Hôm nay,  
Việt Báo Online

Hết Hạn Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Và Phương Pháp Đóng Thuế

06/04/200500:00:00(Xem: 684)
Hết Hạn Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Và Phương Pháp Đóng Thuế
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Quý vị đang thu xếp để hoàn tất hồ sơ khai thuế năm 2004 trước ngày đáo hạn" Quý vị chưa có đủ tiền để đóng số thuế nợ" Những ngày cuối cùng của mùa thuế dường như đang chạy qua vùn vụt mà hồ sơ thuế vẫn chưa chuẩn bị xong! Đối với những người khai thuế vào thời điểm cuối này (the last-minute filers) Sở Thuế Vụ cung cấp một số những phương tiện cần thiết khả dĩ có thể giúp đỡ họ hoàn tất thủ tục khai thuế nhanh hơn.
§ Nếu quý vị cần tham khảo thêm tài liệu để chuẩn bị hồ sơ hoặc quý vị cần một mẫu đơn hay một ấn bản liên quan đến các chi tiết khai trên hồ sơ thuế, quý vị có thể vào mạng thông tin của IRS để đọc và in ra mẫu đơn hay ấn bản quý vị cần dùng. Địa chỉ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ có thể tìm thấy ở www.irs.gov.
§ Trường hợp quý vị thực sự cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ thuế, quý vị có thể yêu cầu để nhận được 4 tháng nữa. Quý vị phải nộp mẫu đơn 4868. Đây là mẫu đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế tự động (Form 4868 - Application for Automatic Extension of Time Ti File U.S. Individual Income Tax Return).
§ Và, nếu quý vị không có tiền hoặc không đủ tiền đóng thuế trước ngày đáo hạn, IRS cũng cung cấp các biện pháp đóng thuế thích hợp với tình trạng của quý vị.
Để nhận được thêm thời gian khai thuế tự động, quý vị có thể liên lạc với Sở Thuế Vụ bằng điện thoại, bằng máy điện toán cá nhân, hoặc nhờ một người khai thuế chuyên nghiệp xin gia hạn cho quý vị qua phần mềm vi tính cái đặt trong hệ thống máy điện toán của họ, và nhất là quý vị cũng có thể đóng một phần tiền thuế nợ, hay thanh toán toàn bộ khoản thuế phỏng định bằng một thẻ tín dụng. Nếu quý vị chọn phương pháp nhờ một cơ quan tài chính đóng tiền thuế nợ cho quý vị qua thẻ tín dụng họ cung cấp cho quý vị, quý vị có thể sử dụng điện thoại hay vào mạng thông tin để đóng thuế cũng như để gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế. Ngoài ra, quý vị cũng có thể xin gia hạn nộp đơn thuế bằng mẫu đơn giấy. Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn này và gởi lại cho IRS.
Việc gia hạn giúp quý vị có thêm thời gian để hoàn tất thủ tục khai thuế trên giấy tờ, nhưng nếu quý vị thiếu thuế, ngày đáo hạn đóng thuế vẫn là ngày 15 tháng 4. Quý vị phải đóng các khoản thuế phỏng chừng theo quy định cho bất cứ khoản thuế nợ nào quý vị chưa thanh toán khi quý vị nộp đơn xin gia hạn thêm thời gian khai thuế. Quý vị cũng có thể phải đóng một khoản tiền gần bằng số thuế quý vị phải đóng, nhưng cho dù không đóng thuế khi nộp đơn xin gia hạn, quý vị vẫn nhận được thêm một thời gian gia hạn tự động là 4 tháng. Trường hợp quý vị xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế và có nợ thuế, quý vị sẽ phải chịu một khoản tiền lãi tính trên số thuế quý vị còn nợ sau ngày 15 tháng 4 cộng với khoản tiền phạt do quý vị đã đóng thuế trễ hạn. Mức phạt này áp dụng trong trường hợp quý vị không đóng đủ 90% số thuế nợ khi nộp đơn gia hạn khai thuế.
Từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2005 quý vị có thể xin gia hạn thêm thời gian khai thuế bằng điện thoại. Khi gọi, quý vị nên chuẩn bị trước một số các thông tin từ hồ sơ thuế năm 2003 của quý vị. Số điện thoại liên lạc khi xin gia hạn là 1-888-796-1074. Quý vị nên sử dụng mẫu đơn 4868 như một mẫu tính toán các số liệu cần cho cuộc gọi; đồng thời, quý vị cũng nên có sẵn hồ sơ thuế năm 2003 khi gọi để gia hạn.
Hệ thống điện thoại sẽ cung cấp cho quý vị một mã số xác nhận việc gia hạn của quý vị. Quý vị hãy ghi mã số này trên mẫu đơn 4868 dùng để cung cấp thông tin khi gọi điện thoại để xin gai hạn. Giữ mẫu đơn này làm hồ sơ lưu của quý vị. khi quý vị xin gia hạn thêm thời gian khai thuế qua đường dây điện thoại miễn phí của Sở Thuế Vụ, quý vị cũng có thể chọn phương pháp đóng số tiền thuế đến hạn bằng cách đồng ý trả tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Tài khoản ngân hàng có thể là tài khoản chi trả hay tài khoản tiết kiệm. Quý vị cũng cần phải cung cấp khoản lợi tức sau khi điều chỉnh của năm trước để máy có thể truy xuất hồ sơ thuế của quý vị trong hệ thống thông tin của Sở Thuế Vụ.
Nếu máy tính điện tử của quý vị có cài đặt phần mềm tính thuế, quý vị có thể gởi qua mạng thông tin đơn xin gia hạn này, nếu không có, quý vị có thể nhờ người khai thuế chuyên nghiệp cho quý vị gởi giúp mẫu đơn xin gia hạn đến cho IRS bằng máy của họ. Giống như khi gia hạn bằng điện thoại, khi nộp đơn gia hạn thêm ngày nộp hồ sơ thuế qua mạng điện tử, người khai hoặc người gởi phải dùng hai số liệu từ hồ sơ thuế năm trước để xác nhận hồ sơ và xác nhận người xin gia hạn.
Nhưng nếu quý vị vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ thuế sau thời gian gia hạn 4 tháng tự động, quý vị có thể nhận được thêm 2 tháng nữa. Quý vị có thể nộp đơn gia hạn thêm bằng cách viết thư cho Sở Thuế Vụ giải thích lý do xin được gia hạn thêm, hoặc quý vị nộp mẫu đơn 2688. Mẫu này là đơn yêu cầu gia hạn thêm thời gian hoàn tất hồ sơ thuế lợi tức cá nhân. Khi nhận đơn, IRS sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và thông báo cho quý vị rõ. Quý vị nên nộp đơn gia hạn sớm để trong trường hợp quý vị không nhận được thêm thời gian để hoàn tất thủ tục quý vị vẫn có thể đủ thời gian để nộp đơn trước ngày đáo hạn.
Trường hợp hồ sơ khai thuế của quý vị đã hoàn tất nhưng quý vị không có tiền đóng thuế, hoặc không đủ tiền đóng thuế, quý vị không nên xin gia hạn. Hãy nộp hồ sơ thuế đúng hạn định và đóng thuế được chừng nào tốt chừng nấy. Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho quý vị một thư thông báo hay một giấy báo nợ về số tiền thuế quý vị còn thiếu và quý vị sẽ chỉ phải chịu tiền lãi và tiền phạt trên số thuế chưa thanh toán.
Nếu quý vị không có khả năng trả hết số thuế nợ khi nộp hồ sơ khai thuế, quý vị có thể yêu cầu trả dần hằng tháng cho toàn bộ số tiền thuế còn thiếu hay chỉ một phần khoản tiền thuế còn thiếu. Quý vị có thể phải đóng tiền lời và cả tiền phạt trên các khoản thuế nợ chưa thanh toán sau ngày 15 tháng 4 năm 2005 ngay cả khi quý vị có gởi yêu cầu xin trả góp số thuế nợ và được chấp thuận. Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn 9465 để trả góp tiền thuế, mẫu đơn này là yêu cầu được thanh toán dần tiền thuế nợ (Form 9465 - Installment Agreement Request). Quý vị có thể nộp đơn này khi quý vị nộp hồ sơ thuế hoặc khi nhận được giấy báo nợ của IRS. Quý vị phải cho biết khả năng chi trả hằng tháng của quý vị là bao nhiêu và thời điểm thanh toán trong tháng. Quý vị cũng có thể trả dần bằng cách cho phép rút tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị hằng tháng qua một chương trình rút tiền tự động.
