con của họ có vẻ sợ hãi hơn cho sự an toàn của gia đình họ.
- Sự kiện 9/11 đã làm dân California gốc sắc tộc thấy ràng buộc vào Hoa Kỳ - trở thành một phần của cộng đồng Hoa Kỳ, và cảm thấy được đón nhận trong Hoa Kỳ. Đại đa số dân Mỹ gốc Á (80%), gốc Mỹ La Tinh (85%), gốc Mỹ da đen (91%) và gốc Trung Đông (81%) nói là họ thấy gia đình họ thuộc về và được đón nhận trên nước này. Bản nghiên cứu cũng cho thấy khoảng phân nửa dân gốc Á và Mỹ La Tinh tại Cali, và khoảng 1/3 dân Mỹ da đen và Trung Đông bây giờ cảm thấy yêu nước đối với Hoa Kỳ hơn là trước 9/11.
- Biến cố 9/11 đã mang các gia đình tất cả các nhóm dân sắc tộc và các cộng đồng nơi họ sống thân thiết hơn. Đa số dân gốc Á (61%), Mỹ La Tinh (73%) và Mỹ da đen (56%) trong bản thăm dò nói với người phỏng vấn rằng biến cố 9/11 đã làm họ cảm thấy có một ý nghĩa lớn hơn về cộng đồng và cảm thông tại California. Chỉ có những người Pakistan không đồng ý như thế. Tuy nhiên, tất cả 4 nhóm sắc tộc đồng ý mạnh mẽ rằng họ cảm thấy nhu cầu giành thêm thì giờ cho gia đình kể từ 9/11.
- Aûnh hưởng kinh tế của 9/11 và sự suy thoái kéo theo đã cảm thấy mạnh mẽ bởi dân Cali gốc sắc tộc. Khoảng 1/3 dân Mỹ La Tinh, Trung Đông và Mỹ gốc Á trong bản nghiên cứu nói rằng thu nhập gia đình của họ đã giảm trong năm ngoái. Một phần năm của tất cả các nhóm sắc tộc nói rằng họ hay là 1 thành viên gia đình của họ đã mất việc kể từ cú 9/11, và nhiều người từng gửi tiền về cho thân nhân ở quê nhà bây giờ thú nhận rằng họ đang phải gửi tiền ít đi.
- Chứng cớ mạnh mẽ về kỳ thị từ ngày 9/11. Có chứng cớ mạnh mẽ trong bản nghiên cứu rằng nhiều cư dân California thuộc gốc Ả Rập, Iran, A Phú Hãn, Pakistan và Ấn Độ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc thường xuyên hơn là trước vụ 9/11 (tới 58% nói là họ là nạn nhân kỳ thị thường hơn).
- Đa số cảm thấy rằng Hoa Kỳ có “quá nhiều ảnh hưởng trên thế giới” nhưng mạnh mẽ hỗ trợ cuộc chiến diệt khủng bố. Dân gốc Mỹ La Tinh (78%), gốc Á (73%), Mỹ da đen (66%) và Trung Đông (47%) đồng ý rằng Hoa Kỳ là 1 thế lực tích cực trên thế giới, trong khi chưa tới 1/5 cảm thấy là Mỹ là 1 thế lực tiêu cực. Họ cũng cho thấy rõ rằng hành động quân sự Mỹ thực hiện ở nước khác, kể từ 9/11. là cuộc chiến chống khủng bố - không phải cuộc chiến chống Hồi Giáo và thế giới Ả Rập.
Phương Pháp Thăm Dò
Kết quả thăm dò dựa vào các cuộc phỏng vấn 1,000 cư dân thành niên gốc Á, Mỹ Latin, da đen và Trung Đông tại California. Các cuộc phỏng vấn thực hiện từ 22-7 tới 16-8-2002. Những người được thăm dò là các cư dân Calif. tự mô tả mình là ‘sắc tộc.’ Nhóm 300 cuộc phỏng vấn người gốc Á gồm các cư dân gốc Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Phi Luật Tân và Ấn Độ tại Calif. Các cuộc phỏng vấn thực hiện bằng 12 ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây Ban Nha, Quảng Đông, Quan Thoại, Việt Ngữ, Hàn Ngữ, Tagalog (thổ ngữ Phi), Hindi (Ấn ngữ), Farsi, Dari, Urdu, và Ả Rập ngữ. Xác suất sai lầm cho toàn cuộc thăm dò là 3%.Sai số cho các mẫu gốc Á và Trung Đông là 6%. Sai số cho các mẫu gốc Mỹ Latin và Mỹ da đen (mỗi nhóm 200 người) là 7%.
