Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hết Hạn Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Và Phương Pháp Đóng Thuế

06/04/200500:00:00(Xem: 960)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Quý vị đang thu xếp để hoàn tất hồ sơ khai thuế năm 2004 trước ngày đáo hạn" Quý vị chưa có đủ tiền để đóng số thuế nợ" Những ngày cuối cùng của mùa thuế dường như đang chạy qua vùn vụt mà hồ sơ thuế vẫn chưa chuẩn bị xong! Đối với những người khai thuế vào thời điểm cuối này (the last-minute filers) Sở Thuế Vụ cung cấp một số những phương tiện cần thiết khả dĩ có thể giúp đỡ họ hoàn tất thủ tục khai thuế nhanh hơn.
§ Nếu quý vị cần tham khảo thêm tài liệu để chuẩn bị hồ sơ hoặc quý vị cần một mẫu đơn hay một ấn bản liên quan đến các chi tiết khai trên hồ sơ thuế, quý vị có thể vào mạng thông tin của IRS để đọc và in ra mẫu đơn hay ấn bản quý vị cần dùng. Địa chỉ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ có thể tìm thấy ở www.irs.gov.
§ Trường hợp quý vị thực sự cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ thuế, quý vị có thể yêu cầu để nhận được 4 tháng nữa. Quý vị phải nộp mẫu đơn 4868. Đây là mẫu đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế tự động (Form 4868 - Application for Automatic Extension of Time Ti File U.S. Individual Income Tax Return).
§ Và, nếu quý vị không có tiền hoặc không đủ tiền đóng thuế trước ngày đáo hạn, IRS cũng cung cấp các biện pháp đóng thuế thích hợp với tình trạng của quý vị.
Để nhận được thêm thời gian khai thuế tự động, quý vị có thể liên lạc với Sở Thuế Vụ bằng điện thoại, bằng máy điện toán cá nhân, hoặc nhờ một người khai thuế chuyên nghiệp xin gia hạn cho quý vị qua phần mềm vi tính cái đặt trong hệ thống máy điện toán của họ, và nhất là quý vị cũng có thể đóng một phần tiền thuế nợ, hay thanh toán toàn bộ khoản thuế phỏng định bằng một thẻ tín dụng. Nếu quý vị chọn phương pháp nhờ một cơ quan tài chính đóng tiền thuế nợ cho quý vị qua thẻ tín dụng họ cung cấp cho quý vị, quý vị có thể sử dụng điện thoại hay vào mạng thông tin để đóng thuế cũng như để gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế. Ngoài ra, quý vị cũng có thể xin gia hạn nộp đơn thuế bằng mẫu đơn giấy. Hãy điền đầy đủ vào mẫu đơn này và gởi lại cho IRS.
Việc gia hạn giúp quý vị có thêm thời gian để hoàn tất thủ tục khai thuế trên giấy tờ, nhưng nếu quý vị thiếu thuế, ngày đáo hạn đóng thuế vẫn là ngày 15 tháng 4. Quý vị phải đóng các khoản thuế phỏng chừng theo quy định cho bất cứ khoản thuế nợ nào quý vị chưa thanh toán khi quý vị nộp đơn xin gia hạn thêm thời gian khai thuế. Quý vị cũng có thể phải đóng một khoản tiền gần bằng số thuế quý vị phải đóng, nhưng cho dù không đóng thuế khi nộp đơn xin gia hạn, quý vị vẫn nhận được thêm một thời gian gia hạn tự động là 4 tháng. Trường hợp quý vị xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế và có nợ thuế, quý vị sẽ phải chịu một khoản tiền lãi tính trên số thuế quý vị còn nợ sau ngày 15 tháng 4 cộng với khoản tiền phạt do quý vị đã đóng thuế trễ hạn. Mức phạt này áp dụng trong trường hợp quý vị không đóng đủ 90% số thuế nợ khi nộp đơn gia hạn khai thuế.
Từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2005 quý vị có thể xin gia hạn thêm thời gian khai thuế bằng điện thoại. Khi gọi, quý vị nên chuẩn bị trước một số các thông tin từ hồ sơ thuế năm 2003 của quý vị. Số điện thoại liên lạc khi xin gia hạn là 1-888-796-1074. Quý vị nên sử dụng mẫu đơn 4868 như một mẫu tính toán các số liệu cần cho cuộc gọi; đồng thời, quý vị cũng nên có sẵn hồ sơ thuế năm 2003 khi gọi để gia hạn.