Các mẫu đơn khai thuế của IRS có sẵn trên hệ thống mạng điện tử, quý vị có thể in hoặc tham khảo trực tiếp từ mạng thông tin này; quý vị cũng có thể gọi cho Sở Thuế Vụ qua đường dây miễn phí tại số 1-800-829-3676 để yêu cầu IRS gởi các mẫu đơn quý vị cần đến tận nhà cho quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng máy fax để nhận mẫu đơn nhưng đường dây điện thoại dành cho máy fax không phải là đường dây miễn phí, nếu quý vị gọi, quý vị sẽ phải trả một khoản lệ phí nhỏ. Cho mẫu đơn gia hạn thêm hai tháng, quý vị bấm vào máy mã số #11958; cho mẫu đơn 4686, bấm vào máy số #13141; và cho mẫu đơn 9465(mẫu đơn xin trả dần tiền thuế nợ) bấm vào máy số #14842. Mỗi lần gọi để yêu cầu gởi mẫu đơn qua máy fax, quý vị có thể nhận được 3 mẫu đơn khác nhau.

16/10/2018(Xem: 271)
Vậy là thêm một người dân chết trong đồn công an… Lý do, cũng được công an giải thích là tự tử. Có vẻ như công an thời này ưu việt hơn mọi thời, khi người dân cứ rủ nhau vào đồn công an tự sát.
16/10/2018(Xem: 284)
BEIJING - Các âu lo về tương lai khiến dân có của Hoa Lục gửi tiền ra ngoài nước và tìm cách nhập cư Australia bằng chiếu khán dài hạn.
16/10/2018(Xem: 101)
WASHINGTON - TT Trump loan báo : đã nói chuyện với vua Salman về vụ mất tích của nhà báo Khashogi và cử ngoại trưởng Pompeo tức khắc đi Riyadh để thảo luận tình thế này với nhà lãnh đạo vương quyền Saudi. TT Trump xác nhận với đoàn phóng viên phụ trách tường thuật về Bạch Ốc “Nhà vua không hay biết – sự phủ nhận này rất mạnh”.
16/10/2018(Xem: 159)
WASHINGTON - Ông Cui Tiankai, ĐS Trung Cộng tại thủ đô Hoa Kỳ, xác nhận với CNN : không biết ai là thẩm quyền quyết định để nói chuyện mậu dịch, là thực tế gây phức tạp khả năng đàm phán để giải tỏa các tranh chấp.
16/10/2018(Xem: 74)
KABUL - Hiện tình lương thực của 3 triệu dân Afghanistan là khẩn cấp trong khi xứ sở này chống chỏi với thời tiết khô hạn chưa từng thấy – thất bát về mùa màng và chăn nuôi tại miền bắc và miền tây khiến hàng trăm ngàn dân di tản. Cao độ của khô hạn diễn ra đúng lúc bầu cử QH quá hạn 3 năm đang được chuẩn bị.
16/10/2018(Xem: 67)
MOSCOW - Chế độ Putin tiếp tục truy bức đối lập – chính khách đối lập trẻ Alexei Navalny 42 tuổi bị tống gian 2 lần liên tiếp về tội tổ chức biểu tình không xin phép lại mới nhận được giấy triệu tập của Bộ nội vụ - ông thông báo bằng website : Bộ nội vụ muốn chất vấn về điều gọi là “vu cáo” mà ông tin là có liên quan với vụ luật sư chống tham nhũng Sergei Magnitsky chết trong tù năm 2009.
16/10/2018(Xem: 82)
KUALA LUMPUR - 3 năm sau khi bị tống giam về tội hành dâm bằng hậu môn, chính khách chủ trương cải tổ Anwar Ibrahim đã trở lại sân khấu chính trị Malaysia bằng thắng lợi bầu cử - ông Anwar đã tuyên thệ nhậm chức sáng Thứ Hai, nhận 1 ghế dân biểu của phe cầm quyền, cùng hàng ngũ với Thủ Tướng Mahathir Mohammad, là người đã sa thải ông về các tội tham nhũng và hành dâm bằng hậu môn.