Về New California Media
New California là tổ chức của hơn 400 cơ sở truyền thông sắc tộc - các ngành báo chí, phát thanh, TV, và online. Cần thêm thông tin, có thể vào www.ncmonline.com .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phát biểu tại Singapore như là một phần của chuỗi Fullerton Lecture được bảo trợ bởi Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS), Austin nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đối tác đáng tin cậy đối với các quốc gia Đông Nam Á và nêu chi tiết về tư duy của người Mỹ về môi trường trong khu vực chiến lược này.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại New Delhi, Ấn Độ, hôm Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2021, một hành động có thể làm Bắc Kinh giận dữ vì xem nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là nhà ly khai nguy hiểm, theo bản tin của Reuters tường thuật hôm Thứ Tư.
Thiếu nữ Nishiya Momiji của Nhật Bản đã thắng môn trượt ván đường phố của phụ nữ tại Thế Vận Hội Tokyo 2020, theo CNN tường thuật hôm Thứ Hai, 26 tháng 7 năm 2021. Ở tuổi 13, cô bé hiện là một trong những người đoạt huy chương vàng trẻ nhất trong lịch sử Thế Vận Hội. Cô này chỉ già hơn 1 tháng so với bé gái giữ kỷ lục hiện nay, là tay lặn người Mỹ Marjorie Gestring, đã 13 tuổi và 267 ngày khi cô thắng huy chương vàng tại Thế Vận Hội Berlin vào năm 1936.
Hàng ngàn người đã chiếm các đường phố của Sydney và nhiều thành phố khác ở Úc hôm Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021, để chống các hạn chế phong tỏa giữa đợt gia tăng các trường hợp lây nhiễm Covid-19 khác, và cảnh sát đã bắt giữ nhiều người sau khi các đám đông phá những hàng rào cản trở và ném chai nhựa và cây cối, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Bảy.
Tuyên bố được phổ biến bởi lãnh sự quán TQ ở New York nói rằng NBC “đã làm tổn thương phẩm cách và tình cảm của người dân TQ” qua việc chiếu “bản đồ không đầy đủ” trong lúc các lực sĩ của nước này đến dự Thế Vận Hội. “Chúng tôi thúc giục NBC nhận ra bản chất nghiêm trọng của vấn đề này và thực hiện các biện pháp sửa đổi lỗi lầm,” theo tuyên bố nói trên cho biết.
Khi ông ấy tiến tới trạm kiểm soát, Pardis đã đạp ga để tăng tốc độ chạy xuyên qua. Ông đã không còn được thấy sống nữa. Những người dân làng đã chứng kiến sự kiện nói với Red Crescent là Taliban đã bắn vào xe của ông ấy trước khi nó chạy qua và dừng lại. Sau đó họ đã treo Pardis lên xe và chặt đầu ông ấy. Pardis là một trong hàng ngàn thông dịch viên người Afghanistan làm việc cho quân đội Hoa Kỳ và hiện đang đối diện sự khủng bố bởi Taliban, khi nhóm này giành lấy sự kiểm soát nhiều vùng rộng lớn hơn của đất nước này.
Tổng Thống Joe Biden đã công bố các trừng phạt mới hôm Thứ Năm, 22 tháng 7 năm 2021, nhắm vào viên chức đứng đầu quân sự Cuba và một đơn vị của bộ máy an ninh nhà nước đàn áp của chính quyền, mà ông nói là chịu trách nhiệm cho việc đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình lịch sử khắp đảo quốc trong tháng này, theo bản tin của báo USA Today hôm Thứ Năm.
Như nhiều vùng trên thế giới đang chứng kiến sự tàn phá do hạn hán và các đợt nóng kinh hoàng vì biến đổi khí hậu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, có dân số hơn 100 triệu người, đã và đang trải qua những trận mưa như trút nước và lũ lụt, theo bản tin của Buzz Feed News tường thuật hôm Thứ Tư, 21 tháng 7 năm 2021.
Thống đốc Laschet đã nói về một "thảm họa lũ lụt có tỷ lệ lịch sử". Đồng nghiệp của ông từ Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), gọi tình hình “vẫn còn cực kỳ căng thẳng ở tiểu bang của chúng tôi”. Tại Trier, Bà Dreyer nói thêm: "Sự đau khổ cũng chưa kết thúc." Tại một cuộc họp video với Laschet, bà Merkel đã hứa sẽ hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn từ chính phủ liên bang cho những người bị ảnh hưởng.
Ít nhất 70 người đã thiệt mạng tại Đức và Bỉ sau một trận mưa lớn kỷ lục làm các con sông vỡ bờ, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Năm, 15 tháng 7 năm 2021. Hầu hết các nạn nhân là tại Đức, nhưng ít nhất 11 người đã chết tại Bỉ, với nhiều người hơn được báo cáo đang mất tích.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.