Hệ thống điện thoại sẽ cung cấp cho quý vị một mã số xác nhận việc gia hạn của quý vị. Quý vị hãy ghi mã số này trên mẫu đơn 4868 dùng để cung cấp thông tin khi gọi điện thoại để xin gai hạn. Giữ mẫu đơn này làm hồ sơ lưu của quý vị. khi quý vị xin gia hạn thêm thời gian khai thuế qua đường dây điện thoại miễn phí của Sở Thuế Vụ, quý vị cũng có thể chọn phương pháp đóng số tiền thuế đến hạn bằng cách đồng ý trả tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Tài khoản ngân hàng có thể là tài khoản chi trả hay tài khoản tiết kiệm. Quý vị cũng cần phải cung cấp khoản lợi tức sau khi điều chỉnh của năm trước để máy có thể truy xuất hồ sơ thuế của quý vị trong hệ thống thông tin của Sở Thuế Vụ.
Nếu máy tính điện tử của quý vị có cài đặt phần mềm tính thuế, quý vị có thể gởi qua mạng thông tin đơn xin gia hạn này, nếu không có, quý vị có thể nhờ người khai thuế chuyên nghiệp cho quý vị gởi giúp mẫu đơn xin gia hạn đến cho IRS bằng máy của họ. Giống như khi gia hạn bằng điện thoại, khi nộp đơn gia hạn thêm ngày nộp hồ sơ thuế qua mạng điện tử, người khai hoặc người gởi phải dùng hai số liệu từ hồ sơ thuế năm trước để xác nhận hồ sơ và xác nhận người xin gia hạn.
Nhưng nếu quý vị vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ thuế sau thời gian gia hạn 4 tháng tự động, quý vị có thể nhận được thêm 2 tháng nữa. Quý vị có thể nộp đơn gia hạn thêm bằng cách viết thư cho Sở Thuế Vụ giải thích lý do xin được gia hạn thêm, hoặc quý vị nộp mẫu đơn 2688. Mẫu này là đơn yêu cầu gia hạn thêm thời gian hoàn tất hồ sơ thuế lợi tức cá nhân. Khi nhận đơn, IRS sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và thông báo cho quý vị rõ. Quý vị nên nộp đơn gia hạn sớm để trong trường hợp quý vị không nhận được thêm thời gian để hoàn tất thủ tục quý vị vẫn có thể đủ thời gian để nộp đơn trước ngày đáo hạn.
Trường hợp hồ sơ khai thuế của quý vị đã hoàn tất nhưng quý vị không có tiền đóng thuế, hoặc không đủ tiền đóng thuế, quý vị không nên xin gia hạn. Hãy nộp hồ sơ thuế đúng hạn định và đóng thuế được chừng nào tốt chừng nấy. Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho quý vị một thư thông báo hay một giấy báo nợ về số tiền thuế quý vị còn thiếu và quý vị sẽ chỉ phải chịu tiền lãi và tiền phạt trên số thuế chưa thanh toán.
Nếu quý vị không có khả năng trả hết số thuế nợ khi nộp hồ sơ khai thuế, quý vị có thể yêu cầu trả dần hằng tháng cho toàn bộ số tiền thuế còn thiếu hay chỉ một phần khoản tiền thuế còn thiếu. Quý vị có thể phải đóng tiền lời và cả tiền phạt trên các khoản thuế nợ chưa thanh toán sau ngày 15 tháng 4 năm 2005 ngay cả khi quý vị có gởi yêu cầu xin trả góp số thuế nợ và được chấp thuận. Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn 9465 để trả góp tiền thuế, mẫu đơn này là yêu cầu được thanh toán dần tiền thuế nợ (Form 9465 - Installment Agreement Request). Quý vị có thể nộp đơn này khi quý vị nộp hồ sơ thuế hoặc khi nhận được giấy báo nợ của IRS. Quý vị phải cho biết khả năng chi trả hằng tháng của quý vị là bao nhiêu và thời điểm thanh toán trong tháng. Quý vị cũng có thể trả dần bằng cách cho phép rút tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị hằng tháng qua một chương trình rút tiền tự động.
Các mẫu đơn khai thuế của IRS có sẵn trên hệ thống mạng điện tử, quý vị có thể in hoặc tham khảo trực tiếp từ mạng thông tin này; quý vị cũng có thể gọi cho Sở Thuế Vụ qua đường dây miễn phí tại số 1-800-829-3676 để yêu cầu IRS gởi các mẫu đơn quý vị cần đến tận nhà cho quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng máy fax để nhận mẫu đơn nhưng đường dây điện thoại dành cho máy fax không phải là đường dây miễn phí, nếu quý vị gọi, quý vị sẽ phải trả một khoản lệ phí nhỏ. Cho mẫu đơn gia hạn thêm hai tháng, quý vị bấm vào máy mã số #11958; cho mẫu đơn 4686, bấm vào máy số #13141; và cho mẫu đơn 9465(mẫu đơn xin trả dần tiền thuế nợ) bấm vào máy số #14842. Mỗi lần gọi để yêu cầu gởi mẫu đơn qua máy fax, quý vị có thể nhận được 3 mẫu đơn khác nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.