16/10/2018(Xem: 88)
BANGKOK - Thủ Tướng gốc quân đội Prayut Chan-O-Cha mở trang Facebook với ý định thu thập dân ý đã thấy tràn ngập bằng các phản hồi tiêu cực chỉ 1 ngày sau, theo tường thuật của AFP.
16/10/2018(Xem: 67)
BRUSSELS - Chính quyền vương quốc Anh được EU báo tin : còn thời gian để thương lượng, vá dược báo động “EU đang chuẩn bị tình huống thất bại”. Hội nghị ngoại trưởng EU họp tuần này nhận rằng 1 thỏa thuận không được thảo luận, và hội nghị thượng đỉnh họp trước đó được mô tả là “giờ phút của sự thật”.
16/10/2018(Xem: 107)
HONG KONG - Các nhà tranh đấu của “Liên hội sinh viên độc lập – SIU” và hàng chục cảm tình viên tụ tập biểu tình trước lãnh sự quán Hoa Kỳ hồi tối chủ nhật, để yêu cầu chính phủ Trump trừng phạt các viên chức hành pháp của đặc khu về hạn chế các quyền tự do dân chủ, vì là phản bội quần chúng. Báo bản xứ tường thuật : khoảng 100 người tuần hành với các khẩu hiệu “Free Hong Kong”, và “Hong Kong is not China”.
16/10/2018(Xem: 82)
SEOUL, Nam Hàn -- Thêm nhiều lạc quan về hòa bình trên bán đảo Đại Hàn.
16/10/2018(Xem: 64)
Khoảng giữa tháng 10/2018, công ty MedAware tại Isarel ra mắt phần mềm cùng tên sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dò và phát hiện các vấn đề có thể xảy ra trong việc kê đơn thuốc sai trước khi chúng có thể gây nguy hiểm đến cho người bệnh. Hiện phần mềm đang hoạt động thử nghiệm tại 2 bệnh viện ở Isarel và đang chuẩn bị triển khai tại 4 hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ và Isarel.
16/10/2018(Xem: 88)
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới có tên Unsend, cho phép người dùng có thể nhanh chóng rút lại tin nhắn đã gửi tới người dùng khác.
16/10/2018(Xem: 92)
Westminster (Bình Sa) - - Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông... đã liên tục biểu tình hằng tuần để yểm trợ cho đồng bào quốc nội phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.
16/10/2018(Xem: 80)
Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Mile Square Park trong khu Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 13/10/2018, Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu Trung Tâm Tự Do (Freedom Hall).
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2018, sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng, hãng smartphone sang trọng Vertu đã trở lại. Thương hiệu ban đầu được sở hữu bởi Nokia, nhưng sau đó đổi chủ vài lần trước khi tuyên bố phá sản và ngừng kinh doanh vào năm 2017.
Sao Mộc trông hơi khác một chút trong ánh sáng cực tím. Để giải thích tốt hơn về những chuyển động đám mây của sao Mộc và giúp tàu vũ trụ Juno robot của NASA nghiên cứu bối cảnh hành tinh của những vùng nhỏ mà nó nhìn thấy, Kính viễn vọng Không gian Hubble sẽ được định hướng để thường xuyên ghi lại hình ảnh toàn bộ hành tinh khổng lồ này.
Khoảng giữa tháng 10/2018, tại hội nghị Adobe MAX 2018 tại Los Angeles, Adobe đã trả lời yêu cầu của cộng đồng sáng tạo bằng cách tiết lộ một sản phẩm được gọi là Photoshop CC "chính chủ" dành cho iPad
Khoảng giữa tháng 10/2018, Adobe đã giới thiệu ứng dụng biên tập video trực tiếp có tên là Premiere Rush CC, phiên bản rút gọn của phần mềm Premiere Pro hướng đến người dùng dựng phim cơ bản, hỗ trợ ứng dụng di động trước mắt trên nền tảng iOS cho iPhone và iPad, bên cạnh ứng dụng cho PC và macOS. Ứng dụng cho nền tảng Android sẽ được phát hành trong năm 2019.
Khoảng giữa tháng 10/2018, CEO Amazon Jeff Bezos đã bảo vệ việc hợp tác của công ty với quân đội Mỹ, cho rằng: “Đây là một đất nước tuyệt vời và nó cần được bảo vệ” – cũng ngầm tỏ ý khiển trách quyết định của Google khi từ bỏ các hợp đồng với quân đội Mỹ.
Tháng 10/2018, Microchip Technology ra mắt bo mạch phát triển Đồ dùng kết nối Internet of Things mới AVR-IoT WG, có tốc độ cao và là một phần mở rộng của mối quan hệ hợp tác với Google Cloud, cho phép các nhà thiết kế thử nghiệm các thiết bị được kết nối trong vòng vài phút.
Samsung đang hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ mạng tại Hàn Quốc và Mỹ để thực hiện cuộc cách mạng 5G. Công ty đã tiến hành nhiều thử nghiệm với các đối tác để giới thiệu công nghệ mới. Khoảng giữa tháng 10/2018, Samsung thông báo việc chuyển dữ liệu đầu tiên đã được thực hiện trên thiết bị mạng 5G thương mại trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, hãng bán lẻ 132 năm tuổi Sears đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản Mỹ, sau nhiều năm kinh doanh bết bát và chìm trong nợ nần. Trang CNN cho biết, khoản nợ 134 triệu USD tới hạn ngày 15/10/2018, nhưng không thể trả được là “giọt nước làm tràn ly”, dẫn tới quyết định của Sears.
Khoảng giữa tháng 10/2018, công ty MedAware tại Isarel ra mắt phần mềm cùng tên sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dò và phát hiện các vấn đề có thể xảy ra trong việc kê đơn thuốc sai trước khi chúng có thể gây nguy hiểm đến cho người bệnh. Hiện phần mềm đang hoạt động thử nghiệm tại 2 bệnh viện ở Isarel và đang chuẩn bị triển khai tại 4 hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ và Isarel.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới có tên Unsend, cho phép người dùng có thể nhanh chóng rút lại tin nhắn đã gửi tới người dùng khác
Tháng 10/2018, Google chính thức ngừng bỏ thầu dự án Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), một hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khổng lồ có giá trị tới 10 tỷ USD. Công ty đưa ra quyết định bỏ thầu sau khi bị nhân viên phản đối và lo ngại dự án có thể vi phạm các nguyên tắc đạo đức về AI mà Google đã tự đặt ra
Nhìn từ xa, tổng thể M16 trông giống một con đại bàng. Nhưng khi tiến gần hơn một chút, có thể thấy tinh vân Đại Bàng lại chứa một vùng sáng, tựa như một cửa sổ mở ra vào trung tâm của một vỏ khí bụi tối lớn hơn. Qua khung cửa sổ, toàn bộ một cụm sao mở xuất hiện với nhiều ngôi sao mới đang hình thành. Trong lỗ hổng đó, những chiếc cột cao và những vầng viên tròn của bụi đen cùng khí phân tử lạnh nằm bên những ngôi sao trẻ màu xanh.
Tính đến tháng 10/2018, HTC đang lâm vào khủng hoảng, nhưng điều đó không thể ngăn cản hãng thử nghiệm các sản phẩm mới
Hồi năm 2017, Google phát hành sản phẩm tai nghe Pixel Buds, không chỉ tích hợp trợ lý ảo Google Assistant mà còn hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực bằng Google Translate. Kể từ đó, nhiều chiếc tai nghe hỗ trợ Google Assistant được các hãng khác ra mắt, nhưng thiếu tính năng dịch. Đến khoảng giữa tháng 10/2018, Google cho biết sẽ mở khoá tính năng dịch theo thời gian thực cho mọi tai nghe có Google Assistant.
Khoảng giữa tháng 10/2018, bằng một kỹ thuật chỉnh sửa gen hoàn toàn mới, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã có thể tạo ra thành công một con chuột con là con của 2 con chuột mẹ mà không cần tới chuột đực